Als vriendschap gestoord eten in de hand werkt.

Bezorgdheid om het eigen lichaamsbeeld, diëten en eetbuien bij (adolescenten) vrienden

Wat kan je als ouder doen? VIJF TIPS.

1. Bespreek de impact van vrienden met een eetstoornis met jouw kind.
Het komt voor dat meisjes het vermagergedrag van hun beste vrienden overnemen. Als je weet hebt dat jouw dochters vriendin een eetstoornis heeft, kan je bent eens nagaan hoe ze er zelf tegenover staat. Ziet jouw dochter het gedrag van haar vriendin als een probleem of is er er jaloers op ? Als dit laatste het geval is, confronteer ze dan over haar mening en zorgen over voeding en gewicht. Jouw dochter kan zich immers in een vrienden-situatie bevinden die een neerwaartse spiraal inhoudt, en die een eetstoornis in de hand werkt.

2. Help je dochter om te pleiten voor lichaamsaanvaarding.
Steun jouw dochter zodat ze bij haar vriendinnen ingaat tegen de overbezorgdheid met betrekking tot lichaamsbeeld, gewicht en vermageren. Het doel is om de zorgen over het eigen lichaamsbeeld te verminderen. Toon haar aan dat ze op die manier haar eigen gezondheid en die van haar vriendinnen bevordert.

3. Leer zelf bij.
Wordt lid van een organisatie zoals de 'Eating Disorder Awareness and Prevention', of de 'National Association of Anorexia Nervosa & Associated Disorders'. (n.v.d.r. voor Belgische en Nederlandse verenigingen, klik op 'teksten en links') Deze en vergelijkbare verenigingen, helpen personen van alle leeftijden rond de problematiek. Ze hebben know-how en kunnen je verwijzen naar boeken die je goede argumenten geven om in gesprek te gaan met jouw kind. Je kan zo ingaan tegen de negatieve invloed van leeftijdsgenoten.

4. Let op discussies over verschillen in lichaamsvorm van jouw kind.
Jouw kind kan zeggen " Ik ben dikker dan zij zijn", of ze kan zeggen " Ze was vroeger even zwaar als ik, en nu is ze magerder.' Als ze haar lichaam vergelijkt met dat van vrienden, of omgekeerd, of met familieleden, ga er dan tegen in. Als je aanvoelt dat deze vergelijkingen gevoed worden door een bezorgdheid om haar eigen gewicht, zeg dan " Welk verschil maakt het ?" Want is de lichaamsvorm van een vriend of van een familielid, is geen goed vergelijkingspunt voor jouw kind. En als je alles in een ruimer perspectief plaatst, dan is de vergelijking van lichamen van weinig belang, zeker niet om er de eigen waarde aan af te meten.

5. Corrigeer slechte informatie over voeding en diëten.
Meisjes wisselen heel wat informatie uit over diëten, zeker als ze een zekere aanleg hebben voor gestoord eten. Net zoals ouders proberen om verkeerde informatie van leeftijdsgenoten over sex of drugs te corrigeren, zo zouden ze ook moeten waken over correcte informatie over diëten. Het is dan ook van belang je te informeren over welke diëten de gezondheid bevorderen en welke niet. (Je kan hierover lezen, of een diëtiste raadplegen die gespecialiseerd is in eetstoornissen.) Bij voorbeeld, kunnen meisjes elkaar coachen als ze diëten, door telkens het ontbijt over te slaan, en een zeer lichte lunch te eten (b.v. een appel en een vetvrije yougurt). Ze kunnen elkaar coachen door er expliciet over te spreken of door het voorbeeld te stellen.Je kan deze verkeerde informatie corrigeren, door te zeggen dat het overslaan van maaltijden ongezond is, en vaak leidt tot een ontregeld hongergevoel (met eetbuien als gevolg). Samengevat, Er is een jongeren-subcultuur waarin lichaamsgewicht en lichaamsbeeld centraal staan. Als deze waarden van die subcultuur ook in een vriendengroep voorkomen, dan is er een reëel gevaar voor extreme vermageringspogingen en overdreven diëten. Er zijn aanwijzingen dat het contact met vrienden die erg veel belang hechten aan diëten en slank zijn eetbuien bevordert. Ouders kunnen de gevaren van een overbezorgdheid over het eigen gewicht en deze subcultuur onderkennen. Ze kunnen de verkeerde informatie van goed menende vrienden (die gevangen zijn in deze subcultuur) corrigeren.

Bron: eetstoornis.be
Oorspronkelijke tekst: Cristen E. Haltom, Ph.D. Voice: 607-272-6750 Fax: 607-266-6414 Web: https://www.drhaltom.com © Copyright Cristen E. Haltom. All rights reserved.