Als jouw zoon een eetprobleem heeftProud2Boy

Verschillen tussen mannen en vrouwen met eetstoornissen

1. lichaamsbezorgdheid 'langs boven'
Anderson toont aan dat mannen vooral bezorgd zijn om hun lichaamsvorm "langs boven" (gespierde borstkas, armen en schouders, en een slanke stevige buik). Vrouwen zijn meer gericht op hun lichaamsvorm "langs onderen" (smallere heupen en dijen).

2. de eetstoornis verbergen
Mannen verbergen hun gestoord eetgedrag nog meer dan vrouwen.

3. latere leeftijd
Andersen stelt dat mannen een eetstoornis (gemiddeld gezien) later ontwikkelen dan vrouwen (op 19.6 jaar versus 16.7 jaar voor vrouwen)

4. andere bezorgdheid
Jonge mannen met eetproblemen zijn eerder bezorgd over "kwabben", en lichaamsvorm; vrouwen eerder over het aantal kilogram dat ze wegen en hun kledingmaat.

5. angst voor medische problemen
Mannen met eetstoornissen diëten vaker uit angst voor toekomstige medische problemen ten gevolge van overgewicht.

6. andere bezorgdheid bij het opgroeien
Jongens groeien op met evenveel zorgen dat ze te mager en te klein zijn, als met zorgen dat ze te dik zijn. Meisjes groeien eerder op met de bezorgdheid dat ze te groot zijn.

7 geen voortplantingsprobleem
Hoewel testosteron bij mannen door de eetstoornissen (voornamelijk anorexia) doet verminderen, is er er geen voortplantings-probleem. Bij vrouwen met anorexia (of overmatige sportbeoefening) blijven de maandstonden uit.

8. homo's vs lesbiënnes
In het mannelijk homo-milieu lijkt het dat het lichaamsbeeld vaak belangrijker is om aantrekkelijk te zijn, dan het is in de lesbische gemeenschap.

9. mannelijkheid & atletische capaciteiten
Jongens met eetproblemen hebben meer geslachtsconflicten: Mannelijke anorexie-clienten hebben een meer uitgesproken angst voor mannelijkheid en atletisch vermogen.

10. voorgeschiedenis van overgewicht
Jongens lijken vroeger vaker een overgewicht te hebben gehad dan meisjes.

Tips voor ouders
Op basis van datgene wat we weten over mannen met eetstoornisen, hoe kan u als ouder uw zoon met een eetstoornis helpen? Hier zijn enkele korte tips:

1. Leer uw zoon zijn lichaam te aanvaarden
Leg de nadruk op de negatieve sociale druk die de media plaatsen op mannen om stevig en gespierd te zijn. Help jouw kind zijn natuurlijke lichaamsvorm te aanvaarden, ook betekent dit dat men een cultureel afgekeurd gewicht of lichaamsvorm heeft.

2. Verhoog het bewustzijn met betrekking tot de media-invloed
Jouw zoon groeide ongetwijfeld op met speelgoed dat mannelijke actiefiguren omvatte (b.v. Star Wars of GI Joe). Toon aan dat Luke, Hans, GI Joe en veel andere van de meest populaire actiefiguren veel gespierder werden voorgesteld in de loop van de tijd. Onderzoek bij Popeye en andere toont aan dat dit speelgoed de gespierdheid van de real-life bodybuilders oversteeg. Jouw zoon zal ook voordeel ervaren als hij weet dat hij blootgesteld wordt aan onrealistische culturele verwachtingen om de fysieke vorm en spieren te krijgen van .... 'supermannen'. Ten gevolge van deze druk, kunnen veel jongens in toenemende mate vatbaar worden voor stoornissen inzake lichaamsbeeld en eetstoornissen.

3. Spreek over gevoelens
Moedig jouw zoon aan om zijn gevoelens te uiten. De meeste mannen en vrouwen met eetstoornissen kunnen dit niet echt goed. Toon empathie voor jouw zoon en oefen in goede luistervaardigheden. Vaders en mannelijke mentors zijn hierbij erg belangrijk. Ze kunnen helpen om het stereotype neer te halen dat stelt dat intimiteit en gevoelsuitingen onmannelijk zijn.

4. Geef goede informatie over eetstoornissen
Mannen hebben vaker minder en meer vervormde informatie over eetstoornissen. Als ouder kun jezelf best bijleren over eetstoornissen in het algemeen, en over eetstoornissen bij mannen in het bijzonder. Als je een gesprek aanknoopt met jouw zoon over zijn eetstoornis, kun je ook zijn kennis over eetstoornissen verbeteren.

5. Spreek over de eetstoornis van jouw zoon
Heb geen schrik om te spreken over de eetstoornis van jouw zoon. Het is een ziekte als een ander. Het kan voor jouw zoon meer genant zijn dan bij een andere ziekte, maar jouw taktvolle en kordate aanpak kunnen helpen.

6. Indien de vader om medische redenen dieet
Als vader een ernstig medisch probleem heeft, waarbij hij een dieet moet volgen, kan de neiging ontstaan bij de zoon om eveneens te diëten om zo deze ziekte te vermijden. Minimaliseer twee aspecten: de kans dat men als zoon dezelfde ziekte ontwikkelt, en het mogelijk effect ter voorkoming van deze ziekte.

7. Kom naar buiten
De laatste vijftien jaar lijkt het dat mannen vaker in behandeling gaan voor een eetstoornis. Dit is mogelijks te verklaren door de aandacht voor eetstoornissen bij mannen, en door toenemende beschikbaarheid van een gespecialiseerde behandeling. Geef aandacht aan dit probleem (in jouw vereniging, in nieuwsbrieven, locale kranten...)

8. Sta achter behandeling
Omdat de neiging bij jongens groot is om het probleem te minimaliseren of te vermijden, dien je als ouder misschien te 'pleiten' voor een behandeling. Leer zelf bij over eetstoornissen bij mannen. Denk na over hoe je jouw zoon zijn eetstoornis onder ogen laat zien, en hoe je hem kan overtuigen om zich te laten behandelen. Hoe kan je jouw zoon beïnvloeden?

Gebruik 'ik-boodschappen'. Druk je bezorgdheid uit. Spreek over de specifieke observaties van zijn gestoord eetgedrag, en zijn lichaams-obsessie. Loop hierbij niet over eieren, omdat je angst hebt van een kwade reactie. Verwacht een verdedigende reactie. Informeer u over de bahandelingsmogelijkheden, en stel een behandeling voor. Luister empatisch naar de antwoorden van jouw zoon.
Samengevat, zonen en dochters met eetstoornissen worstelen vaak met dezelfde thema's. En toch zijn er belangrijke verschillen bij het ontstaan en de aard van de eetstoornis tussen jongens en meisjes. Als ouder informeert u zich best over eetstoornissen bij mannen, en de behandelingsmogelijkheden.

Bron: eetstoornis.be
Oorspronkelijke tekst: Cristen E. Haltom, Ph.D. Voice: 607-272-6750 Fax: 607-266-6414 Web: https://www.drhaltom.com © Copyright Cristen E. Haltom. All rights reserved.