Zelfbeeld

Hoe kunnen ouders zelf een positief steentje bijdragen aan de zelfwaardering en het zelfbeeld van hun kind?

Hierin doen alle ouders al heel veel. Het lastige is dat hun kind het niet gelooft en denkt dat ze het zeggen omdat ze de ouders zijn. Het enige wat je kunt doen is het met oprechtheid blijven zeggen. Daarnaast helpt het natuurlijk als ouders ondersteunen en stimuleren datgene waarin kinderen moeilijke stappen nemen op bijv. het gebied van eten. Zoals je ze ook aanspoorde om te gaan lopen, je handen uitstrekte om ze te vangen, zo kun je ze nu ook steunen, uitdagen om elke keer net een stapje meer te gaan doen vanuit de wetenschap dat het veilig mag gebeuren.