Verhoog de MIQ van uw dochterProud

(MIQ = een nieuw uitgevonden woord voor media-intelligentie)

Een doelstelling van psychotherapie bij personen die lijden aan een eetstoornis, is het afleren dat zelfwaarde afhangt van lichaamsvorm of -gewicht. Recent hebben Groesz, Levine en Murnen (2002) de resultaten van 25 studies geanalyseerd, waarbij ze nagaan welk effect het slanke schoonheidsideaal (zoals dit zo vaak in de media voorkomt) heeft op de manier waarop vrouwen hun eigen lichaam zien.

De resultaten van deze studie zijn belangrijk om uw dochter bewust te maken van het effect dat mediabeelden kan hebben op hun lichaamsbeleving (en haar media-intelligentie te verhogen).

Groesz en andere toonden aan dat meisjes (die niet de 'ideale maten' hebben) gedurende de late kindertijd en de vroege adolescentie zich vaak zorgen maken over hun lichaam. Ook bij oudere meisjes (adolescenten, en jongvolwassenen) is aangetoond dat een negatief lichaamsbeeld en diëten (zonder medische noodzaak) veel voorkomende problemen zijn. Het is zelfs zo erg dat het beïnvloeden van lichaamsvorm en -gewicht eerder de regel dan de uitzondering geworden zijn bij jonge vrouwen.

Wat moet jouw dochter (die herstelt van een eetstoornis) nu weten, gelet op dit recent onderzoek? Hoe raakt ze vlugger van haar negatieve lichaamsbeeld af?

Groesz en andere (2002) doen volgende vaststellingen:

  • Ze moeten weten dat het zien van mediabeelden van slanke modellen nadelig is voor de eigen lichaamsvoldoening, (in vergelijking met het geconfronteerd worden met gemiddeld zware vrouwen).
  • Adolescente meisjes zijn meer ontevreden met hun eigen lichaam als ze geconfronteerd worden met 'slanke' beelden in reclame, televisiecommercials en in modetijdschriften. Hoe slanker de modellen in de media zijn, hoe groter het negatieve effect.
  • Het negatieve effect van 'slanke' media beelden, wordt nog versterkt als meisjes en vrouwen al reeds eerder ontevreden zijn over hun lichaam, of als ze reeds 'geïnvesteerd' hebben in het slanker worden.
  • De grootste negatieve invloed van 'slanke' media zie je al vanaf enkele beelden van slanke modellen. Met andere woorden, deze negatieve gedachten worden zeer snel opgeroepen (en niet na b.v. 10 confrontaties met dergelijke beelden).
  • Groesz en andere toonden aan dat meisjes en vrouwen tussen de 10 en 25 jaar oud met een eerder lage zelfachting, en negatief lichaamsbeeld, aangeven dat ze deze soort modellen in de media 'houden', mooi vinden en ze opzoeken.
  • Jonge vrouwen die zich veel zorgen maken over lichaamsvorm en -gewicht, gebruiken veel vaker (en ten onrechte) bijna uitsluitend het gewicht en uiterlijke om andere vrouwen te evalueren.
  • Groesz en andere hebben onderzoek samengevat waaruit blijkt dat lagere school en middelbare schoolmeisjes, die modetijdschriften lezen en zichzelf vergelijken met de modellen die worden afgebeeld, vaker een meer gestoord eetgedrag vertonen.

Tips voor ouders

Hier zijn 5 tips voor ouders, over hoe u uw dochter die herstelt van een eetstoornis kunt helpen om haar lichaamsontevredenheid te overwinnen.

1. Maak uw dochter bewust van de media. Leer haar om kritisch te staan ten opzichte van de slanke beelden, die erop gezicht zijn het slankheidsideaal te verkopen.

2. Voer samen met jouw dochter actie ten opzichte van de media. Adverteerders en marketingverantwoordelijken moeten verantwoordelijk gesteld worden voor het promoten van ongezonde lichaamsidealen die uiteindelijk een negatieve invloed kunnen hebben op het herstel van jouw kind (dat lijdt aan een eetstoornis).

3. Help jouw kind om 'immuun' te worden ten opzichte van de negatieve impact van de slanke mediabeelden, door ze het verschil te leren tussen een 'normaal/natuurlijk' en een 'gemaakt/kunstmatig/overdreven' slankheidideaal. Leer hen ook de natuurlijke range kennen van verschillende lichaamstypes -vormen en -groottes. Kinderen die herstellen van een eetstoornis horen deze boodschap al van hun therapeut. Het kan geen kwaad om deze boodschap op die manier te bekrachtigen.

4. Ontmoedig jouw kind om zich te vergelijken met de slanke modellen in de reclame.

5. Ontmoedig jouw kind om modetijdschriften te lezen die een ongezond lichaamsideaal promoten. Een 'fascinatie' door deze tijdschriften, kan een teken zijn van (niet opgeloste) lichaamsontevredenheid of een vertragend herstel. Geef lovende kritiek aan media-verantwoordelijken die een natuurlijke variëteit van vrouwenvormen weergeven.

Bron: eetstoornis.be
Oorspronkelijke tekst: Cristen E. Haltom, Ph.D. Voice: 607-272-6750 Fax: 607-266-6414 Web: https://www.drhaltom.com © Copyright Cristen E. Haltom. All rights reserved.