Eetstoornis NAOBy Robin

Eetstoornis NAO betekent eigenlijk: eetstoornis niet anders omschreven. Iemand heeft dus een eetstoornis, maar omdat de persoon niet alle "symptomen" van anorexia, boulimia of eetbuienstoornis heeft, kan deze naam niet worden toegekend.

Er zijn twee eetstoornissen die binnen de hulpverlening bekend zijn en waarnaar veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan: Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa. Die diagnoses krijg je alleen als je aan allerlei regeltjes (criteria) voldoet.

Vaak gebeurt het dat iemand wel aan een paar regeltjes voldoet, maar niet aan allemaal, bijv.: iemand heeft alle symptomen van anorexia nervosa, maar wordt nog wel ongesteld. Omdat diegene niet voldoet aan alle regeltjes, krijgt hij/zij niet de diagnose ‘anorexia nervosa'. Omdat te benadrukken dat er wél sprake is van een eetprobleem wordt dan de diagnose Eetstoornis NAO gegeven. (N.b. desondanks hanteert niet iedere instantie deze regel! Sommige mensen krijgen wél de diagnose anorexia ookal worden ze nog wel ongesteld)

Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven betekent dus eigenlijk: er is WEL sprake een eetstoornis, maar NIET van anorexia nervosa of boulimia nervosa. Het is een naam voor een verzameling van allerlei verschillende eetproblemen. Wellicht klinkt eetstoornis NAO minder ernstig dan Anorexia of Boulimia, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn! Een eetstoornis NAO kan even ernstig zijn als Anorexia of boulimia. Neem iemand met eetstoornis NAO dus niet minder serieus!

Lees ook: Neem eetstoornis NAO serieus!  &   Eetstoornis NAO niet ernstig?

Soms verandert een eetprobleem in de loop van maanden of jaren zodat later alsnog de diagnose Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa wordt gesteld, maar soms ook niet: dan blijft het een Eetstoornis NAO.

Hoe wordt een Eetstoornis NAO behandeld?
Er is niet één standaardbehandeling voor de Eetstoornis NAO, juist omdat die eetstoornis een naam is voor heel verschillende problemen. Sommige mensen met een Eetstoornis NAO eten te weinig, anderen hebben een redelijk normaal eetpatroon of eten juist te veel. Sommigen hebben eetbuien, anderen niet. Sommigen compenseren veel (bijv. braken, laxeren of bewegen) , anderen niet. Sommigen hebben ondergewicht, anderen een normaal gewicht, en weer anderen overgewicht. En zo zijn er nog wel meer verschillen mogelijk. Wat de doelen zijn van de behandeling en op welke manier daaraan gewerkt wordt, moet dus voor iedereen apart bepaald worden.