Privacyverklaring Proud2Bme

Proud2Bme, gevestigd aan Sandifortdreef 19 2333 ZZ Leiden. Proud2Bme is onderdeel van Stichting Rivierduinen, welke eindverantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Proud2Bme
Sandifortdreef 19
2333 ZZ Leiden
Tel 071 890 3344

Jan Snethlage is de Functionaris Gegevensbescherming van Proud2Bme. Hij is te bereiken via j.snethlage@rivierduinen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Proud2Bme verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • NAW gegevens bij gebruik webshop

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Proud2Bme verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@proud2bme.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Proud2Bme verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Proud2Bme neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Proud2Bme bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Geslacht, e-mailadres, Ip-adres: tot wederopzegging lidmaatschap forum.
 • Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type: 1 jaar.
 • Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende bijzondere persoonsgegevens: Gegevens van personen jonger dan 16 jaar > tot wederopzegging lidmaatschap forum.
 • Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende bijzondere persoonsgegevens. NAW gegevens voor gebruik webshop: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Proud2Bme verstrekt deze gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, het verkrijgen van een subsidie van het Zorginstituut Nederland om onze werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Proud2Bme gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Proud2Bme en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@proud2bme.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen en te mailen vanaf het e-mailadres waarmee je bent aangemeld. Maak in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Na verificatie worden deze kopieën/gegevens direct verwijderd.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Proud2Bme wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende LINK.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Proud2Bme neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met helpdesk@proud2bme.nl.