Ervaringsdeskundigen in opmars!

By Joelle

Landelijk is een tendens gaande, waarbij cliënten een steeds sterkere positie verwerven. Misschien heb je er al eens wat op TV of in de media van meegekregen. Niet alleen worden zij mondiger om te verwoorden wat hen helpt, zo zijn er in Nederland al een ruim aantal ervaringsdeskundigen betaald in dienst van GGz instellingen. Naar schatting gaat het inmiddels om 250 betaalde ervaringswerkers.

Stel HIER jouw vragen aan de ervaringsdeskundige

Voorheen waren zij onder meer betrokken bij zelfhulp. Een klassiek voorbeeld is het begeleiden van zelfhulpgroepen, dat al jaren gebeurt door ervaringsdeskundigen die zover zijn dat ze voldoende afstand hebben van het eigen (eetstoornis)verleden en graag nog een steentje willen bijdragen in het proces van anderen.

Inmiddels worden zij steeds serieuzer genomen in het aangeven wat bevorderend en belemmerend werkt bij de behandeling. Een hele stap verder in volwaardige deelname en emancipatie! Zo ook bij het Centrum Eetstoornissen Ursula, waar sinds 2008 het Project Ervaringsdeskundigheid van start ging.

Ervaringsdeskundigheid en de behandeling van eetstoornissen
Gelukkig is de hulpverlening tegenwoordig steeds meer overtuigd dat meiden (en enkele jongens) zelf goed aan kunnen geven wat hen helpt. Wellicht niet altijd, als je je in een diep dal begeeft, maar misschien wel daarna. Omdat dit ook een omslag in denken en visie vereist van de professionals en de organisatie, is de inzet van ervaringswerkers nog mondjesmaat en de komende jaren nog volop groeiende.

Als ervaringsdeskundige weet je uit eigen ervaring wat het is, om in behandeling te zijn, om te worstelen met de strijd in je hoofd en je weg te vinden in het vinden van zorg die bij jou past. Ook weet je wat het is, om eigen verantwoordelijkheid te nemen in je herstel en om te gaan met reacties uit omgeving. Het vinden van een nieuw evenwicht, kost niet alleen tijd, maar ook de nodige inspanningen. Soms gaat dat met vallen en opstaan.

Een ervaringswerker put uit die eigen (doorleefde) ervaringen en zoekt naar gemeenschappelijke elementen in verhalen van anderen. Door dit te doen, verzamel je ‘ervaringskennis' waarmee ook weer anderen gebaat zijn. Zo lever je een bijdrage aan de aanscherping van gebruikte methoden in de behandeling van eetstoornissen, heb je een kritisch oog en oor.