Media en zelfbeeld

Als jonge vrouw moet je vandaag de dag zo slank zijn als een platgereden barbiepop. Ben je dit niet, dan tel je niet mee in deze Westerse samenleving. Dat is tenminste het motto waarmee jonge meisjes lijken op te groeien.

Dit leidt al gauw tot een negatief zelfbeeld. Uit onderzoek (Groesz ea, 2002) onder jongeren is namelijk gebleken dat meisjes die vijf minuten werden geconfronteerd met advertenties met modellen, zeer ontevreden werden over het eigen lichaam en er minder zelfvertrouwen door kregen. Ook meisjes, en in toenemende mate jongens, die veel televisie kijken voelen zich ongelukkiger en klagen over het eigen lichaam. Hoe slanker de modellen in de media zijn, hoe groter het negatieve effect.

Het schoonheidsideaal lijkt dan ook een belangrijke factor in het ontstaan van anorexia en boulimia nervosa. Dit vind je ook terug in landen als Japan. Hoe meer de invloed van de westerse cultuur toeneemt, des te groter het aantal mensen met anorexia en boulimia. Het gewicht van modellen daalt. Ongeveer twintig jaar geleden lag het gewicht van een model ongeveer 8% onder het gewicht van de gemiddelde vrouw, inmiddels is dit maar liefst 23%.

sad2 

80% van de meisjes tussen 13 en 18 jaar doet aan de lijn. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van ZonMw. De helft van de tieners lijnt ongezond of extreem. Tienermeisjes doen zelfs aan de lijn als er geen sprake is van overgewicht, normaal gewicht of zelfs ondergewicht.

Vijfentwintig procent van de tienermeisjes lijnt ongezond. Ze slaan maaltijden over en gebruiken dieetpillen en afslankdrankjes. Nog eens vijfentwintig procent kiest ‘extreme', gevaarlijke vormen uit om te lijnen. De jonge meisjes eten soms dagen bijna niet, nemen laxeermiddelen of steken hun vinger in de keel.

Er zijn meisjes die al in groep 8 van de lagere school anorexia hebben. Jonge kinderen met anorexia stoppen vaak abrupt met eten en drinken. Meisjes in de leeftijd van 14 jaar en ouder vermageren geleidelijker. Jonge anorexia-patiënten groeien niet of slecht. Een groeistop op die leeftijd kan als zestienjarige niet meer worden ingehaald.

Het bezig zijn met lijnen en diëten vormt een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van eetstoornissen, zeker wanneer je geen of matig overgewicht hebt. Voor mensen met anorexia geldt dat zij doorschieten in hun lijngedrag; voor mensen met BED of boulimia geldt dat het lijngedrag het ontstaan van eetbuien in de hand werkt.

Meisjes komen, o.a. door mode en media op steeds jongere leeftijd in aanraking met het heersende schoonheidideaal. Het aantal tieners met anorexia is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Foto: Renata Motta