Zelfbeeld

Je zelfbeeld is gebaseerd op de manier waarop je over jezelf denkt. Je zou deze manier van denken je 'zelfkennis' kunnen noemen. Bij zelfkennis moet je denken aan dat je weet wat je sterke en zwakke kanten zijn, weet wat je leuk vindt, weet waarom je bepaalde dingen op bepaalde manieren doet en dat je ook weet wat je zou kunnen verbeteren aan jezelf. Je zou kunnen zeggen dat je weet hoe jouw persoonlijkheid en beweegredenen in elkaar steken. Dit kan doorgetrokken worden naar dat je weet wat jouw rol is ten opzichte van anderen en in de samenleving.


Bron

Wat vervolgens je zelfbeeld bepaalt, is hoe jij over deze zelfkennis denkt. Dus hoe jij je eigenschappen en rol waardeert. Als je deze eigenschappen en verhoudingen accepteert of als positief ervaart, zal je zelfbeeld ook veel positiever zijn. Maar als je je karaktertrekken negatief beoordeelt en je zwakke kanten veel zwaarder laat wegen dan je sterke kanten, zal je zelfbeeld negatiever zijn.

Bij mensen met een eetstoornis is dit laatste vaak het geval. Zij projecteren vaak hun negatieve zelfbeeld op hun lichaam. Ze proberen door invloed uit te oefenen op hun lichaam - door bijvoorbeeld te lijnen - hun negatieve zelfbeeld recht te trekken.

Een ander begrip dat hiermee samenhangt is zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen betekent dat je in jezelf en je kunnen gelooft. Zelfvertrouwen helpt je bij het bereiken van je doelen en bij tegenslagen in het leven. Het helpt je ook bij het opkomen voor je eigen ideeën en meningen. Bij mensen met een eetstoornis komt, naast een laag zelfbeeld, vaak een laag zelfvertrouwen voor. Dit is vaak ook gebaseerd op de waardering van zichzelf. Omdat de waardering vaak negatief is, vertrouwen ze niet op zichzelf. Ze zijn vaak onzeker over wie ze zijn, wat ze denken en wat ze doen.

Mensen die een laag zelfbeeld en zelfvertrouwen hebben, denken vaak dat ze niets waard zijn en zijn moeilijk van deze gedachten af te brengen. Ze hebben er ook weinig vertrouwen in dat het ooit goed zal komen. Ze zitten als het ware in een cirkeltje waarin zij zichzelf niets waard vinden en daardoor er ook niet uitkomen omdat zij geen vertrouwen hebben in hun kunnen om hier uit te komen. Vaak is het eerst nodig dat de negatieve zelfwaardering doorbroken wordt voordat iemand kan veranderen en een ander beeld van zichzelf kan krijgen.