Eetstoornis NAO

De Eetstoornis Niet Anders Omschreven (NAO) is de benaming die eerder (in de DSM4) werd gebruikt, terwijl het tegenwoordig (in de DSM5) anders heet, namelijk: 'andere gespecificeerde voedings-of eetstoornis'. Wij houden voor het gemak op de site voorlopig nog Eetstoornis NAO aan. Hieronder lees je meer over deze eetstoornis.


Er zijn twee eetstoornissen die binnen de hulpverlening goed bekend zijn en waarnaar veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan: Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa. Die diagnoses krijg je alleen als je aan allerlei regeltjes (criteria) voldoet.

Vaak gebeurt het dat iemand wel aan een paar regeltjes voldoet, maar niet aan allemaal. Omdat diegene niet voldoet aan alle regeltjes, krijgt hij/zij niet de diagnose ‘anorexia nervosa'. Om te benadrukken dat er wél sprake is van een eetprobleem wordt dan de diagnose Eetstoornis NAO gegeven.

De diagnose Eetstoornis NAO kan je ook krijgen als je eetprobleem wat onduidelijk is, bijvoorbeeld omdat jouw eetprobleem een beetje op anorexia én een beetje op boulimia lijkt. Of op geen van beiden, terwijl er wel sprake is van een eetstoornis. Bijvoorbeeld:

  • Aan alle criteria van anorexia wordt voldaan, behalve dat jouw huidige lichaamsgewicht nog binnen de normale grenzen ligt.
  • Aan alle criteria van boulimia wordt voldaan behalve dat de eetbuien en compensatie minder vaak voorkomt dan eens per week of met een duur van korter dan drie maanden.
  • Herhaald kauwen op en uitspugen, maar niet doorslikken, van grote hoeveelheden voedsel.

Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven betekent dus eigenlijk: er is WEL sprake een eetstoornis, maar NIET van anorexia nervosa of boulimia nervosa. Het is een naam voor een verzameling van allerlei verschillende eetproblemen. Dit betekent echter NIET dat een eetstoornis NAO minder ernstig is dan Anorexia of Boulimia.

Lees ook: Neem eetstoornis NAO serieus!  &   Eetstoornis NAO niet ernstig?

Voor alle andere eetproblemen van de Eetstoornis NAO geldt dat "niet anderszins omschreven" zoiets betekent als: verder kunnen we er geen naam aan geven. Soms is dat een kwestie van tijd en verandert een eetprobleem in de loop van maanden of jaren zodat later alsnog de diagnose Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa wordt gesteld, maar soms ook niet: dan blijft het een Eetstoornis NAO.

Is dat niet een beetje gek: één naam voor zoveel verschillende eetproblemen?
Eigenlijk wel. Het is zelfs zo dat meer mensen de diagnose Eetstoornis NAO krijgen dan de diagnose Anorexia nervosa of Boulimia nervosa. En daarnaast gebeurt het vaak dat een eetprobleem door de tijd heen wat verandert, waardoor je op verschillende momenten een verschillende diagnose kan krijgen, terwijl je eetprobleem echt niet zo veel veranderd is. Het komt zelfs voor dat de ene psycholoog de diagnose anorexia stelt en de ander eetstoornis NAO.

Hoe wordt een Eetstoornis NAO behandeld?
Er is niet één standaardbehandeling voor de Eetstoornis NAO, juist omdat die eetstoornis een naam is voor heel verschillende problemen. Sommige mensen met een Eetstoornis NAO eten te weinig, anderen hebben een redelijk normaal eetpatroon of eten juist te veel. Sommigen hebben eetbuien, anderen niet. Sommigen compenseren veel (bijv. braken, laxeren of bewegen) , anderen niet. Sommigen hebben ondergewicht, anderen een normaal gewicht, en weer anderen overgewicht. En zo zijn er nog wel meer verschillen mogelijk. Wat de doelen zijn van de behandeling en op welke manier daaraan gewerkt wordt, moet dus voor iedereen apart bepaald worden.