Notice & Takedown Procedure

Alle informatie op de website van Proud2Bme wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Proud2Bme een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u uw naam en contactgegevens te mailen naar helpdesk@proud2Bme.nl. Proud2Bme streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Proud2Bme wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.