Conflict vermijden

Hoe kan je als ouder het beste conflicten over meer/ minder eten vermijden?

Klinkt als een open deur: NIET aangaan, maar begrenzen. Als ouder kun je signaleren dat ze te weinig eten, je kunt aangeven dat jij wilt dat ze meer eten en je kunt het er niet indwingen. Tip hierbij is dat je met het hele gezin afspreekt dat er tijdens het eten niet over eten wordt gesproken. Eventuele opmerkingen over meer/minder kunnen dan op een ander, minder beladen, moment besproken worden.