Omgang thuis

Hoe kunnen ouders van een kind met eetstoornis het beste thuis omgaan met hun kind? (aanpassen, negeren, overtuigen, praten..)

Het omgaan met een kind met een eetstoornis is een ingewikkelde zaak omdat je als ouder eigenlijk steeds onderscheid moet maken tussen je kind en de eetstoornis. De ene keer heb je met je kind te maken die verdrietig is, het moeilijk heeft en daarbij steun nodig heeft, de ander keer heb je te maken met de eetstoornis die de discussie aangaat over hoeveelheid eten, wel/niet dik zijn e.d. Intuitief weten ouders vaak met wie ze te maken hebben omdat in de discussie/vragen met de eetstoornis geen goed antwoord mogelijk is. Wanneer je vanuit deze invalshoek als ouders met je kind omgaat, kun je de eetstoornis begrenzen door bijv. te zeggen dat je de discussie niet aangaat en je kind tegelijkertijd steunen door te zeggen dat je ziet dat ze het moeilijk heeft.