MTV, TMF

Er wordt vaak gezegd dat de media ook zorgen voor onzekerheid over het eigen lichaam. Is het verstandiger om kinderen bv niet naar MTV, TMF en glamourbladen te laten kijken? Of wat kan je hier het beste mee doen?

Hoe dan ook worden kinderen hiermee geconfronteerd. Als het niet bij jou thuis is, dan wel op school of bij vrienden. Wat reeler is om ook momenten samen te gaan kijken en er een realistischer, reelere kijk tegenover te stellen. Die hoeven ze niet aan te nemen, je komt wel in gesprek hierover.