Binge Eating Disorder

Een eetbuistoornis of ‘Binge Eating Disorder' lijkt in grote lijnen op boulimia. Er is één belangrijk verschil. Cliënten met boulimia proberen na afloop van de eetbui het voedsel kwijt te raken. Cliënten met eetbuistoornis doen dat niet. Daardoor neemt hun gewicht toe, waardoor de eetbuistoornis zichtbaar is.

Wat is een eetbui?

Tijdens een eetbui hebben de cliënten met een eetbuistoornis het gevoel dat zij de controle over hun eetgedrag volledig kwijt zijn. Ze proppen zich vol in korte tijd met een grote hoeveelheid voedsel (vaak snacks, chocolade en andere vet voedsel) en kunnen niet meer stoppen. Aan de eetbui beleven deze cliënten weinig plezier: ze proeven het voedsel eigenlijk niet eens. Na afloop voelen ze zich zwak en schuldig.

Eetbuien: een vast patroon

De eetbuien verlopen vaak volgens een vast patroon. Omdat ze zich schamen voor hun gedrag, hebben ze die eetbuien altijd alleen, en in het geheim.

Schaamte

Cliënten met een eetbuistoornis schamen zich voor hun eetbuien en voor hun overgewicht. Omdat ze meestal een hoog gewicht hebben, is de kans op ontdekking groot. Cliënten met een eetbuistoornis zoeken eerder hulp dan mensen met boulimia.

Verloop van eetbuistoornis

Eetbuistoornis bestaat als aparte diagnose nog niet zo lang. Op dit moment is onvoldoende bekend over het verloop van de stoornis en de kansen op genezing.

Bron: naeweb.nl (februari 2009)