Kenmerken van anorexia

Wil je eerst een wat beter beeld hebben van wat anorexia nervosa inhoudt? Bekijk dan deze pagina. Om te beoordelen of iemand mogelijk anorexia heeft, wordt vaak gekeken naar een lijst met kenmerken uit de DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual). De DSM is internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen. Volgens dit boek moet iemand in ieder geval aan drie specifieke kenmerken voldoen om de diagnose anorexia te kunnen stellen. Deze kenmerken zijn als volgt samengevat:

  • Je vindt het heel moeilijk om jouw gewicht te verhogen naar een voor jouw lengte en leeftijd gezond gewicht. Dit gezonde gewicht wordt gezien als te zwaar.
  • Je bent doodsbang om aan te komen en doet er alles aan om dit niet te laten gebeuren.
  • Je bent niet tevreden met jezelf en je lichaam. Alleen door af te vallen kan je meer tevreden over jezelf worden.

Natuurlijk is dit lijstje een beetje stijf en kan je op basis van een paar kenmerken niet bepalen of je zelf aan anorexia lijdt. Deze kenmerken geven dus slechts weer wat in het algemeen de kenmerken van anorexia zijn. Ieder mens is echter anders en dus is ook ieder persoon met anorexia anders. Pin je dus niet te veel vast op een aantal kenmerken. Waar het om gaat is dat je extreem veel bezig bent met eten en gewicht en dit ernstige invloed heeft op je dagelijks functioneren. Als dit bij jou het geval is, dan heb je een probleem, ongeacht welke naam dit heeft.

Naast bovenstaande officiële kenmerken hebben mensen met anorexia vaak last van: