Perfectionisme en zelfbeeld

Perfectionisme doet zich voor in verschillende vormen en kan zowel positief als negatief zijn. Perfectionisme is positief als mensen er naar streven om naar beste kunnen te presteren. Als dat lukt zijn ze heel tevreden en geven zich een compliment. Dat is goed voor je zelfbeeld. Maar perfectionisme kan ook negatief zijn als mensen steeds zo hoog mogelijk presteren en daarna nooit tevreden zijn omdat ze vinden dat het altijd beter kan. Ze geven zichzelf vrijwel nooit een compliment, en blijven ontevreden. Dat is natuurlijk heel slecht voor je zelfbeeld en je zelfvertrouwen.


Bron

Nauw gerelateerd aan positief en negatief perfectionisme zijn positieve en negatieve faalangst. Bij positieve faalangst ben je wel een beetje zenuwachtig voor het tentamen, en daardoor doe je extra je best en scherp je jezelf op, waardoor je uiteindelijk een goede prestatie levert, waarna je tevreden bent over het resultaat. Maar mensen met negatieve faalangst zijn elke keer heel erg bang om te falen. Ze doen hun uiterste best om maar niet te zakken. Dat lijkt perfectionistisch, maar dat wordt veroorzaakt door de grote angst om te falen of fouten te maken. Mensen met negatieve faalangst krijgen alleen heel kort even een beetje zelfvertrouwen als hun prestatie gelukt is, maar bij elk nieuw tentamen of volgende prestatie zijn ze weer heel bang om te falen. Hun zelfvertrouwen blijft laag, ook al halen ze steeds achten en negens. Telkens zijn ze bang dat het de volgende keer wel mis zal gaan.

Uiteraard zijn negatief perfectionisme en negatieve faalangst heel erg lastig. Als je daar veel last van hebt helpt het niet om elke keer weer je uiterste best te doen. Veel belangrijker is dat jij gaat werken aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Want als je dat hebt dan kun je best een keertje zakken voor een tentamen want je hebt voldoende zelfvertrouwen om te weten dat je daarna wel weer een voldoende zult halen als je gewoon je best doet.

Auteur: Greta Noordenbos
Greta Noordenbos is universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar preventie van eetstoornissen, herstelmogelijkheden en langdurige eetstoornissen, waarover zij diverse boeken en artikelen publiceerde.