Informatieve boeken over eetstoornissen

 door dik en dun

Door dik en dun Alles over eestoornissen - W. Vandereijcken

Dit boek is vooral geschreven voor mensen met een eetstoornis. Het biedt hun inzicht in de problematiek en bespreekt de verschillende mogelijkheden om de eetstoornis aan te pakken.

Daarom is het ook nuttig en verhelderend voor alle mensen in de naaste omgeving van de patiënt en voor werkers in de welzijns- en gezondheidszorg. Op een beknopte en overzichtelijke wijze komen de belangrijkste aspecten van een eetstoornis aan bod: kenmerken, verklaringen, gevolgen en behandelingsmogelijkheden.

 

 leven met een eetstoornis

Leven met een eetstoornis - A. Jansen en H. Elgersma

Een eetstoornis ontwricht je leven. Je fysieke gezondheid lijdt eronder, je sociale activiteiten worden erdoor beïnvloed en je werk of studie kan in het gedrang komen. Toch zoeken mensen met een eetprobleem zelden professionele hulp. Dat is jammer, want het is goed mogelijk om van een eetstoornis af te komen.

In Leven met een eetstoornis laten Anita Jansen en Hermien Elgersma zien wat je kunt doen om van je eetprobleem af te komen. Met het inzicht dat ze hebben opgedaan tijdens hun jarenlange ervaring als therapeut en onderzoeker beschrijven ze de realiteit van anorexia nervosa, boulimia nervosa en andere eetstoornissen, zoals de eetbuistoornis. Ze noemen de risicofactoren voor het ontwikkelen van een eetstoornis en beschrijven mogelijke therapieën.

 

 

decoding anorexia

Decoding anorexia door Carrie Arnold

Het eerste boek dat anorexia nervosa beschrijft vanuit een biologisch perspectief.

 Boulimie En Eetbuien Overwinnen In 10 Stappen

Boulimie En Eetbuien Overwinnen In 10 Stappen

J. Vanderlinden


Steeds meer vrouwen en mannen kampen met boulimie of eetbuien. In dit boek gaat de internationaal gerenommeerde psychotherapeut Johan Vanderlinden dieper in op de uitlokkende factoren van deze ziekte en zet je op weg naar een oplossing. Zijn stap-voor-stap zelfhulpprogramma heeft als einddoel het stoppen van de eetbuien en het braken, het verbeteren van de onderliggende psychologische problemen en van de levenskwaliteit. Dit boek is geïllustreerd met talrijke voorbeelden en oefeningen.

 ik eet als niemand het weet

Ik eet als niemand het weet - J. Spaans

Over boulimia nervosa en wat je eraan kunt doen.

Het begint vaak met veel zorgen om lichaamsvorm en gewicht. Een bulimiapatiënt houdt dieet en verbiedt zichzelf bepaalde voedingsmiddelen te nemen. Dit verbod slaat vervolgens om in een groot verlangen naar het 'verboden' voedsel.

De eetdrang wordt zo groot dat een eetbui optreedt waarbij in korte tijd een overdreven hoeveelheid voedsel wordt ingenomen, gevolgd door braken of een andere manier van compenseren.

 

 

 slank slanker slankst

Slank, slanker, slankst - J. Spaans

Over anorexia nervosa en wat je eraan kunt doen.

Bezorgd over je gewicht. Letten op hoe je er uitziet. Weinig eten. Wie is daar nooit mee bezig? Wanneer deze verschijnselen het leven gaan beheersen, kunnen eten, gewichten uiterlijk kwellende zaken worden. We spreken van anorexia nervosa wanneer iemand een te streng dieet houdt, te weinig weegt en toch bang is dik te worden. Daarbij horen ook dwangmatige gedachten over lichaamsgewicht en figuur.

De auteur gaat in op de persoonlijke betekenis die anorexia voor iemand heeft. Niet alleen de gevaren en nadelen, maar ook de voordelen van de eetstoornis worden behandeld. Anorexia lijdt bijvoorbeeld af van andere moeilijkheden en biedt ook vaak een houvast.

 ANOREXIA NERVOSA OVERWINNEN IN 13 STAPPEN

Anorexia nervosa overwinnen in 13 stappen - J. Vanderlinden

Het meest gebruikte zelfhulpboek voor mensen met anorexia nervosa, nu volledig vernieuwd Nog praktischer en concreter: het perfecte stappenplan. Gebaseerd op de jarenlange ervaring van een van onze internationaal meest gerenommeerde psychotherapeuten.

 gids voor herstel van eetstoornissen

Gids voor herstel van eetstoornissen - Dr. G. Noordenbos

Eetstoornissen als anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornissen zijn vaak erg hardnekkig. Herstel is een moeizaam en langdurig proces. Dit boek geeft inzicht in het herstelproces van mensen met een eetstoornis. Hoe verloopt dit proces? Wat maakt het voor eetstoornispatiënten zo moeilijk om hun eetgedrag te veranderen? Waardoor raken ze uiteindelijk gemotiveerd om te herstellen? Welke angsten moesten ze overwinnen? Wat zijn voor hen de belangrijkste criteria voor herstel? Hoe kan voorkomen worden dat ze terugvallen in hun oude eet- en denkpatroon? Deze vragen worden uitvoerig beantwoord.

Dit boek is niet alleen bedoeld voor patiënten, maar ook voor eenieder die op de een of andere manier met een eetstoornis te maken heeft, zoals hulpverleners en ouders, partners, vrienden en vriendinnen van patiënten.

 eetstoornissen gids

Eetstoornissen (incl. CD-rom) - B. Bisschop en David Bisschop Boele

Het hulpboek Eetstoornissen is een programma dat mensen begeleidt bij het stoppen met eetgestoord gedrag. Eetgestoord gedrag komt zeer veel voor, het is voor de mensen die hulp zoeken vaak moeilijk in de buurt goede hulp te vinden. Dit boek voorziet daarmee in een leemte.

De auteur begeleidt zelfhulp- en nazorggroepen voor mensen met een eetstoornis en is ervaringsdeskundige. Het boek is geschikt voor gebruik samen met een therapeut of voor zelfhulpgroepen.

 ambulante therapie eetstoornissen

Ambulante behandeling van eetstoornissen - J. Norre

Behalve een samenvatting van de bestaande literatuur geven de auteurs een praktische beschrijving van het therapieverloop. Ook schenken zij aandacht aan de huidige aanpak van de problematiek. Verder biedt het boek een literatuurlijst en voorbeelden van vragenlijsten, lectuur voor patiënten en nuttige adressen.

 uit de ban van eetbuien

Uit de ban van Eetbuien - Joanna Kortink

Dit boek kan gezien worden als een zelfhulpboek en bevat diverse praktische oefeningen en tips die zich met name richten op de verbetering van het zelfbeeld en de lichaamsbeleving.

 eerste hulp bij eetbuien

Eerste hulp bij Eetbuien - Joanna Kortink

Dit boekje is handzaam en vol met tips voor de momenten dat je het gevoel hebt jezelf te verdoven met eten. Daarnaast staan er verdiepende oefeningen in en elke bladzijde bevat een tip.

 gek van eten

Gek van eten - Sofie Rozendaal

In Gek van eten vertelt Sofie Rozendaal onverbloemd wat een eetprobleem met je doet. Op haar zeventiende moest Sofie een half jaar lang revalideren van een scooterongeluk. Het fysieke herstel zette ook een geestelijke genezing in gang. Sofie had namelijk anorexia nervosa.

Twaalf mensen met een fysiek of mentaal eetprobleem lieten Sofie het achterste van hun tong zien. Lieka, bijvoorbeeld, die haar spiegelbeeld há¡á¡t. Ze heeft last van dwangmatig eten, oftewel binge eating disorder. Ellen heeft een stoma om haar darmziekte colitis ulcerosa de baas te zijn. En Michael is extreem bang voor overgeven. Uit angst voor besmetting raakt hij nog geen deurkruk aan. Deze en andere openhartige verhalen maken bij Sofie veel herinneringen los. Herinneringen aan een tijd dat voedsel haar en haar omgeving de baas was.

 als je kind een eetstoornis heeft

Als je kind een eetstoornis heeft - Cora de Vos

In dit boek beschrijft Cora de Vos hoe eetstoornissen bij tieners kunnen ontstaan en welke invloed ze hebben op het kind zelf, en op de omgeving. De schrijfster benadrukt het lastige en ongrijpbare van een ziekte waarbij de patiënt vaak een volledig verstoord zelfbeeld heeft.

 anorexia terugvalpreventie

Richtlijn terugvalpreventie Anorexia Nervosa - T. Berends

'Anorexia nervosa is een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, waarbij iemand vanuit een allesoverheersende angst te dik te worden te weinig kan eten en daardoor niet in staat is het lichaamsgewicht te handhaven op of boven een voor de leeftijd en lengte minimaal normaal gewicht. Extreme vermagering is het gevolg, met alle (medische) complicaties van dien.

De behandeling neemt vaak veel tijd in beslag en het risico op terugval is in de eerste tijd na bereiken van herstel bovendien groot (dertig tot vijftig procent). Daarom kan een behandeling pas als afgerond worden beschouwd als er voldoende aandacht is besteed aan het voorkomen van een terugval.

 anorexia nervosa in de adolescentie

Anorexia Nervosa in de adeloscentie - F. Verheij

Het lichaam, nog steeds niet mooi, maar de anorexia sluit ik op, in een grote, afgesloten kooi!

Over anorexia nervosa in de adolescentie en haar beloop is veel niet, maar inmiddels ook veel wel bekend. In deel 1 van dit boek zijn deze feiten samengebracht in korte, overzichtelijke hoofdstukken. De uitgave is gerubriceerd en geschreven vanuit de opvatting dat de adolescent en de mensen in haar of zijn directe omgeving vooral zijn gebaat bij groeien aan de autonomie, groeien naar controle over. Daarover gaat deel 2. Het derde deel van dit boek bevat de integrale tekst van de hand-out Als eetproblemen samengaan met gewichtsverlies van de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC-Sophia.

Deze psychoeducatie is geschreven voor de adolescent, diens ouders, broers en zussen, maar kan ook worden gebruikt om de anorexiaproblematiek te verduidelijken richting vrienden, vriendinnen of familieleden. 

 

 help je kind anorexia te overwinnen

Help je kind anorexia te overwinnen - Yves Simon

Is jouw kind dwangmatig bezig met zijn gewicht, vermagert het te snel? Maak je je zorgen over zijn eetgewoonten en houding tegenover eten? Lijdt je kind aan anorexia? Als ouder word je ongerust en voel je je schuldig. Je weet niet welke houding je moet aannemen. Je kind wiegert elke raadgeving en hulp van jouw kant. En dat terwijl bij anorexia de rol van de ouders van levensbelang is.

In dit boek geeft het echtpaar Simon adviezen en duidelijke richtlijnen die ouders de kans geven om beter met hun kind te communiceren over zijn aandoening en het te helpen weer zin te krijgen in het leven. Het boek geeft ouders vertrouwen en hoop: Het is mogelijk anorexia te overwinnen. Ouders kunnen belangrijke bondgenoten worden van hun kind op de weg naar genezing.

 anorexia en boulimia bij jongeren

Anorexia en boulimia bij jongeren - Dee Dawson

Wat zijn de symptomen? Wat kunt u als ouder doen voor uw kind? Wat mag u verwachten van een gespecialiseerde behandeling?

Anorexia en boulimie zijn psychische ziekten die steeds vaker bij jongeren optreden. Dit informatieve boek helpt u eventuele eetstoornissen bij uw kind te herkennen en te begrijpen waarom de ziekte ontstaan is. In detail wordt uitgewerkt hoe u anorexia en boulimie kunt voorkomen, bestrijden en zelfs overwinnen, zodat u zelf voor een positief verschil zorgt in het leven van uw kind.

Dit boek bevat alle essentiële informatie, zoals: - Op welke symptomen u kunt letten - Waar u terecht kunt voor hulp - De beschikbare medische en psychologische behandelingen - Een effectief, gestructureerd voeding- en oefeningenplan voor elke dag - Strategieën om negatieve gedachten om te buigen naar positieve.

 

 dik dun

Van dun tot dik, GGZ en vraagbaak - A.A.M. Tenwolde

Dit boek is het resultaat van zes jaar ervaring met en behandeling van enkele honderden patiënten met een ernstige eetstoornis. Tevens heeft de auteur theoretische informatie verzameld en geordend op dit gebied ten behoeve van deze patiënten en vele anderen met wie hij via zijn functie in aanraking kwam.

De meeste ons bekende eetsstoornissen komen in het boek aan de orde. De nadruk ligt echter op anorexia en boulimia nervosa; aan overgewicht en obesitas wordt ook ruim aandacht geschonken. Het eerste deel gaat over de verschijnselen, de beleving, de achtergronden, het voorkomen, de oorzaken en de behandeling. Het tweede deel gaat over de biologie en de lichamelijke gevolgen van eetstoornissen. Het laatste hoofdstuk geeft praktische (medische) informatie.

 

 anorexia voor beginners

Anorexia voor beginners - Annemarie Klee & Sophie Kubatz

Eetstoornissen: zolang je er niet direct mee te maken hebt, blijft het een vaag begrip.

Hoe complex de wereld van de eetstoornissen is, ontdekte Annemarie Klee toen ze erachter kwam dat haar oudste dochter Sophie Anorexia had. Zij bemerkte dat een eetstoornis het leven van het hele gezin beïnvloedt en dat ook het herstel daarop gericht moet zijn. Vanuit de wereld van de eetstoornissen komt steeds vaker de boodschap dat de hulpverlening ernstig tekort schiet. Dit heeft te maken met onwetendheid en het idee dat je van een eetstoornis nooit helemaal hersteld.

Tegen alle overtuigingen in is Annemarie, samen met haar dochter Sophie, de weg opgegaan naar het hoogst haalbare: volledig herstel. Tijdens dat proces voelde zij de noodzaak om het verhaal van deze weg naar herstel als ervaringsdeskundige op papier te zetten. Sophie en Annemarie doen in dit boek samen hun persoonlijke verhaal, om anderen zoals zij te helpen.

 

 tweestrijd

Tweestrijd - Mara Nottelman & José Thijssen

'Yes, officieel anorexia!' is Mara's reactie wanneer de psycholoog behalve een depressie ook deze ziekte bij haar constateert. Het is een typische reactie van iemand die vastzit in deze eetstoornis. Mara's ziekte zorgt voortdurend voor tegenstrijdige gevoelens. Ze hoopt vurig op ondergewicht hoewel ze beseft doodziek te zijn.

Uiteindelijk kiest ze voor therapie, ondanks haar angst om aan te komen. Ze zoekt steun bij lotgenoten, maar concurreert ook met ze. In 'Tweestrijd' vertelt Mara nuchter en openhartig hoe bezig zijn met afvallen haar leven beheerst. Ondertussen ontdekt haar moeder José dat zij, die zo hecht aan eerlijkheid, de ziekte van haar dochter zo lang mogelijk is blijven ontkennen. Ze schippert tussen helpen, loslaten en machteloos toekijken. Ondanks de onderlinge spanningen die een eetstoornis veroorzaakt, blijven moeder en dochter veel praten en elkaar steunen. Wanneer Mara begint met groepstherapie, beseft José dat Mara haar eigen weg moet gaan en neemt ze wat afstand.

Beiden schreven ze hun verhaal op en maakten daarmee een portret van de ziekte, van zichzelf en van elkaar.