Oorzaken Boulimia

oorzaken boulimia

Eetstoornissen als anorexia en boulimia hebben niet 1 bepaalde aanwijsbare oorzaak. Op zich is dat jammer, want dan zou je die oorzaak kunnen aanpakken, en zo de eetstoornis ook snel verhelpen. De oorzaak van eetstoornissen moet in verschillende hoeken worden gezocht. Eigenlijk zijn er 5 factoren die invloed hebben op het ontstaan van een eetstoornis.

Deze factoren zijn de volgende:

1. Erfelijkheid en genen

Ieder mens wordt geboren met een combinatie aan genen. Die genen bevatten erfelijk materiaal, waardoor je voor een deel op je moeder en voor een deel op je vader lijkt. Helaas bevat dit erfelijke materiaal ook kenmerken die minder leuk zijn en die je kwetsbaarder maken voor bepaalde ziektes. Dit geldt ook voor ziektes als anorexia en boulimia. Uit onderzoek blijkt dat de kans op anorexia veel groter is wanneer deze ziekte binnen je familie al voorkomt. Inmiddels heeft onderzoek ook aangetoond dat er wellicht genen zijn waardoor mensen een grotere kans hebben op het ontstaan van eetbuien.

2. Biologische factoren

Bepaalde stofjes die vrijkomen in je hersenen hebben invloed op je stemming. Wanneer de regulatie van deze stoffen niet verloopt zoals het hoort, vergroot zich de kans op een depressie. Onderzoekers zien echter ook verbanden met deze stof en eetstoornissen. De stof waar het hier om gaat heet serotonine. Bepaalde medicijnen (antidepressiva) zorgen ervoor dat de regulatie van deze stof beter verloopt. Vandaar dat deze medicijnen soms ook aan mensen met een eetstoornis worden voorgeschreven.

3. Lichamelijke aanleg

Het klinkt misschien vreemd, maar wanneer (aanleg voor) overgewicht in de familie zit, is de kans op het ontwikkelen van een eetstoornis groter. Dit komt doordat mensen met aanleg voor overgewicht eerder zullen gaan lijnen, dan mensen met een slank postuur. Lijnen vergroot weer de kans op een eetstoornis. Als je vaak extreem lijnt, dan ben je voortdurend bezig met eten en gewicht. Wanneer het lijnen mislukt en een jojo-effect ontstaat, wat veelal in gewichtstoename (meer dan het startgewicht!) resulteert, dan is de drang om af te vallen nog groter en begin je weer opnieuw met extreem lijnen. Zo kom je in een cirkel terecht die al snel kan leiden tot een eetstoornis waar je niet zo eenvoudig meer van af komt.

4. Het schoonheidsideaal

In de westerse wereld is slank zijn heel belangrijk. Ben je niet slank, dan tel je niet mee in bepaalde groepen. Modebladen en glossy's staan vol met dunne dennen en op de catwalk lopen vaak alleen ‘bottenmeisjes'. Lang geleden was het juist in om mooie ronde vormen te hebben. Kijk maar eens naar de schilderijen van de schilder Rubens. Vandaag de dag is het schoonheidsideaal extreem gericht op slank zijn. Een vrouw moet zowat het figuur hebben van een meisje van 12 (geen billen, geen heupen & geen grammetje vet) wil zij kunnen voldoen aan dit schoonheidsideaal. Sommige vrouwen hebben nu eenmaal een dergelijk postuur en lijken in die zin bevoorrecht. Toch heeft de gemiddelde Nederlandse vrouw toch echt maat 40 en niet "size zero". Wil een gemiddelde vrouw dus aan het huidige schoonheidsideaal voldoen, dan zal zij ongezond veel moeten sporten en ongezond weinig moeten eten. Dit zal echter ernstige negatieve gevolgen hebben op haar lichaam en stemming.

Op steeds jongere leeftijd krijgen meisjes mee dat dun goed is en dik slecht. Natuurlijk wil ieder meisje mooi zijn en er graag bijhoren, dus gaat zij op steeds jongere leeftijd letten op haar lichaam en gewicht. Een meisje van 12 die besloten heeft op dieet te gaan, vormt geen uitzondering meer.

5. Opvoeding

Vaak wordt bij psychische problemen direct gekeken naar de thuissituatie of de ouders van iemand. Dit is niet helemaal terecht. Van een moeilijke opvoeding of vervelende ouders alleen, zal iemand geen eetstoornis ontwikkelen. Het kan er echter wel aan bijdragen dat iemand een eetstoornis ontwikkelt, maar hiervoor zijn ook andere factoren nodig. Onderstaande gezinsfactoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een eetstoornis:

 • Binnen het gezin wordt er veel waarde gehecht aan presteren.
 • De moeder doet vaak aan de lijn.
 • Ouder hebben vaak ruzie, ook over de opvoeding.
 • Scheiding.
 • Extreem beschermend gedrag van 1 van de ouders naar het kind.
 • Een slechte sfeer in huis.
 • Binnen het gezin wordt bijna niet over emoties gepraat.
 • Seksueel misbruik.

6. Psychologische kenmerkenProud2Bme

Ook de manier waarop je naar jezelf kijkt en hoe je zelf met gebeurtenissen en gevoelens omgaat, heeft invloed op het wel of niet ontwikkelen van een eetstoornis. Maar voor al deze kenmerken geldt: ze zijn niet DE oorzaak.

 • Weinig zelfvertrouwen.
 • Negatief zelfbeeld.
 • Faalangst.
 • Extreem gevoelig voor kritiek en invloeden van buitenaf.
 • Slecht om kunnen gaan met conflicten en deze het liefst vermijden.
 • Veel moeite hebben met het uiten van gevoelens.
 • Groot verantwoordelijkheidgevoel.
 • Sterke neiging om voor anderen te zorgen.

Dissociatie

Eetbuien kunnen ook worden opgevat als een vorm van dissociatie, dat wil zeggen het los raken van de realiteit. Je kunt het een beetje vergelijken met dat je ergens heen fietst, totaal in gedachten bent verzonken en je er dan ineens bent. "Je was even weg". Mensen met boulimia maken dat ook soms mee, dat ze tijdens een eetbui "even weg" zijn en dus pas achteraf merken dat ze een eetbui hebben gehad. Dissociatie is een veel voorkomend mechanisme om te kunnen ontsnappen aan heftige emoties naar aanleiding van één of andere traumatische ervaring.