De spaarstand

De afgelopen dagen komen er erg veel vragen over de zogeheten spaarstand. Bestaat deze nu wel of niet? Hoe werkt deze dan? Etc. Om die reden heeft de dietist een stukje geschreven. Ze doet dit aan de hand van het Jojo-effect.

Onder het jojo- effect wordt verstaan: het verschijnsel dat meerdere lijnpogingen uiteindelijk leiden tot een gewichtsstijging en moeilijker afvallen. Uit onderzoek blijkt dat een cyclus van vermageren en gewichtstoename resulteert in een toenemend vetpercentage. Bij herhaaldelijk vermageren blijkt men iedere volgende keer langzamer af te vallen en daarna sneller aan te komen dan de vorige keer. Gewicht en vet blijken langzamer af te nemen en sneller terug te komen.

Kennelijk stelt het lichaam een mechanisme in werking dat gewichtsverlies tegengaat en gewichtsherstel bevordert. Het lichaam past zich tijdens een lijnpoging aan de verminderde energietoevoer aan, beschouwt deze situatie als een noodsituatie en gaat vervolgens spaarzaam met de beschikbare energie om.

Wanneer men weer normaal gaat eten, blijft de stofwisseling nog een enige tijd op de "spaarstand" staan, met als gevolg gewichtstoename. Dit reguleringsmechanisme kan men vergelijken met de thermostaat van een kachel: bij ondervoeding slaat de kachel niet aan, bij overvoeding wordt de kachel juist harder gestookt om het setpoint te handhaven.

Dit proces vindt dus ook plaatst bij het ineens "bijna niets meer gaan eten". Deze manier van afvallen is funest voor jouw lichaam. Er is dus wel degelijk sprake van een "spaarstand". Wanneer deze in werking treedt verschilt per lichaam.