De Ruyterstee in Smilde

 

De Ruyterstee Accare

Het Centrum voor Eetstoornissen van Accare is een gespecialiseerd behandelcentrum voor jongeren (van 10 t/m 18 jaar) met een eetstoornis. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan anorexia, boulimia of NAO.

Bij de behandelingen wordt het gezin nauw betrokken.

Het Centrum voor Eetstoornissen heeft een bovenregionale functie. Dit betekent dat jongeren uit het hele land bij ons terecht kunnen. Naast een polikliniek en kliniek in Smilde, is er een polikliniek in Almere.

Behandelvormen

Poliklinisch (in Smilde en Almere)

- Gezinstherapie
- Ouderbegeleiding in combinatie met individuele therapie
- Ouderbegeleiding in combinatie met groepstherapie
- Oudergroep
- Diëtisten contact: De diëtist geeft algemene voorlichting over lichaam en voeding en stelt samen met de jongere een voedingslijst op

Doelen:

 • Ouders en de jongere beschikken over algemene kennis met betrekking tot de eetstoornis.
 • De jongere heeft een normaal eetpatroon.
 • De jongere heeft een gezond gewicht en kan dit behouden.
 • De normale ontwikkeling is weer in gang gezet en de zelfstandigheid van de jongere is uitgebreid.
 • De jongere heeft een reëel zelf- en lichaamsbeeld.
 • De jongere kan zich goed redden in sociale situaties 

Almere AccareDeeltijd (in Smilde en Almere)

1- daagse deeltijd (alleen in Smilde): één dag per week, in een groep van maximaal 8 personen. Bestaande uit groepspsychotherapie, groepspsychomotore therapie en eetmanagement

Meergezinsdagbehandeling:
Een aantal gezinnen (max. 7) komt gezamenlijk in behandeling gedurende circa 22 dagen per jaar, verdeeld in blokken van tenminste twee dagen en ten hoogste vijf dagen, met tussenpozen van twee weken tot twee maanden. 

Er zijn groepsactiviteiten zoals samen eten, gesprekken voeren in de groep, maar ook jongeren en ouders apart. Daarnaast zijn er activiteiten gericht op ontspanning. De jongeren worden elke dag gewogen.

Doelen:

 • De jongeren bereiken een normaal gewicht en eetpatroon.
 • De gezinnen beschikken over algemene kennis met betrekking tot eetstoornissen.
 • De ouders beschikken over voldoende vaardigheden om te kunnen omgaan met het probleemgedrag en kunnen * aansluiten bij de leeftijd van het kind.
 • Het probleemgedrag kan in de thuissituatie zo nodig verder begeleid worden.
 • Zaken die de eetstoornis in stand houden worden herkend en aangepakt.
 • De zelfstandigheid van met name de jongere met het eetprobleem wordt vergroot.

Klinisch (alleen in Smilde)
De kliniek van de afdeling beschikt over 15 behandelplaatsen, verdeeld over twee leefgroepen.
Het eetprogramma op de leefgroep is gericht op het normaal leren eten en het bereiken van een gezond gewicht. Er wordt gebruik gemaakt van een huisarts en een diëtiste. Er is groepstherapie en ouderbegeleiding.

 Er zijn dezelfde mogelijkheden voor therapie als in de polikliniek, namelijk:
- Groepsbehandeling in een leefgroep
- Eetmanagement
- Groepspsychotherapie
- Groepsmotore therapie
- Diëtistencontact

Daarnaast gaan de jongeren elke ochtend naar de school op het terrein. 

Doelen

 • De jongere heeft een gewicht bereikt waarmee de behandeling verantwoord buiten de kliniek kan worden voortgezet. Meestal is dit minder dan 10 tot 15% ondergewicht.
 • Het eetpatroon van de jongere is normaal geworden.
 • De jongere en ouders zijn gemotiveerd voor verdere behandeling.
 • De ouders en de jongere beschikken over kennis over de eetstoornis.
 • De thuissituatie biedt voldoende mogelijkheden om de behandeling verder voort te zetten.  

Ruyterstee smilde accare

Intensieve Klinische Gezinsbehandeling (IKGB)
Soms is het bij een ernstige eetstoornis de beste oplossing dat het kind kortdurend met de ouders wordt opgenomen. Vooral voor zeer jonge eetstoornispatiënten is dat veel prettiger dan een opname in de groep in de kliniek. Ook als een jongere uit een ziekenhuis komt en daar (sonde)voeding heeft gehad is het soms beter als de ouders met hulp van ons team zelf hun kind leren helpen om het normale eten op te gaan pakken. Vaak kan het gezin dan snel weer met ambulante begeleiding verder.

Een ander doel is het voorkomen van herhaalde opnames op een kinderafdeling, of van het heen en weer pendelen tussen kinderafdeling en de eetstoornissenkliniek van onze afdeling. Ook in dit geval is er de mogelijkheid dat ouders de verzorging en begeleiding van de jongere, ondersteund door het team zelf uitvoeren. Vanuit een systeemgerichte visie op de behandeling van jongeren wordt zo het hulpsysteem groter gemaakt. Samen sta je sterker, blijft de lichamelijke veiligheid van de jongere gewaarborgd en kan de vertrouwensrelatie tussen ouder en kind/jongere herstellen.

Sinds 1 januari 2010 beschikt het Centrum van Eetstoornissen over een speciaal appartement, waar in alle rust de focus op het overwinnen van de problemen kan worden gelegd. Tijdens het verblijf wordt de diagnostiek van jongere en gezin uitgebreid en kan een inschatting worden gemaakt van de onderhoudende factoren van de problematiek. Tenslotte kan ook het doorbreken van een moeilijke periode in de ambulante behandeling een indicatie zijn. Zoals heftige angst tijdens de maaltijden die door de ouders alleen niet te hanteren is, of dwingend gedrag vanuit de eetstoornis, dat het gezinsleven blijft beheersen en ontregelen. Een gezinsopname kan in al deze gevallen de weg weer vrij maken voor een vervolgbehandeling in de thuissituatie.

Intake
Normaalgesproken bestaat de intake uit 3 dagdelen, waarbij er vrij uitgebreide diagnostiek wordt gedaan. Daarna wordt besloten welke behandelvorm het beste bij jou past. 

Als er bijvoorbeeld aanmeldingen vanuit ziekenhuizen worden gedaan, of er op voorhand door de verwijzer een klinische indicatie wordt gesteld, verloopt de intake vaak anders. Er is dan één intake-gesprek waarbij dit met de jongere en het gezin besproken wordt, en de bevindingen en conclusies naar hen kenbaar gemaakt worden. Soms kan dit ook inhouden dat het toch een andere behandelvorm wordt.

Soms kan het zijn dat je op een wachtlijst komt. De wachtlijst die er is, zit vóór de intake. Als je de intake eenmaal hebt gehad, kun je dus vrij snel met de behandeling starten.

Meer informatie

Bezoekadres Locatie De Ruyterstee
Fazantenlaan 1
9422 EZ SMILDE
Telefoon: (0592) 48 08 00 | Aanmeldingen (0592) 85 99 78
Fax: (0592) 413048
E-mail: aanmeldbureau.intensief@accare.nl

Bezoekadres Locatie Almere
Randstad 20-27 a
1314 BC Almere
Telefoon: (036) 743 01 10

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Maura - Dinsdag 27 april 2010 16:46
Ah! Dat is mijn kamer, derde van links 1e rij, geweest...

Overigens: mijn ervaring met deze instelling is niet positief...
anoniem - Dinsdag 27 april 2010 17:44
Waarom dan niet Maura?? Ik ben er ook behandeld en heb zowel positieve als negatieve dingen aan overgehouden..
anoniem - Dinsdag 27 april 2010 20:52
Ik heb er zelf niet veel aan gehad. Ik kwam daar voor andere problemen , waaronder ook eetproblemen; heb dat aangegeven, en ja, ik zou een dietiste krijgen , want die had ik daarvoor ook... maar nooit weer gezien, en ondertussen zak je maar verder in de shit.
En ze doen ook zo lekker makkelijk. ach, je ziet er goed uit dus niets aan de hand.
POEP.
jessica - Woensdag 28 april 2010 09:30
ik ken heel dat kliniek niet maar het klinkt niet echt positief allemaal?!
anoniem - Woensdag 28 april 2010 14:45
@ Jessica;

Sommigen hebben er wel heel veel aan hoor. Maar ik vond dat er niet goed werd geluisterd naar je. Ze laten je soms gewoon stikken.

Ook valt het me enorm op, dat het huisje waar ik zit/zat veel jongeren binnenkwamen die nog redelijk okÚ waren. Maar nu we een jaar verder zijn al die jongeren dieper en dieper in de shit zitten. De ÚÚn begint met blowen, de ander met aggresief doen. En blowen kan ook gewoon.. wordt weinig tegen gedaan.
Ik vind het gewoon slÚcht.

De school is trouwens wel goed, daar, vind ik :)
anoniem - Vrijdag 30 april 2010 12:13
Ze doen inderdaad redelijk makkelijk: je ziet er oke uit dus het zal wel goed gaan.

Maarja: ik zei ook de hele tijd dat het goed ging terwijl dat dan niet zo was. Dus ik was degene die niet eerlijk was en dan kunnen zij weinig he..
anoniem - Vrijdag 30 april 2010 18:29
@ anoniem.

Juist hulpverleners moeten daar door heen kunnen prikken! Ik zeg ook altijd dat het goed gaat.. terwijl dat niet zo is. En daar moeten hun doorheen kunnen prikken! ze moeten zich er niet bij neer leggen. Nee, doorvragen! Doen ze niet nee.. Hoe gaat het met je? Goed.. Echt goed? Ja. OkÚ; heb je nog iets om te bespreken? Nee; okÚ, wil je een nieuwe afpsraak ? Nee. OkÚ.. terwijl ik diep van binnen wel nieuwe afspraken wil..

Ze kunnen beter zeggen; Hoe is t? Goed.. Echt? Ja. Wat gaat er goed dan? En ja, dan ben je snel uitgeluld..
niet alles letterlijk uit de boekjes halen! Ervaringsdeskundigen op het gebied van ES, maar ook depressies, en alle andere shit hebben ze nodig!
Andrea - Woensdag 9 juni 2010 12:34
Ik ben hier ook in behandeling geweest, voor ongeveer anderhalf jaar, en mijn ervaring hiermee was drama! In mijn ogen zijn ze zeer slecht en onprofessioneel.
anoniempje - Maandag 26 juli 2010 20:36
ik had vandaag mijn 1e intakedag bij Accare. Ik was echt verschrikkelijk zenuwachtig maar het viel allemaal reuze mee. Iedereen daar is heel erg aardig en begrijpen je. Accare geeft mij een veilig gevoel!
Manoniempje - Zaterdag 31 juli 2010 23:53
Ik moet hier ook heen..het lijkt me vreselijk ik wil niet..
Moet met mijn ouders en zus!!vreselijk
Hoe dom!!maar ik heb mezelf voor gehouden
Dat ik door ga dus dan heft zo n behandeling toch geen zin?!en wat ik hier lees lijkt me niet echt poistief..
Anoniem - Woensdag 4 augustus 2010 12:35
Ik ben ook in behandeling bij Accare, maar aangezien ik afgelopen jaar alleen maar achteruit ben gegaan en van ambulant naar deeltijd naar klinisch ben gezakt.. Nu moet ik de keuze maken of ik verder behandeld wil worden. Accare is echt wel goed, vind ik persoonlijk, maar dan moet je wel gemotiveerd zijn om beter te worden. En daar gaat het bij mij mis.
Roosje - Donderdag 26 augustus 2010 11:24
Ik sta op de wachtlijst voor Accare, ik ben nu al 3 x doorverwezen (GGZ en eerstelijns) omdat die instanties niet genoeg expertise zouden hebben. Ik zie er super tegenop en ben wel even klaar met die intakegesprekken.
En als ik dit lees wordt ik er ook niet bepaald vrolijker op! Maargoed voor iedereen is het wel anders natuurlijk dus hopelijk pakt het voor mij wel positief uit..
Anoniem - Vrijdag 27 augustus 2010 13:58
Ik heb een intake gehad afgelopen week, en ik sta nu op de wachtlijst. Het was beter daar que omstandigheden dan ik had verwacht, maar dat is een eerste indruk natuurlijk. Het oogt in ieder geval heel huizelijk, en het gaf mij geen kliniekgevoel. Ik krijg dinsdag een telefoontje wanneer ik er terecht kan. Zenuwen! Ik ben echt niet gemotiveerd, dus door de verhalen die ik zo hoor, denk ik dat ik er al snel weer uit ben, en meer afgevallen dan nu!:-) Het probleem is alleen dat ik nu nog aan de sondevoeding zit, en ze die daar willen afbouwen, dus dan moet ik eten.
anoniem - Zaterdag 28 augustus 2010 18:51
ik moet er over 2 weken heen voor intake en onderzoeken..
moet er in totaal 6 hele dagen zijn voor onderzok en zulke onzin..
echt ik heb er helemaal geen zin in..maa zal wel moeten en ik moet met mijn ouders waar ik al helemaal geen zin in heb.. en het ergste is dat als ik nu nog afval mag ik niet meer sporten en ik word hier gedwongen terwijl ik net wou beginnen met het weigeren van eten..ik weet niet meer wat ik moet doen want als ik ga weigeren te eten word ik (waarschijnlijk) opgenomen in zo' n kliniek voor 24/7 en dat wil ik niet...maar het is zo sterk want ik wil gewoon niet eten...ik kan wel wat hulp gebruiken want ik word 2 kanten opgesleurd,..
Marjon - Vrijdag 29 oktober 2010 12:52
Het adres die hier staat vermeld bij Smilde klopt trouwens niet.

Het moet zijn 9422 ZG (ipv EZ).

Niet dat het waarschijnlijk veel uitmaakt, maar ik dacht, ik vermeld het toch even ;)

En voor alle meiden die binnenkort intakegesprekken hebben of nu in de Ruyterstee zitten; Take Care!

Doe de leiding de groeten van me ;)

Liefs Marjon
alanis morissette - Zondag 6 maart 2011 00:45
hoe moet je je aanmelden?
kan dat zelfstandig?
ik moet hulp...
emma - Zaterdag 18 juni 2011 01:29
bij mij willen ze wel helpen, maar ik heb niet een heel groot probleem volgens hun want heb geen ondergewicht meer, maar dat is omdat ik net uit het ziekenhuiis kom.
A cremer - Vrijdag 23 september 2011 12:34
Ik heb in 1977 er ook gezeten en er een helse tijd meegemaakt heb het erg te doen met al die bewoners ****
Mieke van Veen - Woensdag 15 mei 2019 13:49
Dag lief jochie van toen.Jammer dat je zoveel naars mee hebt gemaakt. Hopelijk heb ik, door mijn manier van werken, hier geen aandeel aan gehad. Wens je voor de toekomst nog heel veel rust en plezier.
Liefs,
Mieke
Chantal - Vrijdag 21 oktober 2011 17:29
Ik heb er ook gezeten vanwege depressiviteit en daar ben ik alleen maar achteruit gegaan. toen ik daar weg was ging het veel beter met me. alles wat ik deed was fout volgens de groepsleiding en als ik 3 dagen niks gegeten had maakte ze dat niet eens iets uit.
Ashley Damming - Vrijdag 9 maart 2012 20:07
Ik ga er 21 maart weg. Ik ben bij als ik daar Weg ga wat een bende bij kinderen 3. Er zit nu een jongen Damian en is heel boos hij dreigt met een eetmes en maakt kinderen aan het huilen en maakt ze ook bang gisteravond ook nog
marieke - Woensdag 18 april 2012 10:49
ik ben er ook 2x opgenomne gweest.
toen ik in de kliniek was ging het wel goed alleen als ik dan weer naar huis moest/ weekend/ helemaal wist ik niet wat ik moest doen. daar krijg je geen goede begeleiding in. jaa volg je lijst maar .. als dat zou makkelijk zou zijn was een opname vast niet nodig geweest .
de leiders zijn wel super lief en willem je wel helpen maar ook door tijdgebrek wil t niet altijd.
anoniem - Zondag 20 mei 2012 20:47
Ik ben er ook opgenomen geweest en om eerlijk te zijn was ik meer eetgestoord toen ik weg ging dan toen ik er kwam.
Alles daar is zo erg gericht op je percentage ondergewicht en ze gaan ervan uit dat hoe gezonder je gewicht wordt, hoe beter het gaat in je hoofd, terwijl dat juist NIET zo is. Bovendien dwingen ze de meiden af en toe gewoon om te eten, terwijl ik dan denk: ze moeten toch leren zelf verantwoordelijkheid te nemen over het eten? En er werd zoooooo sloom gegeten en daarbij gebruikten veel meiden allerlei eetgestoorde trucjes om eten weg te smokkelen, en dat neem je zo snel over zonder dat je het wilt.
Ik heb er absoluut geen fijne tijd gehad.
elsa - Zaterdag 23 juni 2012 10:31
ik heb er ook 5 maanden gezeten. het is inderdaad zo dat ze zich heel druk maken om mensen die heel veel ondergewicht hebben en er heel losjes werd omgegaan met de meiden die al wat waren aangekomen. dat gaf me het gevoel van: ik word pas echt goed geholpen als ik dun ben (terwijl ik eigenlijk al veel te dun was).
ook waren er veel meisjes die net allemaal uit het ziekenhuis waren, en als je geen sonde-voeding had gehad hoorde je er qua eetstoornis niet helemaal bij. dit was ontzettend moeilijk voor mij.
ook wordt de verantwoordelijkheid, zo gezegd, meer bij jezelf gelegd. ik begon met braken toen ik daar kwam, uit paniek, en ze gaan ervan uit dat je dat zelf aangeeft.
dit is deels wel een goede instelling, want je moet het toch wel allemaal zelf doen, maar toen ik er net kwam luisterde ik heel goed, at ik alles wat ik moest eten, hield ik me aan alle afspraken, omdat ik bang was voor de gevolgen als ik dat niet zou doen. maar na een tijdje kwam ik erachter dat er helemaal geen gevolgen waren, dus hield ik me niet aan afspraken en liet ik steeds vaker eten staan. OMDAT ik te horen kreeg dat het mijn eigen leven/verantwoordelijkheid was. dus toen MOEST ik ook van mijn eetstoornis minder eten/meer bewegen/meer laten staan.
ondanks dat heb ik ontzettend veel aan de behandeling gehad.
anoniem - Woensdag 12 september 2012 21:12
omin saai daar a mattie
Manonnn. - Zondag 23 september 2012 18:29
De behandeling is zo slecht! Ik heb er 3 maanden gezeten zonder wat te bereiken.. ik zakte in gewicht, had alle kans om met mn voeding te sjoemelen en je werd er erg ongelijk behandeld. Ben blij dt mn ouders me vertrouwden dat ik thuis zou gaan vechten.. anders zag mn leven er nu heel anders uit.
sterre_never - Woensdag 24 oktober 2012 18:32
In dit bovenstaande stuk wordt de indruk gewekt dat Accare er alleen is voor eetstoornissen. Terwijl dat niet zo is - het centrum voor eetstoornissen is maar een klein deel van Accare (in vergelijking tot de rest). Daarnaast en vooral is Accare kinder- en jeugdpsychiatrie.

(misschien ben ik een beetje een zemelaar, maar ik heb even gekeken, en bij andere instellingen, vb. de Bascule, wordt er wel genoemd dat het uit meer bestaat dan alleen eetstoornissen (a))
anoniem - Dinsdag 13 november 2012 18:04
super dom dit
anoniem - Dinsdag 13 november 2012 18:06
me moeder wil mij hier heen sturen is dit wel een goed idee ? want ik heb geen eetstoornis meer en heb heel veel vriendinnen!! dan ga ik ze missen! ik vind dit echt niet leuk en zit hier echt mee! ik ben 1.58 en 50 kilo!!
kaylee - Donderdag 29 november 2012 09:42
ze doen in ieder geval hun best om je te helpen. maar jij zelf bent altijd nog degene die het moet doen. daar ben ik ook wel achter gekomen -.-
lis - Zondag 23 december 2012 17:08
ik ben er gewoon weggestuurd terwijl het echt helemaal niet goed ging met me,
ik moest maar naar een of andere psycholoog in groningen.
dus totaaal los gelaten , niks hulp na mijn klinische opname.
toen ik heel gemotiveerd was had ik me aangemeld en gevraagd of ik weer in behandeling kon komen, maar dat kon absoluut niet nooit meer.
nou lekker, voel me dr echt heel erg weggestuurd, alsof ik een of andere massamoordenaar ben.
Lot - Dinsdag 25 december 2012 09:43
Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom er zoveel negatieve reacties over De Ruyterstee staan. Ik ben nu ook klinisch opgenomen en mij helpt het ontzettend. De groepsleiding is echt top, super motiverend en tegelijkertijd ook streng genoeg. De groep is ook fijn, iedereen steunt elkaar. Het enige is wel dat je ergens langzaam wel zelf moet willen vechten. Op het begin snapt iedereen dat dit moeilijk is, maar je moet wel zelf beslissingen nemen over het beter worden.
Ans - Zaterdag 5 januari 2013 19:28
Ik ben op dit moment ook klinisch opgenomen, en zoals in de reactie hierboven ook al is gezegd, is de groep en de groepsleiding heel erg fijn, vooral de steun die er aan elkaar wordt gegeven tijdens de eetmomenten en tussen de eetmomenten door. Er zijn mensen die al wat verder zijn, en daar kunnen de andere meiden die nog wat minder ver zijn, zich ook aan optrekken! Het is wel heel lastig, maar dat is het altijd.
beverly - Zondag 10 februari 2013 17:22
Ik ben bij accare in behandeling, gewoon 1x per week een gesprek. Bij moois is de diaggnose gesteld van 'eet gestoord gedrag'omdat ik die mensen heb wijs gemaakt dat ik gewoon vergat te eten en gewoon 4 zakken chips eet leeg eet in 3 dagen en 3 keer per week na de mac ga enzo, terwijl ik net uit het ziekenhuis was met sonde, ze wisten dat ik braakte maar hun geloofden dat dit door stress kwam wat ik hun ook aan heb gepraat. Sorry maar hoe kun je dat nou geloven als je de feiten en het fewiicht van iemand kent, dan heb je volgens mij geen mensen kennis en ben je gewoon echt achterlijk dom bezig en wat dat betreft vind ik ze heel on professioneel en niet wetend waar ze mee bezig zijn. Erg on professioneel dit.
Annie - Dinsdag 2 april 2013 13:42
Beverly is dat niet je eigen verantwoordelijkheid? Wees gewoon eerlijk. Een hulpverlener kan niet ruiken wie er wel en niet liegt.

Mooie website trouwens
Anoniem - Vrijdag 19 april 2013 14:10
In reactie op Beverly: de hulpverleners weten dondersgoed dat je liegt.
Het verschil is alleen zolang jij liegt kunnen ze niks met jou en kunnen ze jou niet helpen. Ze weten echt wel dat het niet klopt, maar zolang jij niet eerlijk bent kunnen ze jou niet behandelen. Je moet eerst zelf behandeld willen worden....

Mijn zusje zit net bijna 3 weken in de Ruyterstee met een eetstoornis.. wat mij tot nu toe opvalt is dat er weinig gesprekken met haar zijn.. Aan de ene kant moet dat uit de meiden zelf komen, maar de eetstoornis maakt hun vaak compleet gek in hun hoofd en ik vind dat iets meer hulp (doorvragen en wat diepere gesprekken) wel gepast zou zijn.

Ik hoop heel erg dat mijn lieve kleine zusje er (snel) weer bovenop komt.. Ik ben mijn zusje, zoals ze hoort te zijn.., kwijtgeraakt aan een eetstoornis die haar hele leventje over heeft genomen... Dit is als zus zijnde het ergste om te zien... Ik hoop echt dat het goed zal komen.
Een vrolijk meisje - Maandag 20 mei 2013 18:44
Ik ben een meisje van 17 jaar en ik ben vorig jaar 2 keer opgenomen geweest. De eerste keer was in september voor een flex van 2 weken. Dit kwam omdat ik in een terugval zat en zo erg was teruggevallen dat ik weer bijna helemaal aan het begin zat. De flex had me opzich wel geholpen en ik was toen ik weer naar huis weer wel iets gemotiveerder dan dat ik was. Ik had ontdekt wat ik niet wilde en dat was in een kliniek zitten.

Eenmaal thuis ging het al bijna gelijk weer fout. Het was allemaal zo anders en moeilijker thuis. Ik ging minder eten dan ik zou moeten en ik ging weer achteruit. Toch bleef ik volhouden dat ik het kon en dat ik even mn draai thuis moest vinden, dus mijn ouders hadden het vertrouwen in mij. Dat was achteraf hun grootste fout geweest. Ik ging veel minder eten en ik viel weer af. Zodanig dat er in oktober weer een opname werd aangevraagd. Ondertussen braakte ik ook en liep de situatie thuis uit de hand. Ik werd weer opgenomen en dit keer voor 3 tot 6 maanden. Ik was er fel op tegen dat ik weer weg moest en de eerste dag was ik dan ook niet te genieten. Wel stonden er vriendinnetjes van de vorige opname al op me te wachten toen ik aankwam, dus dat verzachtte mijn verdriet een beetje. Eenmaal in de kliniek ging het super goed. Ik was hartstikke gemotiveerd en het was erg gezellig met de meiden en de groepsleiding. Na anderhalve maand ging het zo goed dat ik naar huis mocht. Ik braakte niet meer, at normaal en sportte.

Ondanks ben ik eind januari nog een weekje ergens anders opgenomen, ter preventie van een beginnende terugval. Dat heeft me heel goed gedaan. Ik ben nu heerlijk thuis en alles gaat helemaal geweldig. Ik voel me zoals vroeger en ik kan en mag alles. Ik heb heel veel gehad aan de opnames en vindt de meeste negatieve kritiek over de kliniek bij mij niet van toepassing. Ik heb er zelf leuke contacten en vriendinnen aan overgehouden.

Voor iedereen die op dit moment vecht tegen deze ziekte:
Wees de baas over jezelf en laat een ander niet over je heersen. Jij bent jij en jij bent uniek en goed zoals je bent. Gezond zijn is je gegund en je bent het dubbel en dwars waard. Zet hem op!

,Liefs
Anoniem - Woensdag 12 juni 2013 15:15
Ik word hier morgen opgenomen wegens zelfmoordpogingen. Nu ik zo lees gaat het vooral om eetstoornissen :s, wtf moet ik daar? -,-
x - Woensdag 26 juni 2013 12:23
Ik ben inmiddels iets meer dan 10 weken in de kliniek opgenomen. Ik heb echt stappen gemaakt, de begeleiding weet heel goed hoe ze hun werk doen. Je ontvangt zoveel steun en begrip van de leiding ├ęn van de anderen meiden, iedereen doet samen uitdagingen en steunt elkaar heel erg onder het eten maar ook na het eten door bijvoorbeeld een spel te doen als afleiding. Dit heeft mij heel erg geholpen en ik ben zelf verbaasd over wat ik bereikt heb in 10 weken. Je kan bij iedereen je verhaal kwijt, iedereen is er voor elkaar en de therapie├źn zijn niet alleen serieus maar ook gezellig en je hebt er heel veel aan. Tuurlijk in het begin is het moeilijk, maar de kliniek hier vind ik echt een hele goede plek om stappen te zetten!
Anoniem - Dinsdag 6 augustus 2013 20:47
Ik ben 8 maanden in de kliniek opgenomen geweest, waarvan ik de eerste helft eigenlijk zelf geen enkele stap heb gezet, maar deed alsof. Ik maakte mezelf hiermee alleen maar gek, en dat had natuurlijk geen zin. Ik heb eigenlijk m'n beste vriendin ontmoet in de kliniek, dankzij haar ben ik nu op de goede weg, zij heeft me geholpen op de momenten dat ik het echt heel heel erg zwaar had. Je moet gewoon een motivatie hebben, en bij de dingen die je dan aangaat kunnen ze je hulp bieden en dan heeft de behandeling ook echt zin! En zoals hierboven ook is beschreven, de steun van andere meiden krijg je heel erg!
angstig meisje - Zondag 25 augustus 2013 18:36
ik zit er over te denken om mischien een flex te doen, daar iemand ervaringsverhalen? (die niet op proud2bme / de site van accare staan?)
naomi - Woensdag 15 oktober 2014 09:33
Ik ben ook opgenomen geweest in accare in ehm 2013 en ik ben daar tot 19 april 2014 gebleven ik vond het heel erg leuk ik was er ook niet voor een eetprobleem maar omdat ik thuis veel ruzie had met m'n ouders.Als je nu daar bent op de ruyterstee wil je dan bij kinderen 3 aan Sandra en Linda dit laten lezenxx
naomi - Woensdag 15 oktober 2014 09:36
En ze vooral vertellen dat het nu heel goed gaat en de groetjes doen van naomiixx
emma - Zaterdag 24 januari 2015 19:43
ik word hier as dindag opgenomen. hoop dat het mij wel verder helpt.
Amber - Zondag 9 augustus 2015 14:21
Vorige maand opgenomen geweest. Werd weg gestuurd want ze deden alleen maar korte opnames en het werkte niet bij mij zeiden ze dit was trouwens op
Intermezzo. Maar daarna zeggen ze wel als het weer slechter gaat kan je altijd met je bor komen enzo. Ik dacht het kan niet meer slechter em
Toen ik dat zei zeiden hun je moet het thuis ook oedenen
rene - Donderdag 26 november 2015 15:03
ik ben in 1984 opgenomen geweest.Ik was zwaar depressief.Bij de intake heb ik niet duidelijk gezegd wat er aan de hand was.Ik kon me niet uiten.Ik maakte geen kontakt met de groepsleiders.Praten deed ik niet.Kropte alles op.Ik voelde me steeds somberder en angstig.Ze konden niks aan me zien Ik kon alles verbloemen.Ik ben boos op de ruyterstee, een waardeloze instelling.Waarom hebben ze niet met mij gepraat?Ze zagen bij het observeren dat ik me terugtrok.Dan hadden ze me medicijnen kunnen geven
rene - Zondag 6 december 2015 12:55
wie wilt hier op reageren en heeft zoiets meegemaakt.groetjes rene
rene - Donderdag 31 december 2015 12:48
Wie heeft ook zoiets meegemaakt?Is depressief geweest.Hoe gingen de groepsleiders daarmee om.Hoe hebben ze jou geholpen.
Groetjes rene
Anoniem - Woensdag 2 januari 2019 01:27
Ik ben in 1981 opgenomen geweest. 3 maanden. Met psychische klachten. Ik ben in die tijd heel goed geholpen. Maar je moet eerlijk zijn tegenover hun en tegenover jezelf. En je wel WILLEN laten helpen