Werkstuk over anorexia of boulimia

 

Regelmatig ontvangen we op de redactie van Proud2Bme aanvragen voor informatie voor een werkstuk of spreekbeurt over eetstoornissen zoals anorexia en boulimia. Onwijs gaaf dat zoveel mensen zich interesseren voor eetstoornissen en hier meer over willen weten natuurlijk. Vaak krijgen we de vragen ‘'Hoeveel mensen hebben een eetstoornis?'', ‘'Wat is anorexia en wat is boulimia?'' en ‘'Kun je er van genezen of blijft het altijd een probleem?'' of "Hoe ontstaat een eetstoornis en zijn de modellen en modebladen de oorzaak van het ontstaan van anorexia?".

presentatie eric van furth en scarlet hemkes

Ook is er veel interesse in ervaringsverhalen of een interview met iemand met een eetstoornis. Speciaal voor iedereen die een werkstuk of spreekbeurt wil maken over Anorexia, Boulimia, Eetbuistoornis of eetstoornis NAO, hebben we wat handige tips en informatie op een rijtje gezet!

Wat is Anorexia, Boulimia, Eetbuistoornis (BED) en NAO?
Deze eetstoornissen zijn allemaal verschillend. De bekendste eetstoornis is Anorexia, vooral omdat deze vaak het meest zichtbaar is vanwege ondergewicht en vaker in de media komt. Toch komen de andere eetstoornissen vaker voor of hebben mensen een combinatie van verschillende eetstoornissen. Die combinatie waarbij er niet één specifieke diagnose past, noemen we NAO (niet anderszins omschreven).

Anorexia Nervosa
Deze eetstoornis houdt in dat iemand te weinig en selectief eet vanwege psychische problemen. Denk daarbij aan magere producten met weinig calorieën, kleine hoeveelheden, maaltijden overslaan of alleen eten als er mensen bij zijn. Het eten dat gegeten wordt, compenseren mensen met Anorexia vaak. Bijvoorbeeld door extreem te lijnen, laxeermiddelen, dieetpillen, sporten en soms door te braken. Iemand met Anorexia Nervosa heeft een gewicht onder BMI 17,5. Heeft hij/zij niet dit ondergewicht, of zijn andere symptomen afwezig, dan kan de diagnose NAO gesteld worden. Dit is niet per definitie minder ernstig dan Anorexia Nervosa. Meer informatie over de symptomen van Anorexia vind je hier. Lees ook: Hoeveel weegt iemand met anorexia?

Boulimia Nervosa
Deze eetstoornis gaat gepaard met het hebben van eetbuien om met emoties om te gaan en het compenseren hiervan door middel van braken, laxeren, dieetpillen, sporten of extreme (kort durende) lijnperiodes. Iemand met Boulimia wil vaak net als iemand met Anorexia dun zijn en afvallen. De pogingen hiertoe lijken regelmatig te mislukken door de eetbuien. Vaak gaat iemand met Boulimia toch opnieuw proberen af te vallen, waardoor de kans op eetbuien toeneemt. Zo ontstaat er een cirkel waar lastig uit te komen is. Het gewicht van iemand met Boulimia kan heel verschillend zijn maar schommelt vaak. Meer informatie over de symptomen van Boulima vind je hier.

Eetbuistoornis (BED)
Deze eetstoornis heet ook wel Binge Eating Disorder. Iemand met deze eetstoornis heeft last van eetbuien. Een eetbui hebben meer mensen wel eens gehad, maar mensen die eetbuien hebben zoals bij Boulimia of BED eten veel grotere hoeveelheden eten binnen zeer korte tijd. Iemand met BED heeft vaak ook de wens om af te vallen, maar door emotionele problemen vervalt hij of zij steeds weer in eetbuien. Iemand met BED compenseert deze eetbuien niet of weinig. Meer over de symptomen van Binge Eating Disorder vind je hier.

Eetstoornis NAO
Deze eetstoornis is zeer verschillend en valt ook wel onder de ‘'onzichtbare eetstoornissen'', net als veel mensen met Boulimia. NAO kan een mengelmoes zijn van verschillende eetstoornissen. Het kan ook zijn dat iemand niet voldoende symptomen heeft voor de diagnose Boulimia, BED of Anorexia, maar wel duidelijk een eetstoornis heeft. Iemand met NAO heeft dan ook zeker geen minder ernstige eetstoornis dan bijvoorbeeld Anorexia of Boulimia. Meer over de symptomen van NAO vind je hier.

Naast deze vier vormen wordt er ook wel eens gesproken over Orthorexia of Anorexia Athletica, die meestal vallen onder Anorexia Nervosa of NAO.

Wie hebben een eetstoornis?
Er zijn mensen van alle leeftijden die lijden aan een eetstoornis. Mannen, vrouwen, tieners, kinderen en volwassenen. Een eetstoornis ontstaat bij de meeste mensen rond hun pubertijd. Toch zijn er ook mensen waarbij het juist hier voor al of juist op latere leeftijd tot uiting komt. De meeste mensen die een eetstoornis hebben zijn vrouw en tussen de 15-30 jaar. Slechts 5 tot 15 procent is mannelijk.

Wat zijn de gevolgen van een eetstoornis?
Een eetstoornis kan ernstige gevolgen hebben. Het is dan ook niet voor niets de meest dodelijke psychische stoornis in Nederland. Er treden zowel lichamelijke als geestelijke gevolgen op bij een eetstoornis. Zo kan iemand depressief worden, zichzelf beschadigen, last hebben van angsten, stress of suïcide plegen. Er zijn ook veel lichamelijk gevolgen, zoals onder -of overgewicht, haaruitval, slapeloosheid, botontkalking, een lange hartslag en andere ernstige problemen met organen.

Waarschijnlijk weet je zelf ook hoe je je gaat voelen als je te weinig eet. Je kunt duizelig worden, misselijk of vermoeid. Iemand die dit langere tijd doet of ondergewicht heeft kan daardoor lichamelijk erg achteruit gaan. Bloedwaardes kunnen verslechteren, er ontstaat een vitaminetekort of door het braken daalt het kalium, waardoor een kaliumtekort kan ontstaan. Dit zorgt er voor dat iemand met Anorexia, Boulimia of NAO vaak een slechte gezondheid en conditie heeft en wanneer dit langer duurt of ernstige vorm aanneemt, kan dit in enkele gevallen ook leiden tot blijvende schade of overlijden. Meer over de gevolgen van Anorexia Nervosa vind je hier, van Boulimia Nervosa hier en van BED hier.

Schoonheidsideaal oorzaak van een eetstoornis?
Vaak wordt gedacht aan het schoonheidsideaal en magere modellen in bladen, tv of internet als het gaat om de oorzaak van een eetstoornis. Toch is dit niet de oorzaak van eetstoornissen. Iemand krijgt geen eetstoornis door veel naar magere modellen te kijken. Wel kan het zijn dat een meisje of vrouw (of man) hierdoor een poging doet om iets af te vallen of ontevreden worden over haar figuur. Dit mondt bij de één uit in een eetstoornis maar bij veel meisjes niet perse. Lees hier meer over het schoonheidideaal. 

Wat is dan de oorzaak van een eetstoornis?
Bijna iedere eetstoornis begint met een poging tot lijnen. Wanneer iemand hierin doorslaat of er eetbuien ontstaan, kan dit leiden tot een eetstoornis. Een eetstoornis draait uiteindelijk niet om eten, maar om de problemen die daar achter schuil gaan. Vaak is er sprake van een negatief zelf- en lichaamsbeeld en andere erfelijke eigenschappen, biologische en sociale factoren. Een eetstoornis hoeft niet perse een traumatische gebeurtenis als oorzaak te hebben, maar dit kan wel het geval zijn. Soms wordt het gedrag van iemand met een eetstoornis en het gewicht ook wel omschreven als symptomen van een andere problemen die daar achter verborgen liggen. Meer over deze erfelijkheid en de oorzaak van een eetstoornis vind je hier.

Wat is de functie van een eetstoornis?
Op sommige vlakken is een eetstoornis te vergelijken met een verslaving. Het bezig zijn met eten, gewicht en caloriën lijdt af van problemen. Door obessief bezig te zijn met eten lijkt iemand met een eetstoornis zijn of haar gevoelens te kunnen onderdrukken. Iemand die verslaafd is aan drugs of drank doet dit op een andere manier ook. Wanneer een meisje een eetstoornis heeft, gaat ze vaak steeds verder. De grens van afvallen, of de groote van een eetbui wordt steeds verlegd of ze wordt steeds strenger voor zichzelf. Het eten wordt een steeds grotere obessie, om er maar voor te zorgen dat bepaalde problemen, emoties of herinneringen onderdrukt kunnen worden.

Een eetstoornis is vaak een manier om gevoelens te controleren. Een meisje met een eetstoornis denkt controle te hebben over iets, wanneer ze het gevoel heeft dat niet te hebben over andere dingen in haar leven. Het draait dus uiteindelijk niet om het eten, maar om de problemen die daar aan ten grondslag liggen. Dit zijn slechts voorbeelden van de functie van de eetstoornis. Vaak is de reden dat iemand de eetstoornis heeft ontwikkeld erg complex. 

Eetstoornis en andere problemen
Een eetstoornis komt bijna nooit alleen. Het kan zijn dat iemand ook een andere diagnose of bijkomende problemen heeft, naast zijn of haar eetstoornis. Dat kan bijvoorbeeld autisme, AD(H)D, depressie, automutilatie, trauma, PTSS, angststoornis of persoonlijkheidsproblematiek zijn. Een combinatie van meer dan één diagnose wordt comorbiditeit genoemd. Dit maakt het behandelen van een eetstoornis soms best ingewikkeld. Vaak zijn er meerdere behandelingen nodig of moet eerst het ene en daarna het andere behandeld worden. Lees hier meer over eetstoornissen en comorbiditeit.

Lichaamsbeeld en een eetstoornis
Vaak wordt hetzelfde plaatje keer op keer weer gebruikt bij voorlichting over eetstoornissen. Een mager meisje dat voor de spiegel staat en in de spiegel haar wat mollige lichaam bekijkt. Toch is dit niet wat iedereen met een eetsoornis ziet als ze naar zichzelf kijken. Wel voelen veel mensen met een eetstoornis zichzelf te dik. Dit houdt niet in dat zij anderen die meer wegen ook perse te dik vinden. Sommige mensen zien inderdaad in de spiegel een dikker iemand, maar bij veel mensen met een eetstoornis werkt dit anders. 

''Ik zag mezelf wel als iemand die dun was. Ik zag ook dat mijn ribben uitstaken. Toch vond ik het nooit genoeg. Als ik X kilo woog, wilde ik minder wegen. En als ik dat dan woog, moest het weer minder. Het voelde alsof het nooit genoeg zou zijn. Ik voelde mij vooral dik wanneer ik stres had of emoties wilde onderdrukken. Door mij met eten en gewicht bezig te houden, hoefde ik die emotie en spanning niet te voelen. Ik onderdrukte het eigenlijk met mijn eetstoornis. Ik zag wel dat ik geen overgewicht had, maar toch vond ik mezelf altijd veel te dik.'' Lees ook ''Dik voelen en een eetstoornis''

Hoe ziet de behandeling van iemand met een eetstoornis eruit?
Bijna iedereen die te maken heeft met een eetstoornis en hierbij hulp krijgt, heeft te maken met de huisarts, een arts of het ziekenhuis. Deze houden de lichamelijke problemen en het gewicht vaak in de gaten. Het kan ook zijn dat deze enkel voor de doorverwijzing zorgen. De eerste stap, nadat iemand zijn omgeving op de hoogte heeft gesteld, is dan ook vaak de huisarts.

Voor iedereen ziet de behandeling er anders uit. Het duurt gemiddeld zo'n 5-7 jaar voordat iemand in de zorg terecht komt. Dat betekent dat de eetstoornis dus al langere tijd aanwezig is. Het kan dan ook zeker een aantal jaren duren voordat de eetstoornis overwonnen is. Een klein deel van de mensen met een eetstoornis overlijd aan de lichamelijke gevolgen van een eetstoornis, maar de meeste mensen genezen of herstellen tot een bepaald niveau. Er is ook een groep die een eetstoornis houdt. 

De hulp voor iemand met een eetstoornis kan bestaan uit verschillende therapieën en behandelingen, zoals psycho-educatie, cognitieve therapie, psychotherapie, advies van diëtiste, groepstherapie, psycho motore therapie, trauma behandeling, creatieve therapie of gezinstherapie. Dit kan individueel, tijdens een opname of in een deeltijd behandeling zoals in groepstherapie. Vaak volgt iemand een combinatie van verschillende therapieën. Er wordt ook vaak gebruik gemaakt van medicatie, zoals antidepressiva of slaapmedicatie en soms anti-psychotica. Meer over hulpvormen die vaak ingezet worden bij eetstoornissen vind je hier.

Wat is Pro-Ana en Pro-Mia?
Pro Anorexia en Pro Boulimia websites omschrijven eetstoornissen als een levensstijl. Dit doen niet alle pro-ana sites, andere pro-ana sites zien anorexia wel al ziekten, maar verheerlijken dit wel door elkaar te steunen in het zieke gedrag. Op deze pro-ana sites heerst het idee dat mager zijn iets goeds is, dat je er gelukkig van wordt. Op de websites zijn tips en leugens te vinden om snel veel (ongezond!) af te vallen of eten te compenseren. Er is ook een onderdeel dat Thinspo genoemd wordt, waarbij er gekeken wordt naar plaatjes van magere modellen en sterren als inspiratie om nog meer af te vallen. Meer over Pro-Ana vind je hier. Hier vind je een vertaalde tekst voor het meisje dat anorexia wil.

Wat is Proud2Bme?
Proud2Bme is een website voor iedereen met een eetstoornis of problemen met eten of lichaamsbeeld. Je vind er informatie over eetstoornissen, hulpverlening, handige tips en ervaringsverhalen. Op de website vind je iedere dag 4 tot 5 artikelen en blogs over eetstoornissen, gezondheid, fashion, beauty en lifestyle. Ook is er een druk bezocht forum dat inmiddels is uitgegroeid tot een grote online community. Je kunt op het forum en in de dagelijkse chats al je vragen stellen en steun, herkenning en motivatie vinden.

Anorexia

Hoe is Proud2Bme ontstaan?
Proud2Bme is opgericht door Scarlet Hemkes en Eric van Furth van Centrum Eetstoornissen Ursula. Scarlet en Eric hebben elkaar ontmoet tijdens een discussie op tv over het verbieden van Pro-Ana websites. Scarlet voerde al langer actie tegen Pro-Ana sites via onder andere Hyves. Door Proud2Bme ontstond er een alternatief voor de Pro-Ana websites. Proud2Bme is echter niet enkel een alternatief voor Pro-Ana, maar vooral ook een steunpunt en een lifestyle blog. Er wordt toegankelijke informatie geboden en op een laagdrempelige manier aangemoedigd om hulp te zoeken en samen te werken aan herstel.

Een eetstoornis gaat vaak gepaard met veel schaamte, onbegrip en eenzaamheid. Op Proud2Bme komen mensen met elkaar in contact. Ze kunnen praten over hun problemen en deze bespreekbaar maken. Soms nog voor dat zij de stap hebben gezet om het aan familie, vriendinnen, school of huisarts te vertellen. Door herkenning, steun en advies uit ervaring voelen veel meisjes (en wat jongens) zich meer begrepen. Ook kunnen ze op Proud2Bme informatie vinden om hulp te zoeken, een brief aan hun ouders te schrijven of tips krijgen om door te zetten en motivatie te vinden.

Cijfers en onderzoek naar eetstoornissen
Er zijn veel onderzoeken gedaan naar eetstoornissen en er worden nog steeds veel onderzoeken gedaan. Wil je meer weten over cijfertjes, aantallen en percentages van Anorexia, Boulimia of BED klik dan op de links.

Overige informatie:
Ervaringsverhalen van de ervaringsdeskundigen van Proud2Bme: KLIK
Ervaringsverhalen van bezoekers van Proud2Bme: KLIK
Hoe help je iemand met een eetstoornis?: KLIK
Boeken over eetstoornissen: KLIK
Documentaire over onzichtbare eetstoornissen: KLIK
Video's over eetstoornissen: KLIK
Heb ik een eetstoornis?: KLIK

Op Proud2Bme vind je natuurlijk nog veel meer informatie over eetstoornissen, psychische problemen en hulpvormen. Kijk dus lekker rond. We wensen je in ieder geval heel veel succes met het maken van je werkstuk of houden van je spreekbeurt.

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Vivienne - Donderdag 2 mei 2013 15:07
goed artikel! zeker handig voor wie graag spreekbeurtje hierover wil houden..
Black Rose - Donderdag 2 mei 2013 15:39
Fijn artikel, en helemaal kloppend.
Misschien ga ik over een heel aantal jaren, als ik ben genezen, ook een spreekbeurt geven over eetstoornissen.
angstig meisje. - Donderdag 2 mei 2013 16:09
Goed artikel!
Tyrande Whisperwind - Donderdag 2 mei 2013 16:21
wat een boel goede informatie!
M. - Donderdag 2 mei 2013 18:34
Nou kijk, voor de luie mensen onder ons helemaal kant-en-klaar. "Dit was mijn spreekbeurt" :')
JustMeXx - Donderdag 2 mei 2013 21:03
Ik geef hier morgen mijn 'spreekbeurt' over, eigenlijk noemen wij het verdedigen van ons eindwerk. Goede opfrissing!
Kaneeltje - Donderdag 2 mei 2013 23:16
Yayy ondermijn het schoolsysteem! :D
Anne - Vrijdag 3 mei 2013 12:17
Goed zeg!

Een klein dingetje:
Niet iedereen met een eetstoornis met BMI onder 17,5 heeft Anorexia.. Zo heb ik NAO, omdat het zoveel schommelt..
Is misschien wel goed om erbij te zetten dat dat niet altijd het geval is.
Eef - Vrijdag 3 mei 2013 16:08
Goed artikel.. Maar even een vraag en ben benieuwd naar jullie reactie.. Ik heb afgelopen tijd voor mijn studie onderzoek gedaan naar interventies/informatie verstrekking op scholen. Vaak kom ik een directie tegen die zegt dat zij over bepaalde onderwerpen geen informatie verstrekken omdat ze gemerkt hebben dat dit een trigger kan zijn om het betreffende gedrag te gaan vertonen. Vaak valt hieronder ook het onderwerp eetstoornissen. Ik heb ook een voorbeeld gehad van een informatiebijeenkomst over zelfkastijding, waarna veel meisjes in deze klas hier ineens aan zijn begonnen.

Ik vind het daarom een lastig onderwerp en soms kan het zijn dat je slapende honden wakker maakt.. Ik ben benieuwd naar jullie mening?
@ Eef - Vrijdag 3 mei 2013 17:51
In mijn ogen is dat niet kloppend. Ik heb zelf een tijdje voorlichting gegeven over eetstoornissen op mijn eigen school en ben ook tegen dat soort reacties van de directie en andere docenten aan gelopen.

Een eetstoornis ontwikkel je niet doordat je er een voorlichtingsles over krijgt. Een eetstoornis ontwikkel je omdat je daar aanleg voor hebt, omdat er bepaalde gebeurtenissen zijn in je leven die het triggeren en zo zijn er nog een aantal factoren die meespelen in het ontwikkelen van een eetstoornis.

Stellen dat je bepaalde onderwerpen maar moet vermijden omdat je er anders slapende honden mee wakker maakt, vind ik klinkklare onzin. De informatie is overal op het web beschikbaar.

Ik denk dat het handiger is juist wel voor te lichten en daarna, als school, maar ook de opvoeders, ook in de gaten te houden of er zoiets speelt bij de leerlingen. Een voorlichting kan ook juist het moment zijn dat jongeren er iets over durven te gaan zeggen tegen een vriend, vriendin, docent, of wie dan ook. En die openheid, die is belangrijk. Er alleen mee blijven lopen is schadelijker.

De ervaring dat meiden - in de situaties waar ik het over heb, waren het alleen meiden - na een voorlichting erover zijn gaan praten, heeft mij enkel gesterkt in mijn overtuiging. In mijn ogen helpt voorlichting, in plaats van dat je slapende honden wakker maakt.
anoniem - Woensdag 28 januari 2015 13:52
ik vind het eng...............
iemand - Maandag 8 mei 2017 14:52
Ik vind dit echt een heel overzichtelijk werk! Het heeft me echt geholpen bedankt!
Anoniem - Donderdag 16 april 2020 17:37
Volgens mij moet dit bijgewerkt worden naar de nieuwe DSM, want een BMI noemen bij AN klopt natuurlijk niet.
My - Woensdag 1 juli 2020 17:20
Ik moest zelf een presentatie maken en had daarvoor nooit in contact gekomen met een eetstoornis. Voor mij was dit echt niet goed, ik zat in een periodr dat ik wou afvallen en sporten en toen ontdekte ik dat je met een eetstoornis afviel. Ik kreeg erna dus een eetstoornis