De mandometer behandeling stopt omdat....

 

Een interview met Chaim Huyser, kinder- en jeugdpsychiater de Bascule

Chaim

Wat zijn de redenen dat jullie met de Mandometer behandeling stoppen in Amsterdam?
De belangrijkste te reden om te stoppen met de mandometerbehandeling is het geld. De Zweden die de behandeling hebben ontwikkelt en uitvoeren vragen veel geld alleen om hun naam te mogen voeren en de behandeling volgens hun richtlijnen te mogen uitvoeren. We hebben vaak onderhandeld om op een andere manier samen te werken en de prijs betaalbaar te houden. Dit is niet gelukt. Daar zijn we in teleurgesteld, na 5 jaar samenwerking verwacht je toch een soepelere houding.

Daarnaast hebben we gemerkt dat voor een kleine groep mensen die we behandelen meer nodig is dan alleen de mandometerbehandeling, behandelingen gericht op specifieke problemen zoals somberheid of angsten om met andere mensen dingen te doen. Binnen het mandometerconcept was er niet veel ruimte om hiervoor wat aan te bieden, nu kunnen we dat wel. Ook hebben we het idee dat we nu voldoende ervaring hebben om de behandeling op onze eigen manier vorm te geven.

Ik las dat jullie € 3.000 per patiënt aan de Zweedse ontwikkelaars van het programma moeten betalen. Wat vind jij van deze commerciële inslag?
De commerciële inslag is inderdaad een lastig punt , ze maken zich er niet populair mee in de wereld en uiteindelijk is dat ook het belangrijkste breekpunt geweest in onze samenwerking. Je zou toch zeggen als je zo overtuigd bent van de werking van je behandeling dan stel je dat beschikbaar voor iedereen. Zo eenvoudig ligt het blijkbaar niet.

Op een congres in New York vorige maand zijn de resultaten van een vergelijkend onderzoek gepresenteerd van de Mandometer behandeling en een standaard behandeling. Wat waren de belangrijkste conclusies van dit onderzoek?
Die conclusies heb ik dinsdag 27 oktober ook op de NAE dag verteld. Maar omdat de resultaten nog niet officieel in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd zijn mag ik daar in interviews en op papier nog niets over loslaten.

NAE congres

Hoe spelen de tegenvallende resultaten van het onderzoek een rol in jullie beslissing om met de Mandometer behandeling te stoppen?
Als ik hierop reageer dan haal ik onderuit wat ik bij 3 zei. Overigens vielen mij de resultaten niet zo tegen, ze geven goed weer dat de mandometerbehandeling een goede behandeling is waar veel mensen baat bij kunnen hebben. De behandeling waar wij ons mee vergeleken hebben (Rintveld in Zeist) bleek ook een goede behandeling.

Wanneer gaan jullie precies stoppen?
We zijn per 1 oktober gestopt met de mandometerbehandeling. We gaan door met het behandelen van eetstoornis patiënten tot 23 jaar en heten nu Centrum voor Eetstoornissen, onderdeel van de Bascule. We waren vanaf de zomer al gestopt om nieuwe patiënten een mandometer te geven en zo is het gelukt om ook echt per 1 oktober met de mandometers te stoppen.

Wat vinden de medewerkers en de cliënten en hun ouders van jullie beslissing?
Wat opvalt is dat een ieder er vrede mee lijkt te hebben. Medewerkers hebben het gevoel weer creatiever te mogen zijn in de begeleiding van hun patiënten, patiënten en ouders ervaren dezelfde steun en begrip die ze hiervoor hadden.

Kan je iets meer vertellen over de behandeling die jullie in het vervolg gaan aanbieden?
Ons behandelaanbod verandert niet: We hebben een polikliniek, 14 dagbehandelingsplaatsen en 4 klinische plaatsen. Als het nodig is kan ook op de tienerafdeling van het AMC behandeld worden. Veel van de dagstructuur hebben we ook gelaten zoals het is. Het accent op het weer leren eten en rust nemen handhaven we. Ook het op maat maken van de behandeling voor ieder persoonlijk met een casemanager en diëtiste en het in kleine stappen buiten de deur oefenen van terugkeer in het leven blijft bestaan.

Ook de oudercursus blijft bestaan. We gaan alleen een aantal zaken toevoegen: Zo zijn we nu gestart met een yoga/mindfullness groep, doen jongeren mee met de VRIENDEN groep (een cognitief gedragstherapeutisch programma voor angstige en depressieve jongeren), kunnen we gebruik maken van EMDR behandelingen en krijgt de systeem therapie een nog nadrukkelijkere plek in de behandeling. In die zin wordt het nog meer een op maat gemaakte behandeling. Tot slot kan ik melden dat we op dit moment geen wachtlijst hebben voor de polikliniek en dagbehandeling!

Reageren op dit interview? Klik HIER

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Sana - Maandag 28 februari 2011 11:03
hij behandelt mij, wat grappig om hier zn naam tegen te komen.