Pro-ana

De definitie die de meeste websites over pro-ana geven, geeft vooral weer wat pro-ana van origine inhield.

“Pro-ana is de naam van een beweging die stelt dat Anorexia en andere eetstoornissen geen stoornis, maar een levensstijl zijn.”

Dit vraagt volgens ons dus om een meer genuanceerde en moderne definitie van de term pro-ana. Hoe zou Proud2Bme, pro-ana definiëren?

zo:

Pro-ana is de naam van een online groepering die bestaat uit (met name) geproblematiseerde jongeren die zich actief beweegt op internet fora, chats en sites waar informatie wordt geboden en interactie plaatsvindt die vooral gericht is op afvallen met behulp van eetgestoord gedrag en denkwijzen. Dit eetgestoorde gedrag (en denkwijze) hoort veelal bij mensen die lijden aan de eetstoornis Anorexia Nervosa.

We zullen deze definitie nu verder toelichten en uitdiepen.

“Pro-ana is de naam van een beweging die bestaat uit (met name) geproblematiseerde jongeren”

Uit onderzoek blijkt dat de pro-ana sites in Nederland vooral worden bezocht door jongeren in de leeftijd 12 t/m 25. De jongeren die naar deze sites komen, komen met een reden. De hoofdreden is bijna altijd dat men niet goed in hun vel zit. De redenen hiervan zijn zeer uiteenlopend. Aangezien de redenen uiteenlopen, is de groep mensen onderling ook zeer divers.

We zullen hieronder proberen de groep op te delen in 4 categorieën:

Categorie 1
Meiden in de leeftijd 12 tot 16 die niet inzien dat waar ze mee zijn ongezond en gevaarlijk voor zichzelf en anderen is. Deze meisjes zijn er soms heilig van overtuigd dat er zoiets bestaat als een Ana die hen gelukkig zal maken, zolang ze maar naar de stem van Ana in hun hoofd luisteren. Teksten als “Ana is mijn beste vriendin” is erg passend bij deze groep.

Dit soort rare gedachtes ontstaan o.a. door “de brieven van Ana” en “de geboden van Ana” die weergegeven zijn op veel pro-ana websites en door de groepsprocessen/ indirecte groepsdruk die op de fora plaatsvinden. Door deze zelfde groepsprocessen en groepsdruk ontstaat ook de gedachte dat er anti-ana’s bestaan. Deze gedachte loopt weer door in het bijbehorende wij-zij gevoel. Dit terwijl men natuurlijk nooit anti een ziekte kan zijn (anti-kanker). Dit wij/ zij gevoel maakt de groep voor deze meiden indirect ook exclusief en bijzonder. ###

De betreffende (meestal) meisjes komen naar de websites omdat:

 • ze zichzelf dik voelen en willen afvallen
 • ze daadwerkelijk aan de zware kant zijn en willen afvallen
 • ze eenzaam zijn en op deze manier toch ergens bijhoren
 • ze gepest worden en op deze manier toch ergens bijhoren
 • ze het leven niet aandurven en ze niet met hun gevoelens om kunnen gaan
 • nare/ traumatische dingen meemaken of hebben meegemaakt en een uitweg zoeken voor hun negatieve gevoelens.

Vooral voor deze meisjes zijn de websites gevaarlijk, daar zij er met de dag meer van overtuigd raken dat waar zij mee bezig zijn goed en “cool” is. Op deze manier isoleren zij zich langzaam meer van hun sociale omgeving, ontstaat steeds meer (ongezond) stiekem gedrag en leren zij bewust én onbewust zeer eetgestoord gedrag aan waardoor de kans op het ontstaan van een daadwerkelijke eetstoornis groter wordt.

Categorie 2
Meiden in de leeftijd 15 t/m 28 jaar die lijden aan een eetstoornis. Deze groep is deels bekend met alle tips om af te vallen die op de sites staan, echter ze kunnen er altijd meer gebruiken en zoeken deze hier uit wanhoop om toch nog dat zogenaamde “laatste beetje” af te vallen. Ook gebruikt men de site als stok achter de deur om het niet-eten en afvallen vol te houden. Men motiveert elkaar, leert van elkaar en steunt elkaar in de eetstoornis. Veel van deze jongeren staan nog twijfelend in hun eetstoornis: wel/ niet vechten ertegen. Wel/ geen hulp zoeken. Heb ik wel/ niet een echte eetstoornis. Stel ik me wel/ niet aan. 
Veelal wordt als excuus om nóg op de sites te zitten aangevoerd dat men nog niet klaar is om te gaan vechten tegen de eetstoornis. Dit kan echter worden vergeleken met een verslaafde die aangeeft nog niet klaar te zijn om af te kicken. Hier is men nooit écht klaar voor.
Vaak wordt ook als verdediging voor de sites aangevoerd “als iemand er klaar voor is, stimuleren we die hulp te zoeken”. Dit zal echter nagenoeg altijd als falen aanvoelen voor de betreffende persoon, daar de andere leden wel in hun afvalgedrag volharden.

De betreffende (meestal) meisjes komen naar de websites omdat:

 • ze nog geen hulp durven te zoeken voor de eetstoornis en kunnen er hier anoniem en zonder schaamte over praten: niets is vreemd.
 • ze steun en hulp zoeken om te volharden in het doel nog meer af te vallen
 • ze de eetstoornis nog niet durven los te laten en hier daarin steun zoeken
 • ze het makkelijker vinden om zich te “verstoppen” in dit soort sites, dan het leven aan te gaan
 • ze zich alleen voelen in de eetstoornisgedachtes en het eetgestoorde gedrag
 • ze teleurgesteld zijn in de omgeving en/ of hulpverlening en hier hun toevlucht zoeken
 • diverse andere redenen

Categorie 3
Jongeren en jong volwassenen met overgewicht gebruiken deze sites enkel en alleen als afvalsite. Er is niet echt sprake van een eetstoornis, men hoopt echter, waarschijnlijk na diverse mislukte lijnpogingen, dat pro-ana wel oplossing biedt. Helaas komt men bedrogen uit.

Categorie 4
Dit is de groep die pro-ana werkelijk is gaan zien als levensstijl. Veelal komt dit doordat men dermate teleurgesteld is in de omgeving/ maatschappij of hulpverlening, dat pro-ana voor hun gevoel enige overlevingswijze is. Men voelt zich door iedereen opgegeven en ziet zelf ook geen hoop meer. Men is al zo lang bezig met dit gedrag dat men zich geen leven zonder calorieën, sporten, wel eten/niet-eten, compenseren etc voor kan, wil of durft te stellen.

(ook bestaat deze groep voor een deel uit de categorie 1, echter deze worden hierin niet meegenomen aangezien dit meer is vanuit naïviteit en onwetendheid dan vanuit een eigen keuze.)

Nu volgt een 2de stukje uit onze definitie:

“die zich actief beweegt op online fora, chats en sites waar informatie wordt geboden en interactie plaatsvindt die vooral gericht is op afvallen met behulp van eetgestoord gedrag en denkwijzen.”

De websites bieden veelal het volgende aan:

 • Een forum waar mensen met elkaar tips uitwisselen en praten over problemen: Gewichten, kcal, bmi etc worden hier veelvuldig genoemd. Veelal worden er ook eetdagboeken bijgehouden waarin precies staat hoeveel er die dag gegeten is en hoe het gevoel daarbij is. Soms is dat trots (te weinig gegeten) maar soms ook schaamte (te veel gegeten). Hierin wordt extra aangemoedigd door de andere leden: bij eetbuien wordt aangeraden de volgende dag te compenseren, bij erg weinig eten wordt gecomplimenteerd.

  Aangezien in de aard van de doelgroep “altijd met anderen vergelijken” zit, is dit ook direct het grote risico van deze sites. Er is immers altijd iemand die minder eet en minder weegt. Om zich goed te kunnen blijven voelen en te kunnen blijven presteren (het ontstaan van de kick) is afvallen, welk gewicht dan ook, nooit genoeg.

 • Een chat waar mensen met elkaar tips uitwisselen en praten over problemen en eten/ gewicht.
 • (soms) Informatie over eetstoornissen
 • Tips hoe je ouders/ huisarts/ vrienden voor te liegen
 • Tips over ongezond afvallen
 • Thinspiration: foto’s van zeer dunne meisjes/ modellen ter inspiratie voor jezelf of als manier om het afvallen door te zetten.
 • Brieven en geboden van Ana
 • Thinspo filmpjes
 • Pro-ana gedichten
 • diverse ongezonde diëten
 • Muziek die gebruikt kan worden om je te motiveren het afvallen door te zetten.
 • Afvalwedstrijden waar meisjes onderling strijden om het meeste gewichtsverlies/ minste voedselinname in een bepaalde periode.


Nu volgt het derde gedeelte uit de definitie

“Dit eetgestoorde gedrag hoort veelal bij mensen die lijden aan de eetstoornis Anorexia Nervosa.”

Anorexia zou je kunnen zien als een verslaving. Meiden met anorexia zijn verslaafd aan afvallen. Hierbij is het doel van het afvallen al lang niet meer om alleen mooi en slank te zijn, maar is het veel meer een vlucht van het omgaan met nare gevoelens, een negatief zelfbeeld of angsten. Als je al je aandacht richt op eten en gewicht, dan kan je moeilijk je aandacht nog richten op andere gevoelens en onzekerheden. Je kan dit vergelijken met meiden die zich veel bezighouden met andermans problemen en hen helpen. Op die manier hoeven ze niet met hun eigen problemen bezig te zijn en krijgen ze een goed gevoel omdat ze anderen helpen.

Jouw wereld wordt hierdoor wel vreselijk klein….

Als het afvallen lukt, voel je je sterk, want je bent ergens goed in. Het afvallen geeft dus een tijdelijk gevoel van eigenwaarde. Het probleem is alleen dat je moet doorgaan met afvallen wil je je goed blijven voelen. Door zo extreem bezig te zijn met eten en gewicht, krijg je een gevoel van controle. Dit is iets in je leven wat alleen jij bepaalt en alleen jij kan beïnvloeden. De angst om deze controle los te laten is vaak zo groot, dat het jaren kan duren voordat iemand die stap durft te zetten. Ook omdat stoppen met afvallen en weer normaal eten, vaak aankomen betekent en je dit koppelt aan zwakte. De controle die je zelf dácht te hebben is nep, jij hebt de controle al lang niet meer, het is de ziekte die de controle heeft en de dienst over jouw leven uitmaakt.

Dit gedrag en deze gedachtegang wordt aangemoedigd op pro-ana websites.

Verslavend
Pro-ana sites kunnen daarnaast zelf ook zeer verslavend werken. Om beter uit te leggen hebben we een meisje, die meerdere jaren actief is geweest op pro-ana sites, gevraagd hier iets over op te schrijven:

“De eerste keer kom je erop doordat je erover gehoord hebt, gelezen hebt…puur nieuwsgierigheid. Waarschijnlijk zul je na het zien van een pro-ana site denken ‘dit is ongezond’, ‘dit is dom en bizar’ en tóch ga je een keer terug, gewoon omdat je tóch wel erg nieuwsgierig bent. Je leest verhalen en ziet dat meisjes aangemoedigd worden voor het niet eten….en dat terwijl je ouders en de rest van je omgeving juist alleen maar tegen je schreeuwen om wél te eten…en op pro-ana site krijg je de erkenning, die je (diep van binnen) zoekt.

Als je jezelf 1 dag uitgehongerd hebt vertel je dat trots op het forum van een pro-ana site en je krijgt een golf van complimentjes over je heen. De site heb je nodig om sterk te blijven en vol te houden en als je een ‘mindere’ dag hebt, word je aangemoedigd je (slechte) eetgewoontes de volgende dag weer op te pakken. Totdat je hun niet meer nodig hebt en de eetstoornis erin geslopen is.

In het begin denk je dat het allemaal geen kwaad, dat jij niet zo ver zal gaan als “al die andere meisjes” Net als beginnen met roken. Velen die begonnen met roken alleen op gelegenheden, roken nu een pakje per dag.

Ikzelf begon met pro-ana om ‘wat’ af te vallen, gewoon even voor de zomervakantie en daarna zou ik ermee stoppen. Dat werkt zo niet, tenminste niet als je gevoelig bent voor een eetstoornis. Ik raakte gewend aan de complimentjes die ik kreeg op de site en de mensen van buiten af dus als ik die niet kreeg (omdat ik “teveel” had gegeten) moest ik weer weinig eten zodat ik trots kon zijn, daarnaast, als ik zo erg met afvallen/ pro-ana bezig was, was ik niet bezig met andere dingen, andere minder leuke, enge dingen. Verder was mijn leven toch niet interessant, ik had niks boeiends te doen, dus pro-ana was een bezigheid. De wedstrijdjes over het meeste afvallen waren een ‘hele uitdaging’. Het hield me bezig en hielp me makkelijker naar mijn streef toe…

En dan? Dan zit je er midden in…

En dan? Zullen deze meiden je opzoeken in het ziekenhuis? Weten ze überhaupt wel dat je geen ‘butterfly73639wantstobethin’ heet ? Weten ze wel wie JIJ bent…? Zullen ze je missen als je niet op het forum bent omdat je in het ziekenhuis ligt met ondergewicht of een ernstig kaliumtekort?

Nee. Ik heb erg gelegen. Niemand.

Een eetstoornis is één ding, maar er ook nog over praten en er mee om gaan alsof het de normaalste zaak is, is zonde, naïef en gevaarlijk. Praten met mensen die écht om je geven, hulp zoeken bij mensen die er écht verstand van hebben, daar is pas lef en doorzettingsvermogen voor nodig. Dát getuigt van kracht.

En dat is het enige wat je moet doen.

Pro-ana is geen controle, pro-ana is gecontroleerd worden door een schijnwereld.

Anoniem”

Media
In de media wordt pro-ana negatief en eenzijdig weergegeven. Veelal blijft het bij “websites waar anorexia wordt gezien als positieve levensstijl”. De media moet alles echter snel en duidelijk weergeven aan een groot publiek. Dit is ook direct de verklaring voor deze beperkte weergave. Natuurlijk is pro-ana meer en biedt het op een bepaalde wijze ook steun aan jongeren.
Uiteindelijk is pro-ana bovenal gewoon heel triest. Want ieder mens wil van nature gelukkig zijn. Het feit dat deze meiden zich bevinden op dergelijke destructieve sites, zegt voldoende over het geluksgevoel van hen. Pro-ana is slecht, maar bovenal heel naar.

Tot slot willen we graag nog een aantal gevolgen benoemen:

 • Doorgroeien van een eetprobleem in een eetstoornis
 • toename van de ernst van de eetstoornis
 • Overnemen van tips en trucs die men nog niet kende
 • Het verleggen van grenzen op het gebied van weinig eten en weinig wegen door vergelijking met anderen en door o.a.thinspiration
 • het ontkennen van de eetstoornis door deze te gaan benoemen als levenswijze of te zien als iets wat voor veel meiden een manier is om gelukkig te zijn
 • Geisoleerd raken van de sociale omgeving, enkel nog vrienden hebben en maken op het forum
 • Het kopieren/ overnemen van ander destructief gedrag/ stemmingen (denk aan automutilatie)
 • Het verslechteren van het zelfbeeld en de zelfwaardering door irreele doelen na te streven en zichzelf te vergelijken met veelal niet haalbare voorbeelden.
 • Alle andere gevolgen van de eetstoornis zelf

Het zal je dochter maar zijn….

admin

Geschreven door De Redactie

Reacties

44 reacties op “Pro-ana”

 1. Goed geschreven. Herkenbaar ook. Heel herkenbaar.

  Ik zeg vaak: “Spijt is zonde van je tijd”, maar van de tijd die ik op Pro Ana doorbracht heb ik wel degelijk spijt.

  Ik hoop echt dat Proud kan blijven bestaan!

 2. Klopt allemaal wat hier staat het gaat precies zo!!! Jeetje zo herkenbaaar!! Ben helemaal geschokeerd =O

 3. Wat een goed stuk! De hele site geeft me zoveel inzicht in mijn eigen eetstoornis en daarmee de mogelijkheid om eruit te komen.

 4. Goed geschreven. En heel herkenbaar.
  Ik was ook twijfelend over eigen eetprobleem/stoornis/niks, hm maar ik denk dat ik volgens deze uitleg toch in categorie 2 thuis hoor.

  Ook dit is heel herkenbaar:

  Oeps…was/ben ik toch niet gelukkig, dan x)

  Naja, heel mooi geschreven iig.

 5. Interessant om te lezen en goed geschreven. Ik ben ongeveer een maand geleden gestopt met op pro-ana sites kijken, maar toch blijf ik het gevoel houden dat ik er wel heel veel aan heb gehad, ook al weet ik dat het niet zo was. Ik kom dus niet meer op de sites, maar sta er wel nog steeds loyaal tegenover. Heel ingewikkeld…

 6. Goed stuk. Zou in een boel (mode) magazines en kranten moet komen!

 7. Goed stuk.
  NO NO NO-PRO-ana, –> Support and PRO-PROUD2BE!

 8. Het is net of dit stuk over een ander forum is geschreven, dan over hoe ik het ervaar.

 9. ja in de tijd dat ik pro ana was zeiden ze altijd je bent nooit te dun. Ik zie nu eigenlijk pas in dat dat grote onzin is. Tuurlijk ben je ooit te dun.

  en ik ben het wel voor een deel met tessa eens.
  Ik zocht herkenning in het klote met eten en me alleen voelen enzo en dat geven ze je ook op pro ana. Ze helpen met veel dingen Niet alleen afvallen.

  Maar pro ana word denk ik donker neer gezet omdat ze mensen er van af willen houden uit bescherming.

 10. *bericht verwijderd ivm het geven van niet-kloppende informatie*

 11. Wauw, ik vind dit artikel echt heel mooi geschreven. Ook heel herkenbaar wat je schrijft, want ik zit zelf op pro-ana..

 12. Herkenbaar..
  Waarom is het ook zo verslavend:(
  Ik wil het niet kwijt, maar ook weer wel..

 13. Ik ben het zeker niet met alles eens. Ik heb ook echte vrienden gekregen door pro-ana sites die mij zeker weten zouden komen opzoeken in het ziekenhuis, die mij altijd zullen steunen als ik er vanaf wil raken en die NOOT iets negatiefs zullen zeggen maar alleen maar aanmoedigen als je er vanaf wil raken. zonder dat ik me dan minder zou voelen. Ik zie het als sites waar ik JUIST wel mensen echt leer kennen omdat ik mijn echte problemen daar kwijt kan, als sites waar ik juist mensen leer kennen en vrienden maak om wie ik echt ben zonder dat ik me beter voor hoef te doen. Ik zie het als sites waar ik lotgenoten leer kennen, die het net zo moeilijk hebben met eten.

 14. @E. dat kan allemaal ook op een gezonde site zonder duizend triggers en ongezonde tips die onbewust je de negatieve kant op helpen. Het is alleen “makkelijker” op pro-ana omdat je daar mee kan gaan in je eetstoornis en zieke gedachtes en gedrag omdat er daar geen kritische feedback komt… het is daar juist goed en een prestatie als je afvalt

 15. wel een goed stuk…over algemeen erg duidelijk…
  maar bij dit stukje wel mijn kanttekeningen of vraagtekens…

  ‘Je kan dit vergelijken met meiden die zich veel bezighouden met andermans problemen en hen helpen. Op die manier hoeven ze niet met hun eigen problemen bezig te zijn en krijgen ze een goed gevoel omdat ze anderen helpen.’ ~

  Misschien bij sommige of enkeling dat het wel zo werkt…
  Maar denk dat er ook een hoop mensen juist door eigen ervaringen of uit het verleden anderen kunnen helpen…
  En dat is wat hoop mensen op proud en van proud team ook doen… En dat wil dan ook echt niet zeggen dat die mensen niet nog soms problemen of moeilijkheden hebben…

  Wil ermaa mee zeggen… er bestaan ook nog lieve of aardige mensen die gewoon oprecht anderen helpen… ook al zijn ze soms zeldzaam… Denk ook nie dat gelijk altijd dat erachter moet zoeken… maar na ja weet het niet…nogmaals voor een aantal zal het misschien wel opgaan.. en gelden…

 16. ik g er ook al zo’n drie maand niet meer naartoe, maar wil het wel blijven behouden als houvast,

 17. Mijn mond valt open van verbazing, dit is echt ziek!! Pro-ano is niet wetenschappelijk en niet gebaseerd op feiten. Als je je verhaal kwijt wil of erkenning zoekt dan doe je dat op een andere manier e niet zo! Ik ben echt boos en bezorgd hierover. Het is het goedpraten van een dodelijke ziekte die niet alleen jij maar ook je omgeving beinvloed op een zeer negateve manier. Dit moet echt verboden worden en stoppen, want dit is echt alle boekjes te buiten.
  Ik heb zelf ano gehad en dan goed ook. Ik ben er helemaal van af.
  Mensen, pro- ano is geen levensstijl het is echt een ziekte!! Als je mij niet geloofd kijk dan naar de feiten. Waarom bestaat er zoeits als bmi en ideaal gewicht en ondervoeding. Ga niet af op meningen maar durf naar de feiten te kijken!! Te dun is erg ongezond. Je moet je denken proberen te veranderen en de knop omzetten. Mocht je ergens mee zitten zoek dan professionele hulp en niet bij mensen die alleen maar de mening hebben dan dun mooi en gezond is. Dit is niet de weg.
  Sterkte!

 18. Laatste afbeeling erg mooi en sprekend en waar!!!

 19. Hmmm…categorie 2

 20. Voor een deel klopt het wel,
  maar ik heb op pro-ana sites ook echt steun gekregen om uit mijn eetstoornis te komen.
  De vrienden die ik op het forum daar had gemaakt waren trots op me dat ik gezond wilde worden, ze moedigden me aan.
  Ook zijn ze bij me op bezoek geweest toen ik in het ziekenhuis lag, ik werd bestookt met lieve smsjes van mensen van de pro-ana site, die zich zorgen maakte.
  Door pro-ana ben ik dieper in mijn eetstoornis gekomen, maar ik ben er ook sneller uitgekomen. Omdat ik ze werd aangemoedigd om gezond te worden op pro-ana.

  Dat wilde ik even melden,
  het zal echt niet op elke pro-ana site er zo aan toe gaan,
  maartoch, pro-ana is dus niet alleen maar negatief

 21. Ik ben het eens met Noa. Pro-ana heeft mij juist ook de kracht gegeven om hulp te gaan zoeken.
  Op het moment dat ik nog niet klaar was voor genezing, heeft PA me een uitlaatklep geboden, waar ik kon zeggen wat me werkelijk bezig hield. Ik kon er dingen bespreken die ik met niemand in mijn omgeving kon delen.
  Op het moment dat er iemand op PA is die wil genezen, zullen alle leden dit toejuichen. Als meiden echt veel te dun zijn, zal ze dit ook verteld worden. De nare gevolgen van braken en lax worden ook weergegeven. Er wordt niemand gemotiveerd om verder te gaan, om lax te gebruiken, om te braken…
  En als iemand er klaar voor is om te genezen, is de rest daar alleen maar heel erg blij mee!

  Dus eigenlijk ben ik wel blij met PA, want ik heb er mooie contacten aan overgehouden, ik heb mezelf kunnen uiten toen ik het nodig had en ik kreeg er steun om te stap naar genezing te zetten.

 22. Ik vind pro-ana een goede site is.
  Je praat met mensen die je begrijpen.
  Ze geven je kracht om door te gaan en jezelf zo te accepteren.

 23. Ik vind het een heel goed en informatief stuk. In de 19 jaar dat ik anorexia heb, heb ik mij nog nooit aan een pro-ana site gewaagd. Mede doordat mijn ouders het op de cruciale leeftijd van 12 tot 17 jaar geblokkeerd hadden op internet. Maar zelfs toen ik 8 jaar geleden op mezelf ging wonen is het nooit in mij opgekomen een dergelijke site te bezoeken.

  En nu ik het zo lees besef ik mij nog meer hoeveel schade dit kan opleveren voor meiden die juist in de ontwikkelingsfase van hun identiteit zijn.

  Anorexia is een ziekte en de eerste stap is erkenning. Zoals ik het lees is dit gebruik van de media juist enorm schadelijk en leidt tot ontkenning.

  ik hoop dat deze sites ooit niet meer nodig zullen zijn en dat er eerder ingegrepen kan worden. Want ik gun het gevecht ik nu 19 jaar voer met mezelf, niemand!

 24. is het niet eng om op z,n pro ana site te komen
  super goed stuk het omschrijft de waarheid van die pro ana site
  de site zou eigenlijk verboden moeten worden. het brengt je op een verkeerd spoor waar je nog jaren last van kan hebben.

 25. ik zit af en toe op een pro-ana site, maar eigenlijk alleen maar om die meisjes duidelijk te maken dat ze verkeerd bezig zijn, dat dit hun dood wordt. maarja, met mijn lange berichtjes en brieven heb ik waarschijnlijk helemaal niemand geholpen…

 26. Ik voel me raar. De helft van de tijd zit ik op mijn favo proana sites, maar soms kom ik ook hier weer uit.

  In welke proana klasse ik hoor weet ik niet. Ik ben 15 en ik weet dondersgoed dat het gevaarlijk is en dat je er dood aan kunt gaan enzovoorts, maar toch zit ik op de sites. Ik heb geen eetstoornis en ben ook niet iemand met overgewicht die alleen maar een beetje af probeert te vallen. De waarschijnlijkste mogelijkheid is klasse 4, een levensstijl, gewoon om te vluchten, maar ik maak de wereld om me heen heel bewust mee.

  Verder val ik lang niet zo veel en snel af als de andere meiden en ben ik lang niet zo actief. Toch ben en blijf ik een proana, zal ik steun geven als iemans een eetstoornis heeft? Ja. Zal ik hem/haar helpen wanneer hij/ zij wil genezen? Tuurlijk, maar dan kun je beter de site gewoon verlatwn…

 27. Hallo
  Ik heb zelf geen eetstorenis maar ik ben iemand die mensen met een eetstorenis helpt
  Ik heb nu 2 meisjes met anorexia in huis gehad en zijn beiden nu in een goede levwna mood 1 van die meisjes keek dagelijks op pro ana en is door pro ana in een zeer ernstige levens gevaren geweest wel of geen eetstorenis ga NIET naar pro ana heb je t al word t bij pro ana erger heb je t niet krijg je t van pro ana wel

  Succes

 28. PRO ANA KILLS…

 29. Dit heeft me toch even gewaarschuwd dat ik alert moeten blijven en niet te veel op pro-ana sites moet blijven kijken šŸ™

 30. dit stuk raakte me. maar niet op de manier die jullie denken. k voel ontzettend veel woede als k dit.lees. ik heb geweldige mensen leren kennen en die zouden me steunen ook als ik in het ziekenhuis zou liggen
  dat het “triest” is slaat echt nergens op. het is geweldig dat je met mensen kan praten die hetzelfde meemaken als jij, zodat je er niet alleen voor staat. er wordt ook geholpen en als iemand er klaar voor is om te genezen word diegene veel succes gewenst en hoopt iedereen dat diegene een mooi leven tegemoet gaat.

  dus, vreselijk stuk

 31. Wat hier beschreven word komt voornamelijk van de amerikaanse pro-ana sites af. op die sites word je aangemoedigd niets te eten en word je uitgescholden als je al een cracker eet.

  Voordat ik zelf op een PA site kwam deed ik het al jaren alleen. Helemaal alleen in mijn eetgestoorde wereldje. Niemand die ervan wist en ik dacht alleen maar ik ben raar en alles wat erin gaat moet er ook weer uit zelfs water. Ik had nog nooit gehoord van kcal. Ik was 6 ( Ik was toen 24 ) toen het gekloei met eten begon. 6 jaar geleden op PA gekomen omdat ik weer eens aan het zoeken was naar een dieet die misschien wel zou werken bij mij. Ik ging erop kijken en schrok in het begin van de waarschuwing die er stond maar toch klikte ik verder en vond veel herkenning ineens stond ik niet meer alleen in mijn eetstoornis. Ik leerde dat water geen kcal bevatte en dus niet meer hoefde te spugen en zo heb ik vele goede dingen geleerd van PA. Ook leerde ik inzien dat ik wel degelijk een eetstoornis had al jaren. Door PA ben ik het genezingsproces ingegaan. En nu na al 4,5 jaar bezig te zijn met genezen kan ik zeggen ik na een strijd van 25jaar grotendeels ben genezen. Met vele steun van de leden van ons forum waar ik nog steeds mod ben en waar ik nog steeds dagelijks kom. Ik word daar niet veroordeeld omdat ik ben gaan genezen er zijn zelfs leden die mij zien als voorbeeld en ik probeer daar te helpen waar ik kan als er leden zijn die willen genezen. Op PA veroordelen we niemand die wil genezen en eens over kcal wil praten of het eens over zijn gewicht wilt hebben want dat mag allemaal want ook dat hoort bij genezing.

  Ik heb vele echte vrienden gekregen door PA en ben door PA ben ik uit mijn isolement getrokken. Ik durfde de straat niet meer op maar door meetings en leden die je juist aanmoedigde wel te komen omdat ze je juist graag willen leren heb ik de stappen durven te zetten om weer naar buiten te durven.
  En ik denk niet dat jullie al jullie leden persoonlijk kennen en bij hun op bezoek gaan nee want dan moeten zij maar naar de Ursula komen en dan heel misschien zoeken jullie dan contact met jullie leden. Wij spreken onze leden persoonlijk en waar nodig sta ik voor ze klaar en zal ik naar ze toe gaan ook!

  Al met al Pro-Ana heeft voor mij dus meer positieve dingen opgeleverd dan negatieve dingen.

  Hopelijk durven jullie het aan dit bericht eens te laten staan en zijn jullie niet zo laf om heb direct te verwijderen!

 32. Het is cool dat het de stad

 33. Ook ik wil eventjes mijn mening kwijt:

  Ik vind dat er enorm veel verschil zit in pro-ana sites.
  De weblogs die over het hele internet heen te vinden zijn zouden afgeschaft moeten worden. De informatie die hier gegeven wordt is slecht ongezond, en komt inderdaad overeen met de definitie die de media aan pro-ana geeft.
  Daarbij is het gevaarlijk voor vooral jonge meisjes.

  Echter zijn er ook andere pro-ana fora.
  En dan heb ik het over de fora met een strenge voorstelprocedure en proefperiode. Reken maar dat je daar niet zomaar doorheen komt met een paar leugentjes. Reken maar dat je daar als ‘wannabe’ niet in terecht komt.
  Meiden (en jongens) die hun eetstoornis als levensstijl zien, en onvoorwaardelijk door willen gaan tot het bittere eind, komen er ook niet in.
  Alleen mensen die op zoek zijn naar contact met lotgenoten, en daarin niet veroordeeld willen worden, en openlijk willen kunnen praten over het afvallen komen binnen. Ze kunnen een plek vinden die ze nergens anders kunnen vinden.
  Alle mensen die hun eetstoornis op een andere manier beleven (de mensen die ana als een god zien of juist de mensen die alleen een beetje willen afvallen) komen er Ć©cht niet in.

  Ik kan niet begrijpen dat het forum waar ik op zit verkeerd is voor de leden. Er zitten leden die aan het genezen zijn. Op het forum posten ze eetlijstjes van hun aankomlijsten. De reacties die erop gegeven worden komen er allemaal op neer dat ze een vechter is, dat iemand trots op haar is, dat het heel erg knap van haar is, dat ze trots op zichzelf mag zijn, goed bezig is, en zo door moet gaan.

  Natuurlijk is proud2bme een goed alternatief, maar voor iedereen die nog heel diep in een eetstoornis zit, en openlijk wil kunnen praten over een eetstoornis, het afvallen, en alle struikelblokken waar je tegenaan loopt, kan ik niet begrijpen dat het heel verkeerd is.

  (en dan spreek ik duidelijk alleen over de groep mensen waar ik net over gesproken heb, en wil hiermee absoluut pro-ana niet aanmoedigen, want het is- en blijft iets waar je als buitenstaander niet in terecht wilt komen.!!!)

  En ik ben heel benieuwd hoe jullie hierover denken.

 34. @ Tja…
  Jouw reactie is een beetje triest eigenlijk.
  Anorexia is een ziekte. Misschien is het niet leuk als je een dochter met anorexia hebt, maar ik weet zeker dat de meeste ouders daarmee nog net zoveel van hun kind zullen houden als voor de anorexia.
  Daarbij kun je leren van het verleden, en is het niet nodig om altijd oude koeien uit de sloot te halen.
  Berichten worden verwijderd voor de veiligheid. Dat zou je moeten respecteren,
  en ik vind het daarbij behoorlijk logisch dat beledigende berichten (zoals die van jou) verwijderd worden.

 35. Ons kind is onlangs overleden aan haar ondergewicht. We hebben echt alles geprobeerd om haar te redden, inclusief alle mogelijke professionele hulp.

  Aan alle PA (fake) accounts die haar “geholpen” hebben zou ik willen zeggen:

  Ach – laat maar. We krijgen haar er niet mee terug.

 36. Wow!! Dit is echt zoo herkenbaar!! Tot nu toe heb ik indd alleen gekeken op pro-ana site. Soms let ik wel op calorieen enz maar iedereen zegt dat ik ook super dun ben, ik heb heel veel lieve vriendinnen en toch… Toch kijk ik op die sites terwijl ik mezelf ook niet echt dik vind ofzo. Maar ik denk nu echt laat je je wijs maken door een nepverhaal over pro ana/mia/bea. Maak ik me nu zorgen om niks of denken jullie dat het hetzelfde gaat als het verhaal hierboven? Ik denk dat ik het beste het nu kan vragen, nu zou ik er nog wat aan kunnen doen. Of stel ik me aan? Xx

 37. Haayy!
  Ik zit nu in een pro ana groep op whatsapp en heb spijt dat ik er in zit maar wil er eigenlijk ook nie uit.. Want wil wel beetje afvalle maar nie veel eigenlijk .. En ik schaam me heel erg want al deze meisjes zijn echt supermager en zijn ook egt ziek.. En ik eigenlijk niet denk ik.. Ik weet dat ik nie dik ben .. Ik heb gwn een buikje endat wil ik kwijt šŸ™ en die meisjes zijn aardig en wille me helpe alleen wat ze doen is fout en dat weet ik… Ik ben onzeker en wil 3 tot 5 kg afvalle.. Maar het lukte nie dus dacht ik ga in een ana groep om eindelijk dunner te worde.. Ik heb vaak eetbuien enweet nir hoe ik diemoet stoppe :c helpp pleaseee! Xxx

 38. Er moet nog bij dat pro-ana voor Pro anorexia nervosa staat…

 39. @Machteloos

  Ik begrijp jullie reactie. Gecondoleerd.

 40. Zo herkenbaar….en toch kan ik er niet mee stoppen šŸ™

 41. voor al degenen die denken dat ze pro anorexia moeten zijn heb ik maar een kleine mededeling. .Ik had maar een dochter en zij was mijn reden om te leven en wij hebben alles geprobeerd om haar te genezen . Echt alles . nu was ze 25 jaar en heb ik haar moeten afgeven . Dit zal de rest van mijn leven als een blok aan mijn nek hebben en mijn levensvreugde is helemaal . Ik loop hier nog maar dat is dan ook alles . Doe mij en uw medemensen een groot plezier en stop met dat idioot gedoe .Als u mij vragen wil stellen wil ik altijd helpen maar jij kunt mijn dochter niet terug helpen komen en dat wil ik vermijden

 42. Herkenbaar :s

  Maar twee dingetjes :
  * staat pro-ana nu eigenlijk voor pro in de zin van ”voor” of voor ”profesional” ?
  * Op het einde staat ‘het zal je dochter maar zijn’ , maar daar wil ik even aan toevoegen dat jongens evengoed naar een pro-ana site kunnen gaan , ook al komt dat minder voor .

  Bedankt voor jullie artikel !

 43. Wat jammer dat alles steeds op vrouwen en meisjes gericht is. Merk dat ik dit als jongen erg lastig vind. Want houdt in dat mijn Eetstoornis dus nog meer aanstellerij is.
  En verkeerd om daar hulp of aandacht voor te vragen.
  Maar dit is gewoon met alles rond eetstoornissen merk ik, hier en elders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *