Een psychose

Een psychose; wat is het eigenlijk? Hoe weet je of jij dat ook hebt en hoe weet je of jij dat juist niet hebt? Het is belangrijk een psychose op tijd te herkennen. Juist omdat er goede behandeling voor is of juist om onderscheid te maken tussen een psychose en een ernstige paniekaanval. Judith legt in dit blog uitgebreid uit hoe het is om een psychose te hebben en hoe je hier het best mee om kunt gaan. 

De wereld om mij heen voelt vreemd en beangstigd. Wie kan ik nog vertrouwen? Waarom kijken mensen zo naar mij? Hebben zij iets tegen mij? Wat een verwardheid, de realiteit vervaagd. Elke handeling gaat moeizaam. Het liefst ben ik stil en alleen ondanks dat de eenzaamheid overheerst. Mijn concentratie verslechterd. Ik voel mij uitgeput, zelfs een arm optillen kost moeite. Flarden werkelijkheid en een enge vreemde wereld mengen zich door elkaar.

Mijn gedachten zijn kronkels waar geen vat op te krijgen is. Geluiden klinken hard en doen zelfs pijn. Smaken, geuren en kleuren vervormen. Op straat voelt het alsof ik door mensen in de gaten word gehouden en alsof ik word achtervolgd door mensen die mij iets aan willen doen. Toch zeggen mijn naasten dat er niemand om mij heen te vinden is, maar wie is er eigenlijk nog te geloven? In het donker zijn er schimmen en ben ik bang. Het geschreeuw van de stemmen in mijn hoofd en tegelijkertijd het gefluister, het maakt mij bang. Wat is de waarheid?

Bij een psychose raakt je kort of langdurig het contact met de werkelijkheid kwijt. Wat heel beangstigend kan werken voor de persoon zelf en zijn/haar omgeving. Een psychose is geen ziekte op zich maar een groep psychiatrische verschijnselen en symptomen. Vaak loopt iemand bij de eerste psychose te lang door met de psychotische verschijnselen omdat hij/zij niet door heeft daadwerkelijk psychotisch te zijn omdat de kenmerken als realistisch worden gezien/ ervaren. Een psychose kan langzaamaan ontstaan of acuut. Het is vooral bij jonge mensen van belang dat psychotische verschijnselen tijdig worden vastgesteld. Hoe sneller hulp kan worden geboden, hoe kleiner de kans op het blijvend worden van de gesteldheid. ###

Wat zijn de voortekenen van een psychose?
• Gebrek aan concentratie
• Vermoeidheid
• Lusteloosheid
• Sombere stemming
• Slaapproblemen
• Achterdocht,
• Problemen in je sociale contacten
• Minder reageren op dingen die gebeuren in je omgeving
• Onlogische gedachtegangen
• Verandering in je gedrag
• Slechter voor jezelf zorgen wat betreft uiterlijke verzorging

*Het hoeft niet per se zo te zijn dat je een van deze signalen hoeft te hebben om een psychose te krijgen.

Waar heeft iemand met een psychose last van?

Iemand heeft last van positieve of negatieve symptomen. Bij negatieve symptomen verlies je iets (bijvoorbeeld energie en vrienden), bij positieve symptomen krijg je er iets bij (bijvoorbeeld wanen en hallucinaties).

Positieve symptomen

Wanen
Wanen zijn verkeerde conclusies getrokken uit ware gebeurtenissen. Het draait bij een waan vaak om de persoon zelf. De overtuigingen die je op dat moment hebt worden als werkelijkheid beschouwd.

Voorbeelden van wanen kunnen zijn:
• Achtervolgingswaan: het idee dat je achtervolgd, bedrogen of in de gaten gehouden wordt. De persoon kan het gevoel hebben dat er complottheorieën tegen hem/haar gemaakt worden
• Grootheidswaan: het idee heel geweldig, belangrijk en machtig te zijn
• Referentiewaan: het idee dat iedereen het over jou heeft. Bijvoorbeeld als je onder de mensen bent of denkt dat op tv/radio gedachten naar jou gezonden worden.
• Infideliteitswaan: het idee dat je partner je ontrouw is. Dit beeld is een gevolg van extreme jaloezie.
• Controlewaan: het idee hebben dat anderen gedachten in jouw hoofd plaatsen, dat anderen jouw gedachten wegnemen of dat je denkt dat je gedachten te lezen zijn door iedereen.

Hallucinaties 
Als iemand psychotisch is kan die dingen waarnemen die er in werkelijkheid niet zijn.
• Gehoor hallucinatie: stemmen en geluiden horen
• Gezicht hallucinatie: dingen zien
• Reuk hallucinatie: geuren ruiken
• Smaak hallucinatie: dingen proeven, vreemde smaak
• Tast hallucinatie: iets in of op je voelen
Stemmen horen is de meest voorkomende hallucinatie. Een hallucinatie is het gevolg van foutieve informatieverwerking tussen de zintuigen en de hersenen.

Verwarde gedachtegang
• Verwardheid in het denken. Het is lastig om nog helder te kunnen denken. Gedachtes gaan te snel, te langzaam of springen van de hak op de tak. Het kan lastig zijn om een zin af te maken of je vergeet het gespreksonderwerp. Ook mensen die tegen jou praten zijn lastig te volgen. Er gaan eigenlijk heel veel gedachtes door elkaar heen.
• Verwardheid in het doen. Je doet veel dingen tegelijk, maar maakt weinig/niets af. Je vergeet waar je mee bezig was. Je kan bijvoorbeeld op de fiets zitten en niet meer weten waar je heen moet. Je kan ook woorden door elkaar gebruiken of nieuwe woorden/een eigen taal verzinnen.
• Verwardheid in gevoelens. Je hebt je gevoelens niet meer onder controle. Soms kan je opeens gaan huilen, lachen of boos worden zonder reden en vaak zeer onverwachts.

Negatieve symptomen

Voorbeelden van negatieve symptomen zijn:
• Gebrek aan initiatief. Dingen die in je leven gebeuren interesseren je weinig. Het is lastig om in beweging te komen en vaak toon je een afwezige blik en ‘staar je maar vooruit’. Hierdoor kan je depressief, lusteloos en vermoeid overkomen.
• Geen zin in sociale contacten. Het interesse in vrienden verslapt, het liefst ben je alleen.
• Gevoel van ‘leegheid’.
• Nauwelijks energie. Het komt veel voor dat je heel erg moe bent en het liefst alleen maar slaapt.
• Nauwelijks concentratie. Leren, een boek lezen of een film afkijken gaat lastig. Daarnaast gaat ook het onthouden van dingen moeizaam.
• Gevoelens vervlakken. Blije/verdrietige gevoelens worden minder. Het lijkt alsof je gevoel buiten je bereik ligt en er niet bij kan.

Voorbeelden van andere verschijnselen:

• somberheid
• Verstoord dag/nacht ritme.
• Koppigheid/onredelijkheid
• Agressie/opdringerigheid
• In jezelf praten/lachen
• Gebruik van veel drugs/alcohol
• Verandering in eetlust
• Schuldgevoelens
• Motorische stoornissen
• Chaotisch gedrag

Vaak voelen mensen met een psychose zich los staan van de wereld. Als je een psychose hebt kan je aan deze symptomen echter niets doen.

De hersenen
Neurotransmitters zijn stoffen in de hersenen die informatie doorgeven van de ene zenuwcel naar de andere. Uit onderzoek blijkt dat een bepaalde neurotransmitter – het stofje dopamine – niet goed wordt overgedragen van de ene hersencel naar de andere. Het lijkt erop dat bij een psychose in bepaalde hersengebieden teveel dopamine aanwezig is (wat lijdt tot de positieve symptomen) en in andere te weinig (wat lijdt tot de negatieve symptomen). Bij een psychose raken hersenen overspoeld met prikkels omdat de minder belangrijke dingen niet goed meer weg gefilterd worden.

Hoe is een psychose te behandelen?
Vaak is medicatie (anti-psychotica) de eerste stap. Het duurt soms een tijd voor het juiste medicijn bij de juiste persoon is gevonden en vervolgens moet de medicatie vaak nog jarenlang (of levenslang) worden geslikt om een terugval te voorkomen. De medicijnen bestrijden de symptomen maar bieden geen genezing.

Daarnaast is psychotherapie/cognitieve gedragstherapie een goed en belangrijk hulpmiddel. Ook kan er sprake zijn van een opname. Een patiënt kan een gevaar zijn voor zichzelf of zijn omgeving. Een psychose kan tot hersenschade leiden waardoor een persoon bijvoorbeeld enige maanden geen boek meer kan lezen.

Een goede voorlichting is van belang voor de patiënt en zijn/haar omgeving. Als iemand die kwetsbaar is voor een psychose goed de voortekenen van een psychose bij zichzelf leert herkennen, kan er op tijd hulp gezocht worden.

Wie zijn er vatbaar voor een psychose?
Over de hele wereld zijn er mensen met een psychose. Een psychose komt het meeste voor tussen 16-30 jaar en na het 25e levensjaar neemt de kans op een psychose af.

Er zijn twee belangrijke factoren of iemand een psychose krijgt:
• De kwetsbaarheid van iemand om een psychose te krijgen.
• De stress die een persoon ondervindt

Een lichamelijke aandoening of traumatische en stressvolle gebeurtenis kan een aanleiding zijn voor een psychose. Psychotische symptomen zijn vooral bekend bij schizofrenie en andere psychiatrische stoornissen zoals een bipolaire stoornis. Een postnatale psychose kan ook voorkomen, dat is een psychose tijdens/na de zwangerschap, dit komt door de hormonale schommelingen. Ook kan een psychose voortkomen uit een hevige depressie of burn-out. Ongeveer 3 %van de mensen krijgt op enig moment in hun leven een psychotische episode en ongeveer 1% heeft schizofrenie.

Een psychose kan ook voortkomen uit drugsgebruik of een alcoholvergiftiging. XTC, cocaïne, amfetamine, mariuhuana, cannabis, opium, zijn voorbeelden van middelen die bij (daarvoor kwetsbare) mensen psychoses kunnen oproepen. LSD heeft zelfs de bedoeling (en werking) om psychotische belevingen op te roepen.

Psychotische stoornissen
In het psychiatrisch handboek DSM-IV worden de volgende psychotische stoornissen onderscheiden:
• Schizofrenie
• Schizofreniforme stoornis
• Schizoaffectieve stoornis
• Waanstoornis
• Acute psychotische stoornis
• Gedeelde psychotische stoornis
• Psychotische stoornis door een somatische aandoening
• Psychotische stoornis door middelengebruik
• Psychotische stoornis niet anderszins omschreven (restgroep)

Haar eigen ervaring
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat een psychose een heftige gebeurtenis is met een grote impact op je leven. Je staat als het ware even ‘buiten de samenleving’. Het lastige is ook dat je omgeving je vaak niet helemaal begrijpt. Ook weet ik dat het moeilijk is om naar buiten te brengen wat je beleeft uit angst dat mensen je ‘gek of raar’ zullen vinden. Het voelt vaak eenzaam en onwerkelijk. Het is belangrijk dat als je denkt dat je een psychose voelt aankomen er op tijd bij bent en het aangeeft. Ook kan het heel lastig zijn om iemand in jou omgeving te hebben die psychotisch is, het is lastig er vat op te krijgen en het te kunnen begrijpen. Het kan fijn zijn om naar lotgenoten te zoeken om zo te weten dat je er niet alleen voor staat. Bovendien is het goed informatie op te zoeken en te leren wat een psychose precies is en hoe je er het beste mee om kan gaan. Ook is het verstandig naar een gerichte behandeling te zoeken maar wees daarbij kritisch.

Zelf ben ik in opgenomen geweest bij een GGZ behandeling (die goed aangeschreven staat) waar ik mij nauwelijks gehoord voelde. Ik heb niet veel meer gedaan dan kaartspelletjes gespeeld, kleurplaten gekleurd en gebadmintond. Er werd nauwelijks gepraat over hoe een psychose voelt, hoe je denkt, hoort en ziet en hoe je daar bovendien het beste mee om kan gaan. Wanneer ik aangaf dat het niet goed met mij ging werd daar vrij weinig meegedaan en nauwelijks met mij gepraat. Voor mijn gevoel werd ik daar eigenlijk aan mijn lot overgelaten, het lastige was dat ik op dat moment niet beter wist. Achteraf had ik verder moeten gaan zoeken naar iets wat beter bij mij paste. Er zijn namelijk een hoop behandelingen die je ook juist heel goed kunnen helpen. 

Daarom wil ik iedereen meegeven (dit geld eigenlijk voor elke behandeling voor welke stoornis dan ook), ga op zoek naar een behandeling die voor jou (of iemand in je omgeving) werkt en blijf actief op zoek naar iets wat jou kan helpen!

Probeer structuur te houden in de dag: zoek naar een dagbesteding en iets waar jij je rust in vindt. Zoek ook steun in je omgeving, je hoeft het niet alleen te doen. Het alleen doen maakt het zo veel zwaarder. Soms is het lastig om te zien dat mensen voor je klaar staan omdat je niet van jezelf houdt, maar toch zijn die mensen er wel.

Blijf niet te lang rondlopen met gedachten die je kapot kunnen maken, deel ze, accepteer ze soms en werk aan ze. Geloof in je eigen kracht. Blijf volhouden, proberen en hou hoop, moed en vertrouwen!!

admin

Geschreven door De Redactie

Reacties

183 reacties op “Een psychose”

 1. ik lijd zelf aan schizofrenie en heb
  meerdere ernstige psychoses gehad.
  Het was een hele zoektocht, maar nu
  heb ik goede medicijnen en elke woensdag
  therapie,zowel in een groep als individueel
  en ook PMT.
  Nu ben ik gelukkig redelijk stabiel,
  maar ik blijf wel vervelende stemmen horen,
  ondanks de medicijnen.

 2. Opvallend dat er hier vrij weinig gereageerd wordt. Zijn er weinig mensen met een eetstoornis die ook een psychose kennen? Of durven mensen er gewoon niet goed over te praten?

  Mij heeft het artikel vandaag wel geholpen. Even weer een beetje stil laten staan bij hoe het met mij gaat momenteel. Ik heb helaas ervaring met psychoses/psychotische klachten. Ondertussen weet ik goed wat ik kan doen om het zoveel mogelijk te voorkomen & toch kost dat me heel erg veel moeite. Ik weet wat voor mij de triggers zijn & toch lijk ik het me niet goed genoeg te beseffen…
  Door dit artikel ben ik vandaag wel even gaan beseffen dat ik mezelf weer richting afgrond aan het werken ben & dat wil ik gewoon echt niet. Ofwel, werk aan de winkel!

 3. ik weet niet zeker of wat k heb gehad een psychose was.. heb 1 x gehad (in de ardennen) dat ik in mn eentje in de bungalow was, en dat ik achter elke boom een man zag staan in eenblauw jas. ik ging oppeens alles opruimen in het huisje, omdat ik dan dacht dat die man weg zou gaan ofzo?? heel raar .. de meiden met wie ik was vonden het natuurlijk heel erg fijn dat alles oppeens spik en span was toen ze terugkwamen!
  Ook heb ik een keer thuis gehad dat ik ervan overtuigd was dt er een oorlog zou uitbreken, alles wees erop.. weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik ging onder de bank liggen en moest de hele tijd huilen… zijn dit paniekaanvallen of psychosen?

 4. Ik herken alle symtomen, ga er zelf ook nogsteeds vanuit dat het psychoses zijn, maar geen enkel anti-psychotica helpt mij, alles wat je onder de 18 mag slikken heb ik van lage dosis tot maximale dosis gehad en niks hielp. conclusie, geen psychoses dus, maar wat dan wel, alles wat hier beschreven staat herken en, het leek wel of ik beschreven werd, terwijl ik nooit iemand heb verteld hoe ik me ook echt voel, heel goed verwoord 😀

 5. Ik herken mij er wel duidelijk in. Ik heb ook lang last van psychoses/psychotische klachten, hoe ze het moeten classificeren is alleen nog niet echt duidelijk. Ik vond het wel fijn dat hier een stukje over geschreven is.

 6. Hou er wel rekening mee dat een slechte voedingstoestand ook dit soort symptomen kan veroorzaken, ook mogen de klachten niet voortkomen uit alcohol/drugs of een lichamelijke aandoening, als je ondanks dit gewoon ‘gezond’bent en toch deze klachten hebt, is het misschien slim om een arts te raadplegen.

 7. Trouwens dat van die psychotherapie enzo dat klopt niet, iemand die psychotisch is heeft nauwelijks iets aan therapie en vaak mag je niet eens in therapie als je psychotisch bent.

 8. I’m proud of you!
  Je komt er wel lieverd, ook al is het met wat tegenslagen,
  het gaat helemaal goed komen met ons!!

  Loveeee xx

 9. de klachten mogen wel voorkomen uit drugs, heb genoeg gevallen gezien die met een drugs psychose zijn opgenomen. zelf ben ik ook in een drugs psychose beland, als je drug is uitgewerkt krijg je het psychotische er niet meer van af.

 10. Toch ben ik ervan overtuigd dat hoog sensitieve personen, die er alles aan doen om het een ander naar de zin te maken, gevoeliger zijn om een eetstoornis te ontwikkelen, zo ook in een burn-out cq in het ergste geval in een psychose te raken. Jammer genoeg zijn deze stoornissen vaak een oorzaak van allerlei combinaties. Dus voor iedereen moet dit een reden zijn om alleen maar ….of in ieder geval veel vaker aan onszelf te gaan denken, hoe egoistisch dit ook klinkt. Dit verhaal is zo herkenbaar. Maar ik weet dat ik op de goede weg ben!! Met een beetje hulp van Sint Janskruid van het kruidvat op natuurbasis.

 11. ik herken het ook, was heel raar toen ik het had. Gelukkig sindsdien niet echt zo erg meer geweest meer als toen. Maar ben wel vaak “in de war” dat ik rare dingen denk, dat er heksen zijn, of kabouters, of feeen, of dat mensen me aankijken. :$
  een keer noemde een psychiater op de paaz me provocerend gek, dat vond ik best heftig dus toen verborg ik het maar voor iedereen. Gelukkig erkent mijn psychiater nu wel mijn probleem.

 12. ik struggle ook al jaren met psychoses. telkens denk ik : dit is de laatste keer , maar het steekt altijd weer de kop op. heb wel goede medicijnen. ze lossen de problemen niet op , maar ze verlichten wel wat. ik hoop met mijn ‘handicap’ te kunnen leren leven en als het kan een beetje gelukkig zijn. grz.

 13. hallo
  ik heb ook 2 x psychose ondergaan 1e keer was heel heftig met hallucinaties 2e x na 1.5 jaar herval was iets minder erg ook omdat ik symptomen herkende maar ik weigerde medicatie te nemen, moet abilify nemen en ben hier voor 2e keer 20 kg van bijgekomen echt niet leuk mensen denken dat je veel eet of je volpropt maar dat is echt niet het geval, kent er iemand medicatie waar je niet van bijkomt?
  ik ben blij dat ik de reacties op dit forum gelezen heb zo weet je dat je niet de enige bent he veel sterkte allemaal

 14. het constant mijn lichaam te kort doen aan voedingstoffen heeft ook gemaakt dat ik psychotisch werd… mischien wel de grootste boosdoener.. dat mis ik een beetje in t hele verhaal.

  1. Het chronisch tekort aan gezonde voeding is inderdaad een boosdoener van formaat.
   Ook een slechte hygiëne kan aan de basis liggen. Dus douche maar eens extra als je je niet goed voelt. Neem wat vitamine c en een kom groentesoep. Drink genoeg water en je zal zien dat het betert. Ook dagelijks knoflook met citroensap ( in water ) maximaal 5 teentjes helpt ook enorm tegen parasieten. Van parasieten kan je namelijk ook psychische problemen krijgen. Dat is spijtig genoeg niet vaak genoeg gezegd.
   Ben al 14 jaar in behandeling en Door dit allemaal te doen voel ik me niet meer slecht en zijn er bijna geen stemmen meer. Kortom het is draagbaar geworden. Veel succes

 15. ik werd psychotisch omdat ik NIET sliep. ik heb vanaf mijn derde totdat ik 14 ben een medicijn geslikt om te kunnen slapen. als kind sliep ik al slecht. maar bijwerkingen van dat medicijn zijn juist slapenloosheid en verwarring…. ik zit nu 1,5 maand op intermezzo. het gaat nu twee weken weer goed met me. ik vroeg of ik naar de open kant mocht, maar dat gaat waarscheinlijk niet door. stapje voor stapje zeggen ze. dat is ook wel goed maar het gaat echt veeel te langzaam. ik wordt kriegel van die muren! en ik zit helemaal geisoleerd want ik ben alleen op de gesloten kant van intermezzo. ik mag nog niet eens alleen naar buiten. ze doen zoo kinderachtig. en de psychiater schrijft medicijnen voor alsof het smarties zijn ofzo. veeel te hoge dosis ik wordt er ziekk van. en ik krijg zyprexa wat eigelijk niet mag onder de 18 ik ben 14, aan deze mensen heb je niets!!!
  rotzooi BAHBAHBAH nog een paar maanden van mijn leven verprutst een dag duurt hier honderd jaar
  als je weet dat je hierheen moet zou ik vluchten
  xxxxSophie

 16. ja ik heb ook zeprexa gehad, eigenlijk geen slecht medicijn, maar ik was zo opgeblazen, ben gestopt,
  en al de problemen zijn er opnieuw
  juist in andere vorm,
  ben zeer op mezelf geworden, en moe
  voor mij is dit niet normaal, want ik ben normaal zeer sociaal en positief, en normaal altijd heel veel energie
  grt

 17. voor mij was zeprexa voor angsten, en slaap;
  nu is er iets anders aan de hand, ik heb zoveel angst gehad, jaren gevochten ertegen,
  en plots het omgekeerde,
  dus eerlijk gezegd weet ik niet wat ik heb
  moet ik weer aan de zeprexa???
  of zit ik met een depressie??
  ik doe wel dingen, maar niet meer kunnen genieten
  moe lopen ,en niks kunnen verdragen????
  wat moet ik doen???
  een anti depressievum nemen?
  grt

 18. Hallo mensen,
  Ik ben thomas ben een jongen van 16 jaar oud en begrijp nog steeds niet echt goed met wat een psychose nou precies is? De laatste tijd heb ik heel erg veel last van rare gedachtes en ik kan ze ook echt voor me zien maar ik weet wel dat het niet echt is.De gedachtes springen van de hak op de tak en zie ze ook vaak voor me. Maar wanneer is het nou een psychose? Als je echt niet meer wat of het nou de werkelijkheid is of niet? of is dit wat ik heb een psychose?

 19. Hi lieve Thomas,

  Hoe gaat het? Als je twijfelt zou ik gewoon met een arts of een psycholoog gaan praten. Via internet heb je zo allemaal ziektes te pakken en er zijn altijd wel symptomen die van toepassing kunnen zijn.

  Groetjes

 20. Hallo,

  Ik herken mij zelf in bijna alle bovenstaande klachten, begin ze ook steeds vaker te krijgen eerst alleen met drugs op (ik weet het slecht) maar nu heb ik het ook gewoon als ik nuchter ben en kan nu van te voren al aan voelen welke kant het op gaat. Ik weet dat het allemaal in me hoofd is en nep maar toch is het echt.
  Ik heb het een paar keer zoals op het filmpje gehad dat ik denk dat mensen mij wat aan doen en heb zelfs een keer midden in de nacht bij mensen aangebeld omdat ik dacht dat ik achterna werd gezeten. Maar mensen in mij omgeving hebben toen niet aan een arts gedacht en ik zelf ook niet.

  Lijkt mij wel verstandig om naar een arts te gaan denk ik of niet?

 21. ik heb de klachten ook meestal maar anderhalve dag en niet constant en dan kan het goed een tijd weer goed gaan. En dan komt het weer…
  Lijke dit psychoses of moet ik in een andere richting denken…

 22. Ik heb een zoon die dezelfde klachten heeft. Hij loopt al jaren bij het RCG maar veel helpen doet het niet, ja hij krijgt er medicijnen voor, ze helpen niet echt.
  Vrienden heeft hij helaas niet het zou heel fijn zijn als er bij ons iets in de buurt was waar hij naar toe kon gaan als hij het weer moeilijk heeft. Bij het Rcg kun je alleen maar tijdens kantoor uren terecht maar de nachten en weekenden………………. niets alleen maar crissis diensten, ik weet niet of iemand van jullie hier in de buurt wonen die daar ook problemen mee heeft en ook misschien een vriend of contact zoeken om over de problemen te praten. Hij is 33 jaar en woont in Venlo

 23. Dit is pijnlijk herkenbaar gewoon. Ik heb zelf een echt rotjaar achter de rug met een moeder die gedurende die tijd aan insomnia leed en op den duur inderdaad psychotisch werd. Op dat moment kende ik een psychose van enkel het woordenboek. Zoals verwacht wist ik destijds ook niet dat mijn moeder erin verkeerde en hoe ik ermee om moest leren gaan. Ze hoorde geluiden die er niet waren en ik was in plaats van haar dochter haar grootste vijand. Toen we haar naar een kliniek brachten was ze er heilig van overtuigd dat ze in Duitsland terecht zou komen (achteraf kwam dat door de Duitse radio in de auto) en op straat zou sterven.
  En ook de onbeholpenheid of desinteresse (als ik het zo mag noemen) in zo’n instelling is gewoonweg walgelijk. Ik heb er geen andere woorden voor. Een paar keer zijn en ik een een kennis op gesprek geweest, maar toen ik de vraag stelde wat er nu met mijn moeder werd gedaan behalve tekeningen maken, kreeg ik als antwoord ‘angsttherapie’. Dat hield in de praktijk in dat ze naar huis zou gaan (de plek des onheils) en met de omgeving zou leren omgaan, onder begeleiding. In alle keren dat ze naar huis is geweest, heeft ze drie keer begeleiding mee gehad.
  Ik heb ze daar gezegd dat ik graag zou willen dat ze haar zouden leren met haar problemen om te gaan en daar een oplossing voor te vinden. Als ik het zelf wist had ik het zelf wel gedaan. Maar helaas. De mensen die daar jaren voor op school hebben gezeten mogen gezellig gaan kleuren. Nou daar heb je geen HBO psychiatrie voor nodig, zover kom zelfs ik nog.

 24. Ik heb ook een psychose (gehad) of nog, ik ben in april in het ziekenhuis beland omdat ik allerlei gedachten en uitspraken had waar moeilijk iets van te snappen viel, het was allemaal onzin, rare gedachten, en dat gras mij toen rechthield voor ik in het ziekenhuis belandde, raar inderdaad, in het ziekenhuis hebben ze mij behandeld door te observeren daarna ben ik boos geworden om één of andere reden (in mijn psychose) dat ze mij daarna in een isoleercel stopten, daar wist ik nog niet wat ik er eigenlijk deed, dus 3 weken elke week een betere kamer, en toen mocht ik naar huis, op voorwaarde dat ik ook mijn rust had, dus nu zijn we al 5 maanden verder, alles gaat vrij goed, ik neem nog zyprexa, vooral s avonds, het gaat redelijk goed, ik ben in staat mijn dagen zo normaal mogelijk door te brengen, en ik vind het nu het moeilijkst omdat ik mij de vraag stel : waarom leef ik eigenlijk nog, ik weet dat ik een lieve man heb en 2 kinderen maar mijn vraag of mijn denken gaat telkens weer over hetzelfde, het makkelijkst is er niet meer zijn, maar dat lijkt me niet echt een oplossing voor mij en mijn huisgenoten en familie, langs ene kant wil ik er wel zijn en dan af en toe komen die negat gedachten van er niet meer te willen zijn, wat kan ik hieraan doen, bij de psychiater, daar kom ik 1X per maand op afspraak, dus voor hulp kan ik bij hem nu ook niet direkt terecht, wat nu, ik kan er mee leven dat ik een psychose heb gehad, maar dat ik zo niet meer kan werken vind ik heel erg, ik ben radeloos,

 25. Mmmm, informeer eens bij Dr. Jan Raes te Affligem (zoek website voor gegevens). Hij is naar het schijnt goed en kijkt verder dan enkel psychiatrische verpleging… Altijd het proberen waard. 🙂

  Veel liefs en succes.

 26. driekwart komt allemaal door de pillen.

 27. Hoi, ik heb ook een psychose gehad door het vele annabis gebruik. Ik ben al een hele tijd gestopt en rook heel af en toe ng wat en dan kom ik vaak terug in een soort psychose, ik word dan wat angstig en krijg negatieve gedachtes in mijn hoofd waar ik dan veel over na ga denken..Daarom doe ik het nu helemaal niet meer. Ik heb nooit hulp gezocht voor mijn psychose omdat ik het eigenlijk nooit echt heb geweten dat ik het heb gehad. Had in die tijd erg veel last van angst en had het gevoel dat iedereen op mij letten. Heel af en toe heb ik hier nog last van, maar dan weet ik dat het nergens op slaat.. Maar toch blijft het gevoel dan. Weet eigenlijk niet of ik hier nog hulp voor moet zoeken of dat het zelf overgaat? En hoe zou ik hilp moeten zoeken??

 28. Hoi,
  Ik rook nu al ongeveer 2 jaar cannabis en ik heb erge angsten als ik alleen over straat fiets s’avonds of s’nacht en kijk overal om me heen omdat ik bang ben dat iets of iemand mij iets aan zou kunnen doen. Als ik rare gedachtes heb denk ik soms dat mensen mijn gedachten hebben gehoord en dan zit ik te malen in mijn hoofd met van alles. Ik weet niet of dit normaal is of dat hef komt door de wiet. Gr anno

 29. @annoniem – Dinsdag 29 april 2014 23:10
  Direct stoppen met dat spul bij dat soort symptomen. Heb het 25 jaar geleden gebruikt, werd er zeer psychotisch van, en nu wordt duidelijk dat het continu aanwezig is geweest, zonder het te beseffen. Binnenkort opname om juiste medicatie te vinden, geen pretje. Alcohol, waarmee ik het jaren heb ‘behandeld’, lost niks op en verergert het juist.

 30. 1. als de overheid+ media + tv shows jouw voorliegen en jij dit voor waarheid aanneemt en later achterkomt dat dit niet zo is ? resulteerd allemaalnaarje verwardheid lijst
  2.deze verwarheid-lijst opsomming vanklachten .zweten /paniekaanvallen/wazig zien/en ga zomaardoor/logistiek alsjij continue word tvoorgelogen .heb jij een helelange weg te gaan om uittezoeken ?wie de waarheid zegt wie tegen jouw liegt .wie is betrouwbaar … zovermoeid.
  3. jullie laten je ook allemaal maar wat aanpratenovermedicatie verbeteringen ?
  4.verbeteringen zijn niet liegenbeleid /niet voorliegenmetodes toepassen
  5. ga jij eens nadenken medicatie = een vergif tablet en dat ga jij innemen ? tablet inelkaar geperst beetje van dit en dat mix chemisch goedje = spul ?
  6. eerlijkheid is gezondheid er zijn niet 100versie van waarheid en continue aanpassen en veranderenmetodes … ook halvewaarheid zijn gebasseerd op leugensomermeewegte komen..
  7. ga jij maareens diep onderzoeken wie liegt jouw bedriegd kennis voorje achterhoudt …logische wijzeoverheid politiek woningbouw corruptie bankier protocolen omjouw uittebuiten en zichzelf bonus salarissen uitdelen ?
  8. liegen en bedriegen metodes zijn hun verkooptools ?waarjij compleet in trapt .nu nog goedkopen dezemakeup is nog beter..dus vorigemake-up was al troep ?
  9. login systems = alleen omjouw als controlslave te houden ?
  10.cookieswetten =jouw surfgedrag te controleren ?
  11.geschiedenis surfgedrag van jouw is andere metodesomjouw in de gaten te houden . hele pc internet is liegende uitvinding … om jouw als werkslaaf intezetten.
  12. wezijn vrijemensen met vrije wil doelomsamen tegenieten …dat is werkelijkheid en niet in een vooropgezette geld_slaafsystem tewerken .
  13.ga maarkijken you tube scriptphpversie ?
  14ga maarkijken you tube webpage building ? hoeveelverschillende versie editor software je welniet hebt zegt genoeg overhoeveelduivelse werkmetods ontwikkeldzijn omjouw tot slaaftehouden …
  15. samen delen is vechten to vrijheid voor onze kinderen en betereaardeschoonerleven en gelukkig saaaaaampjeste genieten – geen stress – leidt togeen medicaties en ziektesmeerr ….
  16.wetboek = indirect hoe je gezondheid van mensen aantast op een hele trage metods .dat je denkt dat die geen kwaad of schade aanricht.
  17. wakkerworden jij lezeraar zaleenstijdworden ……wij kunnen niet alleen winnen zonder jouw steun begrip motivatie …samen delen is onafhankelijkheid van onderdrukking van kerk/overheidwetten/bankiermetods/ woningcorruptie = afpersers!
  18 wikileaks of avaaz.org lees er overen doe er wat aan ?
  19. dan pas komt er betere schone wereld .alsjij dit gaat erkennen en inzien wie er voorliegtbedriegt jouw afperst ….peace.2014:v|||: get awakecalling bewustzijn
  20.ben jij een robot of zo ? moetjij de nieuwe trend imiteren? ben jij een massa-cloon ?
  21.wakkerworden wezijn allemaal uniek respect.weg met religie competie strijd ? zekerweer een mannen systeem bijbel opgelegde levens regel van pappie en zijn zogenaamde heilige geschriften protocol . genoemdde bijbelversie ,
  22.waar is ons echte religie ? wie heeftdit achtergehouden ?
  23. ga jij eens delen metmensen ?ofkan jij dat niet gratis zekervoorgeprogrammeerd zo zijn deregelgeving nu eenmaal…ja dezegemaakt door mannenbrains =obession + agressors
  24. zo aap uit demouw ?wie liegt hier nou .nu jij nog lezeraars ? welke kant kies je sociaalekant of de voorliegende cda pvdliberaleverkooppraatjes ?
  25.dieren doodmaken opeten is zekerook geen zonde ?
  26. jij nooit gehoord van overproductie ?
  27.crisis ?jij geloofdookecht alles.er groeitop aardegenoeg eten voor alle volken maar wie creerd er sadistisch systems .ikmeeren jijniks salarissen bonuss?
  28. of ga lekker verder dromen over politiek fake vooruitgangen .want ze zijn extreemtraag in sociale geven ondersteuningen juiste hulpaanbieden aan jouw situatie ….logisch liegende factor zijn zij experts bevoegd ontwikkeld ….

 31. Oke, ik heb een tijdje geleden toen ik op een feest was de eerste psychose meegemaakt. Ik was 19 en een vriend van me vertold me dat hij mensen naar ons zag kijken, in de eerste instantie geloofde ik dat niet en zei ik “Ja tuurlijk man” heel sarcastisch. Echter later leek het er wel op alsof het zo was en toen dacht ik: “Shit hij heeft gelijk” Het was gelukkig na het feest wel weer over gegaan alleen toch niet helemaal. Het volgende feest waar ik kwam had ik weer het zelfde probleem, dat mensen naar me keken (Drugs speelde overigens wel een rol op beide feesten). Maar toen dit, ik ging werken bij domino’s ik had een moeilijke periode daar toen ivm slecht slapen en ik had ook een andere baan dus ik werkte toen veel. Op een gegeven moment ik voelde me wat onrustig door veel caffeine gebruik omdat ik scherp en alert moest zijn voor bij domino’s om de straat namen te kunnen onthouden, vervolgens zie ik mensen naar mij kijken. Hoorde ik dingen zoals: “Daar heb je die gast van domino’s” of “Dat is echt een kneus” of “Dat is die jongen” nu in het dagelijks leven zie ik steeds meer en meer mensen ook in mijn prive leven me raar aankijken of hoor ik gelach van mensen dichtaf en wetend dat ze me daarvoor heb aangekeken. Alleen nu is het de vraag: Is dit nou de werkelijkheid, heb ik me echt zo erg misdragen ?? dat bijna iedereen die ik tegen kom me vreemd zitten aan te gapen of is dit nou mijn eigen inbeelding ?? ik begin dit steeds vager te vinden en des te meer dagen er voor bij gaan hoe meer mensen me beginnen te herkennen. Ik durf nauwelijks eigenlijk nog naar buiten te gaan en wil eigenlijk zo snel mogelijk verhuizen.

  M.v.g. Tom

 32. was er nog vergeten het erbij te zetten, overigens ben ik nu 21 jaar en vanaf dit jaar word ik 22 heb het nu al bijna 3 jaar dit soort dingen en het word alleen maar heftiger ondanks dat ik nu bij het ggz loop.

 33. Mooi geschreven artikel!

 34. Afgelopen september en oktober heb ik 3 psychoses gehad. Mijn leven staat hierdoor op z’n kop. Ik kan niks meer, wil niks meer en voel mij niks meer waard. Ik heb chronisch pijn, overal in mijn lichaam. Mijn continue druk op de borst en buikpijn ontnemen mij het normaal adem halen. Ik zit zo diep in de put dat ik geen uitweg meer zie. Al mijn dromen, ambities en ideeën kunnen op deze manier niet uitkomen. Ik word boos op mezelf. Boos, omdat ik weet dat de tijd maar verder tikt en men van alles onderneemt terwijl ik niet eens in staat ben om mij fatsoenlijk aan te kleden. Het leven is voor mij geen feest. Het leven is voor mij een constante strijd met andere, hoe graag ik dit ook anders zou zien. Continue wordt de vergelijking opgezocht en continue voldoet niets aan mijn verwachtingen. Gewoon gelukkig zijn met wat ik heb is voor mij niet mogelijk. Ik haat alles aan mezelf; hoewel mensen vaak tegen me zeggen dat ik mooie lange benen heb zie ik alleen maar dat die van m’n buurmeisje dunner zijn. Ik geniet wanneer mijn broertje gitaar speelt en een liedje zingt. Toch wilde ik dat ik dat ook kon. Jaloezie. Constant. Vreselijk. Natuurlijk ben ik ook trots op hem maar ik wilde vaak dat ik net als hem gewoon door het leven kon fluiten en genieten van alle kleine dingetjes die het leven te bieden heeft. Genieten van een kopje koffie, zonder te denken dat ik daar dik van word. Genieten van m’n vriendinnen die ik al zo weinig zie. Genieten van al mijn mooie kleren, die ik nooit aan doe omdat ik me er te lelijk voor voel. Het is een lange weg. Een weg die hopelijk ooit stopt. Maar voor mij is ooit nog steeds nooit.

 35. Sinds een jaar geleden , hoorde ik stemmen en ik ben gaan communiceren met de stemmen .
  Ik realiseerde me dat die stemmen dus ook echt iemand is met een hogere rang , mensen realiseren zich niet wat er afspeelt tussen hemel en aarde .
  Ik wist alle zwakheden van een totaal vreemd persoon , ik werk in een winkel en ik wist van te voren of iemand contant of met de pin wou betalen .
  Ik wist zelfs wat het volgende was wat de persoon wou zeggen .
  En ik maakte dus ook de zinnen af van mensen .

  Sinds ik op onderzoek ben gegaan kwam ik erachter dat het kwaad aardige geesten zijn .
  Klinkt allemaal heel eng , maar mens is sterker .
  Sinds ik er dus achter kwam dat het kwaad aardige geesten zijn .
  Werden de aanvallen heftiger , seksistische gedachte , afbeeldingen . Tot moordgedachte etc .
  Best heftig inderdaad …

  Ik ga er ook speels mee om en ik zeg ook gewoon dat ze sukkels zijn …
  En soms lach ik er zelfs om .
  Ik heb me ups en downs …
  Maar ik ga er niet bij de pakken neerzitten , en laat ze dat nou juist net irriteren .

  Blijf er tegen vechten en blijf positief tegen mensen .
  Probeer van de kleine dingen te genieten , wat eigenlijk grote waarde heeft .

  Accepteer als je een keer verliest hey het zijt zo wat maakt het uit … Til er niet te zwaar aan .

  En zeg soms tegen ze dat ze toch wel in het vuur belanden , en dat jij nog het recht heeft op eeuwig leven .

  Vaak gaan ze tekeer op je zwakheden dat gebaseerd is op leugens .
  Wees niet bang want ze liegen , om je geloofwaardigheid te laten verliezen zeggen ze vaak hoezo , waarom en hoe weet je zeker dat … ?

  Zodat je onzeker word en in hun leugens gaat geloven , wat je tot angst aanzet vandaar ook angstoornissen .

  Hoe stom het ook klinkt bid ook wel eens …
  Ook al heb je geen geloof bid gewoon wel eens , en ga niet op zoek naar wat je zegt in je gebeden.

  Als je bid zal je ze ook horen alsof er iemand antwoord geeft .
  Heb er geen geloof in , in wat je hoort negeer ze gewoon , en begin je dag.

  Het zal met vallen en opstaan gaan . Maar zoals een zool slijt zo zal dit ook slijten . geeft het tijd en verwacht dat je er niet vanaf komt . elk beter verwachting is een overwinning .

  En je zult er vanaf komen , zonder medicijnen .
  Succes en blijf positief het zal je helpen .

  Veel kracht toegewenst

 36. Vraag jezelf ook af voor wat je angstig bent , paniekerig . of wat je een depressie , of stress geeft .

  Jij laat je uiteindelijk door iets op de kop zitten .
  Door het gene wat gebeurt , laat jij je opnaaien .

  Je heb zelf ook altijd een keus .
  Zeg weleens tegen je zelf . jah nou en !

  Ja ik kies er niet voor dat is jou probleem .
  Uiteindelijk ben jij de persoon die er
  moeilijk om doet

  Boeiuuuuhh!!

 37. Bij mij is de diagnose psychose, ongecontroleerde shizofrenie vastgestelt, ben het kotsbeu om stemmen te horen van mensen die ik vroeger heb gekent. Zie karakter trekken van mensen waar ik totaal geen zin meer heb om met in contact te komen, soms in mensen die ik tegenkom, zoals in mijn moeder, man, mensen op het werk en word dan razend agressief. Ik moet me zeer sterk inhouden om tegen deze mensen niet uit te vliegen, wil ze gewoon mijn gedacht zeggen en zeggen dat ze niet welkom zijn. Hierdoor moet ik echt op mijn tanden bijten. Soms is het net of mijn man zijn ziel ontsnapt en ik er van een persoon die ik niet meer kan hebben zijn ziel of geest in hem zit hierdoor ben ik soms minder seksueel aangetrokken tot mijn man en zou hem soms zo uitschijten. (ik kan me wel nog beheersen) maar heb er zo een problemen mee dat ik zelfs mijn man niet meer op mijn manier kan beminnen, liefde geven en seksueel genieten. Ik wil mijn man niet kwijt door mijn ziekte. Ook verschijnen deze mensen soms plotseling op het werk, privéwoning afbeeldingen niet werkelijk en voel me dan heel slecht, waardoor ik het liefst van al gewoon mijn keel zou oversnijden. Ook kwa gewicht ben ik er enorm boos op, ik ben enorm aangekomen door medicatie, maar niet alleen door de medicatie begon ervoor al precies of ze hadden een tientonner in mij gestoken die alles opeet 5 pizza’s, pak suikerwafels, en van alle andere vuiligheid. Terwijl mijn voeding heel gezond was, ik kon me toen ookal de keel oversnijden, ben naar de dokter gegaan voor het a.u.b. te laten stoppen, het enige wat ze deed was er mee lachen. Terwijl ik op het punt stond om mijn keel over te snijden door mijn vreetgedrag van toen. Mijn lichaam ging nog erger naar de kloten plus een andere at langs mijn mond van mijn centen, tof hé. En dan mensen die er lekker leuk mee lachen echt niet grappig. Volgende dokter neuroloog die zei dat mijn stemmen en zo geen medisch probleem was. Abilify gekregen helpte niet en maar bijkomen natuurlijk diep ongelukkig en verdrietig. Psychiater dan maar die begreep me kompleet niet en stelde sommige dingen in vraag ze zou me bijna verplichten voor de mensen waar ik echt geen kontakt mee wou toch te zien, niet behulpzaam dus, zoals mijn leven al verloopt sinds mijn ouders zijn gescheiden.
  Zestig euro betalen die u niet helpt enkel medicatie geeft waar je tientallen kilo’s van bijkomt en voor de rest lekker een dutje doet, Nice hé, gemakkelijk verdient zou ik zeggen. Volgend telefoongesprek andere psychiater antwoord ik kan u niet helpen.??????
  Wat zou je doen? Als je toch voor niemand nog iets goed kan doen en slaag krijgt van je vader door de schuld van zijn nieuw vrouw, ze je altijd naar u kamer jagen omdat ze je anders in de weg zit door verbaal (allmost) geweld, altijd maar slechte oproepen, een moeder hebt die enkel de alcohol nog kend en slechte mannen die u in de porno willen of de andere verkrachten en je moeder bij hoog en laag beweerd dat je die man dan graag ziet, waar je in principe van walgt. Een ex hebt die u jaren door ziekelijke jaloezie altijd bij heb wou en seksueel en vrouwonvriendelijk behandelde en verplicht bij was om drugs te nemen. Tevens verbaal geweld. Uw zoon nog geen kus mocht geven of in zijn buurt komen was je een judas of gaf je hem een judaskus. Zou je niet vertrekken? Vrienden hebt (slechte vrienden) die drugs nemen, je uitlachen achter je rug enkel kwamen als er geen problemen waren en nergens anders terecht konden en als op de duur geen auto meer hebt, moeilijkheden hebt om je rekeningen te betalen je laten stikken als de dood. En als je dan terug de eindjes beetje bij beetje bijeen hebt geknoopt leukweg even op je deur komen kloppen, neen dank je zo mensen zijn echt niet meer welkom. Maar ja ik laat ze niet meer binnen maar nu komen ze mijn leven maar psyschische helemaal kapotmaken tot ik weer alles verlies. Stomme shizofrenie, hate them.

 38. Sorry, maar bovenstaande tekst is een gedramatiseerde versie van een psychose. Meiden op deze website praten zichzelf wel meer aan, sorry.

 39. Ik dit jaar mijn eerste psychose gehad door wiet te roken
  Sinds die heb suïcidal gedachten en nare gedachten heeft iemand ervaring mee ?

 40. Nu tien jaar geleden pleegde mijn buurman en maat zelfmoord omdat tie dacht dat tie belaagd werd en geen uitweg meer zag, ik kreeg het ook in lichte mate maar nu de laatste 2 jaar word het erger, ik lijk kafka wel, en in mijn hoofd klopt t op sommige momenten, een heel verhaal met hoe wie behalve het waarom, ik zit nu in een isolement en zit zelfs niet op mijn gemak in mijn eigen huis! en inderdaad drugs en alcehol,…ik hoop dat het drugs gerelateerd is, ik ga morgen naar de dokter en hulp zoeken groet vrienden

 41. Ik heb een zoon nu 22 jaar,ze zeggen dat ie in een psychose zit,en dat ie medcatie moet gebruiken.Hij is nu door gestuurd naar propersona.Maar die mensen mag ik helemaal niet.Dat is echt flessentrekkerij zogenaamde huisbezoeken.Ze stoppen je helemaal vol met medicijnen.En dan ben je op het laatst een sombie.Nu is hij gestopt met die medicatie ,Hij had niet zo veel medicatie ingenomen alleen in het begin die zeyprexa,voor het slapen en angst aanvallen.En elke keer als ze kwamen het eerste wat ze zeiden heb je je medicatie genomen.O we moeten het wel ophogen.
  Maar nu heeft ie echt zo veel hoofdpijn aanvallen niet meer normaal al 2 weken.Ik vind het zo erg,dat je als ouder zo machteloos bent dan.Ik ben nu laatst met hem naar zo’n heler geweest magnetiseur! Maar of dat helpt weet ik ook niet.Ik wil graag mijn zoon terug,Wie advies graag geen medicatie,

 42. Ik heb de indruk dat de (diepere) oorzaken van een psychose vaak niet goed worden bekeken. En ook dat fenomenen als hallucinaties, wanen en stemmen horen vaak niet adequaat worden ingeschat en al snel worden bestempeld als iets dat er niet echt is.
  Met name ook doordat de uiting van dit soort fenomenen, de buitenste laag hiervan, vaak warrig is en elementen bevat die feitelijk onjuist zijn. Zeker, het zijn vaak niet de harde feiten zoals je die kan toetsen bijvoorbeeld bij een inventarisatie van de koelkast, maar fenomenen in een andere categorie dan harde feiten.

  Een klein voorbeeld: Iemand zit in een psychose en vertelt dat hij heeft uitgevonden dat zijn ouders in feite niet zijn echte biologische ouders zijn maar adoptie ouders, en dat ze erg manipulerend en overheersend zijn. In dit voorbeeld kan een buitenstaander feitelijk controleren dat zijn ouders geen adoptie ouders zijn maar echte biologische ouders. Dat verhaal van adoptie ouders is dus an sich niet waar, maar daarachter kan trauma schuilgaan mbt de ouders die met hun doen en laten pijn en verdriet veroorzaakt hebben bij deze persoon, wat tegen de natuurlijke overtuiging van iemand ingaat waarin ouders liefdevol en begripvol horen te zijn naar hun kind. Dit uit zich dan in een psychose, waarin een intrinsieke werkelijkheid (trauma) wordt geuit in een verwarde getraumatiseerde toestand (psychose) waarin iemand een soort verklaring formuleert voor de pijnlijke dingen die gebeurd zijn. Soms kunnen ook onschuldige mensen de schuld worden gegeven van een an sich intrinsieke werkelijkheid in zo’n psychose, en dat de oorzaak ergens anders ligt.

  Het is en blijft uiteraard ingewikkelde materie. Kwesties en processen met verschillende lagen die ook subtiele interpretatie benodigen en van geval tot geval verschillend zijn.
  Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor mensen die vertellen gemanipuleerd te worden door bepaalde machten. Dan heb je niet te maken met harde feiten, maar met andere fenomenen die naar mijn mening echter wel heel erg waar kunnen zijn, of minstens een kern van waarheid/realiteit bevatten.

 43. Het is niks engs jullie zijn gewoon denk ik helderziend en dat is juist een gave en niks raars aan ik zou in die hoek gaan zoeken en geen pillen gaan slikken dat is toch troep en helpt niet.

 44. Help! overal waar ik ook kijk en zoek, daar vind ik altijd de zelfde voorbeelden of ervaringen van mensen die j overal leest.
  ik ben een jongeman van begin 30 alleen voel ik mij alleen. nergens heb k informatie kunnen vinden van/of over mensen die ervaring hebben met beschuldigingen vanuit de partner op sexueel vlak. om precies te zijn, zei denkt te zien en te voelen dat ik mij lig te mastruberen. zelfs wanneer we heerlijk sex hebben gehad, dan nog daarna denkt zij dat te zien en te voelen. ik kan praten en bewijzen tonen wat ik wil, maar onmogelijke taak.
  het is bij haar ontstaan tijdens een zware therapie, waarbij het niet afgerond is.(EMDR)
  ik wil graag duidelijkheid over deze situatie, want ik weet niet hoe lang ik dit nog vol hou. (en ik sta echt stevig in mijn schoenen, maar een grens moet worden gestrokken.

  ik hoop echt dat iemand mij verder kan helpen, en mijn dank zal enorm zijn.

 45. Euhm ik heb al een paar keer een psychose gehad.ik denk altijd dat God tekens stuurt naar mij en hij heeft al heel veel keer bewezen dat hij het echt is.maar iedereen zegt dat ik gek ben…dat dit niet kan…God beschermt mij en laat me nooit alleen…maar ik weet dat jullie mij niet geloven en dat doet het meeste pijn

 46. Ik ben ander half jaar geleden opgenomen wegens een psychose. Ik heb 5 jaar in een kleding winkel gestaan, op mn 15e mee begonnnen. allemaal gedoe op het werk en elke dag stress. toen overleed een familie lid in die tijd , die erg dicht bij mij stond en heel belangrijk was. Toen ging het fout. vanaf mn 14e heb ik een eetstoornis ontwikkeld en op een geef moment had ik dus anorexia nervosa. ik leefde op water en droge crackers, elke dag weer. mensen om mij heen zagen hoe slecht het met me ging en hebben hulp gezocht. Ik ben 5 maanden opgenomen geweest in het ucp in groningen. Ik kreeg medcijnen. In het begin vond ik het heel erg eng. Ik durfde er bijvoorbeeld niet te douchen omdat ik dacht dat ik daar vergast werd, ik leefde in de oorlog. Ik heb nog nooit zoiets engs gevoeld. zelfs in mijn slaapkamer daar was ik niet veilig en kon er elk moment een gas kraan open gaan. na een tijdje gebruik van medicatie kwam ik aan en zagen veel mensen dat het beter ging. Ik eet nu gewoon 5 broodjes op een dag en zelfs weer cola en lekkere dingen. Ik heb geleerd om weer te zorgen voor mezelf. Ze waren vaak streng maar dat heeft mij ook weer sterker gemaakt. Op een geef moment ging het vanzelf en werd ik weer gezond. Ik kreeg weer gevoel(wat eerst uitgeschakeld was) ik mocht al gauw naar een andere afdeling omdat ik geen gevaar meer was voor mijzelf. Ik ging weer zwemmen en deed leuke dingen zoals fitness, badminton. Ik kreeg weer plezier in dingen. Na 5 maand was ik er zat van om daar te zitten, ik werd zo sterk dat ik zei dat ik het zelf wel weer kon en mocht dus met ontslag. Ik was zo blij, ik miste mn ouders natuurlijk heel erg, ook al kwamen ze bijna elke dag langs. ik kreeg elke dag kaartjes. dat vond ik erg bijzonder. Daar werd ik ook blij van. Er was ook nog een meisje waar ik veel mee op trok, ze deed elke morgen mijn haren in een franse vlecht. de begeleiders waren altijd erg bezorgd en lief. Er waren natuurlijk ook een paar rotte appels tussen, maar dat heb je in het gewone leven ook. Daar leerde ik op een geef moment mijzelf voor af te sluiten. Ik ben nu helemaal af van mn medicijnen en het gaat super goed, Ik eet elke dag goed en ben weer gelukkig. doe leuke dingen en zit op fitness. Daar heb ik veel contact met mensen, maak lol en het is altijd erg gezellig. Het was een lang verhaal , veel meegemaakt, maar zelfs na dit kan ik zeggen dat ik gelukkig ben. ik wens iedereen veel sterkte die ook hetzelfde heeft meegemaakt als mij. Groetjes leonie

 47. Geruime tijd krijg ik voor de pijn van arthrose 6 tabletten Tramadol. Nu hoor ik in de nacht de deurbel of een telefoonbel en ruik ik dingen die er niet zijn. Gisteren hoorde ik een stem die Zes tegen mij zei. Heel vervelend. Komt dat door de Tramadol en moet ik dat bij mijn huisarts melden ? Groeten!

 48. Psygose bestaat niet het is een tweelingziel of het is je gids

  1. Ja ik ervaarde meer een visioen geeft me leven omgwgooit maar in positieve zin. Natuurlijk was de ervaring heftig maar de ontwikkelingen waar ik nu in zit zijn goed.

 49. Ik denk dat ik opruim psygose heb ik ruim vaak op en soms word het veel weet iemand daar iets van wat het is en inhoud?

 50. Ik zit met beschadiging gevoelszenuw in aangezicht. Zit voortdurend met weefsel, soort banden in aangezicht die lopen over of vasthangen aan boventanden. Infeite heb ik geen pijn, maar echt vervelend bij eten en praten. Als ik met mijn vinger over de tanden ga zit er infeite niets. Dokters weten niet wat het is… wie kan mij helpen… grote dank! Wil zelfs grote beloning geven aan persoon die me kan helpen…

 51. Ik denk dat het een weg naar het universum is. Ik kwam in een visioen doordat mijn ouders mij mentaal in de steek lieten. Ik mezelf niet kon verzorgen altijd vluchtte en in onbewuste angst leefde. Op het punt dat ik zoveel prikkels kreeg en mijn hoofd naar watten ging voele, wat ik overigens duidelijk probeerde ge maken naarensen die niet begrepen waar ik het over had. Mijn geest ging ervandoor en van een heftige spanning en woelen in mijn bed kreeg ik een black out en pats universum. Ik had ewn keus binnen die dementie positief of negatief denken. Ik koos positief, zag duivels als mensen verdovende middelen gebruikte en die ging ik verdrijven ik was nooit gelovig. Maar indd heftige gebeurtenissen meegemaakt 3 mensen verloren aan zelfdoding juist door die psychose of universum kreeg ik antwoorden. Ik werd gestuurd door mijn intuitie eerste gevoel. Ik wist dat alles niet klopte met wat ik gewend was, maar juist doordat de pijn weg was van de (traumas) kon ik loslaten. En de ervaring in de dementie stuurde mij dus tja ik geloof nu wel echt dat er meer is het verzacht mijn angst

 52. 2 jaar geleden kreeg mijn zoon een psychose veroorzaakt door stress en gebruik an cannabis, hij heeft gelukkig de juiste hulp gekregen. Wat we nu ervaren is dat hij ondanks alle waarschuwingen toch weer cannabis gebruikt, dit samen met de medicatie aripiprazol.
  Niemand heeft of krijgt vat op hem, mede omdat hij ervan overtuigd is dat zijn psychose door stress is ontstaan, wat ook wel zo is, maar het blowen heeft er ook invloed op, en dat wil hij weigert hij te geloven. Ook zou hij een persoonlijkheids achterstand hebben door het veelvuldig gebruik. Dan zou hij nu 18 jaar zijn ipv de bijna 21 die hij is. Hij gaat wel naar school, en werkt 4 dagen in de week. En woont nog thuis. Hij is veranderd.

 53. Alles wat hier in staat klopt. Alle dingen slaan op de dingen die ik een paar uur geleden heb meegemaakt. Ik heb het niet van mezelf maar daar overdosis drugs. Ik draaide helemaal door. Nu zijn er 2 dagen voorbij en voelde ik me weer prima. Het raarste is nog… het gebeurde door 1 blowtje.

 54. Eerst dacht ik dat ik (n)iets mankeerde en nadien wat ik mankeerde, alleen had. Psychotisch zijn is nog het meest eenvoudig omschreven als het "leven" tussen waan en werkelijkheid. Voorts zijn je gedachte en je gedachtengang om reden van, verstoord. Ook maken gedachten fouten en ik wist van het bestaan hiervan niet af. Pas toen ik vernam dat je werkelijkheidsbelevingen en herbelevingen kunt hebben, die je in gedachten werkelijk (weer) meemaakt, maar niet echt hoeven te zijn, heb ik een belletje ontwikkeld. Als de gedachtengang (onsamenhangend)(chaos) gaat toenemen, acuut ingrijpen. Tempo eruit, op delen in heel kleine stukjes, tegen het aanstellerige aan, zonder dit te zijn, maakt uiteindelijk weer iets mogelijk. Dit is een lijdensweg, maar lonend. Met vallen en opstaan, drie stappen vooruit en twee achteruit. Dat je niet begrepen wordt, is zo herkenbaar, dat zelfs profs dit toegeven. Anderzijds wanneer jij in de war bent, en je dit zelf niet eens echt weet/beseft, hoe zou jij dit dan goed aan een ander kenbaar kunnen maken. Mijnsinziens een onmogelijkheid. Ook de hoge omes in de psychiatrie onderschrijven dit en hebben heel veel moeite met een goede diagnose.
  Een tip, wanneer je wat stabieler bent is jezelf onderwerpen aan wetenschappelijke testen. Daar komt vaak meer uit als veel anders. Weet wel, dat ook testen moment opnamen zijn en dus niet alles zeggend zijn. Door dit te herhalen krijg je een wat objectiever beeld. Voorts wanneer je onbegrepen blijft, ga ook eens de adviezen volgen die uit wetenschappelijke testen komen. Niet zelf gaan dokteren, maar wel scherp kritisch jezelf volgen en bruikbare adviezen opvolgen. Weet ook dat je van medicatie niet echt beter wordt, maar deze je lijden verlicht en of je psychische pijn verzacht. ( je gedachten gang veranderen) Het helpt je op weg naar anders. Dat heet gedrag en zal je veelal uiteindelijk meer doen als je medicatie. Ik heb deze informatie niet alleen van mezelf, maar louter wetenschappelijk vergaard. Ik ben hiervoor in de hoogste bomen geklommen, immers ik moest en zou hiermee leren omgaan. Echter er was niet mee te dealen, dus moest (eng woord) er veranderen. Afleren is moeilijker als aanleren, echter in jezelf blijven geloven, redt je uiteindelijk. Wanneer ik in alle labels had gegloofd, had ik dit niet geschreven.
  Je manier van leven drastisch ingrijpend veranderen doet uiteindelijk meer als medicatie. Ondanks dat dit geen bijwerkingen heeft, heeft dit vaak wel (heel) grote gevolgen. Wanneer je het vertrouwen verliest, is dat een groot verlies, echter wanneer je je zelfvertrouwen verliest, wordt het pas echt eng. Geloof in jezelf met een gezond wantrouwen aan je gedachten. Jezelf verliezen is het begin van een einde. Een gedegen psychoanalyse helpt je voorts verder op weg.
  Ik wens jullie het goede, echter dat krijg je niet, daar moet je heel stevig voor knokken. Heel pittig hoor, maar uiteindelijk lonend, te weten dat je het meer dan waard ben, ook als je gevoelens/gedachten je iets heel anders vertellen.

  Liefs,

  Leo

 55. Emdr zou helpen bij psychose

 56. Wanneer komen ze met antwoorden Ik bedoel als je kanker,een beroerte of iets dergelijks hebt ga je toch ook niet kleuren op een gesloten afdeling ZEG DAN GEWOON IN DE ZORG WE WETEN HET NIET beter dan gissen in het duister IK ZIE EN DENK DAT JIJ EEN STOORNIS HEBT EN WIJ VERPLiCHTEN JE TOT EEN WASLUJST MEDICATIE elk jaar proberen we een andere medicatie Waarvan elk INDIVUDI ANDERS OP REAGEERD, psychose is volgens psychiaters dar er teveel dopamine vrijkomt en daar krijg je meficatie voor Wat er bij mij niet ingaat is dat ze aan gedrag en uiterlijk kunnen zien omdat je psychotisch bent teveel dopamine aanmaakt en dopamine remmers krijgt voorgeschreven, MAAR TESTEN OP TEVEEL DOPEMINE OF DOPEMINE GEHALTE BESTAAT VOLGENS PSYCHIATERS NIET. Ook word je niet voorgeligd over de gevolgen van langdurig gebruik antipsychoticumvRaar.hoe weet je dan dat je teveel dopamine aanmaakt. Aannames van muizen? IK VIND DAT MEERDERE PSYCHOSES TOT EEN PROGESIEVE HERSENZIEKTE BEHOORT ER GAAT WAT MIS IN JE BREIN OF/EN ORGANEN zulke mooie neurologische plaatjes een snelweg van neuronen in kaart. De techniek is er. Want je ziet de plaatjes Maar word niet toegepast of bij elk individu patient onderzocht het is te duur voor verzekeringen en o o o wat zijn ze druk aan het speculeren op de aangewezen stichtingen en sites zoveel tijd geld en energie besteed aan stigma een ander naampje resocialisatie etc etc miljoenen gaan erin om miljarden zelfs. En dan te weten dat de psychiatrie volloopt met ervaringsdeskundige Goed en lief dat het er is maar wanneer worden we serieus genomen Besteet jullie tijd en energie beter in het begrijpen van deze ziekte de finger op de zere plek leggen wat onderbouwt is oorzaak vinden specificereb gevolgen voor de toekomst in kaart brengen behandeling en evt genezing betere informatie beschikbaar stellen over de feiten de hersenschade en achteruit gang in functioneren de tijdsduur van het lijden en levensverwachtingen Please bespaar ons de pijn het leiden van giswerk en speculaties de ziekte is vreselijk. En als het kopje psychiatrie weg zou vallen , in plaats daarvan neurobichemiespecialist of iets dergelijks voor in de plaats kwam vele al beter begrepen en geholpen worden. IK NEEM NIET WEG DAT EMOTIES LICHAMWLIJKE GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN. MAAR WANNEER LEGGEN JULLIE NOU EENS KOPPEN BIJ ELKAAR PSYCHOLOGEN neuropsychologen NEUROLOGEN PROFESSORS HERSENSPECIALISTEN EN ORGAANSPECIALISTEN HERSENCHIRNURG BIOCHEMICUS EN TAL ANDERE SPECIALISTISCH3 ZORG WAARVAN PATIENTEN 3N MENSEN NIET WISTEN DAT ER MEER SPECIALISTEN WAREN MET ZEER BELANGRIJKE KENNIS OP DIT GEBIED. Bundel jullie kennis samen en kom tot meer inzichten! VELE HORMONEN WORDEN ELDERS IN HET LICHAAM GEPRODUCEERT DAN D3 HERSENEN , IK ZOU ZO GRAAG EEN BIJDRAGE WILLEN GEVEN IN VERBETERING EN PROGESSIE ZIEN.DAT MAG IK NA 13 JAAR WEL ZEGGEN. MAAR ALS IK DIT BWSPREEKBAAR MAAK ZIJN ER WEINIG ONTVANKKELIJK EN BLIJVEM ZE STUG D OORBODUREN OP HUN EIGEN VISIE EN VOORGESCHOOLDE ZIENSWIJZE. JAMMER 1OP100 MAKEN EEN PSYCHOSE MEE EN DAT ZIJN VEEL PATIENTEN.

 57. Ik vermoed dat mijn eetstoornis telkens psychose uitlokt. Elke keer als mijn bmi zakt naar *** of zelfs lager.. geraak ik daar in. Dat is intussen al zo’n 5 jaar aan de gang. Psychose door stress en ondergewicht en dan telkens gedwonge opname met gedwonge verblijf in isolatie kamers en gesloten afdeling en gedwonge medicatie waardoor mijn bmi zeer snel stijgt naar zelfs *** ! Daarna geraak ik terug in eetstoornis vanwege de snelle gewichtstoename en zorg ik er voor dat ik die gedwonge medicatie niet meer moet. Mensen lijken niet door te hebben dat ik last heb van een eetstoornis omdat ik zoveel aankom en toch ook leef op te weinig voedingsstoffen. Gevolg : ik geraak snel gewicht kwijt tot een gezonder lager bmi waardoor mensen mij aanmoedigen ‘goed gedaan’ en ‘zie je wel dat je dat gewicht snel weer onder controle krijgt en dat die medicatie daardoor wel goed is’ dus ga ik uit opname en kom ik 6 maand later terug als een skelet. Zij denken dat ik zo afgevallen ben door stress van de psychose en ik met de gedachte ‘klote eetstoornis heeft me weer in psychose gebracht, ik zal eens mijn best doen om aan te komen’ conclusie: geen hulp in eetstoornis, zelf oplossen lokt eetbuien uit en geeft mij enkel fysiek een ‘gezonder’ bmi voor enkele maanden. Psychose zorgt dat ik 1 tot soms 2 maand wil normaal eten en dan wanneer ik er ook van aankom draait alles heel snel weer terug naar mijn eetstoornis.

  Herkent iemand zich in dit ? Telkens hoop ik niet zo fel ondergewicht te krijgen. En telkens gebeurt het waardoor ik in psychose kom.

  *** aangepast i.v.m. huisregels

 58. Ik heb antipsychotica gekregen zonder duidelijke reden. Ik ben daar twee keer mee gestopt. Nu een derde keer antipsychotica. Ben ik mee gestopt. Ik had geen last alleen minder eetlust. Na drie weken een dag slecht geslapen en echt enorme kater. Enorme vermoeidheid na zeven uur slapen. Ook twee dagen enorme hoofdpijn gehad alsof je hoofd enorme honger heeft maar maag geeft dat niet aan. Bijsluiter geeft aan dat er binnen paar dagen de ontwenningsverschijnselen over zijn. Ik snap die enorme kater gevoel niet! Ik heb geen last van rare gedachten. Alleen enorme vermoeidheid als ik slecht slaap. Ik voel dat mijn hoofd raar doet. En dus enorme hoofdpijn. Daar heb ik last van en is reden dat ik weer begonnen ben met medicatie. Maar ik wil graag afvallen. Tot ondergewicht. Ik baal enorm van medicatie, ik wil zonder. Ik denk dat ik anorexia heb zonder medicatie. Maar daar word ik niet voor behandeld. Ik ga ook niet zo ver dat ik niet eet of eten oversla. Ik voel me sterk als ik geen eetdrang heb en later kan eten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *