Dialectische gedragstherapie bij Borderline

 

borderline DGTJosha Louwerse werkt als DGT vaardigheidstrainer en DGT team coördinator bij polikliniek CURA Zeist van Altrecht. Ze geeft de training en begeleid enkele deelnemers individueel. DGT staat voor Dialectische Gedrags Therapie. Deze training is ontwikkeld door Marsha Linehan eind 70er jaren in Amerika. Het is een training die gemaakt is voor mensen met een borderline persoonlijkheids-stoornis, die met fors zelfdestructief gedrag te maken hebben.

Er zijn veel vormen van zelfbeschadiging, zoals zelfmoord gedachten/gedrag, jezelf letterlijk beschadigen door te snijden/ krassen, alcohol/drugs, heftige ruzies maken, maar ook het te veel/ te weinig eten is een vorm van zelfbeschadigend gedrag.

Proud2Bme interviewt Josha:

Wat houdt dialectische gedragstherapie precies in?
DGT bestaat uit 1x per week een training en daarnaast 1x per week een gesprek met je individueel DGT therapeute. Een DGT deelneemster kan van directe coaching gebruik maken, door te bellen met haar individueel therapeute. Volgens DGT is het kernprobleem van mensen met borderline dat zij hun emoties niet kunnen reguleren. waarom zijn deze mensen niet in staat hun emoties te reguleren? In de DGT gaan we er juist van uit dat deze mensen wel hun emoties kunnen reguleren, maar dat ze nog niet weten hoe dat moet. Een ieder kan leren haar emoties te reguleren, mits je dit aangeleerd krijgt en ervoor open staat.

Aan het begin van de DGT leg ik mijn deelneemsters altijd de biosociale theorie uit. Dit is de basis uitleg van een borderline persoonlijkheid stoornis. In de biosociale theorie wordt duidelijk uitgelegd dat een gedeelte aangeboren (biologisch) is en een gedeelte door de omgeving wordt beļnvloedt (sociale gedeelte).

JoshaEen voorbeeld: jij en ik zitten in gesprek. Voor het gemak ben ik diegene met de borderline persoonlijkheidsstoornis en jij niet. We horen allebei een heel harde knal buiten, we staan op, kijken naar buiten en zien twee auto's op elkaar gebotst. De schrik zit er bij ons allebei flink in. Maar met één duidelijk verschil: ik met de BPS was 20 seconden voor de knal aan het draaien, het geluid van buiten klonk anders, maar ik wist nog niet wat er kon gebeuren (BIOLOGISCH) (Iemand met BPS hoort de auto's "meer geluid" maken, daardoor kijken ze al naar buiten. Iemand zonder BPS hoort dat wellicht ook wel, maar blijft zich nog focussen op het gesprek. Iemand met BPS reageert dan impulsiever op het geluid.)


Josha Louwerse

Jij had dat nog niet zo waargenomen, maar merkte wel dat ik zat te wiebelen en je had al een paar keer tegen me gezegd dat ik stil moest zitten (SOCIAAL). Na de knal kun jij het gesprek weer relatief makkelijk oppakken. Ik met mijn BPS problematiek kan dat niet.

Ik moet echt even bijkomen van de schrik, moet daar vooral flink hard over napraten en wellicht ook meteen mn vriendin daarover smsen. Jij stoort je vervolgens mateloos aan mijn houding en gedrag, terwijl ik dat aan het doen ben om mn schrikreactie weg te krijgen (SOCIAAL). In dat eerste moment en dat laatste moment gaat er in de samenwerking tussen iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis en andere veel mis. Daarin voelen beide partijen zich vaak onbegrepen en ligt een conflict makkelijk op de loer.

Een ander biologisch aspect is dat diegene met de borderline persoonlijkheidsstoornis een hoger basisniveau heeft van emoties t.o.v. iemand zonder borderline persoonlijkheidsstoornis. Tevens is het herstellen van een emoties lastiger voor iemand met BPS. Het duurt qua tijd echt langer om terug te keren bij het basisniveau.

Doordat diegene met de borderline persoonlijkheidsstoornis daarnaast snel zal denken dat hij/ zij het verkeerd doet, komt het regelmatig voor dat er dan zelfdestructief gedrag plaats kan vinden. In de DGT leren we de deelneemster om te mogen voelen wat ze voelen, dit serieus te nemen en vervolgens op effectieve (dus op een manier die werkt) manier vanuit dat gevoel te handelen.

Als de oorzaak van bovenstaande deels genetisch is, betekent dit dan dat je nooit kan genezen van een borderline persoonlijkheidsstoornis?
Wat ik weet is dat je voldoende vaardigheden bij kunt leren om er niet meer permanent zo'n last van te hebben. Van het gedeelte dat biologisch is (zoals in het vorige antwoord), kan je inderdaad niet genezen.

Wat wel is gebleken uit onderzoek (ref. W. vd Bosch) is dat het basisniveau van emoties lager komt te liggen wanneer je zorgt dat de escalaties sterk verminderen. Je kunt jezelf wel degelijk aanleren om ermee om te gaan en ook om je omgeving meer te vertellen hoe het bij jou werkt en hoe je elkaar daarin tegemoet kunt komen.

zen

DGT maakt ook gebruik van Oosterse Technieken. Kan je hier wat meer over vertellen?
Wat we vooral gebruiken vanuit ZEN, zijn de mindfulness oefeningen. Dat zijn concentratie oefeningen die we telkens terug laten komen, zowel aan het begin en einde van de training, als ook aan het begin van de individuele therapie. Die oefeningen gaan mensen helpen om in het hier en nu, in de realiteit te komen en te blijven.

Het is dus de bedoeling om een middenweg te creėren tussen jezelf accepteren en jezelf veranderen? Moet je dan een deel van de problematiek accepteren?
Het is niet zozeer dat je een middenweg hierin moet vinden. In de DGT gaan we er vanuit dat je pas kunt veranderen, als je onder ogen ziet waar je in zit. Acceptatie van de werkelijkheid creėert ruimte om te veranderen. En als je aan het veranderen bent, dan zorgt dat weer voor acceptatie. Die beweging tussen acceptatie en verandering, is continue aanwezig in de DGT. Wanneer een DGT deelnemer vooral op de acceptatie gericht is met zichzelf, zal de individueel therapeut de nadruk gaan leggen op verandering, en vice versa. Deze beweging noem je Dialectiek.

DGT probeert ander gedrag aan te reiken met hetzelfde effect als het bijvoorbeeld gaat om zelfbeschadigend gedrag. Kan je hier wat meer over vertellen?
Het is niet helemaal waar dat we streven naar hetzelfde effect. Wat we vooral aanleren is hoe je effectief om kunt gaan met je emoties. We leren de deelnemers dat je emoties er mogen zijn en dat je van daaruit je anders kunt gedragen. Dat wil niet zeggen dat dat in eerste instantie dezelfde bevrediging/opluchting oplevert als bv snijden of een eetbui. Integendeel zelfs. Het aanleren van gedrag wat werkt, roept veel nieuwe gevoelens op. Het is oprecht wennen om je emoties te verdragen en van daaruit je gedrag effectief in te zetten.

patronen doorbreken

Mag je doorgaan met jezelf beschadigen als je je verbindt aan DGT of zijn hier regels over?
Nee, het is niet de bedoeling, dat iemand doorgaat met zichzelf beschadigen. In de pretherapie (die vooraf gaat aan de daadwerkelijke training), stelt de deelnemer samen met de individueel therapeut doelen op. Het streven is altijd om het zelfdestructief gedrag te stoppen. Natuurlijk komt het voor dat iemand wel eens een terugval heeft, maar die bespreken we dan in de gedragsanalyse in de eerst volgende gesprek. Samen met de individueel therapeut loop je de stappen na die je tegen komt in het daadwerkelijk stoppen.

Stel: je wilt stoppen met braken. Dat is een mooi voornemen, maar in de praktijk werkt dat niet zo simpel. Je zult van alles tegenkomen in dat stoppen. Je zal bijvoorbeeld de emoties die voorafgaan aan het braken onder ogen moeten zien en daar op een andere manier om mee gaan. Met je individueel therapeut spreek je af wanneer je de coaching gaat inzetten als je op het punt staat om toch te gaan braken. Je kunt dan bellen, smsen en mailen. Op die manier leer je in je directe situatie de vaardigheden toe te passen en leer je ook ander (effectief) gedrag toe te passen.

borderlineHoe is het om te werken met mensen die soms zo heftig reageren en zwart/ wit denken?
Ik vind het een zeer uitdagende, dynamische baan. Het werken met deze mensen heeft me laten inzien dat het net zulke mensen zijn als jij en ik. Ze hebben alleen wat extra tools nodig om niet zo'n last meer te hebben van hun eigen gedrag. Het werken met de DGT levert voor mij een bepaalde voldoening op, omdat dit een methodiek is die werkt. Je bereikt zichtbare successen met de cliėnt. Ik vind het mooi om het samen met iemand voor elkaar te krijgen het zelfdestructieve gedrag af te leren. Hierdoor ontstaat er een "makkelijker" leven en gaat iemand beter over zichzelf denken. Elk verhaal vind ik bijzonder, dat ze mij toelaten om dat samen aan te pakken.

DGT komt heel praktisch en rationeel over. In welk opzicht is er ruimte om te praten over de oorzaak van het ontstaan van de patronen?
Dat is niet de eerste insteek. Het komt weleens aan bod, waar de patronen zijn ontstaan, maar het is zeker niet een centrale factor. DGT is vooral bedoeld om het zelfdestructieve gedrag af te leren. Wat dan vaak overblijft, zijn de onderliggende zaken waardoor iemand dat gedrag heeft. Na de DGT stromen veel deelnemers door naar andere soorten van behandeling om met het achterliggende probleem aan de slag te gaan.
Veel therapieėn kunnen niet gevolgd worden als een cliėnt bv ve

el suļcidaal/zelfmoord gedrag heeft. Je kunt je voorstellen dat je niet het risico met iemand kunt nemen die bij elke heftige verandering van haar emotie, zichzelf zodanig beschadigd dat het levensbedreigend kan zijn. Dan zul je eerst moeten stoppen met dat als oplossing in te zetten. En dat leer je in de DGT.

Hoe intensief is DGT?
Het is behoorlijk intensief. In totaal duurt de DGT veertien maanden. Daarbij zijn de eerste zes weken bedoeld voor de pretreatment fase, dat is de fase waarin je de commitment (verbintenis) krijgt t.a.v. het stoppen van het zelfdestructief gedrag. Als dat rond is, dan start iemand in de training en met de individuele gesprekken. De training duurt twaalf maanden. In de training zitten maximaal elf deelnemers en twee trainers. Gedurende die twaalf maanden komt alle theorie twee keer aan bod. Op die manier krijgt iedereen twee keer alle theorie en vaardigheden aangeboden en is er meer kans op beklijving van de stof/vaardigheden. De training is wekelijks, van 9.30-12.45uur. De individuele gesprekken zijn ook wekelijks, 45 minuten. Daarnaast is er de mogelijkheid om de telefonische coaching in te zetten. Hoeveel dat (nodig) is, verschilt per deelnemer.

Voor welke mensen denk jij dat DGT aan te raden is?
Voor alle mensen die te maken hebben met een borderline persoonlijkheid stoornis/of duidelijke trekken daarvan, in combinatie met zelfdestructief gedrag. Zoals ik al eerder zei kunnen dat zeer verschillende vormen van zelfdestructief gedrag zijn.

Hoe ziet een DGT sessie er ongeveer uit? Wat doen jullie?
We hebben zowel in de training als in de individuele gesprekken een vast patroon. We starten altijd met een mindfulness-oefening. In de training gaan we dan door naar de mededelingen en dan de huiswerk-nabespreking. De huiswerk-nabespreking is per persoon zeven minuten. Niet langer en ook niet korter. Dit is bedoeld dat een ieder even veel tijd heeft en dat deze tijd begrensd is. Dit is duidelijk, biedt veiligheid en structuur. Het is niet de bedoeling dat andere deelnemers zich gaan mengen in die zeven minuten. Daarna is het pauze, na de pauze bespreken we de nieuwe theorie.

Bij het individuele gesprek bespreken we altijd eerst de dagboekkaart. Heeft iemand die niet mee, dan vullen ze eerst een leeg exemplaar in. Samen bepaal je welke situatie (in volgorde van "ernst") je gaat bespreken d.m.v. een gedragsanalyse. Stapsgewijs lopen we dan doo

r wat er vooraf gegaan is, welke gedachten/gevoelens/externe factoren er aanwezig waren voordat ze het zelfdestructieve gedrag deden/wilden doen. Op deze manier krijg je de patronen helder en kun je beter de momenten van ingrijpen bepalen. Dit is weer effectief voor een volgende situatie. Op deze manier leer je wat je een volgende keer anders kunt doen, zodat je de situatie kunt beļnvloeden en niet hoeft te leiden tot zelfdestructief gedrag.

Mensen met borderline kunnen regelmatig in een soort van crisis raken waarbij ze het leven niet meer zien zitten. Wat raadt DGT aan op die momenten?

crisis

Om je vaardigheden te gaan inzetten, zoveel en zolang als dat het nodig is. Hiervoor zul je eerst de crisisvaardigheden in gaan zetten, want je zit in een crisis op dat moment. Een crisis is een breed begrip in de DGT. Elke heftige verandering van emotie kan al tot een crisis leiden. En ze kunnen altijd gebruik maken van de telefonische consultatie, dus bellen/ smsen/ mailen naar hun individuele therapeut.

In welk opzicht zie je mensen veranderen die DGT volgen?
Ik zie ze in veel dingen veranderen. Allereerst merk je verandering in hun gedrag. Crisissituaties en crisisgedrag neemt snel af. Dit is vaak al tijdens de pretreatment duidelijk te merken. Wat ik daarnaast merk is dat ze anders over zichzelf gaan denken. Eerst ontstaat er een soort verwarring en twijfel/angst naar zichzelf toe. Gevoelens van onzekerheid ("hou ik dit wel vol? Val ik niet terug? enz) komen dan meer ter sprake. Wanneer ze meer positieve ervaringen meemaken met zichzelf en de situaties, dan merken we dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Dat is een mooie verandering. Door het gevoel van zelfvertrouwen en het meemaken van positieve ervaring, groeit de motivatie om het vol te houden.

Tevens horen we ook regelmatig terug dat de relaties die ze hebben veranderen. Dat is ook begrijpelijk. Als één iemand verandert, verandert de omgeving mee. Dit proces kan wel eens lastig zijn, omdat de omgeving in een andere beweging zit dan de deelnemer van de DGT. Om die reden hebben we een netwerkgroep DGT ontwikkeld. In zeven bijeenkomsten komen dan de DGT deelneemsters (die dat willen) samen met hun belangrijkste mensen (familie/ partner/ kinderen enz) naar die bijeenkomsten. In die groep doorlopen we alle vaardigheden van de DGT en laten we ze ook oefenen in hun eigen groep met de vaardigheden. Op die manier werken we mee aan een gezamenlijke verandering.

Is DGT aan te raden boven een dagbehandeling voor persoonlijkheidsproblematiek (zoals de Enk. Zwaluw of Brinkveld)?
Dat verschilt uiteraard per persoon. De één heeft veel baat bij een dagbehandeling, een ander meer aan een DGT training. DGT is wel relatief makkelijk in te voegen in een week, naast werk/opleiding. De Enk is vier dagen in de week dagbehandeling en bij Brinkveld bieden ze verschillende vormen behandeling aan. Als je wilt weten wat het beste bij jou zou kunnen passen, bespreek dat dan eens thuis, met je eigen behandelaar of neem gerust contact met me op. Je kunt natuurlijk ook altijd de desbetreffende afdelingen bellen.

Wanneer mensen kampen met een eetstoornis en borderline persoonlijkheidsproblematiek, wat raad jij ze dan aan?
Ik zou ze aanraden om zichzelf een kans te geven en aan de slag te gaan met het gedrag wat voortkomt uit de emotie regulatie problematiek (borderline). Maak een keus voor jezelf, of je wilt doorgaan met wat je doet, of niet. Als je het niet meer wilt, pak het dan ook écht aan en laat je niet tegenhouden door je eigen gedachten/onzekerheid (ik kan het vast niet, ik hou het vast niet vol, ik ben zo stom dat ik dit doe enz.) Deze gedachten zullen er namelijk voor zorgen dat het aanpakken lastiger gaat.

Veranderen kost tijd en neem die ook. Je hebt er jaren over gedaan om dit gedrag te ontwikkelen, het duurt dus ook even voordat je dat hebt afgeleerd en nieuw gedrag hebt aangeleerd.

Gedrag vanuit een eetstoornis kan ook goed met DGT vaardigheden aangepakt worden. In veel gevallen doen mensen een combi-behandeling, bij een eetkliniek i.c.m. DGT. Binnen Altrecht zou dat dan zijn bij Rintveld, icm DGT. Dit is uiteraard afhankelijk van de ernst van de eetstoornis. Poli CURA Zeist heeft een actief DGT-team. Dit is niet alleen te gebruiken voor mensen uit de omgeving Zeist. In de DGT kan iedereen zich aanmelden, waar hij/zij dan ook woont. Boven regionaal noemen ze dit. Enige is dan wel, dat je bereid moet zijn om je te committeren aan de DGT (net als een ander), en dat je dus zult moeten reizen om bij de DGT te kunnen komen.

borderline DGT

Zou je zelf nog iets willen zeggen over DGT of tegen de bezoekers van Proud2Bme die kampen met eetproblematiek en borderline klachten?
Dank je wel, dat ik zoveel informatie heb kunnen geven over de DGT door jou specifieke vragen! Ik vind het een goede beweging dat meer mensen iets te weten komen over het bestaan van DGT.

Voor diegene die zich herkennen in dit stuk, wil ik zeggen dat je vooral dat kleine sprankje zelfvertrouwen moet pakken en je zelf uit je isolement probeert te halen. Stap naar buiten met je problemen, ze zijn (grotendeels) echt aan te pakken.

Praat eens met je vriendinnen, ouders, behandelaren, leerkrachten, tante/oom,iemand die je goed kent en geef aan dat je het anders wilt gaan doen. Succes en ook veel plezier met alle nieuwe situaties die je dan tegen zult komen!

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

suus - Maandag 14 november 2011 15:21
Wat grappig om te lezen en te zien! Josha was mijn behandelaar toen ik de DGT deed :)
roosje254 - Maandag 14 november 2011 17:13
De 'bedenker' van DGT is zo'n groot voorbeeld voor mij. Marsha M. Linehan had namelijk zelf borderline en doordat ze daar zelf zo goed mee heeft leren omgaan, heeft ze vanuit haar eigen ervaringen deze behandelmethode ontwikkeld!!! Natuurlijk heeft ze wel eerst psychologie gestudeerd e.d., maar dat is precies wat ik uiteindelijk ook wil doen later wanneer ik 'beter' ben.
Esmée - Dinsdag 18 juli 2017 15:18
Ik heb haar ooit gemaild met een vraag over DGT (toen werd het nog gewoon Linehan genoemd), maar kreeg een nietszeggend antwoord. Sindsdien heb ik haar niet meer zo hoog zitten.
lois - Maandag 14 november 2011 17:47
lees ik nou goed dat je niet kunt genezen van borderline?
ik wil even heel hard onderstrepen dat dit niet waar is.
ik ken namelijk verschillende voorbeelden van herstel.
ook van meiden naar 2 x dgt te hebben gedaan..
doe zelf ook dgt en ben zelf ook hard op weg de officieel diagnose niet meer te kunnen stellen.
echt waar meiden, er is een leven na borderline.
lisa - Donderdag 17 november 2011 00:57
nou ik denk dat je met 'niet te genezen' verstaan moet dat nooit alle symptonen zullen verdwijnen, je leert om met emoties om te gaan en soms op zo'n goede manier dat je er haast geen last meer van hebt. met het zit wel in je persoonlijkheid.
Yva - Maandag 30 januari 2012 16:34
Wat doe je als je de DGT niet meer trekt?
Neve - Zondag 11 maart 2012 13:59
aangezien ik zelf ook dgt volg, heb ik dit stuk met interesse gelezen. Anders dan cognitieve gedragstherapie is DGT een vast programma waardoor het overal op dezelfde wijze toegepast wordt.
Ik heb er zelf veel baat bij.

Wat ik wel opvallend vind is het stukje over de botsende auto's. Hierbij lijkt het alsof een borderline voorspellende gaven heeft want die heeft al andere geluiden gehoord en wordt al onrustig omdat er iets gaat gebeuren.
Ik weet niet waar dit vandaan komt want het heeft niets met borderline te maken. Dat een borderliner na zo'n ervaring meer tijd nodig heeft om de emoties weer naar het basisniveau te krijgen, dat klopt. Maar een borderliner heeft echt geen gave om al aan te voelen dat er iets gaat gebeuren. Zeker niet in dit voorbeeld, ik ga er vanuit dat de automobilisten zelf ook niet door hebben dat ze een ongeluk gaan krijgen dus een verandering van geluiden is helemaal niet van toepassing.

verder is het prettig om eens een positief stuk over borderline te lezen waarbij de nadruk eens niet gelegd wordt op de negatieve kanten.
not yet - Woensdag 16 mei 2012 00:09
Ik sta vlak voor de intake...stel me zo veel voor van de dgt...zou dit voor mij de oplossing kunnen zijn?
ik moet hier echt uit...zo gaat het niet meer.....
help mij, zelf red ik het gewoon niet meer.
Demio - Maandag 25 februari 2013 17:41
Ik heb net gehoort dat ik waarschijnlijk trekken heb van bordeline .Is dtg leeftijdsgebonden ???ben namelijk al 39 ??
Tessa - Donderdag 28 februari 2013 20:22
Ben heel blij dat ik dit interview tegenkom. Ik start maandag op de DGT en ben heeeeeeeel zenuwachtig. Wil erg graag werken, maar deze nieuwe situatie is toch erg spannend. Dit maakt het wel eventjes wat makkelijker.

gery - Donderdag 28 maart 2013 15:53
Hallo Tessa,

Hoe is het met jou? Hoe heb je de DGT ervaren?
Ik ben ook pas begonnen.... miss kunnen we eens wat ervaringen delen.

groeten Gery
Islandgirl - Woensdag 19 juni 2013 20:12
Demio, ik heb de intake al gehad en ben zelfs al 63, dus die vraag had ik ook al......
Maar morgen, een hele tijd na de intake, hoor ik telefonisch of ik wel of niet vlug aan de DGT kan/mag beginnen....
En ja, ook ik ben SUPERNERVEUS!!!!
Josha Louwerse - Woensdag 19 juni 2013 21:43
Even een reactie van mijn kant.

Demio; In Zeist is de DGT niet leeftijdsgebonden. Zij het wel dat we op de polikliniek ip met mensen t/m 65 jr samenwerken. Hoe dat zit bij andere locaties waar DGT aangeboden wordt, dat weet ik niet.
Dus met 39 jaar ben je bij ons van harte welkom!

Neve; je hebt helemaal gelijk. Mensen met borderline hebben inderdaad geen voorspellende gave. Zo was mijn uitleg niet bedoeld. Zoals je wellicht hebt gezien is er obv jouw terechte opmerking wat duidelijkere uitleg aan toegevoegd. Mocht je nog vragen hebben, mail me gerust.

Yva, je vraag is van langer geleden. Ik hoop dat je zelf inmiddels een effectief antwoord hebt gevonden op je vraag.
Wat als je DGT niet meer trekt? als je bij ons individueel zou zijn zou ik zeggen, kaart dit aan met je individueel therapeute. Vraag desnoods om een beetje ademruimte, zodat je alle opgedane indrukken/inzichten en aanpassingen op jouw tempo even een plek kan geven. Dat betekent bij ons dat je wel "gewoon" in het programma zit en blijft, maar even minder confronterend bv.
Je bent wrsl sterk genoeg om het dan een beter pad te krijgen.
Sterkte!

Voor alle meiden, dames die DGT gedaan hebben of nog gaan doen; zet 'm op! Er is inderdaad een goede mogelijkheid om dmv DGT vaardigheden je emoties en gedragingen effectiever te reguleren.

Leuk om onder dit interview een paar bekenden tegen te komen ;-)
En Islandgirl, suc6 ;-)

Groetjes Josha Louwerse

Vere - Zondag 1 december 2013 20:08
Beste Josha,

Kunt u mij wat meer vertellen over wanneer te kiezen voor welke 'borderline-therapie'
MBT, Schemagericht en DGT denk ik zelf dan aan.
Hoe bepaal je welke therapie voor jou het meest geschikt is/ ofwel wat zijn de verschillen?

Groetjes Vere
demio - Zaterdag 8 februari 2014 17:30
Kan men ook DGT volgen als op de voorgrond een afhankellijksstoornis lig en men de trekken heeft van bordeline,uitgestelde diagnose namelijk .Dit kreeg ik namelijk te horen in mij therapie op dit moment.
karin raaijmakers - Woensdag 8 oktober 2014 01:28
Heb borderline,chronisch depressief en add.al vanaf mijn jeugd heeft dat mij gevormd ,ik ben nu 55 jaar ,vanaf mijn 24 bij Riag,psichiater ziekenhuis,Ggze,vele opnames,maar nooit gerichte therapie,nu zit ik bij Fact team.ik ervaar geen ondersteuning,onbegrip ,eenzaamheid terwijl ik een psichiater,casemaneger,psycheloog,ervaaringsdeskundige,dietiste,5 uur gespecialiseerde Zuidzorg thuis,heb.Ze zijn nu noch aan het uitzoeken welke vorm van therapie mij kan onder steunen,dood wensen,zelf beschadiging,eetstoornis,wanhoop,ik wil heel graag beter voelen maar ik voel me alleen hier in,Karin Raaijmakers
Jet(60j) - Maandag 7 november 2016 13:31
Hallo Josha.

Ik heb de D.G.T. in 2007 op Brinkveld gedaan, ik had borderline-trekken.Bij Lilly en Ellen(zeer kundig en gezellig), het 2e halve jaar kwamen er 2 nieuwe dames, die de kennis niet goed overdroegen. Als enige heb ik alle sessies bijgewoond. Moest hen zelfs vertellen hoe de stof geinterpreteerd moest worden.
daarna nog even ambulante zorg gehad, maar die persoon had geen kennis van DGT. Nadat zij veel ziek was stopte ik ermee.
Er is mij nooit de vraag gesteld om daarnaast ook iets aan mijn eetprobleem te doen, bij jullie.
Is het mogelijk dat ik nog 1/2 jaar de module mag doen, dus herhalen en tegelijk iets aan mijn eetverslaving/zoet-verslaving kan doen? Ik merk soms terugvallen.

Nieuw voor mij is dat jullie ook de familie en/of omgeving erbij betrekken, wat ik erg goed vind en toejuich, dit heb ik toen erg gemist, of was nog niet van toepassing. Nu zou dat voor mij erg goed uitkomen voor mijn 2 kinderen, want die kijken hier erg vreemd of negatief tegenaan, met onbegrip.
Graag antwoord ,met vriendelijke groeten Jet.
Pink - Zondag 31 maart 2019 17:26
Dit bericht is bijzonder moeilijk te lezen doordat de opmaak door elkaar loopt, dat is wel heel jammer...
CGT, SCHEMA, MBT, DGT. . . . . - Maandag 27 mei 2019 10:50
Ik heb CGT, daarna Schematherapie, daarna MBT therapie gevolgd en nu verwijst mijn therapeut mij door voor DGT. Soms denk ik, wanneer houdt dit op, maar merk wel dat ik in iedere therapie wat leer en oppik, maar het meeste van Mbt therapie. MBT therapie is een zware maar echt geweldige therapie om te volgen, je krijgt er zoveel inzicht in jezelf en anderen, dat je daardoor heel mild wordt, vooral naar anderen, je leert na te denken over jezelf en anderen, op een gegeven moment wordt het een automatisme om anderen niet meer te veroordelen, maar te denken dat iemand wel een reden heeft voor zijn/haar gedrag. Alleen mijn achterdocht, angsten en emoties zijn nog best wel heftig. Om wat basisvaardigheden aan te leren ga ik nu DGT doen, maar en mijn ACHTERDOCHT dan?????? denk ik dan, die zit zo vreselijk in de weg...mijn achterdocht blijft een groot probleem, zoveel therapieƫn achter de rug en nog steeds achterdochtig! Heb geen vrienden en vriendinnen, altijd alleen, omdat ik denk dat iedereen me slechtgezind is. En dat bange meisje dan........bang voor alles en iedereen! Wanneer kom ik daar een keer vanaf, zolang therapie gevolgd en nog steeds ben ik bang of moet ik maar accepteren dat ik een bang meisje ben en zal blijven voor de rest van mijn leven, over me heen zal laten lopen en mezelf zal laten uitbuiten, iedere keer weer! WANT IK DURF GEWOON NIET! IK DURF NIET! Heb het idee dat ik de therapieƫn volg in de verkeerde volgorde, de therapeuten me steeds naar de verkeerde therapie verwijzen, dus nu twijfel ik ook over DGT, want na een therapie als MBT, DGT te moeten volgen vind ik wel een beetje vreemd! Na MBT therapie zou iemand in principe helemaal klaar moeten zijn met alle therapieƫn! Maar zonder genoeg basisvaardigheden is MBT therapie volgen geen goed idee, die belemmeren de therapiesessies enorm. Ik kan het weten, nu dus eerst DGT doen en dan later weer MBT.