Wat is een FACT team?

 

Er bestaan allerlei therapieën en behandeltrajecten voor mensen met psychische problemen. Wanneer je ernstige psychiatrische problemen hebt, kan het zijn dat er hulp ingezet wordt vanuit een FACT team. Dit is een behandelings- en begeleidingsvorm die speciaal bedoeld is voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In verschillende blogs hebben we bijvoorbeeld al eerder geschreven over cognitieve gedragstherapie, ERT, PMT, EMDR, systeemtherapie en online behandelingen. In deze blog zal dieper in gegaan worden op de hulp van een FACT team, wanneer dit ingezet wordt en wat het precies is.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een bewezen effectieve behandeling en de begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Vaak is er naast psychiatrische problemen ook sprake van problemen op andere levensgebieden. De problemen van de desbetreffende persoon zijn soms zo complex, dat andere hulp niet mogelijk of niet voldoende is. De behandeling is gericht op het verminderen van de symptomen en het leren omgaan met de psychiatrische ziekte. De behandeling kan aansluiten bij de levensgebieden waarin de problemen zich afspelen.

meisje

Voor wie?
Deze methode richt zich op volwassenen met ernstige psychiatrische problemen die daarnaast ernstige beperkingen hebben in hun sociaal en/of maatschappelijk functioneren. De problemen spelen zich vaak af op meerdere leefgebieden en dit kan de complexiteit vergroten. In Nederland hebben naar schatting 160.000 mensen een ernstige psychiatrische aandoening zoals bijvoorbeeld een ernstige depressie of psychotische stoornissen. Vaak gaat dit ook gepaard met het leiden van een teruggetrokken leven met weinig sociale contacten. De kans op terugval of crisis is vaak aanwezig.

Er is meestal sprake van comorbiditeit. Bijkomende problemen zijn vaak gedragsstoornissen, een persoonlijkheidsstoornis, verslaving, een verstandelijke beperking of lichamelijke klachten. Onder de doelgroep vallen vaak ook de mensen die al langere tijd psychische hulp krijgen en soms blijvend zorg nodig hebben. Ook is er vaak al eerder sprake geweest van opnames in bijvoorbeeld een psychiatrisch ziekenhuis.

Waar bestaat een FACT team uit?
Een FACT team bestaat niet uit slechts één hulpverlener of behandelaar, maar uit een multidisciplinair team van professionals zoals een psychiater, psycholoog, casemanagers, een maatschappelijk werker, IPS Trajectbegeleider, Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. Bij ernstige en complexe problematiek op meerdere levensgebieden, is het van belang dat er nauw samengewerkt wordt door verschillende disciplines, om op die manier een complete behandeling te kunnen bieden. Het doel is om met de behandeling en begeleiding de cliënt te ondersteunen in het herstelproces. Hierbij staan de hulpvragen van de cliënt centraal. Er wordt flexibel ingespeeld op de behandelbehoefte en in periodes waarin het bijvoorbeeld minder goed gaat, kan waar mogelijk intensievere hulp geboden worden.

meisje

De doelen waaraan gewerkt wordt tijdens deze behandeling worden individueel bepaald en kunnen ingedeeld worden in vijf algemene subdoelen van het Flexibele ACT.

1. Behandeling: FACT is er op gericht om de cliënt een goede en passende behandeling te bieden. Hierbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen en het hersteldoel van de client. Zo kun je denken aan psychologische interventies, medicatie, behandeling voor verslaving, gezinsbegeleiding, arbeidstoeleiding en psycho-educatie.

2. Crisisinterventie: Bij crisis, terugkerende psychoses of maatschappelijke problemen wordt crisisinterventie ingezet om de cliënt er zo goed mogelijk doorheen te helpen. Als opname nodig is, is het van belang dat dit zo kort mogelijk is om het gewone leven zo min mogelijk te verstoren.

3. Begeleiding: Als het aankomt op begeleiding, wordt de cliënt ondersteund in het herpakken van sociale en maatschappelijke rollen. Het meedoen in de maatschappij is belangrijk. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken reïntegreren als het gaat om werk.

4. Omgeving: Er is ook aandacht voor de wisselwerking van de cliënt met zijn/haar omgeving. De familieleden spelen hierin een belangrijke rol.

5. Veiligheid: Het is belangrijk een veilige omgeving te creëren, desnoods door het bieden van drang- en dwanginterventies. Dit komt vooral voor wanneer een cliënt vanuit de psychiatrische ziekte een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn/haar omgeving.

Hulp van een FACT team wordt geboden door veel verschillende GGZ instanties in Nederland.

Heb jij ervaring met een FACT team?

Bron: trimbos instituut
Fotografie: withbeautiful

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Ly - Zaterdag 4 maart 2017 10:18
Ervaring met een soortgelijk team: mobiel behandelteam. Helaas geen klik.. een hoop miscommunicatie en geen vertrouwen meer waarna de behandeling is gestopt. Voor mij was het fijn dat ze bijvoorbeeld op huisbezoek kwamen, maar als je geen klik hebt en de mogelijkheid niet geboden wordt die op te bouwen (eens in de 12 weken een afspraak) is zelfs zoon soort intensieve behandeling niet afdoende, jammer ! Ik ken ook mensen die in hetzelfde team zitten en 3 keer per week contacten hebben, heel willekeurig. Nu ben ik voorlopig terug bij de huisarts en ik moet wennen aan het feit dat er wel geluisterd wordt...
Iep - Zaterdag 4 maart 2017 11:19
Ik heb zeer goede ervaring met FACT. Er wordt echt gekeken naar alle problematiek en daarop wordt de intensiteit en frequentie van contact afgestemd. Ook is er mogelijkheid voor korte opname als er crisis is. Ik ben erg tevreden en zou het mensen met complexe problematiek zeker aanraden. Het is voor mij een manier om veel hulp te krijgen maar wel thuis te kunnen zijn voor het grootste gedeelte van de tijd, met de veiligheid van een crisisafdeling op de achtergond. Heel fijn dat FACT bestaat.
Life - Zaterdag 4 maart 2017 15:38
Waarom staat er dat familie belangrijk is in contact? Dat kan toch ook vrienden zijn? Ik probeer het contact met familie zoveel mogelijk te beperken omdat het schadelijk is....
Ly - Zaterdag 4 maart 2017 16:32
@ Life dat is natuurlijk meestal beter uitzonderingen daar gelaten..
@ Iep goed om te lezen.. zo hoort het natuurlijk ook. Helaas werkt het nog niet overal zo.
mar - Zaterdag 4 maart 2017 18:06
16 mrt heb ik intake bij het F-act, ik voel(de) heel veel weerstand omdat ik veel lees op internet hierover (afvoerputje vd ggz is, als je uitbehandeld is dat je hier zou komen etc) als ik dit lees is dat niet zo.. Ik vind het heel erg spannend, ik weet niet welke kant ze op willen, hoe het eruit ziet, wat voor tijden, hoe het werkt.
Hoe snel zou zo een behandeling kunnen aanslaan? wordt er echt nog behandeld zoals EMDR, therapie vormen vr angst/paniek, of is het meer leren omgaan met?
Had er toevallig op forum ook overgepost, blij met deze post, ik lees graag verder mee.
X - Zaterdag 4 maart 2017 18:25
@mar,
Ik zit al een aantal jaar bij een FACT-team en ervaar het als erg prettig. Je krijgt gewoon 'normale' behandelingen als EMDR enzo, met extra ondersteuning voor praktische zaken zoals huisvesting, studie en crisissituaties. Zo mag ik in crisissituaties altijd ondersteuning vragen om erger te voorkomen en komen ze - als het je zelf niet lukt - naar jou toe. Voor mij werkt dit heel fijn, omdat ik vaak geneigd ben mij te isoleren en hulp te vermijden. Mijn behandelteam bestaat uit therapeuten met verschillende achtergronden, maar ik merk wel dat ze een stuk beter samenwerken met elkaar.
Cj - Zaterdag 4 maart 2017 18:50
Had ik dit maar eerder kunnen lezen, dan had ik geweten wat het FACT team inhield voordat ze kwamen. Ze zijn bij mij ook gekomen(maar het werkte voor my niet, teveel verschillende mensen) maar ik wist er niets over tot ze het zelf op de eerste afspraak uitlegde. Goede uitleg over dit team, voor mensen die het nodig hebben.
A - Zondag 5 maart 2017 18:13
In principe wordt een fact team inderdaad ingezet bij zeer complexe problematiek.
De nadruk ligt op begeleiding en veel minder op behandeling. Het doel is stabilisatie om daarna hopelijk weer over te kunnen naar een regulier behandel team.
Het is dus zeker fijn in moeilijke tijden en als je problemen hebt op meerdere levensgebieden, maar echt behandeling is het niet en het zal de kern van je problematiek niet aanpakken. Het kan wel een hele goede opstap daar naartoe zijn overigens! Of een extra steun wanneer het minder goed met je gaat.
Echter, als je het kunt 'redden' met een regulier behandel team is dat wel aan te raden als je nog echt voor behandeling wilt gaan!
monique - Dinsdag 4 september 2018 19:07
na jaren goed contact met het fact, laten ze me nu barsten.
mag alleen nog contact op t moment dat ze er zijn ..
niet meer telefonische en als we in nood zitten..

voel me heel erg in de steek gelaten
Anoniemm - Woensdag 19 december 2018 01:27
zeer slechte ervaring mee helaas..
zoals het hier word omschreven klinkt het goed eigenlijk.. alleen in de praktijk loopt het niet : (
I. - Zondag 30 december 2018 11:56
Ik ga binnenkort deze hulpvorm krijgen.Hoop echt dat het werkt want zit al vanaf mijn zestiende in de hulpverlening.Is al lastig want wil op een gegeven moment dat ik me weer stabiel voel want zit momenteel veel met allerlei angstklachten waardoor ik me onprettig voel.Heb medicijnen met grote bijwerkingen die ervoor zorgen dat ik me zeer depressief voel
Jo - Dinsdag 30 juli 2019 14:37
Moet het per se aan huis? Eén van mijn problemen is dat ik juist geen mensen op bezoek wil hebben.
Simone - Maandag 30 december 2019 18:45
Hmmm, ga dit ook krijgen, maar hier noemen ze het GGZ in de wijk. Als ze me helpen met de juiste anti/depressiva vinden dan ben ik daarna weer weg.Dan komen ze ook nog eens met z,n tweeen bij je thuis. Moet er niet aan denken. Maar oke, als dat mij de juiste dosering van anti-depressiva oplevert dan kan ik daar weer weg zodra dat werkt. Beetje omweg om aan de juiste medicatie te komen.Kost ook zo veel meer dan een los consult bij een psychiater zonder al die rompslomp er omheen/
....... - Maandag 27 juli 2020 00:58
Ik heb ervaring met fact team ik had meer van hen verwacht maar helaas ..
Jane - Zaterdag 17 december 2022 03:57
Fact team hele slechte ervaring mee (...)
* Bericht aangepast door redactie - wat erg dat je dit is overkomen, we willen je echter met klem vragen daarvan melding te maken bij de betreffende instantie of de politie ipv hier. Sterkte!
anoniem - Vrijdag 7 april 2023 12:15
Is helaas toch in geval van probleemkinderen afhankelijk van een klik en de wil om mee te werken. In ons geval verslechterde de situatie na veel gesprekken na verloop van tijd alleen maar en had het geen zin ermee door te gaan.
Anoniem - Woensdag 2 augustus 2023 10:42
Ik ben in behandeling bij een jeugdfactteam, mijn maatschappelijk werker heeft me geholpen om een woonplek te vinden, ik ga binnenkort op kamers onder begeleiding van een beschermd wonen organisatie en ik heb nu voor het eerst in mijn leven een behandelaar die me serieus neemt en naar me luistert. Ik ben erg blij met de hulp.
Anoniem - Zaterdag 16 september 2023 01:19
Zeer, zeer slechte ervaring mee. Ik heb al zo’n 16 jaar ervaring als cliënte in de zorg. Op positieve en minder positieve plekken.
De kracht van het fact zou moeten zijn dat ze tijdig kunnen op- en afschalen en zo de intensiteit van de behandeling aanpassen en daarmee op de juiste momenten intensieve zorg bieden.
Bij mij is er nauwelijks opgeschaald ten tijde van (dreigende) crisis of life-events. De weinige gesprekken die ik tussendoor had - compleet anders dan afgesproken bij de intake - zorgden niet voor voldoende zicht op mij. Hierdoor raakte ik meermaals diep in crisis, die ze niet tijdig doorhadden. Waarna ze me (maanden of weken later) als een soort mosterd na de maaltijd nog wat probeerden op te lappen. Tot de volgende, ongeziene crisis. Ik heb moeite met zelf aan de bel trekken ten tijde van crisis en dan is dit niet handig. Het vertrouwen kreeg geen kans te groeien. Zeker bij mensen die introvert zijn en de neiging hebben zich beter voor te doen dan ze zijn, is dit een gevaar.
Daarnaast heb ik houdingen regelmatig niet als integer ervaren, de zorg niet als voldoende aansluitend bij wat ik op dat moment nodig had, werden bij de intake persoonlijk gemaakte afspraken niet voldoende nagekomen, hebben ze het veel te druk en heb ik regelmatig het gevoel gehad een nummertje te zijn. Kortom: ik voelde me alleen en onbegrepen, in tegenstelling tot de plek waar ik eerst zat maar juist weg moest voor meer holding. Die er dus absoluut niet was.
Ik zou het niemand aanbevelen, wat mij betreft is het een zwak systeem.