Rintveld Centrum eetstoornissen

 

Rintveld ZeistRintveld, centrum eetstoornissen in Zeist is een gespecialiseerde afdeling voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met een eetstoornis en voor kinderen en jeugdigen met overgewicht in combinatie met psychische problemen.

De afdeling biedt diagnostiek en behandeling aan patiënten met anorexia en boulimia nervosa en atypische eetstoornissen; behandeling kan zowel poliklinisch. klinisch als in deeltijd of dagbehandeling plaatsvinden.

Op de polikliniek is bovendien de mogelijkheid voor second opinions en consulten aan andere Instellingen of verwijzers, behandeling vindt zowel individueel, als
in gezins- en In groepsverband plaats. Jongeren met overgewicht worden uitsluitend ambulant behandeld.

Behandelvormen

Poliklinisch
Poliklinische behandeling vindt zowel individueel, als in groepsverband plaats. Vaak is dit een combinatie van contacten met bijvoorbeeld een psycholoog, een diëtiste en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Voor BED: Groepsbehandeling vanaf 14 jaar voor jongeren met eetbuien. Klik hier voor meer informatie.

Deeltijd
Soms is meer intensieve begeleiding noodzakelijk, dan kan een behandeling in deeltijd of dagbehandeling aangewezen zijn. Er is sprake van dag- en deeltijdbehandeling als een patiënt meerdere dagen naar Rintveld komt. Dit wordt, rekeninghoudend met de vraag van de patiënt, bepaald in de behandelplanbespreking. Dat geldt ook voor hoeveel weken of maanden een dergelijke behandeling wordt gevolgd.

 

Klinisch
Bij de klinische behandeling hoort een programma van therapieën. Bijvoorbeeld  PMT sport, PMT spiegelen, Eetdagboek, Eetleerdoelen, Leerdoelen, SoVa, dieëtistenspreekuur, Creatieve Therapie en G-training. Bij sommige behandelgroepen moeten de groepen zelf koken en boodschappen doen; bij andere groepen niet.

 

Er zijn drie verschillende behandellijnen (met elk 9 cliënten in een groep):

  • Lijn1: behandeling gericht op herstel, waarbij de omgeving van de vaak nog jonge patiënt wordt ingeschakeld

Deze behandeling is bedoeld voor mensen die nog niet zo lang een eetstoornis hebben. Meestal wordt gebruik gemaakt van een fase-programma:

Fase 0: Hierin kom je aan het begin van je behandeling. Je mag dan bijvoorbeeld nog niet zelf je broodbeleg kiezen en niet zelf opscheppen. Je mag niet naar school, maar de school komt 2x per dag naar jou toe.

Fase 1: Je mag naar school op het terrein van Rintveld (al moet je dit wel opbouwen). Je mag om de week naar huis.

Fase 2: Je mag zelf je broodbeleg kiezen, opscheppen en gaan variëren. Ook mag je welk weekend naar huis.

Fase 3: Een overgangsfase naar school. Je bent vaker thuis dan in de kliniek en mag ook naar je eigen school toe. 

Daarnaast is er een reservefase, waar je in komt als je niet voldoende bent aangekomen. Je hebt dan weinig vrijheden, moet veel rusten en mag niet aan de therapieën meedoen.

  • Lijn2: individuele behandeling van de al wat langer zieke patiënt, met vaak nog bijkomende klachten zoals angst en depressie

Ook bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van een faseprogramma.

  • Lijn3 (LES-groep): behandeling gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die al geruime tijd met een eetstoornis worstelen.

Deze groep is ook voor mensen die 'zorg op maat' nodig hebben, omdat ze zorg op maat voor patiënten ze naast de eetstoornis last hebben van een andere blijvende aandoening, als autisme of zwakbegaafdheid

Bij Lijn I en II kom je na je opname in het APK-programma; Anorexia Periodieke Keuring. Dat houdt in dat je nog vijf jaar lang af en toe een gesprek hebt op de poli, met steeds grotere tussenpozen. Dit om terugval te voorkomen. Je kijkt dan aan de hand van je Terugval Preventie Plan hoe het met je gaat, en of er tekenen zijn die op een terugval kunnen wijzen.  Mocht het niet goed gaan, dan kun je sneller weer in behandeling. Lees hier meer over het APK-programma.

Ouders en omgeving

Het past in de behandelvisie om familieleden en een eventuele partner te betrekken bij de behandeling. Voor alle behandelprogramma's geldt dat ze, indien mogelijk, belangrijke personen (bijvoorbeeld ouders en/of partner) betrekken bij de behandeling. De manier waarop dit wordt vormgegeven, is afhankelijk van de behandelvorm en de persoonlijke situatie van zowel de patiënt als de betrokkenen.

Rintveld betrekt ouders van minderjarige patiënten bij de behandeling. Altrecht Eetstoornissen Rintveld gaat hierbij uit van de juridische kaders voor de behandeling van minderjarigen. Formeel is het zo dat patiënten tussen de 12-16 jaar meebeslissen (samen met de ouders); vanaf 16 jaar mogen patiënten zelf beslissingen nemen over hun behandeling.

Voor familieleden, partners en andere direct betrokkenen van de volwassen patiënten houdt Altrecht Eetstoornissen Rintveld geregeld psycho-educatiebijeenkomsten op de vrijdagmiddag. Het betreft drie bijeenkomsten waarin wordt ingegaan op wat een eetstoornis is en wat de behandeling inhoudt. Ook wordt stilgestaan bij de samenwerking tussen alle betrokkenen.

Rintveld Zeist
Aanmelding en Intake
Voor verwijzing naar Altrecht Eetstoornissen Rintveld is een verwijsbrief van de huisarts of een andere erkende verwijzer nodig, bijvoorbeeld een medisch specialist. Bureau Jeugdzorg kan ook jongeren onder de 18 jaar naar ons verwijzen.  Na aanmelding vraagt Rintveld nadere informatie op. Ze bespreken vervolgens eerst de aanmelding intern.

Als behandeling binnen Rintveld passend lijkt, ontvangt de patiënt een uitnodiging voor een intake. Indien een behandeling binnen Altrecht Eetstoornissen Rintveld niet passend is, brengen wij de patiënt hier schriftelijk van op de hoogte.

 

 

Bij Rintveld is het zo dat de wachttijd vóór de intake zit; als je je aanmeldt, kan het dus een paar maanden duren voordat je een intakegesprek hebt. Meestal krijgt je een week na de intake een advies over de behandeling, die daarna vrij snel van start zal gaan.

 

Meer informatie

 

Rintveld, centrum Eetstoornissen
Oude Arnhemseweg 260
3705 BK Zeist
tel.: 030 - 69 654 77
fax: 030 - 69 653 05
E-mail: Rintveld@altrecht.nl  
Internet: www.altrecht.nl/rintveld

Bekijk hier de folder van Altrecht Eetstoornissen Rintveld.

Lees HIER, HIER en HIER ervaringsverhalen van meiden die in behandeling zijn geweest bij Rintveld. We zijn op zoek naar meer ervaringsverhalen. Wil jij dit (evt anoniem) vertellen, mail ons jouw verhaal naar info@proud2Bme.nl

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Myra - Vrijdag 9 april 2010 12:14
Nou die fase 2 met 'elk weekend naar school' vind ik maar niets haha!
Iris - Zaterdag 5 juni 2010 11:47
Haha, scherp opgemerkt! Dat zal inderdaad naar huis zijn :p

xxx
Melissa - Zaterdag 5 juni 2010 13:04
Dat is inderdaad ieder weekend naar huis van vrijdag 19:00 uur tot zondag 20:00 uur. ;)
Lot81 - Vrijdag 9 juli 2010 09:27
Rintveld heeft tegenwoordig ook een lijn 4 dat is voor mensen met Boulimia nervosa.
Er wordt tegenwoordig veel meer persoonsgericht behandelt bij Rintveld.
Er worden modules aangeboden, bijvoorbeeld kwaliteitentraining en dat bestaat dan uit bijvoorbeeld 8 bijeenkomsten waarin je stil staat bij van wat jij allemaal kan.
Melissa - Zondag 8 augustus 2010 14:00
Ze hebben nu ook voor Lijn I (en Lijn II) patiėnten het zogenaamde APK (Anorexia Periodieke Keuring) programma. Dit houdt in dat je na je behandeling nog zeker vijf jaar op de poli komt. De frequentie wordt steeds lager, maar je behoudt wel een lijntje. Mocht het niet goed gaan, dan kun je sneller weer terug in behandeling.
greenbutterfly - Vrijdag 15 februari 2013 23:41
Ik heb zelf ook in de startgroep bij rv gezeten (12 weken ongeveer) daarna 5 maanden in de kliniek, en toen nog 4 maanden deeltijd, en doe nu inmiddels individueel, en ik heb zeer goede ervaringen met Rintveld. Zeker aan te raden voor mensen!