Privacy: wat doet Proud2Bme met jouw gegevens?

Je privacy is gewaarborgd

Persoonlijke gegevens die je aan Proud geeft zijn vertrouwelijk. We bewaren je gegevens en geven die alleen door aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van je bestelling. Bij de verwerking van je gegevens nemen wij de geldende privacyregels in acht in overeenstemming met de Nederlandse wet.

Zoals is bepaald in Wet Bescherming Persoonsgegevens kun je te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens. Als je bezwaar kenbaar hebt gemaakt, zullen wij je gegevens niet meer gebruiken. Bezwaar maken kan via e-mail: info@proud2bme.nl.