Praat mee over de beste zorg

 

Op dit moment wordt er heel hard gewerkt door professionals en cliënten- en familie vertegenwoordigers aan de Zorgstandaard Eetstoornissen. In de zorgstandaard wordt beschreven hoe professionals het beste zorg kunnen verlenen aan mensen met een eetstoornis en wat mensen met een eetstoornis en hun naasten zelf kunnen doen. We vinden het van belang ervaringen van (ex-)cliënten en naastbetrokkenen mee te nemen.

Op dinsdag 22 maart van 17.30 tot 20.30 organiseren zij in Utrecht een focusgroep voor (ex-)cliënten en naastbetrokkenen. Heb jij recente ervaringen met professionele zorg, dan zijn we benieuwd naar jouw ervaring en mening over:

meisje
bron foto

1. Vroegherkenning
2. Motivatie
3. Bejegening door hulpverleners
4. Aandacht voor de positie van naasten
5. Nazorg

Er wordt tijdens de bijeenkomst gezorgd voor soep en broodjes. Je reiskosten worden vergoed en bovendien krijg je een extra vergoeding van 25 Euro. Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je snel op als je mee wilt praten!

PRAAT MEE op DINSDAG 22 MAART in UTRECHT.

Meld je aan via a.lunenberg@rescon.nl - Vermeld in de mail je leeftijd, en of je een (ex-)cliënt of een naaste bent.

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Donutworry - Donderdag 10 maart 2016 17:52
Wat boeiend! Goed dat hier over na wordt gedacht. :-) Dat mensen hun mening mogen geven! Erg belangrijk.
nynesxx - Donderdag 10 maart 2016 22:01
Ja goed idd
Sann - Vrijdag 11 maart 2016 09:47
Heel goed dat dit gebeurt ☺
Jammer dat de avond niet eerder werd aangekondigd.
erik - Donderdag 12 mei 2016 20:41
Beste meneer ,


Dank voor het doorzenden van onderstaande berichten. Helaas is er wellicht toch een misverstand over de regiogrenzen, er zijn nl kinder- en jeugdregio's, er zijn regio's voor vrijwillige behandelingen (daarbij geldt inderdaad de vrijheid om te kiezen vanuit de client, maar instellingen mogen ook besluiten een client niet in zorg te nemen). En er zijn zogeheten BOPZ regio's, waarbij opnameplicht geldt vanuit de instellingen.

Dit is wat ik heb kunnen terugvinden in het dossier:
16-2
Aanmeldbureau Delta heeft gebeld nav aanmelding . Aanmeldcoordinator wilde niet doorverbonden met behandelaar, mededeling kon doorgegeven worden. De aanmelding is door 2 aanmeldcoördinatoren bekeken en zij geven aan dat er geen zorgpad is dat Delta kan bieden.
Aanmeldbureau Bavo wel gesproken: geeft aan dat de aanmelding doorgezet is naar het CIB, daar hoort zij vlgs hen nog thuis. CIB gebeld, CINB geeft aan dat zij net als wij geen heil zien in herhaling van zetten en geven de aanmelding terug aan aanmeldbureau met verzoek te kijken naar een verblijfsafdeling.


18-2
Aanmeldbureau Delta gesproken, geven aan dat zij enerzijds vinden dat ze voor Simone onvoldoende kunnen betekenen en geven daarnaast aan dat ook buiten hun BOPZ regio valt.
Aanmeldbureau Bavo opnieuw gesproken. Zij geven aan dat ze denken dat Simone beter past binnen een afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen, die hebben zij naast CIB niet. Daarnaast geeft Bavo aan dat er een onderlinge afspraak is met delta dat BOPZ clienten in behandeling blijven bij de eigen instelling en niet meer door elkaar worden overgenomen, ivm de kennis van het dossier.

8-3
Opname coördinator Rivierduinen geeft aan dat op basis van woonplaats onder hun BOPZ regio valt. En verwijst door naar HIC in Oegstgeest.


Zoals u weet is deze aanmelding gedaan, maar zijn we daar ook afgewezen omdat de manager heeft aangegeven dat de HIC alleen is voor cliënten die al in zorg zijn bij Rivierduinen.


Ik zal deze mailwisseling in ieder geval ook in het dossier plaatsen en meegeven aan de vervolgbehandelaar.


Met vriendelijke groet