Week van de jeugdzorg

 

De week van de jeugdzorg is op 12 november van start gegaan in Schouwburg de Nieuwe Doelen in Gorinchem. Het thema van deze week is: Luister! Onder andere Sara Kroos en Hans Klok gaven een optreden en jongeren uit de jeugdzorg hebben ook optredens gegeven. Sara Kroos zet zich in voor jeugdzorg en is sinds 2007 ambassadeur van de week van de jeugdzorg. Ze heeft zelf als puber hulp gehad van jeugdzorg en weet dus waar ze het over heeft als ambassadeur.

Zie hier een deel van het optreden van Sara Kroos

Hieronder heb ik 2 filmpjes gezet van de week van de jeugdzorg van vorig jaar.

deze website kun je zien waar en wanneer er wat te doen is. Jeugdzorg heeft in elke provincie en in de stadsregio's Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam een Bureau die hulp organiseert.

Wat doet jeugdzorg?

Als kinderen/jongeren en hun ouders problemen hebben en daar niet meer zelf uit kunnen komen, dan biedt jeugdzorg hulp. Het kan gaan om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard en het kan vrijwillige hulp zijn, maar ook gedwongen hulp. Als jeugdzorg bijvoorbeeld een melding krijgt van de school van het kind dan nemen ze zelf het initiatief om een onderzoek in te stellen.

De problemen waarbij geholpen wordt zijn bijvoorbeeld problemen thuis, maar ook problemen op school. Ook biedt jeugdzorg hulp als jongeren gedragsproblemen hebben of vastlopen in hun ontwikkeling. Je kunt contact opnemen met bureau jeugdzorg als je iemand nodig hebt die naar je luistert en die je helpt een oplossing te vinden voor bijvoorbeeld vele ruzies thuis. Bureau jeugdzorg verteld wat jij verteld niet zomaar aan je ouders en je staat er dan niet meer alleen voor

De ouders van kinderen/jongeren wordt hulp geboden als ze opvoedproblemen niet meer zelf op kunnen lossen. Niet alle kinderen gaan bijvoorbeeld gemakkelijk naar school, jeugdzorg geeft adviezen en probeert een oplossing te vinden voor iedere situatie.

foto

Onder toezicht stelling

Soms besluit een rechter dat een kind beschermd moet worden. Ouders houden dan het gezag over het kind maar het gezag wordt wel beperkt. Jeugdzorg heeft gezinsvoogden die het gezin dan begeleiden met de opvoeding en beslissingen. Als er belangrijke beslissingen worden genomen die betrekking hebben op het kind, dan moet de gezinsvoogd worden ingeschakeld. Deze maatregel wordt opgelegd als de situatie waarin een kind zich bevind snel moet verbeteren. De gezinsvoogd houdt toezicht om te kijken of de situatie verbeterd in het gezin. 

Jeugdreclassering

Een onderdeel van jeugdzorg is jeugdreclassering. Jeugdreclassering begeleidt kinderen en jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie en een proces verbaal hebben gekregen. De jeugdreclassering gaat met de jongere mee naar de rechtbank en voor iedere zaak wordt een begeleidingsplan gemaakt met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw in aanraking komt met de politie.

Als er niet geholpen kan worden door jeugdzorg dan verwijzen ze je door naar een instelling die wel kan helpen.

Heb jij ervaring met jeugdzorg?

Was dit een positieve ervaring of negatieve ervaring?

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Stefana - Donderdag 10 maart 2011 13:09
Zeer negatief!
Inmiddels 4 gezinsvoogden achter de rug en bakten er allemaal niets van!
Rare club vind ik zelf!