UZ Gent

 

Het ‘Centrum voor Eetstoornissen' is een van de vijf pijlers van de Universitaire Dienst Psychiatrie (UDP) van het UZ Gent. Je kunt hier vanaf 15 jaar terecht voor ambulante of klinische behandeling.

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van Cognitieve gedragstherapie. Alle behandelaren (psychiater of psycholoog) van het centrum zijn opgeleid als psychotherapeut, met een bijkomende specialisatie voor eetstoornissen.

Er wordt altijd eerst een diagnose gesteld, d.m.v. een gesprek en een aantal vragenlijsten. Daarna krijg je je een eigen behandelaar op de poli. Je begint met   individuele wekelijkse gesprekken van 45 minuten. Als dit niet voldoende blijkt te zijn, kan er een opname worden voorgesteld.

Zo'n opname duurt minimaal 3 weken en maximaal 3 maanden. Een opname kan volgende doelstellingen hebben: een grondige observatie en diagnostiek, een op punt stellen van het eetgedrag,een voorbereiding op een langdurige behandeling bij ons of in een ander centrum of een intensieve, multidisciplinaire behandeling.

Inhoudelijk richt de therapie zich op de onderhoudende factoren van de eetstoornis: de verstoorde informatieverwerking met de daaraan gekoppelde (gekleurde) gedachten en het (gestoorde) eetgedrag.

Het doel van de therapie is dat het meisje (jongen) op een meer objectieve manier leert kijken naar zichzelf en de mensen rondom haar, en beter leert om beslissingen te nemen en problemen op te lossen (ipv ze te vermijden of eruit te proberen ontsnappen).
Ook leert ze om keuzes te maken en om te gaan met kritiek, en zichzelf te zijn in contact met anderen en om te gaan met verwachtingen en grenzen naar anderen.

Kortom: dat ze leert vorm te geven aan haar persoonlijkheid in plaats van haar persoonlijkheid te vervangen door vorm te geven aan haar uiterlijk.

Contact
Centrum voor eetstoornissen
Universitaire Dienst Psychiatrie
Vakgroep Psychiatrie & Medische Psychologie
Diensthoofd: prof. dr. Cornelis Van Heeringen
De Pintelaan 185 - K12F
9000 Gent
Tel. 09 332 43 95

 

Gerelateerde blogposts