Interview PsyQ Den Haag

 

Proud2bme heeft Peter Daanssen mogen interviewen van PsyQ Den Haag. Hij is werkzaam als klinisch psycholoog en gedragstherapeut bij PsyQ. Daarnaast is hij de specialismenleider van het behandelprogramma Eetstoornissen & Obesitas PsyQ over heel Nederland.

PsyQEr zijn 25 vestigingen van PsyQ en bij veel vestigingen wordt al dezelfde zorg aangeboden, maar sommige vestigingen hebben nog een andere zorgaanbod. Indien nodig kunnen verschillende vestigingen naar elkaar verwijzen. PsyQ streeft ernaar om bij alle vestigingen dezelfde zorg aan te bieden en evidence based te behandelen. Dit wil zeggen dat hun handelen gebaseerd is op resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Welke stappen moeten worden ondernomen bij een nieuwe aanmelding?
Bij PsyQ meld je je aan via de aanmeldservice. Dit is een centraal telefoonnummer (0900-235 77 97) waar de cliënt of hulpverlener heen kan bellen. In dit telefoongesprek wordt er een klachtinventarisatie gedaan. Verder wordt er gekeken naar waar de cliënt vandaan komt. Dit is belangrijk zodat er gekeken kan worden waar de intake plaats kan vinden. Dit is echter een advies en geen verplichting. Iemand kan ook bij een andere vestiging van PsyQ behandeld worden als dat zijn of haar wens is.

Wat is de werkwijze/ visie van PsyQ?
Wij willen mensen met ernstige problemen helpen om weer op een normale manier te functioneren in de maatschappij en in het dagelijks leven.

Wat zijn de behandelmogelijkheden van PsyQ?
Wij hebben geen kliniek, we bieden wel deeltijdbehandelingen voor anorexia, boulimia, behandelingen voor obesitas en behandelingen voor eetbuistoornis. De reden dat wij geen kliniek hebben is dat wij cliënten bij voorkeur in hun eigen omgeving laten. Bovendien zijn er in de nabije omgeving diverse andere instellingen met een kliniek waar cliënten eventueel terecht kunnen. De belangrijkste reden is dat een opname niet onze voorkeursbehandeling is. We werken niet alleen in groepen, vaak heeft ons inziens een individuele behandeling de voorkeur.

We werken vooral cognitief-gedragstherapeutisch. Dit betekent niet dat we alleen klachtgericht zijn. Wij zijn niet tevreden als iemand van de klacht genezen is volgens de DSM IV, bijvoorbeeld omdat iemand een gezond gewicht heeft gekregen of niet meer overgeeft, maar zijn of haar leven nog bepaald wordt door angst. We zijn van mening dat de gedachten en de angst dan nog moeten worden aangepakt.

Verder richten wij ons op de meest complexe problematiek; Comorbiditeit (het tegelijkertijd hebben van 2 of meer stoornissen, inclusief persoonlijkheidsproblematiek) wordt bij ons intern behandeld. Indien nodig doen we dat in samenwerking met een ander behandelprogramma van PsyQ. De cliënt kan dus zowel voor de eetstoornis als voor een andere stoornis bij ons worden behandeld.

Peter Daanssen PsyQWat voor groepen zijn er bij PsyQ?
Wij hebben voor anorexia en boulimia enkel open groepen*. Bij de behandeling van binge eating disorder (BED) en obesitas zijn er gesloten groepen*. Dit heeft met het verschil in inhoud van het programma te maken. In de BED- en obesitasgroep is het belangrijk dat iedereen in dezelfde fase en op hetzelfde niveau zit. Dit is de reden waarom deze groepen gesloten zijn. De duur van de groepsbehandelingen is gemiddeld een half jaar en een vervolgbehandeling is altijd mogelijk. Dit is bijna altijd nodig.

Het nadeel van een gesloten groep is dat je lege plekken niet op kunt vullen. Als er iemand uitvalt, kun je er niet iemand voor in de plaats zetten want deze is dan op een ander punt dan de andere groepsleden.

* Groepsbehandeling kan open of gesloten zijn. Er is sprake van een open groep als de deelnemers vrij zijn op enig moment met de therapie of de training te starten en te stoppen. Open en gesloten groepen hebben elk hun voor- en nadelen. In een open groep kunnen patiënten het proces in hun eigen tempo doorlopen en leren de nieuwkomers van de al langer deelnemende patiënten. In een gesloten groep is men afhankelijk van elkaars tempo, wat problemen geeft bij grote niveauverschillen. Een open groep kan ook onveilig aanvoelen wanneer er te veel wisselingen zijn. Bron: zp.efp.nl

Hoe worden de ouders betrokken bij de behandeling?
Bij jongeren tot 18 jaar die hier behandeld worden, betrekken we, indien mogelijk, altijd de ouders. Wij werken volgens het gezinstherapeutisch model, want wij kunnen het niet alleen. Ouders spelen een belangrijke rol in de thuissituatie van de cliënten. Wij zorgen er ook voor dat de ouders precies weten wat hun kind moet eten zodat zij hier toezicht op kunnen houden.
Bij volwassenen wordt de partner indien mogelijk bij de behandeling betrokken. Voor de omgeving kan iemand met een eetstoornis best "zwaar zijn" en daarom wordt er samen gekeken naar wat het beste werkt voor de thuissituatie.

Is er volgens u een systeem nodig bij de behandeling van een eetstoornis?
Ja, de omgeving speelt een belangrijke rol. De steun die een cliënt krijgt van de omgeving kan helpen bij het vechten tegen de eetstoornis. De omgeving kan bijvoorbeeld helpen om het eetgedrag te verbeteren.

Ik hoor regelmatig van behandelaren (van andere instanties) dat iemand niet gemotiveerd is, maar ik vind dat geen goede uitspraak. Iemand met een eetstoornis is vaak ontzettend angstig om te veranderen. Door de angst kan het moeilijk zijn om tegen de eetstoornis in te gaan, maar dat vind ik heel wat anders dan wanneer er wordt gezegd dat iemand niet gemotiveerd is. Als iemand bij mij naar binnen stapt en dus hulp zoekt, vind ik dat hij of zij gemotiveerd is.

Zou u iets meer kunnen vertellen over jullie online behandelingen?
Wij hebben 2 online behandelingen; ‘Boulimia de baas' en ‘Eetbuien onder controle'. Bij ongeveer 25% van de aanmeldingen is dit hun eerste behandeling. De overige 75% hebben al eerder een behandeling elders gehad.

Iemand kan zichzelf aanmelden voor de online behandeling. Er is echter wel een verwijzing van de huisarts nodig. Dit doen wij omdat het belangrijk is om te weten dat de persoon die zich aanmeldt geen hele ernstige eetstoornis heeft waarbij een online behandeling eigenlijk niet voldoende is.
Het programma bestaat bij beide behandelingen uit e-mailcontact en huiswerkopdrachten. Cliënten kunnen zo vaak mailen als ze willen, maar ze krijgen 1 keer per week antwoord van een hulpverlener.

Bij beide behandelingen is er 3 keer face to face contact.

  1. Iemand komt voordat de behandeling begint naar PsyQ om kennis te maken.
  2. Vervolgens komt diegene op de helft van het programma terug om de vooruitgang of struikelpunten te bespreken.
  3. En aan het einde van het programma komt diegene nog een keer. De laatste keer doen we als het programma al een tijdje gestopt is om te kijken hoe het gaat met die persoon nu er geen mail contact meer is.

De resultaten zijn over het algemeen goed, wat uit eigen onderzoek blijkt, maar ook uit buitenlands onderzoek waar met hetzelfde programma gewerkt wordt. Als schaamte een grote rol speelt bij iemand kan een online behandeling uitkomst bieden.

Jullie hebben de online programma's onder andere opgezet om meer mannen aan te trekken. Ziet u dit terug in de resultaten?
Nee, het aantal mannen wat hulp zoekt bij ons is niet toegenomen met deze online behandeling. Wij zien erg weinig mannen met boulimia in het online programma. In de ‘normale' behandeling bij PsyQ zien we wel iets meer mannen.

Waarom is er geen online behandeling voor mensen met anorexia?
Bij anorexia vinden wij dit niet verantwoord omdat hierbij de gezondheid strakker in de gaten moet worden gehouden. De gewichtstoename is bij anorexia zo belangrijk dat daar meer zicht op nodig is.

Hebben jullie ook een chat voor de mensen die online in behandeling zijn?
Nee, wij hebben geen chat programma. De mensen die online bij ons in behandeling zijn hebben onderling geen contact met elkaar. Wij zijn er wel over na aan het denken om hiermee te beginnen, maar nu is dat er nog niet.

Maken jullie gebruik van ervaringsdeskundigen?
Nee, wij maken enkel gebruik van professionele hulp. Ik ben van mening dat je de kracht van professionele hulp en ervaringsdeskundige hulp apart moet houden en niet door elkaar moet gebruiken. Naar mijn mening wordt daardoor de kracht van een behandeling minder.

Werken jullie samen met andere instellingen?
Wij hebben regelmatig contact met het Centrum Eetstoornissen Ursula. Het is geen formele samenwerking, maar wij verwijzen mensen bijvoorbeeld wel door naar de Ursula als iemand een klinische opname nodig heeft.

PsyQHebben jullie ook een programma voor de nazorg?
De nazorg is bij ons al in het programma geïntegreerd. Iedere behandeling bevat een terugvalpreventie. Helaas ervaart iedereen die in deze richting werkt een erg hoog terugval percentage.

Is er verschil in de behandeling na een terugval?
Soms wordt de behandeling herhaald, maar er wordt wel gekeken of iets in de eerste behandeling niet aan bod is gekomen waardoor iemand terug is gevallen. Er is veel aandacht voor het individu dus een behandeling wordt niet standaard herhaald, er wordt gekeken naar wat er anders moet om het wel te laten slagen.

Wat vindt u ervan dat cliënten van PsyQ op Proud2bme actief zijn?
Ik denk dat Proud2bme een belangrijke rol kan spelen in de steun voor de cliënten. Ik ben van mening dat er niet 2 behandelaren bezig moeten zijn, omdat adviezen elkaar soms kunnen tegenspreken. Maar online advies en steun krijgen is goed. Wat ik nog wel belangrijk vind om te zeggen is dat online feedback geven altijd lastiger is dan face to face.
Dus als je tips/ advies krijgt via bijvoorbeeld Proud2Bme, kijk dan wel of het bij jou past op het moment of dat het juist in tegenspraak is met jouw behandelaar.

Vindt u dat er ook een valkuil is bij PsyQ?
Omdat wij geen kliniek hebben kunnen wij cliënten die er lichamelijk erg slecht aan toe zijn niet helpen. Met een *te laag BMI* kunnen wij iemand niet behandelen want dan is er echt een kliniek nodig.

Verder is het voor ons moeilijk om cliënten te behandelen die er helemaal alleen voor staan. Als iemand helemaal geen steun krijgt vanuit huis of de omgeving kan een kliniek nuttig zijn, want daar krijgt iemand steun van de groep. Aan de andere kant vinden cliënten het vaak erg naar om opgenomen te worden en wij kunnen ze lang uit de kliniek houden. Dat is een voordeel van onze behandeling.

Wij streven ernaar dat poli zo goed helpt dat een opname niet meer nodig is. De ondergrens is bij ons een BMI van 14. Iemand kan dan wel de behandeling starten, maar de kans is groot dat het niet lukt omdat de situatie te ernstig is. Als de BMI boven de 15 komt kan iemand blijven voor behandeling bij ons. Anders moet diegene toch naar een kliniek van een andere instelling.

Wat wilt u nog meegeven aan de bezoekers van Proud2bme?
Het is belangrijk om te weten dat PsyQ staat voor de wetenschappelijke benadering. Wij hechten veel waarde aan evidence based behandelen. Verder vinden wij het heel belangrijk om per persoon te bekijken wat de beste behandeling is. De kracht van PsyQ zit ‘m erin dat wij erg gespecialiseerd zijn.

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Linda - Vrijdag 29 juli 2011 16:11
vandaar dat ook psyQ gerust mensen afwijst.
fijn hoor. zo'n gespecialiseerde instelling!
Eva - Vrijdag 29 juli 2011 19:18
Zo raar is dat niet hoor Linda, wat kunnen ze met iemand die een NOG lager bmi heeft dan hun ondergrens... Dan kun je vrij weinig in iemands 'hoofd' veranderen en moet er eerst veel aandacht voor iemand z'n lichamelijke gezondheid zijn en dat kunnen ze bij PsyQ niet bieden...
Lot - Vrijdag 29 juli 2011 19:54
Ik vind het eerlijk gezegd wel een beetje raar dat hij aangeeft dat iemand met anorexia online niet kan worden behandeld ivm gezondheid, terwijl bij iemand die boulimia heeft de gezondheid zeker zo slecht kan zijn als hij of zij braakt. Ik denk dat online best kan voor een anorexia patiėnt, maar ligt aan het proces waarin deze persoon verkeerd.
linda - Vrijdag 29 juli 2011 20:00
als mijn gewicht de reden voor afwijzing was dan had ik t ook nog wel begrepen ja. mijn 5 meter dossier is de boosdoener. mn gewicht zit bijna op ondergrens normaal
Esther - Vrijdag 29 juli 2011 23:00
Mooi artikel! Goed uiteen gezet en het aanbod lijkt me goed up to date en aansluiten bij wat er momenteel aan vraag is.
Ilse - Zondag 31 juli 2011 16:42
Ik ga in september beginnen met therapie via psyQ en dit artikel komt dus wel op een goed moment.
Ik ben benieuwd naar welke therapie ik krijg en of ik er mee vooruit kom.
Caroline - Zondag 31 juli 2011 19:21
Ik loop nu 4 jaar bij PsyQ in Den Haag en met Peter heb ik systeemgesprekken gehad. Ik ben blij dat ik bij hen in therapie heb kunnen gaan, dat ik zelfs een tweede keer de driedaagse mocht doen, want ik kan nu zeggen dat ik bezig ben om de laatste stukjes van mijn eetstoornis overboord te gooien. Nog 5 weken driedaagse en dan individueel afronden! Kan iedereen, die voor deze behandeling in aanmerking komt, het aanraden!
Jopie - Zondag 31 juli 2011 21:08
Tot nu toe zijn mijn evaringen bij PsyQ Apeldoorn erg goed. Betrokken, duidelijk, voel me echt gezien en gehoord. Tijdens ziekte en vakantie van mijn behandelaar kreeg ik een vervanger. Echt super!
Een grote opluchting was de gespecialiseerde hulp; mijn psychiater begrijpt echt helemaal niets van mijn es. Nu combineer ik de behandeling. PsyQ voor mijn es en mijn psychiater voor rouwverwerking/ depressie.
Jopie - Zondag 31 juli 2011 21:10
Nog even ter aanvulling; mijn behandelaar stimuleert juist contact met lotgenoten/ ervaringsdeskundigen zoals bij Ziezo en hier op Proud.
Suus - Dinsdag 2 augustus 2011 22:14
Nou.. in dit artikel wordt het wel heel mooi omschreven allemaal. Zo heb ik het in Rotterdam absoluut niet ervaren.
Daar deden ze heeeeel moeilijk over individuele therapie, de ondergrens is bmi 16 anders dreigen ze met een kliniek.
Mij is het niet zo goed bevallen.
djaimie - Woensdag 17 juli 2013 20:51
Net als bij suus, in rotterdam is het drama; chaotisch, zit geen lijn in de therapie, wordt weinig gedaan en ze maken allerlei stomme opmerkingen, ze kloten maar wat aan met je eetlijsten; amateuristisch