GGZ Oost-Brabant - Centrum voor Eetstoornissen

 

In Noord-Brabant op het terrein van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, is het Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen gevestigd. Dit centrum biedt al ruim 20 jaar specialistische zorg voor volwassenen en jongeren met complexe eetstoornissen, zoals anorexia nervosa en boulimia nervosa en eetbuienstoornissen.

De behandeling vindt meestal plaats in een groep, de ervaring is dat dit heel effectief is. Je behandeling kan ook worden ondersteund met online opdrachten. Voor sommige cliënten is individuele behandeling door psychiater, psychotherapeut, psycholoog en/of sociotherapeut nodig, soms in combinatie met groepsbehandeling. Mocht deze behandeling niet voldoende zijn dan is er bij deze instantie de mogelijkheid om je een opname aan te bieden in de kliniek.

woonkamer eetstoornis kliniek

Steun
Een eetstoornis overwinnen is erg moeilijk en de steun van je (zorg)systeem, zoals partner, ouders en familie is hierbij erg belangrijk. Het Centrum voor Eetstoornissen wil hen dan ook graag betrekken bij je herstel. Om die reden organiseren zij dan ook enkele malen per jaar familieavonden, oudercursus en geven zij ondersteuning in de thuissituatie als het nodig is.

''Een eetstoornis is geen keuze, maar een sluipende en ernstige ziekte waaraan iemand kan sterven. Vaak ligt er een andere oorzaak aan ten grondslag zoals erfelijke aanleg, een trauma of depressie. Een eetstoornis is net een ijsberg: in het begin zie je alleen het topje dat boven water uitsteekt. Onze taak is het topje te laten smelten en er achter te komen wat er onder verstopt zit.'' - Mladena Simeunovic, psychiater

Aan de slag
In de behandeling ga je aan de slag met het opbouwen van een normaal eetpatroon en wordt gekeken naar je beweging- of compensatiegedrag, om zo toe te werken naar gewichtsherstel. Er wordt aandacht besteed aan je lichaamsbeleving en zelfbeeld in de verschillende therapievormen. Eventuele onderliggende (psychiatrische) factoren en (complexe) lichamelijke problemen die samenhangen met de eetstoornis worden behandeld.

Het team
Om dit alles met jou te kunnen bereiken bestaat het team uit verschillende deskundigen. De psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en GZ-psychologen, werken samen om de diagnostiek en behandeling goed vorm te geven. De behandeling wordt ondersteund door een cognitief gedragstherapeut, vaktherapeuten, sociotherapeuten, verpleegkundigen, huisarts en ervaringsdeskundige. Maatschappelijk werkers en systeemtherapeuten zijn er voor je om jou en je omgeving te steunen. Tevens is er een internist uit het Elkerliek ziekenhuis in Helmond verbonden aan het centrum en wordt er nauw samengewerkt met ziekenhuizen in de regio.

strong

Aanmelden of meer informatie
Maak jij of de mensen om je heen zich zorgen over je eetgedrag of denk je dat last van een eetstoornis hebt? Hulp hierbij vragen kan de eerste stap zijn. Een eetprobleem verdwijnt zelden uit zichzelf. Voor een aanmelding bij ons Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Je huisarts kan beoordelen of het verstandig is om je aan te melden voor behandeling.

Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen, GGZ Oost Brabant
Locatie 't Warant
Wesselmanlaan 25A
5707 HA HELMOND
T 0492 - 84 44 04
E eetstoornissen@ggzoostbrabant.nl

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Line - Vrijdag 11 oktober 2019 16:09
Ik ga hier misschien binnenkort opgenomen worden voor ongeveer 12 weken geloof ik. Ik vroeg me af wat de ervaringen waren van mensen eventueel hier? Ik kom op de volwassenenafdeling (ik ben 34),