De Bascule (Amsterdam)

 

Het Centrum voor Eetstoornissen is een afdeling van de Bascule, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

In het Centrum worden jongeren in de leeftijd van tien tot en met drieëntwintig jaar met een eetstoornis behandeld. Behandeling vindt plaats in de vorm van poliklinische hulp, dagbehandeling of kliniek (24 uur). Ook is behandeling mogelijk op de tienerafdeling van het Emma Kinderziekenhuis/AMC.

Uitgangspunten van de behandeling

Jongeren met een eetstoornis (anorexia nervosa, boulimia nervosa, BED of eetstoornis niet anders omschreven) hebben meestal een verstoord eetpatroon, verstoorde bewegingsdrang en een verstoord sociaal leven.
De behandeling is er op gericht dat je weer normaal, regelmatig en gevarieerd leert eten, je bewegingsdrang of andere compensatiemanieren weer onder controle krijgt en je weer helemaal sociaal en maatschappelijk goed kan functioneren.

Door medewerkers van de afdeling worden met jongeren afspraken gemaakt over de hoeveelheid en soort voedsel die ze moeten eten en de tijd die daarvoor nodig is.

Behandelvormen

Poliklinisch
Op de poli heb je wekelijks individuele gesprekke. Dit wordt gecombineerd met contact met de diëtist.

Dagbehandeling
De dagbehandeling is vijf dagen in de week geopend van 11.00 uur tot 19.00 uur. Het behandelteam bestaat uit kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, kinderartsen, diëtistes, sociaal psychiatrische verpleegkundigen en sociotherapeuten.


Tijdens de behandeling op de dagbehandeling of kliniek krijg je een persoonlijk begeleider (casemanager) toegewezen als vast aanspreekpunt; deze heeft ook regelmatig contact met jouw ouders/verzorgers. Elke 6 weken wordt de vooruitgang met de jongere, ouders en het behandelteam geëvalueerd.

Omdat jongeren met een eetstoornis vaak teveel bewegen worden hierover afspraken gemaakt en is het de bedoeling dat je na de maaltijden rust in een warme kamer of gebruik maakt van een verwarmd jasje. Warmte heeft een kalmerende werking, het vermindert het paniekgevoel en de angst die je kunt hebben na het eten. Bovendien vermindert warmte je bewegingsdrang.

Omdat je tijdens je behandeling in paniek kan raken, somber kan zijn of allerlei rituelen kan ontwikkelen steunen we je zoveel mogelijk om hier doorheen te komen. Tenslotte zoeken we met jou uit wat nu echt belangrijk voor je is. In kleine stappen proberen we je te helpen om die belangrijke zaken als school, omgang met vrienden en familie en hobby's op te pakken.

De dagbehandeling begint intensief: vijf dagen per week kom je naar het Centrum om aan de behandeling te werken. Afhankelijk van hoe het met je gaat, kan de behandeling minder intensief worden, bijvoorbeeld minder dagen per week, of kortere dagen zodat je bijvoorbeeld je school of werk weer kunt oppakken. Het laatste gedeelte van de dagbehandeling doen we poliklinisch (ambulant).

Klinisch

Er zijn 8 klinische plaatsen beschikbaar, waarbij je 24 uur in de kliniek verblijft. Ook is behandeling mogelijk op de tienerafdeling van het Emma Kinderziekenhuis/ AMC. Ook wanneer je op zo’n afdeling verblijft starten we zo snel mogelijk met de behandeling in de Bascule.

Ouders en omgeving
Ouders worden nauw betrokken bij de behandeling en hebben regelmatig contact met de behandelaars. Er zijn speciale ouderavonden waarbij ouders leren omgaan met de eetstoornis van hun kind. Ouders kunnen met elkaar in contact komen om problemen te bespreken waar zij in de behandeling tegen aan lopen. Elke 6 weken is er een ouderavond voor alle ouders samen.

Aanmelding en intakeWanneer je wordt aangemeld (bijvoorbeeld via de huisarts, Bureau Jeugdzorg, kinderarts, GGZ) word je uitgenodigd voor een intakedag. Op de intakedag heb je een aantal gesprekken met medewerkers van het Centrum (o.a. een psycholoog en een diëtist). Je vult verschillende vragenlijsten in en soms word je lichamelijk onderzocht door de kinderarts. Aan het eind van de ochtend krijg je een behandeladvies (of poliklinisch, deeltijd of klinisch het beste voor jou zou zijn).

Bekijk hier de folder

 

Reacties

*** - Dinsdag 25 september 2012 08:58
nee het is in de kliniek helemaal niet fijn en ik heb er gezeten ben zelfs 8 dagen opgesloten gezet!