Curium eetstoornissen (Oegstgeest)

 

Curium Lumc

Curium is een academisch centrum voor kinder-en jeugpsychiatrie. In hun vestiging in Oegstgeest behandelen ze jongeren van 12 t/m 18 jaar met een eetstoornis.

Behandelvormen

Poliklinisch

  • Poliklinische behandeling Anorexia Nervosa (AN), Boulimia Nervosa (BN) en Eetstoornis NAO
  • Aan de basis van de behandeling ligt de gezinsgerichte behandeling volgens het Maudsley model. Kijk hier voor meer informatie
  • Alternatieve behandelmogelijkheid is individuele cognitieve gedragstherapie (CGT), in combinatie met ouder-/systeembegeleiding is een vast onderdeel van de behandeling. Vooral bij Boulimia en Eetbuistoornis (op indicatie ook bij Anorexia)
  • Begeleiding door de kinderarts en diëtiste maakt deel uit van de behandeling
  • Soms kan een vorm van groepstherapie - zoals psychomotore therapie - aan de ambulante therapie worden toegevoegd
  • In bepaalde gevallen ook behandeling en/of consultatie mogelijk naast een andere behandeling voor comorbide problematiek. 

De poliklinische behandelduur varieert van enkele maanden (en enkele gesprekscontacten) tot een paar jaar. Het poliklinisch behandelprogramma duurt standaard 20 gesprekken: soms zijn mensen sneller klaar, soms duurt het langer.

Deeltijd en klinisch

Op unit H van het Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Oestgeest kan zowel klinische als deeltijd-behandeling plaatsvinden. De deelnemers van de deeltijd en de klinische behandeling worden in één groep behandeld. Een deel van de groep is dus klinisch in behandeling, en een ander deel is deel-klinisch.

Er zijn drie behandelvormen:

A. Opnamevervangende dagbehandeling
- begint met 7 dagen per week, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat
- alle eetmomenten binnen de groep
- geleidelijk aan uitbouw eetmomenten naar huis toe.

B. Deeltijdbehandeling als onderdeel van/aansluitend op klinische behandeling
-
het aantal dagen wordt in samenspraak met de patiënt en ouders bepaald.

C. Klinische behandeling
- Hierbij verblijf je ook 's nachts op de afdeling. Het aantal dagen kan echter verschillen, van 7 dagen tot één dag per week.

In de groep zitten maximaal 11 jongeren (waarvan maximaal 7 klinisch), van 12-18 jaar. Soms worden er echter ook jongeren van 10 of 11 jaar behandeld.

  • In de behandeling wordt gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken, van elementen uit cognitieve en dialectische gedragstherapie.
  • Elke dinsdag is er doelengroep. Iedereen verzint dan voor zichzelf een zo concreet mogelijk doel om in die week aan te werken. De groep kan dan tips of feedback geven.
  • Elke woensdagavond is er trouwens groepsactiviteit. Het is dan de bedoeling om met z'n allen iets te doen, bv. film kijken, een spel spelen, singstar...
  • Op donderdag en dinsdag avond is het bezoekavond van 8 tot 9. In het weekend is dit van 2 tot half 4.

De gemiddelde behandelduur verschilt heel erg per behandelprogramma. De (deel-)klinische afdeling behandelt vaak jongeren die al elders behandeling hebben gehad (bijvoorbeeld deeltijdbehandeling elders). Mede daardoor is de gemiddelde behandelduur op Unit H tussen de 4 en 5 maanden.

Eten en aankomen

Iedere cliënt heeft een individuele lijst. Van tevoren kijk je met de diëtiste wat je gewend bent te eten op een dag en dan maak je samen een lijst. Elke week wordt er gekeken of die lijst aangepast moet worden. Om de week is de diëtiste op de unit en kun je (met een sociotherapeut erbij) met haar overleggen. De weken dat ze er niet is, hebben de socio's contact via de mail.

Als het lukt om voldoende aan te komen, krijg je uitbreidingen en mag je meer, bv. meer bewegen, na verloop van tijd zelf weer eten klaarmaken...dat soort dingen. Ook mag je op een gegeven moment aan therapieën meedoen, naar de activiteitenbegeleiding  of naar school gaan. Op die manier mag je op een gegeven moment in het weekend naar huis. Je begint dan met een paar uurtjes en bouwt het langzaam op, totdat je het hele weekend thuis bent.

Als het niet lukt, kom je in de 1e steunweek en verandert er niet echt iets (wel je eetlijst). In de 2e steunweek (achter elkaar) moet je vrijheden inleveren en bij een eventuele 3e steunweek krijg je een time in of time out.

Faseprogramma

Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal behandelprogramma voor Anorexia Nervosa. Dit behandelprogramma kent verschillende fases te weten; een wenfase, fase 1, 2 en 3. Je moet aan bepaalde criteria voldoen om door te mogen naar de volgende fase,  in elke fase krijg je meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Fase 3 kent een extra mogelijkheid van opnamevervangende deeltijdbehandeling. De bedoeling is dat je de wenfase, fase 1 en fase 2 in elk geval goed doorloopt. Dan is er een moment waar je kan kiezen; met fase 3 verder te gaan of je behandeling thuis voort te zetten.

Kijk hier voor meer informatie over het behandelprogrmma.

In bepaalde situaties is het mogelijk om een korte periode een gedeelte van het klinische behandelprogramma anorexia nervosa te volgen, waarbij duidelijke afspraken over het behandeldoel gemaakt worden. Langdurende (deel-)klinische behandeling is dan meestal niet gewenst of zelfs mogelijk schadelijk. Dit kan spelen bij jongeren met anorexia nervosa (of problematiek die daarop lijkt), maar ook bij andersoortige eetproblematiek (zoals Boulimia Nervosa of Eetbuiproblematiek), waarbij het effect van langerdurende klinische / opnamevervangende dagbehandeling niet is aangetoond. Dit wordt 'zorg op maat' genoemd. 

School

Er zijn niet veel meiden die bij aanvang van de behandeling op Unit H nog naar hun eigen school kunnen blijven gaan.
Dat geeft vaak te veel problemen met reistijd, en als het mogelijk is om de
eigen school te blijven volgen, is (deel-)klinische behandeling vaak ook niet nodig.

Met name de patiënten die ernstig ondergewicht hebben en in fase 1 worden behandeld, krijgen daarom in beperkte mate school via een speciaal klasje. Curium-LUMC werkt hiertoe samen met de Leo Kannerschool, een school voor speciaal onderwijs in de regio Oegstgeest/Leiden.

Zodra dit mogelijk is, worden dan stappen ingebouwd om weer onderwijs op de eigen school te gaan volgen.

Patienten die bij Curium-LUMC poliklinisch worden behandeld, gaan natuurlijk vaak wel gewoon naar hun eigen school.

Ouders
Bij alle behandelvormen wordt het gezin zoveel mogelijk betrokken

Curium LUMC

Aanmelding en intake

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de polikliniek. Hiervoor zijn dagelijks telefonische spreekuren, op Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.30 uur tot 12.00 uur en dinsdag van 15.00 tot 16.30 uur via: (071) 515 9600

Bij elke aanmelding worden personalia, reden van aanmelding en hulpvraag genoteerd. Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of er een intakegesprek plaats zal vinden. In het intakegesprek worden de klachten en verwachting ten aanzien van de hulp die Curium-LUMC kan bieden besproken. De intakecommissie formuleert vervolgens een eerste conclusie en adviesover vervolgonderzoek en/of behandeling. Dit wordt als advies aan de patiënt en ouders voorgelegd. Vaak kan de behandeling meteen van start gaan, soms is er sprake van een wachttijd of zijn er eerst een aantal motivatieversterkende gesprekken nodig

Wachttijd-overbrugging

Curium-LUMC heeft tot nu toe geen lange wachttijd (terug te vinden op website). Jongeren die per se klinisch behandeld moeten worden, worden soms - in afwachting van behandeling op Unit H - middels een "Ziekenhuisje Thuis" programma opgevangen (door LUMC-Curium, of door een instelling elders). De jongeren die dan al bij Curium-LUMC in zorg zijn, gaan dan vaak ook beginnen met gezinsgesprekken.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website:

Je kunt ook bellen naar 071 - 5159600 voor meer informatie en vragen naar:
- dhr. E.M.M. van Alphen, kinder- en jeugdpsychiater,
- mevr. S.A.M. Lenssen, klinisch psycholoog
- mevr. K.H.Y. van Dongen (coördinatie)

Wil jij lezen hoe iemand die in Therapie is geweest bij Curium, dit heeft ervaren? Klik dan HIER en HIER.

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

xxx - Zaterdag 27 april 2013 07:57
Bezoek tijden zijn verandert ;)
Het is nu alleen op woensdag van 8 tot 9
en zaterdag en zondag van 1 uur tot half 4, ik kom er net vandaan ;)