Centrum Eetstoornissen Ursula Leidschendam

 

Centrum Eetstoornissen Ursula is het oudste en grootste gespecialiseerde centrum voor eetstoornissen. CEU biedt poliklinische, deeltijd en klinische behandelingen aan mensen met een eetstoornis, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis (ook wel bekend als binge eating disorder).

De behandelingen staan open voor iedereen vanaf 12 jaar bij wie als hoofddiagnose een eetstoornis is
vastgesteld. Vanaf 12 jaar poliklinisch en deeltijd, vanaf 18 jaar klinisch.

Behandelvormen jeugd

Poliklinisch

- Individuele begeleiding
De individuele begeleiding wordt verzorgd door een sociotherapeut. Een sociotherapeut is een hulpverlener die zich richt op de klachten van je eetstoornis van dit moment (het hier en nu) en hoe die jou belemmeren in je dagelijkse leven.

Met behulp van een dagboek houd je je eet en beweegpatroon bij, maar ook je gedachten en gevoelens rond eten en bewegen. Samen met de sociotherapeut maak je afspraken om stapsgewijs je eetgedrag te normaliseren. Je gedachten over eten, gewicht en je figuur worden ook besproken en je leert om positiever over jezelf te denken.

Aan het begin van elke afspraak (maar niet vaker dan één keer per week) wordt je gewogen. Dit helpt je om geleidelijk je gewicht te accepteren en om het verband tussen eten en gewicht helder te krijgen.

Klik hier voor meer informatie

- Pré-therapiegroep
Het komt vaak voor dat mensen met een eetstoornis met gemengde gevoelens tegenover een behandeling staan; aan de ene kant wil je er vanaf, maar aan de andere kant wil je absoluut niet aankomen. Als dit bij jou het geval is, kun je vóórdat je aan je behandeling begint deelnemen aan de pré-therapiegroep. Daarin krijg je meer informatie over eetstoornissen, de gevolgen ervan en de mogelijke behandelingen.

Deze groep wordt ook vaak gevolgd door mensen waarvan nog niet duidelijk is welke vervolgbehandeling (ambulante groep of deeltijd) het meest geschikt voor hen. De tijd in de pré-groep wordt dan gebruikt om je te observeren en in te schatten welke behandeling het beste is.

Deze groep bestaat uit 6 bijeenkomsten (1x per week). De groep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers en is bedoeld voor 12 tot 18 jarigen. Hij vindt plaats op vrijdagochtend.

Klik hier voor meer informatie

- Pubergroep
Voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar Anorexia, Boulimia, NAO of BED. De pubergroep bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten die elk ongeveer tweeënhalf uur duren. De bijeenkomsten bestaan uit een uur non-verbale therapie en een gespreksgroep die anderhalf uur duurt. Daarnaast wordt je elke week gewogen en hou je een eetdagboek en een eetschema bij.  

Het belangrijkste doel van de behandeling is het normaliseren van je eetgedrag. We willen er met jou ook achter komen wat de oorzaken zijn van het ontstaan van je eetstoornis en waarom het niet meer overgaat. Daarnaast hebben we in de therapie aandacht voor vragen die je hebt over jezelf en voor de ontwikkeling die je in deze levensfase doormaakt.

De pubergroep vindt plaats op maandagmiddag.

Klik hier voor meer informatie

- 3-daagse Deeltijd
Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met Anorexia, Boulimia, NAO of BED. De tijden zijn van 13.30/13.45 - 20.00, zodat je 's ochtends nog naar school kunt. Op maandag, woensdag en donderdag. 

De behandeling wordt gevolgd in een groep en je eet gezamelijk de avondmaaltijd. Daarnaast volg je therpieën als PMT, beeldende therapie en gespreksgroep.

Het algemene doel van de 3-daagse deeltijdbehandeling is om jou, samen met je ouders, te leren hoe je een evenwichtig dagelijks ritme kunt ontwikkelen, waarbij je eetstoornis onder controle komt of wordt opgelost. Je leert ook om te gaan met problemen die je in je dagelijks leven tegenkomt, die door je eetstoornis worden veroorzaakt, zoals vrije tijd en contacten met familie of vrienden.

Klik hier voor meer informatie over de jeugd deeltijd.

Behandelvormen Volwassenen 

Poliklinisch

- Poliklinische Groepsbehandeling Eetstoornissen
Deze groep is bedoeld voor mensen met een eetstoornis (Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en een gemengde eetstoornis), die voldoende baat kunnen hebben bij poliklinische behandeling. Het hoofddoel van de behandeling is het verminderen van de symptomen van de eetstoornis, omdat verstoord eetgedrag zichzelf grotendeels in stand houdt. Daarnaast is er aandacht voor de redenen waarom de eetstoornis is ontstaan en niet meer overgaat. Therapiedoelen kunnen zijn positiever over jezelf gaan denken en realistischer en positiever naar je lichaam leren kijken.

Klik hier voor meer informatie

- Adolescentengroep
De adolescentengroep is een psychotherapiegroep voor jongeren van 17 tot 23 jaar met een eetstoornis. In de groep werk je aan het normaliseren van je eetpatroon en probeer je irreële gedachten om te zetten in gezonde gedachten. Ook is er aandacht voor problemen die achter je eetstoornis schuil gaan.

De groep komt iedere week bij elkaar. Op regelmatig en van te voren vastgestelde momenten kunnen nieuwe deelnemers instromen. Je praat er met leeftijdsgenoten over je eetstoornis, maar ook over andere belangrijke thema's, zoals zelfstandig wonen, relaties en seksualiteit, lichaamsbeleving, opleiding en werk.

Klik hier voor meer informatie

- Poliklinische Binge Eating Disorder Groep
De Poliklinische groep voor mensen met een eetbuistoornis is een poliklinische behandeling voor mensen die lijden aan een eetbuistoornis (Binge Eating Disorder). Centraal staat het controle krijgen over eten en je beter voelen zonder daarvoor eten nodig te hebben.

De groep komt 16 keer bij elkaar, gedurende 24 weken. De eerste twaalf weken is er iedere week een bijeenkomst, daarna eens per twee weken. De behandeling bestaat uit cognitieve groepstherapie en het maken van huiswerkopdrachten.

Het doel van de behandeling is het opbouwen van een gezond eet- en bewegingspatroon, en het beter leren omgaan met de problemen die een rol spelen bij de eetbuistoornis. Daarnaast wordt er gezocht naar factoren die de aanleiding vormen voor de eetbuien en wordt er gewerkt aan het accepteren van je eigen lichaam. Afvallen is geen doel van de behandeling, al kan dit wel beperkt gebeuren.

Klik hier voor meer informatie

 - Poliklinische Begeleidingsgroep
De Poliklinische Begeleidingsgroep is bedoeld voor mensen die al jaren een eetstoornis hebben. Centraal staat het accepteren van de eetstoornis, en niet de behandeling ervan. De deelnemers proberen ruimte te scheppen om de kwaliteit van hun leven te verhogen.

In de groep bespreekt u met lotgenoten hoe u met uw eetstoornis kunt leren leven, nu ‘een gezond leven' niet langer haalbaar lijkt. Onderwerp van gesprek zijn onder andere: sociaal isolement, identiteit, dagbesteding, en afscheid nemen van idealen. De begeleidingsgroep kan ook dienen als tussenperiode waarin de eetstoornis zich kan stabiliseren, voordat u weer aan een nieuwe behandeling begint. De begeleidingsgroep is opgedeeld naar draagkracht in een ochtend -en middadgroep.

- Nazorg groepsbehandeling via internet
Groepsbehandeling via internet is bedoeld voor volwassenen met een eetstoornis (Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa) die de deeltijdbehandeling of poliklinische behandeling van hun eetstoornis hebben afgerond. U neemt wekelijks deel aan een speciale chatsessie op internet. De chatsessies worden begeleid door twee therapeuten. U bespreekt hoe u kunt vasthouden aan de resultaten die u heeft bereikt tijdens uw therapie en hoe u uw dagelijks leven weer kunt oppakken.

De deelnemers aan de groepstherapie via internet loggen in op de beveiligde website. Dat doet u iedere week, op een afgesproken tijdstip, gedurende 1,5 uur per week. De behandelduur is minimaal 3 en maximaal 9 maanden.

Klik hier voor meer informatie

- Terugvalpreventiegroep
- Boostergroep

Deeltijd

- 1 Dag per week Behandeling Anorexia - en Boulimia Nervosa
Eén dag per week Behandeling Eetstoornissen is bedoeld voor mensen die lange tijd zeer ernstige klachten hebben en voor mensen die onvoldoende baat hebben gehad bij minder intensieve behandeling. De eetstoornis is echter niet zo ernstig dat klinische behandeling nodig is.

U neemt één dag per week deel aan groepstherapie, waarin uw eetstoornis wordt behandeld. Daarnaast is er aandacht voor de oorzaken van de eetstoornis en voor factoren die de eetstoornis in stand houden. Het behandelprogramma bevat o.a. cognitieve groepstherapie en psychomotorische therapie.

Klik hier voor meer informatie

- 3 Dagen per week Dagbehandeling Anorexia - en Boulimia Nervosa
Deze behandeling is bedoeld voor mensen die lange tijd zeer ernstige klachten hebben en voor mensen die onvoldoende baat hebben gehad bij minder intensieve behandeling. De eetstoornis is echter niet zo ernstig dat klinische behandeling nodig is.

Tijdens de behandeling gaat u intensief aan de slag om uw eetgedrag en -indien nodig - uw gewicht stap voor stap op normaal peil te brengen. Hierbij wordt u groepsgewijs begeleid. Het behandelprogramma is heel breed en bevat zowel verbale onderdelen (zoals sociotherapie en cognitieve groepstherapie) als non-verbale onderdelen (zoals lichaamservaringstherapie en creatieve therapie). Uw groepsgenoten bieden u herkenning en steun.

Het hoofddoel van de behandeling is het verminderen van de symptomen van de eetstoornis, omdat verstoord eetgedrag zichzelf grotendeels in stand houdt. Daarnaast is er aandacht voor de redenen waarom de eetstoornis is ontstaan en niet meer overgaat. Belangrijke therapiedoelen zijn vaak positiever over jezelf gaan denken en realistischer en positiever naar je lichaam leren kijken. Ook leren om beter voor jezelf op te komen en minder perfectionistisch te zijn kunnen een doel zijn van de therapie.
De therapie vindt plaats op dinsdag, woensdag en donderdag.
Klik hier voor meer informatie

- 4 Dagen per week Dagbehandeling Eetstoornissen
Deze behandeling is bedoeld voor mensen die lange tijd zeer ernstige klachten hebben en voor mensen die onvoldoende baat hebben gehad bij minder intensieve behandeling. De eetstoornis is echter niet zo ernstig dat klinische behandeling nodig is. Wel kan er sprake zijn van ernstig ondergewicht. Het behandelprogramma is gericht op mensen die last hebben van een ernstige eetstoornis, namelijk Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, een gemengde eetstoornis en een eetbuistoornis (Binge Eating Disorder, BED).

Het hoofddoel van de behandeling is het verminderen van de symptomen van de eetstoornis, omdat verstoord eetgedrag zichzelf grotendeels in stand houdt. Daarnaast is er aandacht voor de redenen waarom de eetstoornis is ontstaan en niet meer overgaat. Therapiedoelen kunnen zijn positiever over jezelf gaan denken en realistischer en positiever naar je lichaam leren kijken.
De behandeling bestaat uit 4 dagen, van 9 tot 15.00/15.30 uur. De behandelduur varieert van 3 tot 9 maanden.
Er zijn twee groepen, 4.1 van maandag t/m donderdag en 4.2 van dinsdag tot vrijdag.

Klik hier voor meer informatie

- Deeltijd Binge Eating Disorder Groep
De Deeltijd Binge Eating Disorder Groep (BED Groep) is een deeltijdbehandeling voor mensen die lijden aan een eetbuistoornis. Centraal staat het controle krijgen over eten en je beter voelen zonder daarvoor eten nodig te hebben. De BED Groep komt een dag per week op maandag bij elkaar. De behandeling bestaat uit verschillende modules waarbij diverse therapievormen aan bod komen, zoals psychomotorische therapie en eetmanagement.

Het doel van de behandeling is het opbouwen van een gezond eet- en bewegingspatroon en het beter leren omgaan met de problemen die een rol spelen bij de eetbuistoornis. Daarnaast wordt er gezocht naar factoren die de aanleiding vormen voor de eetbuien en wordt er gewerkt aan het accepteren van je eigen lichaam. Afvallen is géén doel van de behandeling, al kan dit wel beperkt gebeuren.

Klik hier voor meer informatie

In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten therapie. O.a. Psychotherapie (cognitieve therapie), Eetmanagement, Sociotherapie, Non-verbale therapie en Gezins- en relatietherapie.

Klinisch

Er zijn drie verschillende groepen in de kliniek:

- Team 1: Groepspsychotherapie
U bent door de week in de kliniek waar u samen met een groep een intensief behandeltraject volgt (het weekend brengt u thuis door). Tijdens de behandeling gaat u intensief aan de slag om uw eetstoornis te doorbreken, te onderzoeken hoe de eetstoornis is ontstaan en welke factoren het probleem in stand houden. Inzicht in de samenhang tussen uw klachten en de onderliggende patronen is hierbij van belang.

Uw groepsgenoten bieden u herkenning en steun. Gezins- en relatietherapie kan een onderdeel van de behandeling zijn en vormt een brug tussen behandeling op de kliniek en thuis.
Belangrijke therapiedoelen zijn het positiever over uzelf gaan denken en realistischer en positiever naar uw lichaam leren kijken. Ook leren om beter voor uzelf op te komen en minder perfectionistisch te zijn, kunnen een doel zijn van de therapie. Het einddoel is een situatie waarin u dagklinisch of poliklinisch verder kunt.

Klik hier voor meer informatie

- Team 2: Groepstherapie
GRIP staat voor Groeps- of Individueel Programma en het is één van de drie klinische afdelingen van Centrum Eetstoornissen Ursula. De behandeling op de GRIP-afdeling is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met een eetstoornis die bijkomende klachten hebben en onvoldoende hebben kunnen profiteren van een minder intensieve behandeling. Op de afdeling kunnen mensen met elk type eetstoornis terecht; anorexia nervosa, boulimia nervosa en een niet-anderszins omschreven eetstoornis. Bij bijkomende klachten kunt u denken psychiatrische klachten zoals depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen of traumagerelateerde klachten.

Voor de GRIP-behandeling verblijft u van maandagochtend tot vrijdagmiddag in de kliniek, omdat u een intensief behandelprogramma volgt. De behandeling is gericht op het normaliseren van uw eetpatroon en gewicht en op het krijgen van grip op bijkomende klachten. Er is aandacht voor de oorzaken van uw eetstoornis en de factoren die uw eetstoornis in stand houden.

Klik hier voor meer informatie

- Team 3: High Cure
De afdeling is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met een zeer ernstige en/of complexe eetstoornis waarbij ook sprake kan zijn van ernstige lichamelijke of psychiatrische klachten. De High Cure afdeling is daarnaast gericht op mensen die baat hebben bij een individuele (en intensieve) aanpak van de behandeling

Tijdens de behandeling verblijft u dag en nacht in de kliniek, omdat u een intensief behandelprogramma volgt. U werkt op uw eigen manier aan uw eigen doelen die te maken hebben met de symptomen van uw eetstoornis, het verbeteren van uw kwaliteit van leven en het voorkomen van terugval. Het achterliggende doel van de High Cure behandeling is om u verder te helpen naar een minder intensieve behandeling.

Klik hier voor meer informatie

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

monique - Donderdag 13 mei 2010 18:20
De ursula is flink verbouwd volgens mij bij mij waren er niet zoveel kleuren toen,het is wel gezelliger nu,heb je wel nodig in die rot tijd wat de meiden/jongens hebben.
Cindy - Zaterdag 3 juli 2010 22:05
Ik heb een vraagje,

Ik moet misschien , als ik nog meer afval, naar de Ursula kliniek. Maar er ataat hiet niet dat het ook voor NAO is.. En dat heb ik wel.
Dus vraag ik me af of dat nu wel of niet word behandeld in de Ursula Kliniek.
Iemand een idee?

Kuss
mod6 - Zaterdag 3 juli 2010 22:40
Jahoor Cindy, ook met NAO kun je geholpen worden bij de Ursula.

Bedoel je in het algemeen of de klinische behandeling?

Liefs van mod6
Maxime - Woensdag 14 maart 2012 23:38
Ik heb 26 maart mijn intake bij de Ursula ik ben benieuwd een ding weet ik al wel het wordt klinisch omdat eerdere behandelingen niet hielpen..
Rain* - Dinsdag 20 maart 2012 21:36
o god, ik ook de 26e..
gaan we samen maxime haha
x - Woensdag 19 december 2012 22:47
Ik heb bij curium gezeten en in januari heb ik mijn intake bij ursula omdat het nog steeds niet goed gaat :(
not happy - Donderdag 3 januari 2013 07:52
heb sinds 27 november een prothese zowel boven als onder. Kan nog steeds niet kauwen ,malen of bijten. Alles zit nu veels te los en moet met kleefmiddel op plaats gehouden worden. Heb nuri,s voor een jaar voorgeschreven gekregen en eet daarnaast ook bambix en nurix. Dit dan zonder ptothese anders geeft het teveel druk op mijn gehemelte. Ik blijf afvallen en dat is erg beangstigend. hen inmiddels ook vaak gewoon geen eetlust meer. Hoe ga ik dit volhouden? ik probeer om shakes te maken maar ben niet zo,n grote drinker zit erg gauw vol.Heb iemand nog en tip voor mij. Over 7 weken gaan ze kijken of ik opnieuw moet happen en ander gebit krijg. Zolang moet ik het volhouden. Ben moeder van 3 kinderen(alleenstaand) en dus altijd wel druk.
Christine - Maandag 21 oktober 2013 17:27
Not happy, juist omdat je zo mager bent, voel je je snel vol. Je maag is namelijk langzamer gaan werken. Probeer toch steeds een klein beetje meer in te nemen, stapje voor stapje, dan gaat je maag weer wat normaler werken. Misschien ook fijn om eens met een dietiste te spreken?
Suc6!
hoi - Dinsdag 10 december 2013 15:07
Hoelang staat er een ''wachtlijst'' bij het Ursula?
D - Zaterdag 11 januari 2014 20:20
zou dit niet weer een keer bijgewerkt kunnen worden. vindt het namelijk heel handig, maar volgens mij zijn best wel wat dingen veranderd en de links sturen je alleen maar naar de hoofdsite van Ursula
Tiffany - Zondag 6 april 2014 22:32
Wat gaat er eigenlijk met het oude gebouw gebeuren?
W - Maandag 16 juni 2014 09:17
Volgens mij is het gebouw nu gesloopt, zonde want het was een mooi en degelijk gebouwd gebouw.
Mandy - Maandag 11 mei 2015 13:44
Ik vind het heel eng om behandeld te worden in de Ursula kliniek. Heb zelf overgewicht met als diagnose eetstoornis nao.
Diede - Zaterdag 4 juli 2015 16:21
Helemaal eens met D! Ik word zelf behandeld bij de Ursula en veel dingen kloppen niet meer. Graag zou ik hier informatie over willen hebben die recenter is.
DC - Zondag 27 december 2015 17:53
Sta nu ook op de wachtlijst, heb een mail gehad dat over zo´n week of 5 waarschijnlijk een intake gaat plaatsvinden, vind het enorm spannend allemaal! Ben ergens ook bang dat ik te hoge verwachtingen heb.