Amarum, expertisecentrum voor eetstoornissen

 

Amarum is een expertisecentrum voor eetstoornissen met vestigingen in Zutphen en Nijmegen. Patiënten kunnen zich vanuit heel Nederland bij ons aanmelden. Amarum behandelt alle vormen van eetstoornissen bij volwassenen (Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, eetbuistoornis, eetstoornis NAO). Bij kinderen van 12 tot 16 jaar biedt Amarum behandeling voor anorectische en boulimische problematiek. Ook biedt Amarum hulp en ondersteuning aan ouders, partners en andere naasten.

Behandelingen
In de behandeling is jouw denken en doen rondom eten, lichaam en gewicht het belangrijkste aangrijpingspunt. Behandeldoelen zijn bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van het eetpatroon en het eetgedrag, op gewichtsherstel en op het verbeteren van het lichaamsbeeld of de lichaamsbeleving. In de loop van de behandeling kunnen ook overige problemen aan de orde komen als die de eetstoornis mee in stand houden. Goede, effectieve behandelingen zijn het streven. Kort als het kan, lang als het moet.

Familie/naasten
Amarum vindt het belangrijk om familieleden en partners van mensen met een eetstoornis te betrekken bij de behandeling. Binnen een behandeling kan soms een speciaal partner- of gezinsgesprek plaatsvinden. In de meeste deeltijdbehandelingen en klinische behandelingen van Amarum worden oudergroepen en partnergroepen aangeboden. Daarnaast organiseert Amarum samen met Ixta Noa (zelfhulporganisatie) zes keer per jaar een familiebijeenkomst in Zutphen of Nijmegen. Deze bijeenkomsten worden 's avonds gehouden en zijn bedoeld voor mensen met een eetstoornis en direct betrokkenen uit hun omgeving.

Behandelvormen
Amarum biedt ambulante behandelingen, deeltijdbehandelingen en klinische behandelingen aan. Veel behandelingen vinden plaats in groepsvorm. In de behandelingen worden verschillende therapievormen en -onderdelen ingezet, met een stevige basis in de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast biedt Amarum specialistische behandelingen voor jeugdigen vanaf 12 jaar.

a. Ambulante behandeling
Ambulante behandeling wordt zowel in groepsverband als individueel aangeboden in Zutphen en Nijmegen. Een behandeling duurt meestal een halfjaar tot een jaar en er wordt gewerkt met duidelijke afspraken over de aanpak van de eetproblemen. Deze worden van tevoren vastgelegd in je behandelplan.

b. Deeltijdbehandeling
Bij een deeltijdbehandeling kom je een tot vier dagen per week naar Amarum voor een samengesteld behandelprogramma.
Een deeltijdbehandeling is bedoeld voor mensen die onvoldoende baat hebben (gehad) bij ambulante behandeling van hun eetstoornis en voor wie klinische behandeling niet nodig is. De meeste therapieonderdelen worden groepsgewijs aangeboden.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende behandelprogramma's:
Anorexia en Boulimia Nervosa:
* Eendaagse pretherapiegroep
* Driedaagse deeltijdgroep
* Vierdaagse deeltijdgroep

Eetbuistoornis (Binge Eating Disorder)
* Eendaagse deeltijdgroep

c. Klinische behandeling
Heb je met ambulante behandeling of deeltijdbehandeling niet het gewenste resultaat kunnen boeken? Of is er sprake van een zeer ernstige eetstoornis die meer vraagt dan deeltijd? Dan heeft Amarum een klinische groep voor de behandeling van Anorexia en Boulimia Nervosa of een eetstoornis NAO (vanaf 16 jaar). Ook kunnen andere psychische of lichamelijke problemen of de thuissituatie aanleiding geven tot opname in de klinische groep.

In het begin van de behandeling zijn de doelen vooral gericht op het normaliseren van het eetpatroon en het gewicht en het stoppen of verminderen van het compensatiegedrag. Later in de behandeling komen de functie van de eetstoornis en de in standhoudende factoren meer aan de orde.

De klinische groep biedt een behandelprogramma met verschillende therapieonderdelen, die grotendeels groepsgewijs plaatsvinden. De groep is samengesteld uit patiënten die in verschillende fasen van hun behandeling zitten. De gedachte achter groepsbehandeling is, dat je van elkaar leert en steun, begrip en aanmoediging ontvangt. De behandeling vindt vijf dagen per week plaats. Je overnacht in de kliniek van het RGC Zutphen en je gaat in de weekenden naar huis.

d. Behandeling jeugd
Amarum heeft een speciale behandeling voor jeugdigen van 12 tot en met 15 jaar met Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa (of een eetstoornis NAO). Het betreft een intensief ambulant aanbod waarbij de ouders zeer nadrukkelijk worden betrokken.
De behandeling is gebaseerd op het werk van de Maudsley-groep (Maudsley Hospital in Londen), die een succesvolle vorm van gezinsbehandeling heeft ontwikkeld. De behandeling start met ouder- of gezinsgesprekken, later gevolgd door individuele gesprekken met de jongere. Ook psychomotorische therapie behoort tot de mogelijkheden. Gezinstherapeut, systeemtherapeutisch medewerker, psycholoog en psychomotorisch therapeut werken hierbij nauw samen. Doelen van de behandeling zijn niet alleen het verbeteren van de eetstructuur, het eetgedrag en het lichaamsbeeld van de jongere, maar ook het binnen het gezin leren omgaan met (het kind met) de eetstoornis.

Aanmelden
Als je je wilt aanmelden voor een behandeling bij Amarum, dan kun je contact opnemen met het secretariaat. De secretaresse vraagt je om een aantal persoonsgegevens en maakt een belafspraak met een hulpverlener voor je. Tijdens deze belafspraak wordt er gevraagd naar de reden van je aanmelding en wordt een inschatting gemaakt of Amarum je de juiste behandeling kan bieden. Als blijkt dat je bij Amarum op de juiste plek bent, dan volgt een uitnodiging voor intake. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Intake op één dag
Natuurlijk wil je graag zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. Vandaar dat je tijdens de intake bij Amarum verschillende medewerkers op één dag ziet (in plaats van op verschillende dagen). Aan het eind van de dag krijg je te horen wat de diagnose is en wordt met je besproken hoe je behandeling eruit kan gaan zien. Op deze manier kan zo snel mogelijk de juiste behandeling worden gestart.
Het intaketraject bestaat uit een diagnostisch gesprek, een lichamelijk onderzoek en een adviesgesprek. Ook ouders en/of partners worden hierbij uitgenodigd. Zij kunnen aanwezig zijn bij de gesprekken en ontvangen uitleg over de rol van ouders en partners in de behandeling van de eetstoornis.

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Woppie - Zaterdag 4 december 2010 14:48
Zijn er ook mensen met Boumilia opgenomen geweest in Amarum?
Zo ja, ervaringen?
LtotheA - Zondag 13 mei 2012 18:20
Ik sta momenteel op de wachtlijst van het RGC. Tot nu toe niet erg te spreken over Amarum.. ze hebben al flink wat fouten gemaakt in het opstellen van mijn behandelplan en qua communicatie valt er ook nog het een en ander aan te merken!!
Denisee.. - Maandag 5 november 2012 15:55
@ LtotheA
Ik ben tot nu toe ook niet erg te spreken over Amarum,
vooral de communicatie vind ik daar echt flut geregeld.
Nijntje - Donderdag 20 december 2012 19:20
Vraagje, ik heb denk ik binge eating disorder en ik vraag me af of je hiermee ook opgenomen kan worden? dit zou ik erg fijn vinden. Klinkt natuurlijk raar, maar ik weet dat dat heel erg helpt bij mij..

groetjes
Anoniem - Vrijdag 15 februari 2013 17:11
Er worden wel mensen met boulimia opgenomen, maar niet met BED. Maar daar is wel een speciale groep voor volgens mij.
erik - Vrijdag 7 juni 2013 11:21
Zijn er ook positieve meldingen over amarum ?. Met betrekking tot goede resultaten ?
Lola - Vrijdag 28 maart 2014 16:35
Ja ik wil ook wel graag wat meer ervaringen horen... Ik ga hier misschien een doorverwijzing voor krijgen via mijn GGZ, waar ik nu zit, maar als ik dit zo lees...
aphrael - Vrijdag 1 augustus 2014 23:11
Ik ben in de kliniek geweest in 2012, daarna de 5daagse , terugvalpreventiegroep en nu een nazorg traject. Ik ben wél tevreden !
bloem - Dinsdag 7 oktober 2014 20:24
Ik vraag me af waarom er geen klinische behandeling is voor mensen met BED, want ook ik zou dat wel fijn vinden, aangezien ik alleen woon en de kans op eetbuien 's avonds het grootst is...
Noom - Dinsdag 30 oktober 2018 17:45
Als mensen vragen hebben over Amarum, stel gerust!
Ashley - Woensdag 5 december 2018 14:07
Hi Noom,
Ik heb vandaag een verwijzing gekregen naar Amarum.
Zou je kunnen vertellen hoe het daar allemaal een beetje is?