Adolescentenkliniek Erasmus MC (Rotterdam)

 

Erasmus MCDe afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) is binnen het Erasmus MC een middelgrote afdeling met 32 klinische bedden, 14 dagbehandelings-plaatsen en ongeveer 150 fte medewerkers. De afdeling staat wat patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreft zowel regionaal/nationaal ook internationaal sterk op de kaart.

Het EMC biedt zorg aan kinderen en jongeren met bijvoorbeeld ADHD, autisme of gedragsstoornissen. Daarnaast mag de afdeling zich in het bijzonder gespecialiseerd noemen in de diagnostiek en behandeling van eetstoornissen, angststoornissen, stoornissen bij zeer jonge kinderen, en in psychiatrische complicaties of aspecten bij kinderen en jeugdigen met lichamelijke aandoeningen.


Poliklinisch (af en toe gesprekken)
De polikliniek van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam behandelt ook eetstoornissen. Kinderen t/m 18 jaar kunnen hier terecht.

Onderzoek: De diagnostische fase bestaat uit een psychiatrisch of psychologisch onderzoek, dat is opgebouwd uit een aantal onderzoekscontacten. Deze zien er in het algemeen als volgt uit:

 • intakegesprek met ouders en kind/jeugdige
 • vervolgcontact(-en) ouders
 • vervolgcontact(-en) kind/jeugdige
 • psychodiagnostisch onderzoek bij kind/jeugdige
 • contact met anderen, bijv. leerkracht (na toestemming van ouders/jeugdige vanaf 12 jaar)

Niet alle onderzoeken op de polikliniek verlopen op deze wijze. De diagnostische fase voor kinderen en jeugdigen met een lichamelijke aandoening of ziekte, of met een (vermoedelijke) eetstoornis verloopt via een alternatieve route, evenals kortdurende psychiatrische consultatie/screening, aangevraagd door hulpverleners vanuit een andere instelling.

Wanneer alle onderzoeken afgerond zijn en de resultaten bekend zijn, vindt er overleg plaats tussen de verschillende betrokken disciplines: een kinder- en jeugdpsychiater, een arts of psychiater in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater, een (GZ-) psycholoog of psychotherapeut. Gezamenlijk vormen zijn een advies dat met de onderzoeksresultaten in een adviesgesprek met u en uw kind wordt besproken. Eén van de mogelijke adviezen kan zijn kinder- en jeugdpsychiatrische behandeling.

Behandelingen: de behandeling van kinderen en jeugdigen met emotionele en gedragsproblemen op de polikliniek varieert, zowel in vorm en duur als in intensiteit. Hieronder enkele mogelijkheden:

· psycho-educatie
· medicamenteuze behandeling
· psychotherapie
· gezinstherapie

De behandeling van uw kind vindt plaatst door het team voor onbegrepen lichamelijke klachten, eetproblematiek en (in ontwikkeling) psychiatrische problematiek bij jonge kinderen van 0 t/m 3 jaar. Het team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater aan het hoofd en uit één of meer (GZ-) psychologen en een of twee artsen of psychiaters in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater.

Wachttijd poli-bezoek: 1 week.

EMCDeeltijd (meerdere dagdelen per week)
Wanneer jij in staat bent je dagelijkse bezigheden, zoals school, een stage of soms werk, zo veel mogelijk te doen, kan je deze vorm van behandeling volgen. Je bent 14 jaar of ouder. Dit wordt echter meestal niet gedaan bij jongeren met eetproblematiek!

De deeltijdbehandeling is niet op de Adolescentenkliniek zelf, maar op de dagbehandeling op de begane grond. Je komt 's middags, na school of je werk, naar de Adolescentenkliniek om therapieën te volgen. In deze groep zijn er 6 jongeren die tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds de deeltijdbehandeling volgen. Dat is op 3 dagen per week: op maandag, dinsdag en donderdag.

De meeste therapieën volg je met de groep, maar op dinsdag is er ook ruimte om met je vragen aan te kloppen bij een begeleider. De themagroepen volg je samen met de jongeren die zijn opgenomen op de Loods.

Meer informatie?
Vraag de uitgebreide informatiefolder over 'De Vaart' op bij ons secretariaat via: 010 - 703 45 51.


Klinisch (12 t/m 21 jaar)
De Adolescentenkliniek is een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en is dus geen gespecialiseerde eetstoorniskliniek. Dat betekent dat je ook in de groep zit met jongeren die geen eetstoornis hebben.

Er wordt echter wel gebruik gemaakt van een fase-programma dat specifiek op eetstoornissen gericht is. Ook is er één keer per week een diëtist op de afdeling, waar je individueel contact mee hebt.

Het is een kliniek voor kortdurende opnames van gemiddeld drie maanden. Dit kan één of meerdere keren verlengd worden, per vier weken. Er zijn 14 bedden, verdeeld over 2 groepen: de Loods, de open groep (8 bedden) en de Werf, de gesloten groep (6 bedden).

Het programma omvat o.a.:

 • Creatieve therapie
 • Groepspsychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psychomotorische therapie (PMT)
 • Sociale vaardigheidstraining (SVT)
 • gezinstherapie en educatieve therapie/school
 • Ook ouder-en-gezinsgesprekken horen bij de behandeling.

Aanmelding en intake
Je kunt je niet zelf aanmelden bij de kliniek, dat doet je huidige behandelaar of de instelling waar je al bent. Vervolgens heb je een intakegesprek, samen met je ouders en het liefst ook samen met je huidige behandelaar.

3 tot 4 weken later heb je een tweede gesprek, waarin wordt besproken wat er tijdens de behandeling gedaan gaat worden, en waarin de behandeldoelen worden opgesteld.

Meer informatie
's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
010 - 703 45 51 (secretariaat)
010 - 703 23 30
email: m.eekma@erasmusmc.nl
Vraag de uitgebreide informatiefolder op bij het secretariaat.

Afdelingshoofd:
Prof. Dr. F. C. Verhulst, kinder- en jeugdpsychiater.
Prof. Dr. F. Verheij, kinder- en jeugdpsychiater.
Integraal Medisch Unithoofd:
Mw. A. Vandersmissen, kinder- en jeugdpsychiater.

De Adolescentenkliniek van de afdeling Kinder- en Jeugd Psychiatrie is gehuisvest in het Dp-gebouw (Psychiatrie) en is bereikbaar via Ingang 1 ('s-Gravendijkwal 230) of via Ingang 2 (poliklinieken) van het Erasmus MC en niet via de ingang van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.

Bron: Erasmusmc.nl

Wil je een ervaringsverhaal lezen van iemand die in behandeling is geweest bij het EMC, lees deze dan HIER over de klinische opname en HIER over de deeltijdtherapie.

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

John Winstanley - Maandag 12 september 2011 08:46
My Daughter Jennie (19), has become obsessed with losing weight, and eats so little that I am afraid she (if she isn't already)heading for anorexia.
Jennie dose lots of sport, works at the supermarket on the cah till, has very few friends and is losing weight at an alarming speed.
I have tried to talk to her about this, but unfortunately she will not accept she has a problem.
I am a tempory worker, and have to go away from home a lot and leave her on her own. I am very very worried about maybe having to do this again in the near future, please help me with this, I'm very, very worried about Jennie.
Kind regards,
John Winstanley.