Antidepressiva

 

De hersenen regelen allerlei zaken in ons lichaam. Om dit goed te kunnen doen, is er communicatie nodig tussen de hersencellen in je hoofd. Die communicatie tussen de cellen verloopt via de zogenaamde ‘neurotransmitters'. Dat zijn stofjes in je hoofd die door de ene hersencel worden afgescheiden, en door de andere worden opgenomen.

Bepaalde soorten van deze neurotransmitters, namelijk serotonine en noradreline, zijn verantwoordelijk voor onze stemmingen. Hoe meer er van deze stoffen aanwezig is in de hersenen, en hoe actiever ze zijn, hoe beter, blijer en vrolijker we ons voelen.

Bij een depressie is er een tekort aan deze stoffen in je hersenen. Bijvoorbeeld omdat ze te snel weer worden opgenomen door de cel die ze gemaakt heeft. Daardoor kunnen ze hun werk niet lang en goed genoeg doen, en gaat er iets mis in de regulatie van je stemming.

jonge vrouw wilsbekwaamheid anorexia
Fotografie: Haley

Antidepressiva kunnen ervoor zorgen dat de opname van de stoffen geremd wordt, zodat de stoffen beter hun werk kunnen doen en je stemming beter is.

Starten met anti-depressiva
Helaas werken anti-depressiva niet meteen zodra je ze voor het eerst inneemt; je moet ze 2 tot 6 weken gebruiken voordat je er iets van merkt. Het middel voert namelijk wel meteen zijn werking uit, maar het probleem is dat je lichaam automatisch een ‘tegenreactie' geeft, die de werking ongedaan maakt. Het duurt een aantal weken voordat je lichaam ‘gewend' is aan de plotselinge verandering in je hersenen, en je lichaam stopt met het tegenwerken.

Daarnaast is het de kunst om de juiste dosering te vinden, waarbij het middel voor jou goed werkt. De ene persoon moet er namelijk meer van slikken voordat hij er effect van merkt dan de ander. Je vindt de juiste dosering door onder begeleiding van de psychiater of arts op te bouwen, en samen te evalueren of het middel iets doet.

Afvlakking
Antidepressiva kunnen ervoor zorgen dat je negatieve stemmingen minder heftig zijn. Gevolg is echter vaak dat ook je positieve stemmingen minder "heftig" worden. Het vlakt de 'toppen' van je stemming als het ware af. Als je veel last hebt van 'afvlakking', is het vaak raadzaam om de dosering iets te verlagen. Het is de kunst om de dosering te vinden waar jíj je het prettigst bij voelt.

Maken ze je  beter?
Nee, antidepressiva zullen niet zorgen dat in één keer alles over is. Ze worden bijna altijd voorgeschreven in combinatie met therapie, zodat je ook werkt aan de problemen die je tegenkomt in je leven en de manier waarop je dingen doet.

Antidepressiva kunnen hier echt wel een belangrijk steuntje in de rug zijn.

Want als jij één en al negativiteit bent is het vaak lastig om iets te bereiken in therapie. Daarom werken medicijnen in combinatie met therapie juist vaak goed. 

Bijwerkingen
Helaas kunnen de antidepressiva ook zorgen voor negatieve effecten; de bijwerkingen van medicijnen. Het verschilt per persoon of je last hebt van bijwerkingen en in welke mate. Voorbeelden van bijwerkingen zijn misselijkheid, nervositeit, hoofdpijn, slapeloosheid, minder zin in seks, vermindering van de eetlust en gewichtstoename. Sommige van deze blijven aanhouden zolang je de medicijnen gebruikt. Andere komen alleen in het begin voor. De ernst van de bijwerkingen hangt vaak ook samen met de dosering die je slikt. Je moet altijd het profijt dat je van het middel hebt afwegen tegen de bijwerkingen die je ondervindt.

Stoppen met antidepressiva
Je moet nooit zomaar stoppen met antidepressiva. Je lichaam kan slecht deze verandering en je kunt dan last krijgen van allerlei klachten. Het is beter om de dosering langzaam af te bouwen. Ook dan kun je nog last hebben van ontwenningsverschijnselen, als misselijkheid en ‘schokjes' in je hoofd. Deze gaan echter vanzelf over na een tijdje.

Het is aan te raden om niet direct te gaan afbouwen zodra je je beter voelt. Om de kans op terugval te verkleinen kun je de medicijnen beter nog een half jaar blijven slikken.

Lees ook: antidepressiva afbouwen.

Gebruik
Antidepressiva worden niet alleen gebruikt voor depressies, maar ook voor een aantal andere psychische stoornissen.
Bijvoorbeeld:

  • Paniekstoornis
  • Dwangstoornis
  • Sociale Fobie
  • Algemene angststoornis
  • PTSS
  • Boulimia: het gebruik van het antidepressivum Prozac kan het aantal eetbuien verminderen.


Bij anorexia helpen antidepressiva in principe niet, tenzij de anorexia veroorzaakt is door een depressie. Bovendien is het zo dat antidepressiva niet werken bij (ernstig) ondergewicht.

Enkele veelgestelde vragen over antidepressiva aan de psychiater

Wat zijn de door u meest voorgeschreven antidepressiva medicijnen?
Veel voorgeschreven middelen uit de groep van de serotonine heropname remmers (SSRI's) zijn fluoxetine (prozac), sertraline (zoloft), citalopram (cipramil) en fluvoxamine (fevarin). Uit de groep van de tricyclische antidepressiva (TCA's) worden vaak nortryptiline (nortrilen), clomipramine (anafranil) en amitryptiline (tryptizol) voorgeschreven. Ook venlafaxine (efexor) is een veel voorgeschreven middel dat in een soort tussencategorie valt.

Wat is de werking van antidepressiva?
Alle antidepressiva (AD) zijn er op gericht het evenwicht van verschillende belangrijke stoffen in de hersenen (neurotransmitters) te herstellen.

De verschillende groepen Antidepressiva grijpen in meer of mindere mate op de verschillende neurotransmittersystemen aan. Vrijwel allemaal beïnvloeden ze ook de neurotransmitter serotonine, die een rol speelt bij het ontstaan van o.a. stemmings-, angst- en dwangstoornissen.

Waarom krijgt niet iedereen dezelfde antidepressiva?
Voor verschillende Antidepressiva zijn verschillende indicatiegebieden. Psychiaters werken in principe volgens de multidisciplinaire richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, waarin de behandelingen voor psychiatrische aandoeningen zoals depressies (stemmingsstoornissen), angststoornissen, eetstoornissen, dwangstoornissen, psychotische stoornissen, beschreven zijn.

Zoveel mogelijk wordt gewerkt met interventies (therapie en medicatie) waarvan de effectiviteit is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek (evidence based). Soms is het nodig af te wijken van de richtlijn; dit kan om allerlei redenen zijn. Daarnaast spelen cliënt gebonden factoren mee bij de keus voor het Antidepressiva, bv interacties met andere medicijnen die de cliënt gebruikt, lichamelijke aandoeningen, het verdragen van bijwerkingen.

Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen? Wat kun je hier zelf aan doen?
Bijwerkingen van de SSRI's (zie boven) zijn vooral maagklachten en duizeligheid. Bijwerkingen van TCA's (zie boven) zijn vooral duizeligheid en hartkloppingen. Alle Antidepressiva kunnen in de instelfase wat toegenomen onrust en agitatie geven. In de bijsluiter van de meeste AD wordt zowel gewichtstoename als gewichtsafname als mogelijke bijwerking genoemd.  Meestal verdwijnen of verminderen bijwerkingen na 1 of 2 weken. Belangrijk hierbij is langzaam insluipen van Antidepressiva en ook de continue dagelijkse inname. Bij te vaak een dosis overslaan (vergeten) merk je meestal extra bijwerkingen door schommelingen in de bloedspiegel.

Kom je in gewicht aan van Antidepressiva? 
In de bijsluiter van de meeste Antidepressiva wordt zowel gewichtstoename als gewichtsafname als mogelijke bijwerking genoemd. In de praktijk is echter bij de individuele cliënt heel vaak geen sprake van invloed op het gewicht. Bij cliënten met eetbuien wordt regelmatig, als een Antidepressiva geïndiceerd is, gekozen voor fluoxetine (prozac) omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit eetbuien kan doen verminderen. Dit effect is waarschijnlijk een gevolg van vermindering van impulsiviteit (en dus ook impulsieve eetbuien).

Zijn antidepressiva verslavend?
Antidepressiva zijn niet verslavend in tegenstelling tot angstdempers en slaapmiddelen (benzodiazepinen).

Kan je het oneindig lang blijven gebruiken?
Wanneer daar een indicatie voor is kun je op voorschrift van een arts Antidepressiva langdurig blijven gebruiken. Het blijft altijd een afweging van effect op de psychiatrische klachten versus de ervaren bijwerkingen.

Kan je er overgevoelig of resistent (ongevoelig) voor raken door langdurig gebruik?
Overgevoeligheid voor Antidepressiva komt voor, maar niet door langdurig gebruik; je merkt dit dan direct bijv door ernstige bijwerkingen in de instelfase. Antidepressiva kunnen niet tot gewenning en verslaving leiden. Het komt wel eens voor dat onder gebruik van Antidepressiva een stemmings- of angststoornis terugkeert, maar dit is niet een gevolg van gewenning (verslaving) maar heeft dan met andere factoren te maken bij de individuele client. Wel kan een depressie therapieresistent zijn, d.w.z. dat het niet lukt resultaat te bereiken op de stemmingsklachten met medicatie en psychotherapie.

Hoe weet je of het nog nodig is om Antidepressiva te slikken?
Na een eerste depressie of episode van een angststoornis is het van belang om 6 tot 9 maanden na herstel nog door te gaan met de medicijnen om zo min mogelijk risico te lopen op terugkeer van de depressie. Daarna kan i.o.m. de arts/psychiater afbouw overwogen worden. Bij terugkerende depressies of episodes van angststoornissen kan het soms aangewezen zijn om langdurig medicatie te blijven gebruiken. Het is belangrijk dat de psychiater hierover een medicatie-advies geeft.

Is er ook een alternatief voor Antidepressiva?
Er is vooralsnog geen "alternatief" middel bekend dat in wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief is gebleken voor behandeling van stemmings- en angststoornissen.

Hoe kan je Antidepressiva het beste afbouwen?
AD worden het best langzaam uitgeslopen om bijwerkingen bij afbouw te minimaliseren. In één keer stoppen geeft meestal veel bijwerkingen en bovendien een groter risico op terugkeer van klachten. Het is altijd van belang af te bouwen i.o.m. een arts/psychiater om gezamenlijk de afwegingen te maken rondom voor- en nadelen van het medicatiegebruik danwel eventuele afbouw.

Waarom wordt in sommige eetstoornisklinieken zoveel zyprexa voorgeschreven? Een antipsychoticum waar je van aankomt....?
Olanzapine (zyprexa) wordt regelmatig voorgeschreven bij eetstoornisclienten omdat het een van de weinige medicijnen is die bewezen effectief kunnen zijn bij bepaalde symptomen van anorexia nervosa; om die reden is het een van de weinige medicijnen die opgenomen is in de multidisciplinaire richtlijn eetstoornissen. Het indicatiegebied is bewegingsdrang/hevige angst in het kader van anorexia nervosa. Quetiapine (seroquel) is een mogelijk alternatief dat in dezelfde categorie van atypische antipsychotica valt. Paroxetine (seroxat) is een antidepressivum en heeft een ander indicatiegebied.

Atypische antipsychotica zoals olanzapine of quetiapine kunnen gewichtstoename veroorzaken, maar dit is ook heel vaak niet het geval; vaak is het positieve effect van meer rust, minder bewegingsdrang, minder angst een erg belangrijk en positief resultaat.

Worden antidepressiva volgens u te snel voorgeschreven?
Naar mijn mening wordt in het algemeen door psychiaters een zorgvuldige afweging gemaakt bij iedere individuele cliënt over het al dan niet bestaan van een indicatie voor Antidepressiva. Een medicatie advies wordt vervolgens met de cliënt grondig besproken. Op grond daarvan wordt een beslissing genomen. Naar mijn mening is er hier geen sprake van te snel voorschrijven van antidepressiva.

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Hannah - Dinsdag 29 maart 2011 12:31
Super duidelijk bericht! Echt fijn, ik snap er nu veel meer van.
Lotte - Dinsdag 29 maart 2011 14:51
Ik heb vanuit de kliniek Sertraline (zoloft)(150 mg) En Olanzapine (zyprexa)(7.5 mg) meegekregen. De zoloft heb ik twee jaar geslikt en de zyprexa 1 jaar. Pas toen ik ging proberen om af te bouwen merkte ik dat ik er niets van merkte. Die medicijnen hebben dus nooit echt geholpen eigenlijk. Ik slikte ze ook terwijl ik nog op ondergewicht zat, dus niet zo slim van die kliniek dat ze mij die dingen gaan geven terwijl het niets uithaalt met ondergewicht. Ik kan pas weer met medicijnen gaan beginnen als ik op een gezonder gewicht zit. Maar dat zit er voorlopig nog niet in. Nu moet ik het doen met therapie en motivaties. Dat is mijn medicijn.
spidermonkey - Dinsdag 29 maart 2011 16:23
bij zyprexa is t juist zo dat t ook op ondergewicht werkt...bij rintveld bouwen ze het ook af zodra je op gezond gewicht zit (doorgaans...)
ik heb ook zyprexa gehad (op ondergewicht) en merkte er wel degelijk wat van, alleen op gezonder gewicht kreeg ik meer last van eetbuien.

m - Dinsdag 29 maart 2011 17:00
Ik heb zo'n beetje alle antidepressiva geprobeerd die mij zouden kunnen helpen, maar geen van alle heeft (helaas) gewerkt.. Dit bedoel ik niet om mensen af te schrikken, maar het komt best vaak voor dat in ieder geval niet de eerst antidepressiva die je krijgt ook meteen werkt. Soms werkt het
5e of 6e antidepressiva pas.
Sophie - Dinsdag 29 maart 2011 17:02
Er is nog een bijwerking vergeten, want van antidepressiva kun je ook sucidaal worden. dat is de reden dat ik ze niet slik.
M. - Dinsdag 29 maart 2011 18:28
Nog even een positief berichtje: Ik slik sinds een jaar antidepressiva (citalopram) en ben er erg 'blij' mee. Van de bijwerkingen had ik in het begin een klein beetje last (droge mond en wat hoofdpijn), maar dat verdween al snel en ik heb nu echt nergens meer last van.
Alhoewel ik me er in het begin hevig tegen verzette en het idee dat ik een pilletje nodig zou hebben echt belachelijk vond, ben ik echt erg blij dat ik ermee ben begonnen. Ik heb veel meer grip op en plezier in m'n leven nu!
- Dinsdag 29 maart 2011 18:32
Ik heb een tijdje fluoxetine geslikt, maar daar werd ik heel erg sucidaal van. Uiteindelijk ben ik daar dus mee gestopt en ben ik overgegaan op zyprexa maar ook dat hielp niks bij mij.
Maar ik heb van andere wel gehoord dat het bij hun wel werkt, dus het is echt bij iedereen verschillend.
Luna - Dinsdag 29 maart 2011 19:38
Vriendin van mij gebruikt prozac voor haar depressie. Eerst viel ze af.. nu komt ze aan door eetbuien, hoe komt dat dan?!
L.. - Dinsdag 29 maart 2011 20:06
Mijn psy stelde voor om ook medicatie te gaan gebruiken, maar dit wil ik niet. Ik ken iemand die vroeger dat ook heeft genomen en die is nu nog veel ernstiger geworden. De medicijnen kunnen soms nodig zijn maar het kan toch nooit goed zijn als je hersenen nog niet eens volgroeit zijn? Het is misschien niet bewezen maar men weet toch ook niet zeker dat het hersenen kan aantasten als ze nog niet volgroeid zijn? Maar in het algemeen ben ik ook wel meer voor alternatieve geneeswijzen zonder medicatie. Ik hoef geen chemische dingen in mij. ;)
@L - Dinsdag 29 maart 2011 20:13
antidepressiva voor mensen jonger dan 18 wordt veelal ook afgeraden.
Willy - Maandag 8 augustus 2011 12:41
Antidepressiva is niet zo onschuldig als men misschien denkt. Ga maar eens naar de site van Fernand Haesbrouck, hij heeft een boek geschreven met als titel: De fraude met serotonine en dopamine. Hier blijkt ook dat antidepressiva gewoon drugs zijn, waar je eigenlijk maar beter niet aan kunt beginnen. Ik heb zelf na 10 jaar gebruik al twee afbouwpogingen gedaan, zonder succes, ben nu aan de derde bezig, daar ik op deze site heb gelezen dat je er op de duur zelfs dement van kunt worden of Alzheimer kunt krijgen.
maumuy - Maandag 12 december 2011 18:56
it is all in the head, ik geloof dat anti-depressiva meer kapot maakt dan je lief is, er zijn ook tig bewijsfilmpjes van op youtube,

maar ja, ik heb geen medicijnen gestudeerd,
het is het bewijs voor mij dat we in een maatschappij leven, waarin we het uiteindelijk allemaal alleen moeten doen,
die pillen moeten dat...maskeren wat mij betreft.

ons voedingspatroon, dat wat we zien in de supermarkt is ook niet echt UP voor je mind,
ja ik sta heel negatief tegen over anti-depressiva,
dat is mijn mening,

ik geloof wel dat mensen het ..dan maar...gaan slikken en dus ook nodig hebben, om dat scherpe randjes er vanaf te halen, maaar ik ben er van overtuigd dat het ook op een manier kan...zonder dat pilletje dus, alleen hebben we die manier nog niet uitgevonden of kunnen we het niet toepassen of durven we het niet toe te passen.
@maumuy - Maandag 12 december 2011 21:12
het heeft mij erg geholpen. ik heb ze inmiddels weer afgebouwd. Maar het heeft zeker geholpen, dus je oordeel is wat kort door de bocht
lisa - Maandag 2 januari 2012 02:13
nooit nooit en dan ook nooit weer! het ging zoveel slechter met je toen ik medicijnen had. ik werd ontzettend suicidaal en de hele rem ging eraf... ik werd ook net een zombie.maar goed ik nam ze altijd braaf in de veronderstelling dat ze heus wel eens gingen doen, wat ze moesten doen. ik kan me ook niet eens meer herrinneren wat ik allemaal heb geslikt ik had nml. een psych die nogal fan was van medicijnen. zo staat hier dat er altijd zorgvuldig wordt gekeken per client, nou die van mij dacht geloof ik dat het snoepjes waren... zo'n slechte ervaring dat ik hier door amper nog medicatie durf in te nemen ongeacht waar het voor is.
Soso - Woensdag 14 maart 2012 09:35
Ik ben sinds kort begonnen met Fluvoxamin... ik slik het nu ongeveer 3 to 4 weken en merk dat ik juist in een dip raak. Ik heb begrepen dat dat gaat verdwijnen en dat het straks beter gaat? Iemand ervaring met deze medicatie?
sam - Zaterdag 14 april 2012 13:07
Ik slik al een paar maanden venlafaxine en ervaar het als tevreden. ik ben van mening dat medicatie ook niet werkt als je daarnaast ook geen therapie volgt. Het is tenslotte ook geen wonder middel. Het is makkelijk om een medicijn af te kraken als je zelf compleet in de war bent en er verder weinig aan doet.
Remco - Dinsdag 24 april 2012 11:33
Het is onzin dat mensen met een depressie of andere psychische stoornis een tekort aan neurotransmitters hebben.Of dat je van een hogere dosis serotonine blijer wordt. In dit artikel wordt de farmaceutische industrie na gepraat terwijl er nul wetenschappelijk bewijs voor is. En geloof mij;..ik heb er naar gezocht. Feit is dat men nog niet precies weet wat een AD met je doet. Graag zie ik bovenstaand artikel gestaafd met onderzoek
sjef - Maandag 21 mei 2012 19:19
ik slik nu 1x daags venlafaxine en s,avonds 50mg seroqeul.ik moet er nog mee beginnen.weet iemand iets van deze combinatie?en kan het kwaad?
nadine - Zaterdag 3 november 2012 07:20
ik zou moeten zeprexa opstarten maar ben bang,
ik loop hyperactief van de onrust, kan niet stilzitten heb geen intresse in eten,
durf het echt niet te nemen,
ander zoals gewone anti depressivums helpen niet, maakt het nog erger,
wat moet ik toch doen,
nadine
Sebastiaan - Woensdag 19 april 2017 12:45
Nadine,

Ik slik nu 3-4 jaar zyprexa, en wat ik merk is dat ik vreetbuien krijg, die ik al een tijd onder controle heb, en dat ik dikker geworden ben, omdat zyprexa water vasthoud.

Het is een goed werkend middel, maar het enige nare is, bij mij tenminste, het aankomen.

Hoop dat je hier iets aan hebt.
D. - Vrijdag 9 november 2012 17:06
Ik slik sinds 14 augustus 2012 iedere dag 10 mg. paroxetine. Vanwege ptss en een daarbij ontwikkelde paniekstoornis.
Dit is een heel fijn geschreven stuk, nu begrijp ik eindelijk waarom ik de eerste 2 weken last had van veel bijwerkingen. Ik werd in het begin nog angstiger en heel somber, mijn mond werd kurkdroog (zo droog dat mijn tong pijnlijk werd,) in de avond kreeg ik altijd rusteloze benen, mijn eetlust verdween, mijn darmen werden heel actief en daardoor had ik toen regelmatig diarree, het zweet brak me vaak uit, vooral 's nachts en ik kon bijna niet meer slapen. Om me de eerste 2 weken een beetje rustig te houden mocht ik tijdelijk oxazepam slikken.
Die bijwerkingen trokken gelukkig allemaal weg en ik begon me ook steeds beter te voelen. Daarnaast heeft het een onverwacht positief effect op mijn menstruatie, die is minder pijnlijk geworden. Ik heb wel duidelijk bijna geen zin meer in seks (orgasme blijft ook vaak uit of is een stuk minder intens) mijn darmen zijn ook nog altijd drukker dan vroeger en in plaats van slecht slapen, ben ik nu vaak moe. Verder heb ik heel levendige dromen (incl. nachtmerries) en dat is vaak niet fijn, vooral niet omdat ze zo realistisch zijn en ik dan soms verward wakker schrik. Ik val wel snel in slaap, eindelijk, want door de ptss lag ik eerder juist urenlang wakker, schrok ik midden in de nacht wakker na een nachtmerrie en vervolgens kreeg ik een heftige paniekaanval of ik huilde mezelf in slaap.
Ik ben blij met paroxetine. Ondanks de lage dosering helpt het mij al heel goed. Ik hoef niet eens op te bouwen, mijn psychologe is daar ook op tegen, alleen als ik een grote terugval krijg en daar niet zelf uit kan komen.
e. - Maandag 12 november 2012 18:04
Ik slik nu ruim een jaar zyprexa, en 8 maanden sertraline.

Zyprexa heeft me heeeeel veel rust gegeven, ik slaap er heerlijk door, bewegingsdrang nam af en minder harde gedachten zegmaar. Het nadeel is wel dat je afvlakt, tenminste zo ervaar ik dat. Ik ben er ong 3 weken mee gestopt, wat resulteerde in een ziekenhuis opname (kwam niet door het stoppen hoor, maar het stoppen hielp de anorexia zegmaar ;))
Sertraline, daar heb ik al die tijd nog niet veel van gemerkt tot vorige week, nu ik op 125mg zit! Mijn suïcidale gedachtes worden minder scherp!
Dus al met al, nog een positieve ervaring!
G. - Dinsdag 13 augustus 2013 11:03
Voor iedereen die aan antidepressiva wil/gaat beginnen: kijk eerst de documentaire "The Marketing of Madness" (2009). Volledige docu staat op youtube. Hier wordt uitgelegd wat de voordelen vs. de consequenties voor je kunnen zijn.
jet - Maandag 2 september 2013 21:55
Ik slik nu al ruim 11 jaar anti-depressiva, de eerste 4 jaar fluoxetine, de laatste 7 jaar venlafaxine (75mg).
In die 11 jaar is de kwaliteit van mijn leven zoveel beter geworden, ik kan eindelijk functioneren naar behoren. Ik heb nog steeds mijn goeie en mijn slechte dagen, maar ik ben niet langer de speelbal van mijn stemmingen/hormonen. Ik zou bijna zeggen: ik voel me normaal, zoals ieder ander. En je weet pas hoe fijn dat is, als je al sinds je vroege kindertijd met depressies kampt en jarenlang allerlei therapieën hebt doorlopen.
Mijn huisarts wil dat ik stop, want ze vindt dat ik al te lang dit soort middelen slik. Ik wil echter helemaal niet stoppen, ik neem nog liever een andere huisarts ;-) !
Ik beschouw mijn depressies als een chronische ziekte, zoiets als astma of diabetes of zo. Niemand vindt het raar als je voor dat soort ziektes medicijnen moet nemen. Maar op dit soort psychische mankementen ligt nog een enorm taboe.
Silly3350 - Donderdag 10 oktober 2013 10:07
Ik heb vanaf mijn puberteit last van depressies, heb heel veel therapie gehad. Uit alle therapie leerde je wel wat., maar echt helpen deed het niet. Anti-depressiva heb ik altijd afgehouden omdat er toch een taboe op is en een gevoel van schaamte., dat ik het niet zelf kon. Op mijn 58e toch begonnen en na enkele weken en hele nare bijwerkingen, voelde ik mij steeds beter worden. Toch bleef de schaamte, niemand, behalve man en enkele vriendinnen wisten er van en vooral mijn kinderen niet. De huisarts stelde steeds voor om te minderen, wat ik braaf deed en om te stoppen. Dat heb ik geweten. Doodziek en meteen begonnen de depressieve klachten weer. Gelukkig heb ik vandaag weer nieuwe tabletten gekregen en hoop dat ze snel werken. Ik ken ook alle artikelen en boeken die er over geschreven zijn en wat de invloed van de pharmatheutische industrie is. Maar als je het nodig hebt, is dat gewoon zo en wees blij dat het bestaat. Ik ben het dan ook helemaal eens met de vorige schrijfster. Het is een aandoening en bij mij heet het dysthemie, chronisch depressief
peter - Maandag 14 oktober 2013 17:13
Hallo,
Ik ben nu sinds 2 maanden erg somber en heb nergens zin in. Ik zit alleen maar te piekeren weet niet wat ik moet doen.Ik ken mijn geaardheid maar niet accepteren en het maakt me gek. Wat als mijn omgeving erachter komt? Wat als ik alleen achter blijf? Ik zie iedereen om me heen happy maar ikzelf maar niet. Ik werk nu al bijna 2 maanden niet meer.Ik zit vaak bij me zusje omdat zij het weet van mijn geaardheid maar toch ken ik mijn rust niet vinden.In 2005 was ik uit de kast gekomen bij mijn ouders en zussen en dat luchtte op. Daarna heb ik tot 2 maanden geleden super happy geleefd totdat er iemand mij 2 maanden geleden vroeg waarom ik nog geen vriendin heb en of ik mss homo zou zijn. Dit veroorzaakte zoveel paniek en angst dat ik er nu nog last van heb. Ik voel me angstig,depressief en ik kan niet meer genieten.Morgen een afspraak met psycholoog ,maar ik weet niet of dat gaat helpen. Ik kan me maar niet accepteren,en het spookt constant door me hoofd waarom ik nou op mannen val!! Ik wil het niet zijn en het maakt me gek.Ze zeggen door jezelf te accepteren komt het goed. Soms probeer ik ,maar de negatieve gedachten laten het maar niet toe. Wat kan ik het beste doen. Zal anti depressiva mij helpen om het anders te bekijken en ik er meer vrede mee heb. Ik voel me zo verdrietig/somber.Ken nergens plezier uit halen en lach nergens om. Ik wil weer happy zijn!! :(
beestje - Maandag 13 januari 2014 20:22
Waarom kan je de medicijnen niet gewoon blijven slikken. Als het toch niet schadelijk is dan kan je er toch gewoon mee door blijven gaan ook al voel je je weer helemaal de oude?
Nancy - Donderdag 8 mei 2014 09:51
Ik slik vanaf 1999 AD heb 6 tot 7 pogingen gedaan te stoppen maar zonder resultaat. Ik had ze nodig vanwege angstaanvallen. Maar een tijd geleden kwam ik Nico Moerkerken tegen (Google) die gaat dieper op je ziel in, ja raar maar waar naar je vorige levens. Die kwam erachter waar die angst vandaan kwam. Ik ben langzaam af gaan bouwen (3 mnd) en nu 3 weken helemaal gestopt en buiten duizelingen nergens last van. Misschien zat het tussen mijn oren geen flauw idee maar ben er wel vanaf. Ik hoop dat het zo blijft zoals het nu is. Helemaal heppie :-) ik wens iedereen veel succes x
Lisah - Zaterdag 28 februari 2015 16:47
Ik ben bijna 69 jaar en gebruik 14 jaar 60 mg Prozac per dag. Ja, ik ben dikker geworden, maar ik kan daar mee leven. Ik heb geen last meer van depressies en prijs mijzelf gelukkig met dit middel. Ben wel jaren lang begeleid door een psychiater.
Ik beschouw het als een chronische ziekte, waarvoor in mijn geval Prozac uitermate effectief is.
Farid - Woensdag 1 april 2015 11:48
niet verslavend???? BULL SHIT. Ik gebruik al 10 jaar. Vraag maar aan iemand die gebruikt of die er zomaar mee kan stoppen. Je zal ontwenningsverschijnselen krijgen en heel langzaam moeten afbouwen, omdat je lichaam eraan verslaafd is geraakt.
Rita - Woensdag 8 april 2015 23:47
Al jaren heb ik met tussenpozen prozac geslikt om er even weer doorheen te komen na heftige periodes in m'n leven.
Ik lijdt aan DMS en dit zal nooit beter worden. Er zijn me zelfs moa remmers voorgeschreven een klassiek middel. Dit spul kan gevaarlijk op je bloeddruk werken.
Momenteel slik ik niks maar wordt wel weer mezelf met pieken en dalen. Ik heb besloten dat ik ben wie ik ben en zal daarmee dealen op mijn manier. Van antidepressiva wordt ik vlak en maakt alles met niks meer uit. Iedereen fietst dan over me heen wat ook weer negatief werkt in mijn leven. Als het helemaal niet goed gaat neem ik rust en sluit me af en daarna gaat het weer een beetje.
John Doe - Zaterdag 11 april 2015 15:38
Ik heb liever antidepressiva, dan het 'zware last meedragen' gevoel moet je eigenlijk eens proberen met beide handen (als het ware bidden) in elkaar gevouwen op je hart leggen en naar achteren drukken op je hart. Dat gevoel heb ik jarenlang gehad en heeft iedereen die depressief is. Continu.

Ben er eindelijk dankzij deze middelen vanaf. Het enige nadeel wat ik met deze middelen heb is dat ik 's ochtends niet de vrolijkste ben daar baal ik van, kunnen die slimme dokters dat niet oplossen?

Als dat het enige is heb ik liever 's ochtends chagrijnig dan de hele dag zelfmoordneigingen. Geloof me dat wil je echt niet.
sjanie - Zaterdag 6 juni 2015 19:09
ik heb jaren geleden zoloft geslikt, ik was er zo door opgeknapt echt fantastisch. ik noemde het een wonderpil! Ik was gestopt en probeerde het zonder.
Helaas ben ik na een jaar of 7 weer teruggevallen en ben sinds vandaag weer begonnen, nu maar hopen dat het net zo helpt als toen!
kelly - Woensdag 22 juli 2015 17:29
Ik slik vanaf dec 2013 paroxetine 10 mg . Omdat ik overbelast was . Mijn lichaam gaf aan dat het op was . Heb de laatste jaren veel mee gemaakt . Dacht dat ik alles wel redelijk had verwerkt. Maar nu blijkt wel van niet. Heb nu een burn out. Heb een test bij de huisarts gedaan. Doordat mijn lichaam niet meer wilde heel moe en had bijna alle burnout verschijnselen die er bij horen . Maar vooral ook angst paniek onrustig en alles is mij teveel.De paroxetine is nu verhoogd naar 15 mg begon mij weer beter te voelen en had aan gegeven weer te werken. Heb toen in 1 week de 5mg paroxetine er weer afgehaald dacht dat het wel kon . Heb ongeveer 6 weken 15 mg geslikt en daar weer terug naar 10mg en begon mij helemaal niet goed te voelen de bijwerkingen waren mij de baas. Ben nu weer 3,5 week aan de 15 mg maar voel nog geen verbetering. Heeft deze schommeling zoveel inpact op mijn hersenen en was ook met de tijden van inname aan het schuiven geweest. Van 18:00 naar 12:00 en nu weer naar 18:00 .Wie heeft hier ervaring mee..........Gr kelly
kelly - Woensdag 22 juli 2015 18:10
Ik heb overdag geen eetlust en de ochtend kan ik erg moeilijk op gang onrustig angstig paniekerig. volgens de huisarts hoort dit bij de burnout je lichaam is opgebrand . Toen ik in 2013 begon nam ik ze altijd om 18:00 in dit ging goed. Maar nu weet ik het niet meer.
Van wanneer ik ze het beste in kan nemen omdat die burn out ook mee speelt en en schommelingen van mg en tijdstip. Van de afgelopen weken ( de mg ) en nu deze week schommeling met de tijden. Bij de apotheek zeiden ze het medicijn werkt 24 uur . Je kan het proberen....... het geeft geen problemen. Maar ik heb toch mijn twijfels....
Wie heeft tips of uit eigen ervaring. ...

Gr kelly

kelly - Woensdag 22 juli 2015 18:19
En s avonds voel ik mij goed.
johnny - Donderdag 6 augustus 2015 23:41
Was 41 toen ik volledig leeg was .Kreeg Citalopram ,na een paar zware weken
begon het tewerken ,en hoe.Wat volgde waren de meest fantastische jaren sinds me 20ste.Echt een fijn leven .De werking stopte in 2013 ,ook door verlagen e,d.en huwelijks problemen (is wel weergoed gekomen) Sindsdien gaat het niet meer echt goed .De 2 psychiaters die ik trof ,dachten nou niet echt met me mee.Vanmorgen bij de dokter geweest krijg volgende week een ander middel ,en hoop toch zo dat het weer toppie met me gaat.
Tarly - Woensdag 21 oktober 2015 21:54
Liever leven met een AD dan dood door een depressie en al die kortzichtige berichtgeving van mensen dat het rotspul is en frauduleus en en en. Het verschilt per persoon, daarom kun je het soul niet gewoon bij de drogist krijgen. Dit zul je in overleg met een arts moeten nemen.

Voor mij betekende het het verschil tussen leven en dood. En ik zou niet meer zonder willen. Dan maar ongezond en met risico's en Alzheimer en weet ik wat ze allemaal niet voor engs zouden doen. Ze maken het voor mij mogelijk om te léven. Meer dan genoeg, dan maar met een risico. Dat is het echt meer dan waard.
help - Zaterdag 28 november 2015 22:34
Tarly
Bedankt voor je berichtgeving ! daar en zo denk ik er ook over.
8 Jaar vecht ik tegen depressie, sporten, gezond eten, mindfullnes, homeopatisch, e.t.c. niets werkt volledig en komt telkens weer terug.
A.D. vermeden omdat ik als de doods bang voor ben, maar ergens na alles te hebben uitgeprobeerd bang ben dat A.D. de enig uitweg mischien is om mijn leven te redden.
en als ik daardoor mijn leven goed er bij voelt...so be it.... ik wordt zooo moe van iedereen en al die kortzichtig berichtgeving. wil je dood of door medicatie een beetje gelukkig leven hebben
F - Woensdag 30 december 2015 15:59
Wat een negatieve berichten over medicijnen. Ik heb ook heeeeeeeel lang getwijfeld of ik het zou nemen. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan want anders was ik wss dood geweest. Dus mensen.... Ik raad het je aan!!! Waarom zou je jaren ongelukkig leven als het ook anders kan?! En de mensen die er negatief over zijn, zijn gewoon hartstikke bang!!! ZONDE! Zonde van je leven!!! Ik slik clomipramine, nu al 4 jaar en ik voel mij heel goed. In het begin inderdaad last gehad van bijwerkingen, maar dat was niks vergeleken wat ik allemaal mee maakte voordat ik eraan begon!
elf - Woensdag 10 februari 2016 09:21
kan er iemand me vertellen welke ad niet teveel onrust heeft ?,
of combinatie het is meer voor een angststoornis ik volg dan nog zware therapie maar in de ochtend word ik gewoon gespannen stress onrust en hup dan begint het weer dank alvast
annebel van veen - Zaterdag 27 februari 2016 18:13
ja het valt niet mee het leven ,zit zelf na een jaar zonder weer aan de pillen ,was 20 kilo afgevallen zoveel was ik verdikt door de ad en dat zal er nu wel weer bijkomen helaas
toch is de rust die ik ervoor terugkrijg me meer waard ,geen angst meer rustig denken daarom ben ik weer begonnen ,het leven is te druk en te snel voor mij en met ad kan ik het aan . groetjes aan iedereen
wim - Maandag 29 februari 2016 20:04
top medicein paroxetine 20 mg tegen depresie ik slik ze een maand is als of ik nieuw leven begint echt topppppe groetjes
Anneke - Dinsdag 8 maart 2016 11:19
Ik slik 2 maanden clomopramine 25mg hoelang duurt het voordat het werkt.
Ik ben er zo slaperig en misselijk van gr Anneke
.
Merel - Vrijdag 2 juni 2017 20:26
Hoi, hoeveel weken heeft het uiteindelijk geduurd voor het werkte?
Eva - Maandag 2 mei 2016 22:37
Volgens Peter Götzsche is het een 61 jaar oude leugen, dat je antidepressief raakt door een onbalans van chemische stofjes in je brein. Uitgevonden in 195 door de voorzitter van een vereniging voor biologische psychiatrie in de VS.
Mirre - Maandag 9 mei 2016 19:17
Ivm een burn out heb ik 15 maanden mirtazapine geslikt. Ik kon eerste helemaal niets, Zelfs douchen was me teveel. Somber voelde ik me overigens niet. Maar mijn lijf had het opgegeven, leek het.
De mirtazapine werkte super snel, na 3 dagen had ik veel meer energie en dat werd alleen maar beter. Het heeft mij heel goed geholpen. Wel heb ik ook een psycholoog bezocht.
Het afbouwen ging ook goed, ik heb afgebouwd tot 1 ml vloeibaar. Toen ik helemaal stopte ben ik goed ziek geweest, een maand of zo. Echt hevige ontwenningsverschijnselen.
Het slapen werd na het stoppen een groot probleem. Ik kwam niet verder dan 3 uur per nacht. Na 4 maanden slapeloosheid ben ik begonnen met amitriptyline 10 mg. Hierop sliep ik heel goed en had geen bijwerkingen.
3,5 maanden geleden ben ik gestopt met de amitriptyline. Langzaam afgebouwd en verder geen klachten ondervonden. Helaas gaat het slapen niet zo goed. Ik heb een chronische ziekte, een pijnsyndroom. Door het gewoel de hele nacht heb ik een forse toename van pijn. Ook werkt amitriptyline pijnstillend, dus dat merk ik nu ook goed. Ben er nog niet uit of ik weer ga beginnen.

Mirre - Maandag 9 mei 2016 19:19
Ik vraag me gewoon af wat AD doet op de lange termijn met je hersenen.
Wie het weet mag het zeggen.
maia - Vrijdag 13 mei 2016 23:04
Ik slik fluoxetine,8 jaar en quetiapine,3 jaar, om te kunnen slapen.
ik kan mijn fulltime beroep niet uitoefenen zonder een goede nachtrust en ik kan niet het vrolijke vrouwtje zijn zonder fluoxetine.mijn leven is zwaar door omstandigheden.
toch ben ik een zonnetje voor de mensen voor wie ik werk en kan ik een steun en toeverlaat voor mijn groot gezin zijn.ik functioneer!!
het zorgt dat ik het leven aan kan, ik heb ptss.
mensen, als je door moet in het leven voor je gezin,werk,dieren vind ik dat dit een super beste keuze is die ik gemaakt heb.
Wie weet wat de e-sigaret, de "verse" groentes, fruit, en de vleesindustrie ons brengt na 20 jaar?ik leef nu en het gaat me goed!
elf - Dinsdag 31 mei 2016 09:08
Maia
Maar de bijwerkingen van fluoxetine ??
Viel dit mee ??
Peter - Dinsdag 9 augustus 2016 13:43
Mijn eerste depressie begon als ik 23j was lag in de zetel plots kreeg ik zware angstgevoelens ben nu 50j was onlangs weer eens gestopt met mijn medicatie ben nu weer 6dagen bezig met anafranil hopelijk begin ze snel weer te werken nu ik weet dat ik npoit zal mogen stoppen da doe ik niemeer ook zo slecht da ik mij weer gevoeld heb en zware angsten het is een chronische ziekte daar moet ik mij bij neerleggen grtz
peter
Lola - Woensdag 31 augustus 2016 20:23
Wanneer mag je eigenlijk beginnen (welke leeftijd)
Noëlle - Zaterdag 22 oktober 2016 15:13
Ik heb een hele tijd prozac gehad. De eerste twee weken was ik heel erg ziek (lichamelijk ziek) maar vanaf toen ging het steeds beter en ik denk dat door de prozac ik wel veel sneller beter ben geworden dan als ik het zonder had moeten doen...
Asje - Maandag 6 februari 2017 14:25
NoA
Asje - Maandag 6 februari 2017 15:01
Ik heb prozac gebruikt met tussenpozen vanaf mijn 28ste geloof ik. Altijd al een somber kind geweest die niets v/d wereld snapte, wist ik veel dat ik toen ook al depresief was. Mijn vader was ook depressief, dus waarschijnlijk overgeerfd. Na veel veranderingen storte alles in mekaar, ben daar erg gevoelig voor. Ben ooit begonnen met 10 mg., na verloop van jaren zat op op het max. van 80 mg. Hielp niet meer, ook vanwege zware burnout en ziekte en problemen, scheiding ect. Diverse therapien hebben niet geholpen. Wat ik nu precies heb weet ik niet. Wat ik weet is dat mijn schildklier te traag ging werken rond mijn 25ste ongeveer, ik heb ptts, angsstoornis en ben chronish depressief, ik ga nu mijn 7de jaar in...Vorig jaar okt. opgenomen in ziekenhuis, geopereerd aan galwegen en galblaas eruit. Nieuwe spych. gekregen. Ik had sinds 6 jaar dexamfetamine erbij voor mijn burnout en het werkte super voor mijn depressie alleen werd ik steeds zieker en de dagelijkse uitwerking van dexamfetamine was afschuwlijk. Deze moest ik dan dempen met 80 mg. traxene en 40mg. prometazine.Ik wilde gaan sporten maar ze lieten mij niet toe omdat ik niet kon eten door de dexamfetamine. Vorig jaar maart gestopt met dex. en sindsdien in een nog zwaardere depressie gezakt. Dat is dus nu een jaar geleden en een jaar lang uitgezeten...Net mijn spych. gebeld of ik niet weer terug kon op de prozac. Hij is sceptish omdat ik tussendoor vele andere antidepressiva heb geprobeerd die niet aansloegen. Hij zei mij dat ik een moeilijk leven heb en dat daardoor de depressie komt. Dat kan wel zo zijn maar moet ik dan maar niets proberen? Het is nu trekken aan een dood paard. Ik had een stabiel leven voor mezelf opgebouwd voor mijn scheiding. Ik was een onafhankelijke sportieve vrouw, had leuk werk een sociaal leven en daar is werkelijk niets meer van over. Als ik geen dochter had gehad voor wie ik er zo graag wil zijn was ik hier niet meer geweest. Vanavond mijn eerste prozac a 20 mg. nemen. Ik weet het niet meer, het is een kip en het ei verhaal geworden en ik voel me niet serieus genomen, wat een hel. Dit wens ik niemand toe....en volgens mij ben je na een aantal jaar wel eens uit getherapiet. Zou graag feedback horen. Dank u.
Asje - Maandag 6 februari 2017 15:04
maia,

heb je voor je fluoxetine ook wat anders gebruikt?
Kelly - Dinsdag 18 april 2017 18:31
Ik heb 16maanden paroxitine genomen en nu sinds 2 maanden volledig afgebouwd, zijn er nog mensen die na 2 maanden nog ontwenningsverschijnselen hebben ( duizelig , hartkloppingen..kan me iemand feedback geven dank u
Merel - Vrijdag 2 juni 2017 20:28
Kan wel 3 to't 4 maanden duren
els - Zondag 4 juni 2017 11:42
Goedemorgen allemaal,
Sinds een maand of 8 gebruik ik dagelijks 100 mg Sertraline. De huisarts raadde mij dit aan vanwege een al jarenlange durende angst- en paniekstoornis en een niet zo heel zware depressie.
De bijwerkingen waren de eerste tijd niet zo fijn, zeg maar erg! De paniekaanvallen verergerden, misselijk, totaal geen eetlust en wekenlang zitten somberen op de bank. Na een maand of 3 begonnen de wolken weg te trekken en nu, na 8 maanden voel ik me eigenlijk heel erg goed: ben weer redelijk opgewekt (behalve 's morgens) ben weer aktief in huis en betrap mezelf erop dat ik soms weer loop te neuriën door het huis. Dus heel prettig allemaal.
Maar: in plaats van aankomen in gewicht ben ik juist behoorlijk aan het afvallen. Ik eet gewoon (volgens mij). Het enige verschil met vroeger is dat ik nu geen wijn meer drink, want dat valt bij mij niet zo goed meer.
Nu is mijn vraag aan andere Sertraline-gebruikers: Wie is er nog meer behoorlijk wat afgevallen, ik ben nu na 8 maanden zo'n 8 kilo kwijt en er beginnen alarmbelletjes te rinkelen bij me (tja, zonnetje-in-huis zal ik wel nooit worden ;) )
Ik zou heel graag reakties ontvangen.
Jetty - Donderdag 11 april 2019 09:14
Graag zou ik willen weten hoe het nu met je gaat?.. ik ben in de 5 week van sertraline.. en het begint iets te doen... Ik ben ook erg afgevallen. Ik gebruik dit middel voor een burnout.
A - Zaterdag 22 juni 2019 18:59
Beste,

Ik heb hetzelfde. Ben nu ongeveer 6 maanden aan de Sertraline ivm dwanggedachten. Rustig opgebouwd tot 200mg per dag. Het werkt erg goed maar ook ik ben afgevallen terwijl ik minder sport (conditie is aanzienlijk achteruit gegaan) en normaal eet. Ik was al vrij dun en ben nog eens 5kilo afgevallen. Hoe hebben jullie dit aangepakt?
Femfee - Woensdag 26 juni 2019 14:50
Ik neem nu 6 maand sertraline. Heb redelijk veel last van rusteloze benen, duizeligheid, hoofdpijn en steeds moe.
Anja - Zaterdag 10 augustus 2019 13:39
Kan je beter aan je dokter vragen of heb je dat al gedaan?
X - Vrijdag 26 oktober 2018 18:35
Wat voor invloed heeft het gebruik van antidepressiva op de maatschappij?
en hoe gaan mensen om met depressie als ze de medicatie niet kunnen veroorloven?
Ikke - Zondag 1 maart 2020 16:35
Antidepresiva zijn gratis
Wel moet je eerste keer apotheek kosten betalen
Sammy - Zaterdag 14 maart 2020 14:34
Ik ben sinds afgelopen zaterdag begonnen met fluoxetine 20 mg capsules. Daarvoor slikte ik een aantal dagen diazepam 5 mg om mijn angst die 24/7 echt al 6 weken aanwezig was te onderdrukken. Ik was zo bang om met de fluoxetine te beginnen ivm de bijwerkingen.
Ik had namelijk veel maag darm problemen die bij mij veel angst gevoelens opwekte .

Maar een aantal dagen (4) diazepam geslikt te hebben 1x daags ....durfde ik toch te gaan starten met fluoxetine. Ik nam deze in de avond omdat ik dan hoopte zo min mogelijk of een aantal uren bijwerkingen te kunnen onderdrukken met slaap.zondag..maandag....dinsdsg nergens geen last van...wauw dacht ik nog zal ik dan toch een x geluk hebben!?
Woensdag avond begon ik mij licht afgevlakt/depressief te voelen....donderdag kots misselijk...diarree hartkloppingen en snelle hartslag...droge mond....rillingen...zweten....moeite met plassen...ik dacht wat the hell neeeeee...
Psychiater gebelt en hij adviseerde mij om IPV 20 mg fluoxetine capsule te over stappen naar 10 mg fluoxetine tablet.

Het is nu zaterdag en heb nu dus 2 dagen fluoxetine overgeslagen/gestopt....heb vrijdag nog niet het recept opgehaald en wilde eerst uitzieken want lig nu al 2 dagen stront ziek op bed...diarree kotsmisselijk en erg duizelig....

Ik durf dus eigenlijk niet te starten met de fluoxetine bang dat als ik dadelijk wellicht beter ben weer zo ziek word....en zo ziek voelen 2 weken o weet ik veel hoelang kan ik echt niet aan!!!!

Ik reageer namelijk heel snel gevoelig op medicijnen.

Daar wat iemand 10 mg diazepam voorgeschreven krijgt heb ik aan 2 mg genoeg.

Maar ik heb heeeel veel dingen mee gemaakt
Veel innerlijke onrust
Altijd druk en gestresst
Veel trauma's
En dus nu ook angstaanvallen.

Ik wil eindelijk gelukkig gaan worden en na de dood van mijn zoontje....kunnen en willen genieten van het leven en van mijn wel gezonde kind dat wij nu hebben.

Ik ben radeloos!

Op alleen de diazepam voel ik mij best goed! Alleen die kan ik natuurlijk niet blijven slikken...

Wat moet ik toch....

Iemand ervaringen?
Met de bijwerkingen?
Of ook eens van dosis omlaag gegaan en was het toen wel te doen?
Sammy - Zaterdag 14 maart 2020 14:41
PS ik kreeg fluoxetine voorgeschreven na dat ik venlafaxine heb gebruikt....3 jr ging venlafaxine goed tien een jaar gestopt geweest en dus tijdens die angstaanvallen weer gestart echter werd ik erg gejaagd en onrustig van de venlafaxine en had ik een te hoge bloeddruk...daarna dus de switch gemaakt naar fluoxetine

Fluoxetine moet bij mij gaan helpen tegen
Angststoornis
Paniekaanvallen
Ptss
Pms
Zenuwpijn
twijfelgeval - Dinsdag 7 april 2020 23:47
Ik heb mijn hele leven op en aan last gehad van veel psyische klachten. het varieert vaak met angst /dwangmatige gedachten./piekeren. en toch vaak hele hoge angsten, van die uitputtende episodes, .. ik heb een intensieve langdurige behandleing gehad die mij zeer zeker heeft geholpen. ik had eerder in 2010 citalopram geslikt, dat had de eerste 2 jaren een verbluffend goed effect daarna werd het een placebo pil. en kon ook stoppen zonder moeite. ik merkt ook niet als ik het een dag wel of niet in nam.. dus ik stopte er mee.

na mijn intensieve behandeling waar ik dus erg blij mee was. keerde ik weer terug in het gewone leven ik kreeg een baan bij de opvang maar vond het zwaar werk mede door stress paniek, en ik uitgeput raakte omdat ik vaak bezig was mijn stress te dempen.. uiteindelijk gestopt na 1 jaar. en toen kreeg ik problemen met mijn huis. ..een oververhitte verwarming en ik de klus niet kon klaren dit met mijn huisbaas op te lossen omdat de huisbaas 1 bron van stress is en het is niet eenvoudig te verhuizen afin. . slapeloze nachten.. knetter hoge angsten. en ik willen alles spraktisch oplossen maar ik raak geblokeerd door angst

ik sta weer op een tweesplitsing om de medicatie te nemen al is het maar voor tijdelijk was gestopt in 2016. ik pieker zoveel dat ik constant uit kom op vrij ernstige resultaten en geen uitkomst zie. het is niet dat ik dagen in bed lig.. maar ik maal wel vanaf dat ik wakker word tot slapen gaan ik ben nu al weken ad twijfel en houd de boot vaak af maar ik merk dat ik ook vast zit. .en ik lig wel zo lang mogelijk op bed zodat ik de dag niet hoef te beginnen.

waarom ik het eng vind is omdat ik de bijwerkingen de eerste 4 weken ontzettend zwaar vond, .echt een roalercoaster. misselijk, angstklachten, niet veel eetlust, doen of niet doen. de werking hielp mij wel later. ik werd rustiger minder lam geslagen door angst.
Wat nu.. - Woensdag 1 juli 2020 14:09
Ik gebruik sinds ruim 3 mnd mirtazapine met daarbjj ‘n klein beetje oxazepam om te slapen. Neem het ‘s avonds in, verder geen medicatie.
Dit is nodig vwg burnout, heftige angstklachten met daarbij de angst voor het coronavirus. Al m’n hele leven ‘n angst/paniek-
stoornis, dit is de 2e keer dat ik med. probeer.
Ik sta op een tweesprong; v/d ene kant gaan de scherpe kant-
jes ervan af, ik beland vrijwel niet meer in ‘n aanval en slaap doorgaans goed hoewel vaak onrustig/dromen.
V/d andere kant : duizelig, lage bloeddruk en hartslag ( angstig soms) en gewichtstoename die mij te snel gaat ondanks het- zelfde eetpatroon, oogeblazen buik....
Msch is de dosering nóg te hoog cq stapelt het zich?
Graag een reactie als iemand hier ervaring mee heeft. Thnxs.


Mia - Maandag 21 maart 2022 19:10
Hallo, hoe gaat het ondertussen?
Wicher - Maandag 7 november 2022 10:44
Ik wou dat ik er nooit mee begonnen was, citalopram, 22 jaar gebruikt terwijl in de bijsluiter staat dat het niet langer dan 3 jaar gebruikt mag worden.
Maar niemand, geen huisarts of apotheker die dat serieus neemt en gewoon de medicatie weer meegeeft.
Nu heb ik zelf het initiatief genomen (tja, het stompt je ook af he) en ben naar de huisarts gestapt om er mee te stoppen. Omdat ik er rusteloze benen van kreeg tot in mijn schouders. Dus ook rusteloze benen is geen goede benaming.
Maar het stoppen met citalopram ging niet goed en een depressie kwam keihard terug, mede door omstandigheden.
Nu een nieuw middel waarvan ik hoop dat me dat de rusteloze 'benen' niet erger maakt....