Pro-ana en eetstoornissen

 

In dit digitale tijdperk verschaft google een deur die je toegang geeft tot een enorme lading informatie die ergens op een website staat. Alles kan je vinden, elk woord heeft wel een vindresultaat tot gevolg. Vaak een verrijking maar helaas niet altijd. 

We kennen de slogan ondertussen allemaal wel: "Nothing tastes as good as being thin feels." Deze zin is gekoppeld aan diverse pro-anorexia en pro-boulimia websites. Het levert een enorme informatiebron op voor iedereen die meer wil weten over deze ziektes. Honderden sites zijn er ondertussen die "ana" en "mia" promoten en vaak onjuiste en gevaarlijke informatie verschaffen.

pro-ana

Dr Mark Norris, als kinderarts verbonden aan het kinderziekenhuis van Oost Ontario, geeft aan dat veelal tienermeisjes op deze sites belanden uit een, in eerste instantie, algmene interesse. Sommigen zijn echter wel degelijk op zoek naar een manier om af te vallen en vinden deze tips zonder al te veel moeite te hoeven doen. 

De bovengenoemde sites doen het voorkomen alsof het een levenswijze is. De keuze voor een slank leven, echter dat daarmee gekozen wordt voor een ziek en uiteindelijk ongelukkiger leven, daar zwijgen de sites over. 

"Bij Anorexia en Boulima gaat het in het algemeen over de behoefte aan controle. Afvallen is de manier voor jonge meisjes om baas over eigen lijf te worden en daarmee ook hun dagelijks leven te kunnen sturen. Al zou het een lifestyle zijn dan nog gaat het over grip krijgen op hun leven, controle dus. Deze groep weigert te geloven dat het een ziekte is en denken dat ze de strijd kunnen winnen als ze dat zouden willen", zegt Dr Norris.

De aantrekkingskracht van de sites zit niet alleen in het verschaffen van dieettips maar vooral ook in het gevoel ergens bij te horen. Ze geven een nieuwe stem aan een ziekte die voorheen vooral gekenmerkt werd door geheimzinnigheid en eenzaamheid. De sites helpen hun leden aan manieren om uit te blinken in het hebben van controle over hun lichaam. 

Ze doen dit door hun sites op te leuken met een "glamorous uitstraling" door foto's te plaatsen van magere modellen, geven tips over afvallen en braken (zeer zorgwekkende en gevaarlijke informatie) en sporen hun leden tot het dragen van een solidariteits armbandje. Een teken waaraan je elkaar kan herkennen als je lid bent van de betreffende site. Het enige dat telt is succes, en dat heb je alleen als je bent afgevallen.   

Pro-ana en Pro-mia sites sleuren hun leden steeds dieper mee de put van deze ziekte in. Onlangs gehouden onderzoek toonde aan dat 61% van de meisjes met een eetstoornis, nieuwe braak,- of afvaltips van deze sites had opgepikt. 28% Ging andere dieetpillen of laxeermiddelen gebruiken na een bezoek aan deze sites. De informatie op de sites is vaak uit eigen ervaring verkregen maar worden gepubliceerd als ware het feiten. Wat echter niet zo is.

Het gevaar van een eetstoornis zit hem onder andere in het feit dat de ernst ervan zowel door de tieners als hun ouders onderschat wordt. Dr Debra Katzman, kinderarts bij Sickkids, noemt onder andere problemen aan de organen als een groot risico. Zo kunnen de hersenen al in een vroeg stadium van de eetstoornis worden aangetast en verzwakt het hart waardoor het minder goed bloed kan rondpompen. Ongeveer 1/3 van de patiënten ontwikkelt een hartprobleem en 1/3 van de mensen die uiteindelijk overlijdt aan de ziekte doet dit door hartfalen. Hoe sneller de eetstoornis wordt ontdekt en behandeld hoe minder groot de kans op hartproblemen. 

pro-ana

Een andere bedreiging is dat het afnemen van de botdichtheid, wat kan leiden tot osteoperosis. Deze botdichtheid neemt toe in onze tienerjaren echter bij de tieners die lijden aan een eetstoornis neemt dit af in plaats van toe. Hierdoor neemt de kans op botbreuken later in hun leven enorm toe. De beste manier om dit te vermijden is het hebben en houden van een gezond gewicht. 

Wat kunnen ouders doen aan deze ziekte? Allereerst allert zijn op de eerste tekenen zoals:

  • gewichts verlies en angst om aan te komen
  • veel bezig zijn met afvallen, eten, bereiding van eten, caloriën en beweging
  • weigeren met anderen samen te eten
  • niet meer ongesteld worden
  • donshaartjes over het hele lichaam
  • aantasting van tandglazuur, wat afbraak van tanden tot gevolg heeft
  • contact houden met de huisarts
  • als gezin samen tijd doorbrengen, gezond en normaal eten aanmoedigen, samen eten. Hierdoor wordt het sneller zichtbaar als je kind zich anders gaat gedragen.
  • stel jezelf als ouder op de hoogte van de diverse pro-ana en pro-mia sites. Lees je in en weet waar je kind naar zoekt en wat het vindt.

Verder zijn er diverse boeken geschreven over eetstoornissen en de rol van ouders daarin. (bijvoorbeeld: ouders als bondgenoot, binnenkort ook verkrijgbaar via onze webshop) Diverse van deze boeken geven de ouders tips hoe om te gaan met een kind dat aan deze ziekte lijdt, wat je moet weten als ouder om te kunnen bevatten wat het precies inhoudt en hoe je je kind kunt helpen in diens genezingsproces. 

Weet u wat uw kind zoekt en vindt via internet?