94 procent tieners schaamt zich voor lichaam

 

Uit onderzoek van Yahoo Health is naar voren gekomen dat 94% van de tienermeisjes toegeeft dat zij zich weleens geschaamd heeft voor haar lichaam. Dit is een shockerend hoog aantal als je beseft dat bijna elk Amerikaans meisje zich weleens zo gevoeld heeft over zichzelf. Daarnaast blijkt dat mannen twee keer zo vaak tevreden zijn en houden van hun lichaam dan dat vrouwen dat doen. Één op de zeven Amerikanen heeft een positief gevoel ten opzichte van zijn of haar lichaam.

Het nieuwe onderzoek van Yahoo Health onthult hoe mannen en vrouwen hun lichaam zien tijdens hun leven. Er komt uit naar voren dat vrouwen in het bijzonder minder kans lijken te hebben om hun lichaam op een positieve manier te zien. Het positiviteitsonderzoek rondom het lichaam is een onderdeel van de Body-Peace Resolution, een initiatief dat gericht is op het helpen van mensen bij het bereiken van hun doelen die niet door ijdelheid gedreven zijn en gefocust zijn op prestaties zoals fysieke kracht en mentale fitheid.

meisje
Bron

Het onderzoek bestond uit een online enquete waarbij 1.993 tieners en volwassenen in de leeftijd van 13 tot en met 64 jaar om hun mening werd gevraagd als het ging om hun lichaam. Hierbij werd gevraagd of zij 'body positive', 'body negative', 'body neutral' of 'body ambivalent' waren. De eerste twee gaan over een positieve of negatieve lichaamsbeleving. Met body neutral wordt bedoeld dat je je lichaam accepteert en dus ook de imperfecties en met body ambivalent wordt bedoeld dat mensen ook een haat liefde verhouding met hun lichaam kunnen hebben.

De resultaten
Uit het onderzoek bleek dat 20% van de mannen had aangegeven 'body positive' te zijn en van de vrouwen was dit bijna de helft, namelijk 11%. Er is ook gekeken naar de verschillende leeftijden, waaruit naar voren kwam dat 71% van de mannelijke tieners zichzelf als body positive of body neutral zag in vergelijking met 34% van de vrouwelijke tieners. Van de groep adolescenten geeft 67% van de mannen aan body positive of neutral te zijn en hetzelfde geldt voor 41% van de vrouwen. Het onderzoek toont aan dat mannen minder positief worden over hun lichaam naarmate zij ouder worden en dit verandert dan in meer neutraal zijn. Zij accepteren hun lichaam met de bijbehorende imperfecties.

Als je kijkt naar de vrouwen, beginnen zij eerder met een negatief lichaamsbeeld of een haat liefde verhouding (body ambivalent) en verschuift dit meer naar de neutrale lichaamsbeleving. Één van de meest opvallende ontdekkingen die dit onderzoek laat zien is dat zo'n 94% van de vrouwelijke tieners en 95% van de adolescenten schaamte kennen of hebben gekend als het gaat om hun lichaam. Voor mannen is dit 64% in de tienerleeftijd en 86% bij de oudere groep.

Volgens het onderzoek kennen vrouwen en dan met name de tiener meisjes veel meer bronnen van schaamte dan de mannen. Toch is het grote verschil hierin geen reden om te denken dat mannen niet met hun eigen lichaamsbeeld kwesties worstelen. Het komt er op neer dat dit bij vrouwen vaak wat meer aanwezig is dan bij mannen, maar dat mannen net zo goed onzeker kunnen zijn en worstelen met hun eigen problemen rondom het lichaamsbeeld. Het aanvaarden van je eigen lichaam kan voor iedereen lastig zijn.

meisje
Bron

Een expert op het gebied van lichaamsbeeld, Sari Shepphird, vertelt dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op dit gebied waarschijnlijk ligt bij culturele verwachtingen. In onze cultuur reageren mensen eerder op het gewicht een een vrouw, ongeacht haar leeftijd. Vroeger gebeurde dit eerder alleen bij vrouwen die hun lichaam benadrukten zoals modellen. Verder geeft zij aan dat ook de negatieve opmerkingen op internet hen kunnen beïnvloeden en blijven achtervolgen. Wel is het zo dat vrouwen hun lichaam steeds meer gaan aanvaarden naarmate ze ouder worden. Ze leren zichzelf te definiëren door andere aspecten in hun leven, zoals relaties die zij hebben, kinderen en carrière.

Het is dan wel zo dat slechts 11% van de vrouwen aangaf positief te zijn over haar lichaam maar een verrassende twee van de vijf vrouwen van hen die aangaven dat ze blij waren met hun lichaam hadden een BMI dat overgewicht aan gaf. Gezonde voeding en lichaamsbeweging leek de reden te zijn van hun versterkte gevoel van eigenwaarde.

Bron: Yahoodailymail.co.uk

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Mandy - Woensdag 6 januari 2016 14:11
Best heftig om zo te lezen.
Annemoontje - Woensdag 6 januari 2016 15:23
Misschien is het ook leuk om hierover te bloggen en dus te vertalen omdat ik nu ik dit lees het wel een beetje gerelateerd vind ; https://www.popsugar.com/fitness/How-Feel-Confident-Bikini-30799561 of https://www.bustle.com/articles/93484-5-ways-to-feel-more-confident-in-a-swimsuit-because-yes-every-body-is-a
Paula. - Woensdag 6 januari 2016 18:10
Dan kom ik even met mijn kritische zeur gedoe... Schaamte hebben gekend of schaamte hebben is een hoog percentage, maar wat houdt dat in? Is dat een paar keer je schamen of structureel jezelf schamen? Ik ben altijd een beetje terughoudend met dit soort dingen, want bij een online enquête gaat het vaak over ja, nee of een beetje zegmaar. Of dar je moet aangeven hoe vaak je onzeker bent bijvoorbeeld. Als "ik schaam me één keer per twee weken" ook meetelt, dan valt het percentage al snel hoog uit.

Wat betreft de uitkomsten: als het indd "goed gemeten" en zo is dan is het schrikbarend hoog.... Sowieso vind ik het zorgelijk, maar dit percentage is wel extreem.
Curtis - Woensdag 6 januari 2016 20:07
Helemaal eens met Paula. Dit komt van een random website in plaats van wetenschappelijk onderzoek. Ik vind de conclusies nogal hard voor een internetstudie.