Depressieve jongeren zoeken te laat hulp

 

Jongeren zouden de deur van de psycholoog platlopen. Bij ieder dipje aankloppen voor hulp. "Dat is onzin", zegt Yvonne Stikkelbroek, psychotherapeut aan de Universiteit Utrecht. "Sterker nog: eerder het omgekeerde is waar. Jongeren zoeken juist te laat hulp bij depressieve klachten. Hopeloosheid is een kenmerk van hun depressie: ze hebben onterecht geen hoop dat een behandeling kan helpen." Stikkelbroek promoveert vandaag op onderzoek naar depressie onder adolescenten.

Haar promotieonderzoek is het eerste onderzoek naar de behandeling van depressies bij Nederlandse jongeren tussen 12 en 18 jaar oud. "Het was hoog tijd om depressieve gevoelens van de jeugd en de mogelijke behandelingen hiervoor in kaart te brengen. Zeker nu sommige gemeentes de kinderpsychiatrie onder vuur nemen."

Depressieve jongeren zoeken te laat hulp

Grotere kans op depressie
Stikkelbroek onderzocht onder meer welke jongeren meer kans hebben op het ontwikkelen van een depressie. "Opvallend en hoopgevend hierin is de veerkracht die ik bij jongeren zag. Zo leidde een verpletterende ervaring als het verliezen van een van de ouders gedurende de jeugd, niet tot een groter aantal psychiatrische diagnoses tijdens de volwassenheid." Een belangrijke bevinding: daarmee toont de studie aan dat het onnodig is om het kind na de dood van een ouder te bestempelen als een toekomstige psychiatrisch patiënt.

Ruzie als risicofactor
Tegelijkertijd bleek het overlijden van een ouder wel van grote invloed op het ontwikkelen van angstige en depressieve gevoelens bij jongeren die vóór het overlijden al deze gevoelens vertoonden. "Dat is een risicofactor. Een andere is ruzie tussen de jongere en de ouders of vrienden", geeft Stikkelbroek aan.
Zoek hulp

Een jongere zelf zal niet snel denken dat hij of zij wel eens een depressie kan hebben. Zijn of haar omgeving, zoals ouders, familie, vrienden en leraren, is daar vaak evenmin bedacht op. Welke signalen zouden een alarmbel kunnen laten afgaan? Stikkelbroek: "Let bijvoorbeeld op toenemende vermoeidheid, concentratieproblemen, hopeloosheid, somberte." Stikkelbroek zou de jongeren in dat geval adviseren om hulp te zoeken. "Je kunt natuurlijk naar de mentor op school gaan, of naar de huisarts. Maar online is er ook veel hulp te vinden. Denk aan sites als Grip op je Dip en Praten Online."

Depressieve jongeren zoeken te laat hulp

Online behandeling
De promovenda deed met financiering van ZonMw onderzoek naar de effectiviteit van de De Doepressie-cursus, en vergeleek deze met alle andere behandelingen voor depressies. Stikkelbroek: "De Doepressie-cursus is een effectieve behandeling. Bij een matige of ernstige depressie, waardoor jongeren echt niet meer kunnen functioneren, zou ik jonge mensen verzoeken aan te kloppen bij de GGZ. Daar kunnen met enige sessies de symptomen van depressie aanzienlijk worden verminderd."

Bron: UU.nl Fotografie: Guilherme

Heb jij hulp voor jouw depressie?

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Lost girl - Vrijdag 22 april 2016 20:26
Medicatie en dagelijkse ondersteuning om mijn dagen door te komen van mijn woonbegeleiding.
Kim300808 - Zaterdag 23 april 2016 17:21
Persoonlijk vind ik dat een eetstoornis ook kenmerken heeft van een depressie.
erik - Donderdag 12 mei 2016 21:16
Wij zoeken hulp maar krijgen deze reactie.Beste meneer ,Dank voor het doorzenden van onderstaande berichten. Helaas is er wellicht toch een misverstand over de regiogrenzen, er zijn nl kinder- en jeugdregio's, er zijn regio's voor vrijwillige behandelingen (daarbij geldt inderdaad de vrijheid om te kiezen vanuit de client, maar instellingen mogen ook besluiten een client niet in zorg te nemen). En er zijn zogeheten BOPZ regio's, waarbij opnameplicht geldt vanuit de instellingen.
Dit is wat ik heb kunnen terugvinden in het dossier:

16-2

Aanmeldbureau Delta heeft gebeld nav aanmelding ....... Aanmeldcoordinator wilde niet doorverbonden met behandelaar, mededeling kon doorgegeven worden. De aanmelding is door 2 aanmeldcoördinatoren bekeken en zij geven aan dat er geen zorgpad is dat Delta kan bieden.

Aanmeldbureau Bavo wel gesproken: geeft aan dat de aanmelding doorgezet is naar het CIB, daar hoort zij vlgs hen nog thuis. CIB gebeld, CINB geeft aan dat zij net als wij geen heil zien in herhaling van zetten en geven de aanmelding terug aan aanmeldbureau met verzoek te kijken naar een verblijfsafdeling.18-2

Aanmeldbureau Delta gesproken, geven aan dat zij enerzijds vinden dat ze voor ..... onvoldoende kunnen betekenen en geven daarnaast aan dat ..... ook buiten hun BOPZ regio valt.

Aanmeldbureau Bavo opnieuw gesproken. Zij geven aan dat ze denken dat ....... beter past binnen een afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen, die hebben zij naast CIB niet. Daarnaast geeft Bavo aan dat er een onderlinge afspraak is met delta dat BOPZ clienten in behandeling blijven bij de eigen instelling en niet meer door elkaar worden overgenomen, ivm de kennis van het dossier.
8-3

Opname coördinator Rivierduinen geeft aan dat ....... op basis van woonplaats onder hun BOPZ regio valt. En verwijst door naar HIC in Oegstgeest.Zoals u weet is deze aanmelding gedaan, maar zijn we daar ook afgewezen omdat de manager heeft aangegeven dat de HIC alleen is voor cliënten die al in zorg zijn bij Rivierduinen.Ik zal deze mailwisseling in ieder geval ook in het dossier plaatsen en meegeven aan de vervolgbehandelaar.Met vriendelijke groet