Client meer inspraak in diagnose en behandeling

 

In hoeverre wordt naar jouw behoeftes geluisterd binnen je behandeling? Voel jij je een meer dan diagnose en wordt er echt geluisterd naar jouw verhaal? Denk je samen met je behandelaar na over je behandelplan en de doelen die je daarin wilt stellen? Recent onderzoek over de wensen en behoeftes van GGZ-cliënten en hun naasten van Stichting MIND wijst uit dat veel goed gaat, maar dat er wel verbeterpunten mogelijk zijn.

Het is altijd goed en belangrijk om naar die verbeterpunten te blijven kijken, zodat we de zorg op een positieve manier kunnen blijven ontwikkelen. In totaal vulden 752 personen de vragenlijst van MIND in over dit onderwerp. Hieruit bleek dat cliënten meer goede informatie willen over hun diagnose en meer willen samenwerken met hun behandelaar in het kiezen van een behandelmogelijkheid en het stellen van doelen hierin.


bron foto

Je bent meer dan een diagnose

Volgens de meerderheid van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld - 60% tot 69% - leggen behandelaren goed uit wat een diagnose is en hoe ze tot die diagnose zijn gekomen. Ook wordt er naast het stellen van de diagnose aan de cliënt gevraagd of de cliënt het met de diagnose eens is. En is er aandacht voor het verhaal van de cliënt en in welke context die diagnose plaatsvindt.

Toch geeft de helft van de cliënten aan de dat diagnose volgens het DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)bepalender lijkt te zijn voor de behandeling dan het eigen verhaal en die context waarin het zich afspeelt. Terwijl 86% van de ondervraagde het belangrijk vindt een verhaal te vertellen zonder vragenlijst en 85% het belangrijk vindt om verder te kijken dan alleen psychische problemen. Je bent meer dan een diagnose!

Samen beslissen over de diagnose en behandeling

Tijdens het invullen van de vragenlijst gaf meer dan 60% van de ondervraagden aan dat hulpverleners niet duidelijk zijn wanneer er beslissingen moeten worden genomen in het behandeltraject. De beslissingen worden te vaak zonder overleg met de cliënt gemaakt, er wordt niet genoeg uitleg gegeven over waarom bepaalde beslissingen worden gemaakt en er wordt onvoldoende gecommuniceerd hoe de naaste omgeving van een cliënt een rol kan spelen in de behandeling. De cliënten vinden het waardevol en belangrijk om samen te werken met hun behandelaren. Om samen beslissingen te nemen en de wensen, voorkeuren en situatie van de cliënt daarin mee te nemen.

Ook is het gewenst dat er meer wordt gewezen op hulpmiddelen voor zelfmanagement en organisaties die werken vanuit hun eigen ervaring. Bijvoorbeeld contactgroepen voor lotgenoten of andere cliënteninitiativen. Een veilige plek voor het ontmoeten en spreken met lotgenoten en meer te weten komen over de ervaring van een ander kan echt bijdragen in iemands herstelproces. Uiteraard vinden wij van Proud2Bme dat ook heel belangrijk. Je kan hiervoor dan ook altijd terecht op ons forum en in onze chats. Maar ook kan je op onze website dagelijks artikelen lezen over onze ervaring met eetstoornissen en omliggende problematiek.

Regelmatig de diagnose evalueren en waar nodig bijstellen

Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat cliënten het belangrijk vinden om gedurende het behandeltraject regelmatig te evalueren of de diagnose nog klopt. Zelf heb ik dit wel altijd meegemaakt, doordat ik om de zoveel tijd een tussentijdse vragenlijst in moest vullen om te kijken of mijn klachten gelijk bleven, erger werden of verminderden. Dit om te zien of de behandeling aansloeg, maar ook om in te zien wat dit betekende voor de diagnose die ik had gekregen.

Toch ervaart 57% van de personen die de vragenlijst hebben ingevuld dat het evalueren van de diagnose niet of niet regelmatig genoeg wordt gedaan. 59% geeft aan dat ook de behandeling zelf niet voldoende wordt geëvalueerd. Dit is goed om te weten, want als dit vaker gedaan wordt, kan je een gepastere behandeling bieden, maar voorkom je ook dat er onnodige en niet passende behandelingen worden gegeven.

Minder wisselingen van behandelaren

Op het forum en in de chats van Proud2Bme lees ik regelmatig dat er veel wisseling is tussen behandelaren. Dat is niet gek, want uit het onderzoek blijkt dat 80% van de cliënten wel eens van behandelaar is gewisseld. Zo'n 70% geeft aan hun verhaal dan helemaal opnieuw te moeten doen en 59% geeft aan dat die overdracht niet goed is gegaan, terwijl dit vertrouwen en een goede band met de behandelaar juist zo belangrijk is. Er zou minder gewisseld moeten worden van behandelaren.

Worstel jij met overdrachtsgevoelens? Via deze link vind je meer artikelen die wij hierover hebben geschreven

Samen de zorg verbeteren

De resultaten van het onderzoek heeft stichting MIND verwerkt in dit rapport. Ook linken ze via hun website naar een radio uitzending op NPO1, waar over dit onderzoek wordt gesproken en verder wordt gepraat over de wensen van cliënten binnen hun GGZ-behandeling. Laten we hierover blijven praten en communiceren met elkaar, want samen maken wij de zorg beter. Loop jij tegen iets aan binnen je behandeling? Weet dat je dit altijd bij je behandelaar mag aangeven. Ook wij van Proud2Bme denken graag met je mee en zijn met liefde een luisterend oor.

Wat zijn verbeterpunten binnen jouw behandeling?
En wat vind je juist wel goed?


Kom bij Proud2Bme gratis en anoniem in contact met lotgenoten, ervaringsdeskundigen, psychologen en dietisten. Op ons forum kun je jouw verhaal delen en/of vragen stellen. Ook kan je dagelijks met ons chatten (de agenda vind je hier). Wij staan voor je klaar.

 

Gerelateerde blogposts