113Online is online

 

De internetsite 113Online, waar 24 uur per dag hulp geboden wordt aan mensen die rondlopen met suïcidale gedachten, is in de lucht. Martin Steendam, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Friesland, vindt de website een goede aanvulling op de bestaande hulp. ‘Het is een prachtproject.'

Zeven dagen per week, 24 uur per dag hulp bieden via de telefoon, email- of chatsessies aan mensen die sterk suïcidale gedachten hebben. Dat is het doel van de website '113Online. Als je denkt aan zelfmoord'. Omdat de initiatiefgroep 113Online naar een zo groot mogelijk bereik streeft, is de hulpvrager anoniem. Ook hoopt de initiatiefgroep mensen die aan zelfdoding denken in een vroeg stadium te kunnen bereiken.

Hulp op langere termijn
Naast de mogelijkheid om te vertellen over suïcidale gedachten, biedt de site ook hulp op langere termijn. Zo kunnen bezoekers online in therapie gaan bij een psycholoog of psychiater en is er een zelfhulpcursus die mensen leert omgaan met negatieve gedachten. Ook verwijst 113Online bezoekers voor persoonlijke hulp door naar een deskundige in hun regio als zij daar behoefte aan hebben.

Hoewel de meeste onderdelen van de site zonder meer toegankelijk zijn, moet er bijvoorbeeld voor het chatten met een deskundige een account aangemaakt worden. ‘Maar daar is niet meer voor nodig dan een, eventueel bedachte, naam en een wachtwoord', vermeldt de site. Ook aan naasten en nabestaanden is gedacht. Voor hen is een apart gedeelte ingericht op 113Online.

Steun en moed
Martin Steendam, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Friesland, houdt zich actief bezig met suïcidepreventie. Op de kaart ‘Wat te doen bij suïcidedreiging?' voor mensen die in de crisisdienst van GGZ Friesland werken, wordt ook aandacht besteed aan 113Online. ‘Wij wijzen de hulpverleners op het bestaan van deze site, omdat het een geweldige aanvulling is op de bestaande hulp. Het geeft mensen met suïcidale gedachten steun en moed. Ook het feit dat zij misschien dankzij de site doorverwezen worden voor persoonlijke hulp in hun regio, spreekt me erg aan. Ja, ik vind het een pracht project.'

Officieel gelanceerd bij BNN
De website 113Online wordt woensdag 7 oktober officieel gelanceerd tijdens een thema-avond over zelfdoding bij BNN, 20.30 uur op Nederland 3. In het programma, dat gepresenteerd wordt door Patrick Lodiers, zijn verschillende reportages te zien over suïcide. De thema-avond heeft als doel zelfmoord uit de taboesfeer te halen.

Bron: psy.nl