Vrouw meer psychische klachten

 

Ruim 1 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder had in 2014 psychische klachten. Vrouwen kampten vaker met psychische problemen dan mannen. Vooral meisjes tussen de 16 en de 20 jaar en oudere vrouwen vanaf 65 jaar voelden zich vaker somber of zaten vaker in de put dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Het percentage mensen met psychische klachten is al jaren stabiel. Dit meldt CBS op basis van de Gezondheidsenquête.


Bron

In 2014 gaf 14 procent van de vrouwen aan dat zij kampten met psychische klachten. Zij hadden bijvoorbeeld vaak sombere gevoelens of voelden zich erg zenuwachtig. Mannen gaven minder vaak aan dat zij zulke klachten hadden, bij hen ging het om 9 procent. Dat vrouwen vaker dan mannen psychische klachten hebben is bekend, en dat komt ook naar voren in het aantal behandeltrajecten binnen de specialistische GGZ. Hoe het komt dat vrouwen vaker psychische klachten hebben is niet bekend. 

Jongeren tussen de 12 en de 16 jaar hebben de beste psychische gezondheid: van hen had 1 op de 20 psychische klachten. Bij de leeftijdsgroep daarboven, de 16-20-jarigen, lag het aandeel met psychische klachten veel hoger, vooral bij meisjes. Bij deze leeftijdscategorie is het verschil tussen jongens en meisjes het grootst: ruim twee keer zoveel meisjes als jongens hebben psychische klachten.

Ook bij de ouderen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groot. Van de mannen van 75 jaar of ouder gaf bijvoorbeeld 9 procent aan dat ze psychische klachten hadden, van de vrouwen in die leeftijdscategorie was dat 17 procent. Dit verschil komt deels doordat oudere vrouwen vaker dan mannen hun partner verliezen door sterfte en dan alleen achterblijven. Alleenstaanden en vooral mensen die hun partner hebben verloren zijn veel minder gelukkig en tevreden en kampen vaker met psychische klachten dan mensen met een partner. Ook als rekening wordt gehouden met de grote hoeveelheid weduwen onder de vrouwen van 75 jaar of ouder, dan blijken zij vaker sombere of angstige gevoelens te hebben dan mannen van 75 jaar of ouder.


Bron

Weduwen en weduwnaars hadden een minder goede psychische gezondheid, en dat gold ook voor mensen die door scheiding hun partner zijn verloren. Onder hen die gescheiden zijn of weduw voelden zich twee keer zoveel mensen niet gelukkig, zenuwachtig, of somber als onder mensen die getrouwd zijn.

Bron: CBS

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Stella - Maandag 12 oktober 2015 19:24
Ik geloof niet dat vrouwen meer last hebben van psychische klachten. Wel dat ze vaker hulp zoeken. Veel mannen durven volgens mij niet naar een arts of psycholoog te stappen, omdat dat in hun ogen een teken van zwakte is.
Respect - Maandag 12 oktober 2015 20:02
Ik ben het eens met Stella ik denk dat mannen/ jongens het niet snel uit spreken dat ze psychische problemen hebben of ze komen vaker met justitie in aanmerking, denk ik. Vrouwen/ meisjes durven er denk ik sneller over te praten, of komen de problemen sneller aan t licht. X
Alma Selimovic - Donderdag 15 oktober 2015 18:07
Ik vind dat verschillen tussen mannen en vrouwen zeker een meespelende factoor zijn maar dat is het volgens mij niet alleen, want de verschillen zouden dan niet zo hoog zijn tot zelfs 5 tot 7% hogere getallen van depressieve klachten bij vrouwen dan bij mannen wanneer het alleen lag aan onderlinge verschillende tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen zijn wel vaker meer verbaal en praten meer en makkelijker dan mannen maar het is ook zo dat in NL en in veel andere landen vrouwen nog altijd gemiddeld langer leven dan mannen, dus blijven veel vrouwen alleen achter, na ziekte van hun echtgenoot, scheiding of vanwege gewoon geen partner kunnen vinden en alleenstaand blijven, en daarvan kan een vrouw ook sneller psychische klachten krijgen denk ik. Dat zou dit kunnen verklaren, dit bovenstaand stukje tekst.

Natuurlijk geldt dit niet voor alle vrouwen, maar voor vele wel denk ik.
Ik ben een vrouw die al 11 jaar ongewild alleenstaand is omdat een partner vinden moeilijk bleek, hoe dit komt ter zijde, maar het is zo, en dat leven is psychisch zwaar, dus ik kan mij voorstellen dat vrouwen die dit meemaken of om welke reden dan ook helemaal alleen zijn deze negatieve gevoelens ervaren en depressief zijn/worden.

groetjes,

Alma
Alma Selimovic - Donderdag 15 oktober 2015 18:09
Stomme fout, het moet factor zijn met een o, geen 2 o's.