Meer kans migraine bij jeugdtrauma

 

Mensen die in hun jeugd een trauma hebben meegemaakt, blijken in hun latere leven gemiddeld zo'n zestig procent meer kans te hebben op het krijgen van migraine. Onderzoekers zeggen dat ook het getuige zijn van een traumatische gebeurtenis genoeg kan zijn voor mensen om in hun volwassen leven migraine te krijgen. Bij mannen gaat het hier om 52 procent meer kans en bij vrouwen om 64 procent meer kans.


Bron

Dit onderzoek werd gehouden aan de Universiteit van Toronto onder 12.638 vrouwen en 10.358 mannen boven de achttien jaar. Veertien procent van de vrouwen die meededen aan dit onderzoek, kampten met migraine tegenover 6,5 procent van de mannen.

Binnen het onderzoek werd gekeken naar drie mogelijke situaties in de jeugd van de deelnemers, namelijk: getuige zijn van huiselijk geweld, slachtoffer zijn van fysiek geweld of slachtoffer zijn van seksueel misbruik. De deelnemers die alle drie de zaken hadden meegemaakt, bleken drie keer zo vaak aan migraine te lijden dan de andere deelnemers. Dit zou onder andere te maken hebben met de grote hoeveelheid stress die de, toen nog, kinderen op dat moment ervoeren.

Het opvallende aan dit onderzoek was dat enkel het getuige zijn van huiselijk geweld er al voor kan zorgen dat de kans op het krijgen van migraine op latere leeftijd behoorlijk toeneemt. Over de reden hiervoor wordt gespeculeerd. De onderzoekers denken dat dit te maken heeft met het feit dat ook hierbij de kinderen zich bedreigd voelen, ondanks dat hen op dat moment fysiek niets aangedaan wordt. Een andere verklaring zou zijn dat stress sowieso een negatieve heeft op de algemene gezondheid heeft van een kind.

Heb jij last van migraine?

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

^^ - Vrijdag 26 juni 2015 19:48
soms heb ik het idee dat ik wel migraine krijg ja
Muloco - Zaterdag 27 juni 2015 11:16
Het gaat hier enkel over kinderen. Maar wat als je zoiets meemaakt op latere leeftijd, in je twintigersjaren bijvoorbeeld? Is de kans op migraine later dan ook groter?