Een op de zes meisjes online gepest

 

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van cyberpesten dan mannen. Meisjes tussen de 15 en 18 jaar hebben hier het vaakst mee te maken. Ruim een op de zes is wel eens online gepest. Jaarlijks hebben ruim 400 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder hier mee te maken. Dat meldt het CBS.

Vrouwen zijn met 3,4 procent vaker slachtoffer van een of meerdere vormen van cyberpesten dan mannen (2,9 procent). Ongeveer 1 procent van de vrouwen is weleens online gestalkt (hinderlijk gevolgd), twee keer zo veel als mannen. Ook met laster krijgen vrouwen vaker te maken: er worden bijvoorbeeld persoonlijke foto's of filmpjes of roddels via sociale media verspreid.

meisje
bron foto

Cyberpesten komt het meest voor bij jongeren.
Van de 15- tot 18-jarige meisjes heeft ruim 15 procent hiermee te maken gehad, bijna twee keer zo veel als jongens van die leeftijd. Zij zijn vooral slachtoffer van laster. Hier speelt mee dat 15- tot 18-jarige meisjes meer deelnemen aan sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter, die vaak als platform voor pestgedrag dienen. In de leeftijdsgroep van 18 tot 21 jaar werd 10 procent van de vrouwen, en 7 procent van de mannen online gepest.

Niet-westers allochtone vrouwen zijn met 4,6 procent vaker de dupe van cyberpesters dan autochtone en westers allochtone vrouwen. Ze komen vaker met online stalking en laster in aanraking. Ook krijgen ze vaker te maken met chantage dan autochtone vrouwen. Zij zijn ook vaker actief op sociale media. Bij de mannen bestaan nagenoeg geen verschillen tussen de herkomstgroepen in hun ondervonden slachtofferschap.

meisje
bron foto

Homo- (5,5 procent) en biseksuele mannen (4,9 procent) worden vaker online gepest dan heteroseksuele mannen (2,8 procent). Homo's krijgen met 1,5 procent drie keer zo vaak te maken met verspreiding van persoonlijke foto's, filmpjes of roddels. Bij vrouwen is er geen verschil in slachtofferschap naar seksuele geaardheid.

Ben jij weleens online gepest?

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Black Tiger - Donderdag 17 december 2015 17:38
Wow. goede blog! Interessant om het zo even op een rijtje te hebben.
Pesten is zo erg, zeker via internet, dat is echt laf.
x
Sorry.x - Donderdag 17 december 2015 18:58
Ik had het artikel en de statistieken al langs zien komen, goed dat jullie het hier ook delen! Ik heb helaas wel ervaring met cyberbullying, toen ik 14 was ben ik een tijd lang via Hyves lastiggevallen door schoolgenootjes, die ook op school gewoon hun gang gingen. Heel naar. :(

RosieV - Donderdag 17 december 2015 19:10
Ik op mijn 16e een keer erg heftig en een keer op mijn 14e. Vanaf mijn 18e ben ik nooit meer gepest.
Ik snap mensen niet die zoiets doen.
Goodlive... - Vrijdag 18 december 2015 08:29
Een goed blok. Het was wel heel naar om mee te maken :(