Resultaten Nederlands Eetstoornissen Register

 

In 2015 heb ik op Proud2Bme verschillende blogs mogen plaatsen over het Nederlands Eetstoornissen Register (NER), dat vanaf juli 2015 online is gegaan. Inmiddels hebben bijna 1000 mensen zich aangemeld om mee te doen aan het NER (aanmelden is nog steeds mogelijk). Tussen begin juli en eind december 2015 hebben 765 mensen de eerste vragenlijst ingevuld. Op basis van deze gegevens hebben we een verslag gemaakt, waarvan ik een aantal resultaten hier graag met jullie wil delen.

Steekproef
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 26 jaar (minimum 13-maximum 64 jaar). De meeste deelnemers waren volwassen vrouwen (in totaal deden 10 mannen mee en 88 deelnemers waren jonger dan 18 jaar).

vrouw verlaten
bron foto

Eetproblematiek
De meerderheid van de NER deelnemers (78%; 598 mensen) heeft op dit moment eetproblemen of een eetstoornis, terwijl 22% dit in het verleden heeft gehad. De gemiddelde duur van de eetproblemen was 9,2 jaar. De meest voorkomende eetstoornissymptomen in de afgelopen 28 dagen waren dwangmatig/overmatig bewegen (57%) en eetbuien (48%).

Diagnose en behandeling
Bij 89% is nu of in het verleden een diagnose voor een eetstoornis gesteld, in de meeste gevallen anorexia nervosa (50%). Bij de NER deelnemers kwamen stemmings-, persoonlijkheids- en angst- of dwangstoornissen ook veel voor. De meerderheid is onder behandeling geweest voor de eetstoornis of eetproblematiek (84%). Gemiddeld zijn zij 3 keer in behandeling geweest (gezamenlijke duur 2,9 jaar).

Onderwijs en arbeid
Ongeveer twee derde van de NER deelnemers (67%) is op dit moment in opleiding (meestal universiteit of HBO). Een relatief grote groep (37%) heeft een hoog opleidingsniveau. Ruim de helft (53%) van de volwassen NER deelnemers heeft betaald werk en/of is werkzaam als zelfstandige, terwijl 11% geen structurele dagbesteding heeft. De volwassen NER deelnemers lijken minder uren per week te werken en een hoger ziekteverzuim te hebben dan de gemiddelde Nederlandse bevolking. Gemiddeld vindt deze groep zich niet heel succesvol als het gaat om hun bijdrage aan de maatschappij wat betreft (on)betaald werk (rapportcijfer 5,1).

Sociale contacten
Een kleine groep NER deelnemers (12%) heeft nauwelijks sociale contacten. Ongeveer de helft van de deelnemers (48%) is tevreden met hun sociale contacten. Er is vooral behoefte aan vriendschappen met leeftijdgenoten.

Algemeen welbevinden

NER

Figuur 1. Welbevinden in NER deelnemers (totaal en per groep)

Ongeveer een kwart (26%) van de NER deelnemers is gelukkig, de meesten zijn vaker ongelukkig dan gelukkig (37%). Mensen met huidige eetproblematiek waren het minst gelukkig. De NER deelnemers hebben vaak ook angst- (65%) of depressieklachten (54%). Bovendien is de kwaliteit van leven laag.

Conclusie
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat het hebben van eetproblemen of eetstoornissen een grote impact heeft op verschillende aspecten van het leven. Mensen die in het verleden eetproblemen hebben ervaren laten een gunstiger beeld zien, maar deze groep is op verschillende vlakken nog niet op het niveau van de gemiddelde Nederlandse bevolking. Met het onderzoek van het NER hopen we in de komende jaren erachter te komen hoe we de ontwikkeling en de gevolgen van de eetproblematiek in positieve zin kunnen beïnvloeden.

We willen alle mensen hartelijk bedanken die hebben deelgenomen of anderszins hebben meegewerkt aan dit onderzoek! Via de website nederlandseetstoornisregister.nl kun je meer informatie vinden over deelname, vragen stellen over het NER en kun je je aanmelden. De complete NER rapportage van 2015 is hier ook te vinden.

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

Nicole2810 - Donderdag 15 september 2016 17:31
Interessant om te lezen, bedankt voor het delen!
Kim - Zondag 18 september 2016 13:14
Rapport gedownload!