Nederlands Eetstoornis Register: tweede meting

 

In juli 2015 is het Nederlands Eetstoornis Register (NER) van start gegaan. Met het NER willen we mensen die, nu of in het verleden, eetproblemen of een eetstoornis hebben (gehad) volgen in de tijd. Zo kunnen we de lange termijn effecten van het hebben van eetproblemen op verschillende aspecten (bijvoorbeeld opleiding, wonen, werk en kwaliteit van leven) in kaart brengen. Maar met het NER kunnen we ook onderzoeken hoe we de ontwikkeling en de gevolgen van de eetproblematiek in positieve zin zouden kunnen beïnvloeden.

Ik heb hierover op Proud2Bme meerdere blogs geschreven. In de laatste blog van september heb ik de belangrijkste resultaten van de eerste vragenlijst besproken. Hierin werd duidelijk dat het hebben van eetproblemen een grote impact heeft op verschillende aspecten van het leven. Zo waren er gevolgen op de arbeidsmarkt: meer parttime werken en een hoog ziekteverzuim. Op het sociale leven: de helft van de deelnemers was tevreden met zijn of haar sociale contacten. En op het algemeen welbevinden: de kwaliteit van leven was laag (ook bij mensen die in het verleden eetproblematiek hebben ervaren) en minder dan de helft van de ondervraagden vond dat hij/zij voldoende kon deelnemen aan de maatschappij.

ner

Om te kijken hoe het nu met deze mensen gaat zal dit najaar de tweede vragenlijst worden uitgezet. Mensen die zich hebben aangemeld om mee te doen met het NER zullen hiervoor per mail een uitnodiging krijgen.

Wil je nog meedoen?
Heb je tot nu toe nog niet meegedaan met het NER, maar zou je dat wel willen? Dat kan! Ben je 12 jaar of ouder en heb je nu of in het verleden een eetstoornis of eetproblemen ervaren? Dan kun je meedoen aan het NER. Voor jongeren onder de 16 jaar, hebben we  toestemming nodig van één van de ouders of verzorgers.

We zijn ook heel blij met nieuwe deelnemers, hoe groter de groep mensen is die wij onderzoeken hoe beter het beeld wordt dat wij krijgen van deze groep. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld ook beter achterhalen welke factoren er samenhangen met een positief beloop van de eetproblematiek. We zijn daarom op zoek naar mensen die mee willen doen. Belangrijk om te weten: iedereen die eetproblemen heeft of heeft gehad (denk aan worstelingen met voeding, lichaamsbeeld of het zelfbeeld maar ook eetbuien, een restrictief eetpatroon of compensatiegedrag) kan meedoen, ongeacht de mate of ernst van de eetproblemen. Een diagnose of (voorgaande) behandeling is absoluut niet noodzakelijk.

De deelnemers wordt gevraagd om ongeveer één keer per jaar een vragenlijst in te vullen. Zodra je je aanmeldt krijg je de uitnodiging voor de basisvragenlijst per mail binnen, zodat je die kunt invullen. Omdat de tweede meting dit najaar volgt, zal je dus dan al (en niet pas een jaar later) de uitnodiging voor die vragenlijst ontvangen. De tweede vragenlijst zal maar gedurende een beperkte periode (2 maanden) online staan en ingevuld kunnen worden. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie kwartier.

Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen. De persoonlijke gegevens, nodig voor de aanmelding, worden anoniem en apart van de gegevens uit de vragenlijsten opgeslagen. En we gebruiken twee aparte beveiligde computersystemen voor de opslag van de gegevens.

Via de website www.nederlandseetstoornisregister.nl kun je meer informatie vinden over deelname, vragen stellen over het NER en kun je je aanmelden.

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

AnaMan - Vrijdag 23 juni 2017 00:03
Ik ga weer mee doen!
Fijn dat Proud altijd de oproepen verzamelt, ik heb ondertussen al vrij veel uurtjes allerlei onderzoeksvragen ingevuld, lol ;)

Ik hoop en denk dat mensen met een ES in de toekomst daardoor beter geholpen kunnen worden! Dus; geef je op, mensen!!! :)
avis amator - Maandag 26 juni 2017 13:36
Goed dit! Ik kon de vorige keer niet meedoen omdat ik mijn ouders toestemming nodig had en nog geen diagnose had, maar dit keer heb ik sws meegedaan. Supergoed dat er aandacht voor is! Keep up the good work